www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeTheophilus
1(Mk)(Mt)Lk 1:1Ἐπειδήπερ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθαι διήγησιν περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων,1(Mk)(Mt)Lk 1:1Quoniam quidem multi conati sunt ordinare narrationem, quæ in nobis completæ sunt, rerum :2(Mk)(Mt)Lk 1:2καθὼς παρέδοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ λόγου,2(Mk)(Mt)Lk 1:2sicut tradiderunt nobis, qui ab initio ipsi viderunt, et ministri fuerunt sermonis :3(Mk)(Mt)Lk 1:3ἔδοξεν κἀμοί, παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε,3(Mk)(Mt)Lk 1:3visum est et mihi, assecuto omnia a principio diligenter, ex ordine tibi scribere, optime Theophile,4(Mk)(Mt)Lk 1:4ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν.4(Mk)(Mt)Lk 1:4ut cognoscas eorum verborum, de quibus eruditus es, veritatem.An Angel Speaks to Zacharias in the Temple
5(Mk)(Mt)Lk 1:5¶Ἐγένετο ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου { τοῦ ⬪ - } βασιλέως τῆς Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας Ἀβιά· καὶ { ἡ γυνὴ αὐτοῦ ⬪ γυνὴ αὐτῷ } ἐκ τῶν θυγατέρων Ἀαρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ.
———
RP: τοῦ ⬪ NA/UBS: —
RP: ἡ γυνὴ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: γυνὴ αὐτῷ
5(Mk)(Mt)Lk 1:5¶Fuit in diebus Herodis, regis Judææ, sacerdos quidam nomine Zacharias de vice Abia, et uxor illius de filiabus Aaron, et nomen ejus Elisabeth.
6(Mk)(Mt)Lk 1:6Ἦσαν δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι { ἐνώπιον ⬪ ἐναντίον } τοῦ θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασιν τοῦ κυρίου ἄμεμπτοι.
———
RP: ἐνώπιον ⬪ NA/UBS: ἐναντίον
6(Mk)(Mt)Lk 1:6Erant autem justi ambo ante Deum, incedentes in omnibus mandatis et justificationibus Domini sine querela.
7(Mk)(Mt)Lk 1:7Καὶ οὐκ ἦν αὐτοῖς τέκνον, καθότι { ἡ Ἐλισάβετ ἦν ⬪ ἦν ἡ Ἐλισάβετ } στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν.
———
RP: ἡ Ἐλισάβετ ἦν ⬪ NA/UBS: ἦν ἡ Ἐλισάβετ
7(Mk)(Mt)Lk 1:7Et non erat illis filius, eo quod esset Elisabeth sterilis, et ambo processissent in diebus suis.
8(Mk)(Mt)Lk 1:8¶Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἱερατεύειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ θεοῦ,8(Mk)(Mt)Lk 1:8Factum est autem, cum sacerdotio fungeretur in ordine vicis suæ ante Deum,9(Mk)(Mt)Lk 1:9κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἱερατείας, ἔλαχεν τοῦ θυμιᾶσαι εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ κυρίου.9(Mk)(Mt)Lk 1:9secundum consuetudinem sacerdotii, sorte exiit ut incensum poneret, ingressus in templum Domini :10(Mk)(Mt)Lk 1:10Καὶ πᾶν τὸ πλῆθος ἦν τοῦ λαοῦ προσευχόμενον ἔξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος.10(Mk)(Mt)Lk 1:10et omnis multitudo populi erat orans foris hora incensi.11(Mk)(Mt)Lk 1:11Ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιάματος.11(Mk)(Mt)Lk 1:11Apparuit autem illi angelus Domini, stans a dextris altaris incensi.12(Mk)(Mt)Lk 1:12Καὶ ἐταράχθη Ζαχαρίας ἰδών, καὶ φόβος ἐπέπεσεν ἐπ’ αὐτόν.12(Mk)(Mt)Lk 1:12Et Zacharias turbatus est videns, et timor irruit super eum.13(Mk)(Mt)Lk 1:13Εἶπεν δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία· διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου Ἐλισάβετ γεννήσει υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην.13(Mk)(Mt)Lk 1:13Ait autem ad illum angelus : Ne timeas, Zacharia, quoniam exaudita est deprecatio tua : et uxor tua Elisabeth pariet tibi filium, et vocabis nomen ejus Joannem :14(Mk)(Mt)Lk 1:14Καὶ ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ { γεννήσει ⬪ γενέσει } αὐτοῦ χαρήσονται.
———
RP: γεννήσει ⬪ NA/UBS: γενέσει
14(Mk)(Mt)Lk 1:14et erit gaudium tibi, et exsultatio, et multi in nativitate ejus gaudebunt :
15(Mk)(Mt)Lk 1:15Ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον { τοῦ ⬪ [τοῦ] } κυρίου, καὶ οἶνον καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ πνεύματος ἁγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ.
———
RP: τοῦ ⬪ NA/UBS: [τοῦ]
15(Mk)(Mt)Lk 1:15erit enim magnus coram Domino : et vinum et siceram non bibet, et Spiritu Sancto replebitur adhuc ex utero matris suæ :
16(Mk)(Mt)Lk 1:16Καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν·16(Mk)(Mt)Lk 1:16et multos filiorum Israël convertet ad Dominum Deum ipsorum :17(Mk)(Mt)Lk 1:17καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἠλίου, ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι κυρίῳ λαὸν κατεσκευασμένον.17(Mk)(Mt)Lk 1:17et ipse præcedet ante illum in spiritu et virtute Eliæ : ut convertat corda patrum in filios, et incredulos ad prudentiam justorum, parare Domino plebem perfectam.18(Mk)(Mt)Lk 1:18Καὶ εἶπεν Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; Ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης, καὶ ἡ γυνή μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς.18(Mk)(Mt)Lk 1:18Et dixit Zacharias ad angelum : Unde hoc sciam ? ego enim sum senex, et uxor mea processit in diebus suis.19(Mk)(Mt)Lk 1:19Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, Ἐγώ εἰμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ θεοῦ· καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα.19(Mk)(Mt)Lk 1:19Et respondens angelus dixit ei : Ego sum Gabriel, qui asto ante Deum : et missus sum loqui ad te, et hæc tibi evangelizare.20(Mk)(Mt)Lk 1:20Καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα, ἀνθ’ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν.20(Mk)(Mt)Lk 1:20Et ecce eris tacens, et non poteris loqui usque in diem quo hæc fiant, pro eo quod non credidisti verbis meis, quæ implebuntur in tempore suo.21(Mk)(Mt)Lk 1:21Καὶ ἦν ὁ λαὸς προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν· καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν { αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ ⬪ ἐν τῷ ναῷ αὐτόν }.
———
RP: αὐτὸν ἐν τῷ ναῷ ⬪ NA/UBS: ἐν τῷ ναῷ αὐτόν
21(Mk)(Mt)Lk 1:21Et erat plebs exspectans Zachariam : et mirabantur quod tardaret ipse in templo.
22(Mk)(Mt)Lk 1:22Ἐξελθὼν δὲ οὐκ { ἠδύνατο ⬪ ἐδύνατο } λαλῆσαι αὐτοῖς· καὶ ἐπέγνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἑώρακεν ἐν τῷ ναῷ· καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων αὐτοῖς, καὶ διέμενεν κωφός.
———
RP: ἠδύνατο ⬪ NA/UBS: ἐδύνατο
22(Mk)(Mt)Lk 1:22Egressus autem non poterat loqui ad illos, et cognoverunt quod visionem vidisset in templo. Et ipse erat innuens illis, et permansit mutus.
23(Mk)(Mt)Lk 1:23Καὶ ἐγένετο, ὡς ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ.23(Mk)(Mt)Lk 1:23Et factum est, ut impleti sunt dies officii ejus, abiit in domum suam :Conception of John the Baptist
24(Mk)(Mt)Lk 1:24¶Μετὰ δὲ ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ ἡ γυνὴ αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα24(Mk)(Mt)Lk 1:24post hos autem dies concepit Elisabeth uxor ejus, et occultabat se mensibus quinque, dicens :25(Mk)(Mt)Lk 1:25ὅτι Οὕτως μοι πεποίηκεν { ὁ ⬪ - } κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν { τὸ ⬪ - } ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις.
———
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: —
RP: τὸ ⬪ NA/UBS: —
25(Mk)(Mt)Lk 1:25Quia sic fecit mihi Dominus in diebus, quibus respexit auferre opprobrium meum inter homines.
Gabriel Speaks to Mary
26(Mk)(Mt)Lk 1:26¶Ἐν δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ { ὑπὸ ⬪ ἀπὸ } τοῦ θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ᾗ ὄνομα { Ναζαρέτ ⬪ Ναζαρὲθ },
———
RP: ὑπὸ ⬪ NA/UBS: ἀπὸ
RP: Ναζαρέτ ⬪ NA/UBS: Ναζαρὲθ
26(Mk)(Mt)Lk 1:26¶In mense autem sexto, missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem Galilææ, cui nomen Nazareth,
27(Mk)(Mt)Lk 1:27πρὸς παρθένον { μεμνηστευμένην ⬪ ἐμνηστευμένην } ἀνδρί, ᾧ ὄνομα Ἰωσήφ, ἐξ οἴκου Δαυίδ· καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ.
———
RP: μεμνηστευμένην ⬪ NA/UBS: ἐμνηστευμένην
27(Mk)(Mt)Lk 1:27ad virginem desponsatam viro, cui nomen erat Joseph, de domo David : et nomen virginis Maria.
28(Mk)(Mt)Lk 1:28Καὶ εἰσελθὼν { ὁ ἄγγελος ⬪ - } πρὸς αὐτὴν εἶπεν, Χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ κύριος μετὰ σοῦ, { εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν ⬪ - }.
———
RP: ὁ ἄγγελος ⬪ NA/UBS: —
RP: εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν ⬪ NA/UBS: —
28(Mk)(Mt)Lk 1:28Et ingressus angelus ad eam dixit : Ave gratia plena : Dominus tecum : benedicta tu in mulieribus.
29(Mk)(Mt)Lk 1:29Ἡ δὲ { ἰδοῦσα ⬪ - } { διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ ⬪ ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη }, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.
———
RP: ἰδοῦσα ⬪ NA/UBS: —
RP: διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη
29(Mk)(Mt)Lk 1:29Quæ cum audisset, turbata est in sermone ejus, et cogitabat qualis esset ista salutatio.
30(Mk)(Mt)Lk 1:30Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ θεῷ.30(Mk)(Mt)Lk 1:30Et ait angelus ei : Ne timeas, Maria : invenisti enim gratiam apud Deum.31(Mk)(Mt)Lk 1:31Καὶ ἰδού, { συλλήψῃ ⬪ συλλήμψῃ } ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
———
RP: συλλήψῃ ⬪ NA/UBS: συλλήμψῃ
31(Mk)(Mt)Lk 1:31Ecce concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen ejus Jesum :
32(Mk)(Mt)Lk 1:32Οὗτος ἔσται μέγας, καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται· καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δαυὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,32(Mk)(Mt)Lk 1:32hic erit magnus, et Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus sedem David patris ejus : et regnabit in domo Jacob in æternum,33(Mk)(Mt)Lk 1:33καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.33(Mk)(Mt)Lk 1:33et regni ejus non erit finis.34(Mk)(Mt)Lk 1:34Εἶπεν δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;34(Mk)(Mt)Lk 1:34Dixit autem Maria ad angelum : Quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco ?35(Mk)(Mt)Lk 1:35Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, Πνεῦμα ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς θεοῦ.35(Mk)(Mt)Lk 1:35Et respondens angelus dixit ei : Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus Altissimi obumbrabit tibi. Ideoque et quod nascetur ex te sanctum, vocabitur Filius Dei.36(Mk)(Mt)Lk 1:36Καὶ ἰδού, Ἐλισάβετ ἡ { συγγενής ⬪ συγγενίς } σου, καὶ αὐτὴ { συνειληφυῖα ⬪ συνείληφεν } υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς· καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ.
———
RP: συγγενής ⬪ NA/UBS: συγγενίς
RP: συνειληφυῖα ⬪ NA/UBS: συνείληφεν
36(Mk)(Mt)Lk 1:36Et ecce Elisabeth cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua : et hic mensis sextus est illi, quæ vocatur sterilis :
37(Mk)(Mt)Lk 1:37Ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ { τῷ θεῷ ⬪ τοῦ θεοῦ } πᾶν ῥῆμα.
———
RP: τῷ θεῷ ⬪ NA/UBS: τοῦ θεοῦ
37(Mk)(Mt)Lk 1:37quia non erit impossibile apud Deum omne verbum.
38(Mk)(Mt)Lk 1:38Εἶπεν δὲ Μαριάμ, Ἰδού, ἡ δούλη κυρίου· γένοιτό μοι κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ’ αὐτῆς ὁ ἄγγελος.38(Mk)(Mt)Lk 1:38Dixit autem Maria : Ecce ancilla Domini : fiat mihi secundum verbum tuum. Et discessit ab illa angelus.An Angel Speaks to Joseph in a Dream
‑‑(Mk)Mt 1:18¶Τοῦ δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ ἡ { γέννησις ⬪ γένεσις } οὕτως ἦν. Μνηστευθείσης { γὰρ ⬪ - } τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτούς, εὑρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.
———
RP: γέννησις ⬪ NA/UBS: γένεσις
RP: γὰρ ⬪ NA/UBS: —
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:18¶Christi autem generatio sic erat : cum esset desponsata mater ejus Maria Joseph, antequam convenirent inventa est in utero habens de Spiritu Sancto.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:19Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὤν, καὶ μὴ θέλων αὐτὴν { παραδειγματίσαι ⬪ δειγματίσαι }, ἐβουλήθη λάθρᾳ ἀπολῦσαι αὐτήν.
———
RP: παραδειγματίσαι ⬪ NA/UBS: δειγματίσαι
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:19Joseph autem vir ejus cum esset justus, et nollet eam traducere, voluit occulte dimittere eam.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:20Ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος κυρίου κατ’ ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ, λέγων, Ἰωσήφ, υἱὸς Δαυίδ, μὴ φοβηθῇς παραλαβεῖν { Μαριὰμ ⬪ Μαρίαν } τὴν γυναῖκά σου· τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματός ἐστιν ἁγίου.
———
RP: Μαριὰμ ⬪ NA/UBS: Μαρίαν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:20Hæc autem eo cogitante, ecce angelus Domini apparuit in somnis ei, dicens : Joseph, fili David, noli timere accipere Mariam conjugem tuam : quod enim in ea natum est, de Spiritu Sancto est.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:21Τέξεται δὲ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.(Lk)‑‑(Mk)Mt 1:21Pariet autem filium : et vocabis nomen ejus Jesum : ipse enim salvum faciet populum suum a peccatis eorum.(Lk)‑‑(Mk)Mt 1:22Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ { τοῦ κυρίου ⬪ κυρίου } διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος,
———
RP: τοῦ κυρίου ⬪ NA/UBS: κυρίου
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:22Hoc autem totum factum est, ut adimpleretur quod dictum est a Domino per prophetam dicentem :(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:23Ἰδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ, ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμενον, Μεθ’ ἡμῶν ὁ θεός.(Lk)‑‑(Mk)Mt 1:23Ecce virgo in utero habebit, et pariet filium : et vocabunt nomen ejus Emmanuel, quod est interpretatum Nobiscum Deus.(Lk)‑‑(Mk)Mt 1:24{ Διεγερθεὶς ⬪ Ἐγερθεὶς } δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου, ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου· καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ,
———
RP: Διεγερθεὶς ⬪ NA/UBS: Ἐγερθεὶς
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:24Exsurgens autem Joseph a somno, fecit sicut præcepit ei angelus Domini, et accepit conjugem suam.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:25καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν { τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον ⬪ υἱόν }· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.
———
RP: τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον ⬪ NA/UBS: υἱόν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 1:25Et non cognoscebat eam donec peperit filium suum primogenitum : et vocavit nomen ejus Jesum.(Lk)
Mary Stays with Elizabeth
39(Mk)(Mt)Lk 1:39¶Ἀναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν Ἰούδα,39(Mk)(Mt)Lk 1:39¶Exsurgens autem Maria in diebus illis, abiit in montana cum festinatione, in civitatem Juda :40(Mk)(Mt)Lk 1:40καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἠσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ.40(Mk)(Mt)Lk 1:40et intravit in domum Zachariæ, et salutavit Elisabeth.41(Mk)(Mt)Lk 1:41Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν { ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ⬪ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ }, ἐσκίρτησεν τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς· καὶ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου ἡ Ἐλισάβετ,
———
RP: ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ⬪ NA/UBS: τὸν ἀσπασμὸν τῆς Μαρίας ἡ Ἐλισάβετ
41(Mk)(Mt)Lk 1:41Et factum est, ut audivit salutationem Mariæ Elisabeth, exsultavit infans in utero ejus : et repleta est Spiritu Sancto Elisabeth :
42(Mk)(Mt)Lk 1:42καὶ ἀνεφώνησεν { φωνῇ ⬪ κραυγῇ } μεγάλῃ, καὶ εἶπεν, Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.
———
RP: φωνῇ ⬪ NA/UBS: κραυγῇ
42(Mk)(Mt)Lk 1:42et exclamavit voce magna, et dixit : Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus ventris tui.
43(Mk)(Mt)Lk 1:43Καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ κυρίου μου πρὸς { μέ ⬪ ἐμέ };
———
RP: μέ ⬪ NA/UBS: ἐμέ
43(Mk)(Mt)Lk 1:43Et unde hoc mihi, ut veniat mater Domini mei ad me ?
44(Mk)(Mt)Lk 1:44Ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ ὦτά μου, ἐσκίρτησεν { τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ⬪ ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος } ἐν τῇ κοιλίᾳ μου.
———
RP: τὸ βρέφος ἐν ἀγαλλιάσει ⬪ NA/UBS: ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος
44(Mk)(Mt)Lk 1:44Ecce enim ut facta est vox salutationis tuæ in auribus meis, exsultavit in gaudio infans in utero meo.
45(Mk)(Mt)Lk 1:45Καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται τελείωσις τοῖς λελαλημένοις αὐτῇ παρὰ κυρίου.45(Mk)(Mt)Lk 1:45Et beata, quæ credidisti, quoniam perficientur ea, quæ dicta sunt tibi a Domino.Song of Mary (The Magnificat)
46(Mk)(Mt)Lk 1:46Καὶ εἶπεν Μαριάμ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον,46(Mk)(Mt)Lk 1:46Et ait Maria :
Magnificat anima mea Dominum :
47(Mk)(Mt)Lk 1:47καὶ ἠγαλλίασεν τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ θεῷ τῷ σωτῆρί μου.47(Mk)(Mt)Lk 1:47
et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
48(Mk)(Mt)Lk 1:48Ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. Ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με πᾶσαι αἱ γενεαί.48(Mk)(Mt)Lk 1:48
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ :
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,
49(Mk)(Mt)Lk 1:49Ὅτι ἐποίησέν μοι { μεγαλεῖα ⬪ μεγάλα } ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ.
———
RP: μεγαλεῖα ⬪ NA/UBS: μεγάλα
49(Mk)(Mt)Lk 1:49
quia fecit mihi magna qui potens est :
et sanctum nomen ejus,
50(Mk)(Mt)Lk 1:50καὶ Καὶ τὸ ἔλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς { γενεῶν ⬪ καὶ γενεὰς } τοῖς φοβουμένοις αὐτόν.
———
RP: γενεῶν ⬪ NA/UBS: καὶ γενεὰς
50(Mk)(Mt)Lk 1:50
et misericordia ejus a progenie in progenies
timentibus eum.
51(Mk)(Mt)Lk 1:51Ἐποίησεν κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ· διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ καρδίας αὐτῶν.51(Mk)(Mt)Lk 1:51
Fecit potentiam in brachio suo :
dispersit superbos mente cordis sui.
52(Mk)(Mt)Lk 1:52Καθεῖλεν δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσεν ταπεινούς.52(Mk)(Mt)Lk 1:52
Deposuit potentes de sede,
et exaltavit humiles.
53(Mk)(Mt)Lk 1:53Πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας ἐξαπέστειλεν κενούς.53(Mk)(Mt)Lk 1:53
Esurientes implevit bonis :
et divites dimisit inanes.
54(Mk)(Mt)Lk 1:54Ἀντελάβετο Ἰσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησθῆναι ἐλέους,54(Mk)(Mt)Lk 1:54
Suscepit Israël puerum suum,
recordatus misericordiæ suæ :
55(Mk)(Mt)Lk 1:55καθὼς ἐλάλησεν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ Ἀβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα.55(Mk)(Mt)Lk 1:55
sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini ejus in sæcula.
Mary Returns Home
56(Mk)(Mt)Lk 1:56¶Ἔμεινεν δὲ Μαριὰμ σὺν αὐτῇ { ὡσεὶ ⬪ ὡς } μῆνας τρεῖς, καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.
———
RP: ὡσεὶ ⬪ NA/UBS: ὡς
56(Mk)(Mt)Lk 1:56Mansit autem Maria cum illa quasi mensibus tribus : et reversa est in domum suam.
Birth and Circumcision of John the Baptist
57(Mk)(Mt)Lk 1:57¶Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ ἐγέννησεν υἱόν.57(Mk)(Mt)Lk 1:57¶Elisabeth autem impletum est tempus pariendi, et peperit filium.58(Mk)(Mt)Lk 1:58Καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς αὐτῆς ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ’ αὐτῆς, καὶ συνέχαιρον αὐτῇ.58(Mk)(Mt)Lk 1:58Et audierunt vicini et cognati ejus quia magnificavit Dominus misericordiam suam cum illa, et congratulabantur ei.59(Mk)(Mt)Lk 1:59Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ { ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ⬪ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ }, ἦλθον περιτεμεῖν τὸ παιδίον· καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ Ζαχαρίαν.
———
RP: ὀγδόῃ ἡμέρᾳ ⬪ NA/UBS: ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ
59(Mk)(Mt)Lk 1:59Et factum est in die octavo, venerunt circumcidere puerum, et vocabant eum nomine patris sui Zachariam.
60(Mk)(Mt)Lk 1:60Καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, Οὐχί, ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης.60(Mk)(Mt)Lk 1:60Et respondens mater ejus, dixit : Nequaquam, sed vocabitur Joannes.61(Mk)(Mt)Lk 1:61Καὶ { εἶπον ⬪ εἶπαν } πρὸς αὐτὴν ὅτι Οὐδείς ἐστιν { ἐν τῇ συγγενείᾳ ⬪ ἐκ τῆς συγγενείας } σου ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῳ.
———
RP: εἶπον ⬪ NA/UBS: εἶπαν
RP: ἐν τῇ συγγενείᾳ ⬪ NA/UBS: ἐκ τῆς συγγενείας
61(Mk)(Mt)Lk 1:61Et dixerunt ad illam : Quia nemo est in cognatione tua, qui vocetur hoc nomine.
Zacharias Regains His Speak
62(Mk)(Mt)Lk 1:62Ἐνένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι { αὐτόν ⬪ αὐτό }.
———
RP: αὐτόν ⬪ NA/UBS: αὐτό
62(Mk)(Mt)Lk 1:62Innuebant autem patri ejus, quem vellet vocari eum.
63(Mk)(Mt)Lk 1:63Καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψεν, λέγων, Ἰωάννης ἐστὶν { τὸ ⬪ - } ὄνομα αὐτοῦ· καὶ ἐθαύμασαν πάντες.
———
RP: τὸ ⬪ NA/UBS: —
63(Mk)(Mt)Lk 1:63Et postulans pugillarem scripsit, dicens : Joannes est nomen ejus. Et mirati sunt universi.
64(Mk)(Mt)Lk 1:64Ἀνεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν θεόν.64(Mk)(Mt)Lk 1:64Apertum est autem illico os ejus, et lingua ejus, et loquebatur benedicens Deum.65(Mk)(Mt)Lk 1:65Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς· καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαίας διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα.65(Mk)(Mt)Lk 1:65Et factus est timor super omnes vicinos eorum : et super omnia montana Judææ divulgabantur omnia verba hæc :66(Mk)(Mt)Lk 1:66Καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται; Καὶ { χεὶρ ⬪ γὰρ χεὶρ } κυρίου ἦν μετ’ αὐτοῦ.
———
RP: χεὶρ ⬪ NA/UBS: γὰρ χεὶρ
66(Mk)(Mt)Lk 1:66et posuerunt omnes qui audierant in corde suo, dicentes : Quis, putas, puer iste erit ? etenim manus Domini erat cum illo.
Prophesy of Zacharias
67(Mk)(Mt)Lk 1:67¶Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη πνεύματος ἁγίου, καὶ { προεφήτευσεν ⬪ ἐπροφήτευσεν }, λέγων,
———
RP: προεφήτευσεν ⬪ NA/UBS: ἐπροφήτευσεν
67(Mk)(Mt)Lk 1:67Et Zacharias pater ejus repletus est Spiritu Sancto : et prophetavit, dicens :
68(Mk)(Mt)Lk 1:68Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησεν λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ,68(Mk)(Mt)Lk 1:68
Benedictus Dominus Deus Israël,
quia visitavit, et fecit redemptionem plebis suæ :
69(Mk)(Mt)Lk 1:69καὶ ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν { τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ ⬪ οἴκῳ Δαυὶδ } παιδὸς αὐτοῦ —
———
RP: τῷ οἴκῳ Δαυὶδ τοῦ ⬪ NA/UBS: οἴκῳ Δαυὶδ
69(Mk)(Mt)Lk 1:69
et erexit cornu salutis nobis
in domo David pueri sui,
70(Mk)(Mt)Lk 1:70καθὼς ἐλάλησεν διὰ στόματος τῶν ἁγίων { τῶν ἀπ’ ⬪ ἀπ’ } αἰῶνος προφητῶν αὐτοῦ —
———
RP: τῶν ἀπ’ ⬪ NA/UBS: ἀπ’
70(Mk)(Mt)Lk 1:70
sicut locutum est per os sanctorum,
qui a sæculo sunt, prophetarum ejus :
71(Mk)(Mt)Lk 1:71σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν μισούντων ἡμᾶς·71(Mk)(Mt)Lk 1:71
salutem ex inimicis nostris,
et de manu omnium qui oderunt nos :
72(Mk)(Mt)Lk 1:72ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ,72(Mk)(Mt)Lk 1:72
ad faciendam misericordiam cum patribus nostris :
et memorari testamenti sui sancti :
73(Mk)(Mt)Lk 1:73ὅρκον ὃν ὤμοσεν πρὸς Ἀβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, τοῦ δοῦναι ἡμῖν,73(Mk)(Mt)Lk 1:73
jusjurandum, quod juravit ad Abraham patrem nostrum,
daturum se nobis
74(Mk)(Mt)Lk 1:74ἀφόβως, ἐκ χειρὸς { τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ⬪ ἐχθρῶν } ῥυσθέντας, λατρεύειν αὐτῷ
———
RP: τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν ⬪ NA/UBS: ἐχθρῶν
74(Mk)(Mt)Lk 1:74
ut sine timore, de manu inimicorum nostrorum liberati,
serviamus illi
75(Mk)(Mt)Lk 1:75ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ { πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ⬪ πάσαις ταῖς ἡμέραις } ἡμῶν.
———
RP: πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς ⬪ NA/UBS: πάσαις ταῖς ἡμέραις
75(Mk)(Mt)Lk 1:75
in sanctitate et justitia coram ipso,
omnibus diebus nostris.
76(Mk)(Mt)Lk 1:76Καὶ { σύ ⬪ σὺ δέ }, παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ· προπορεύσῃ γὰρ { πρὸ προσώπου ⬪ ἐνώπιον } κυρίου ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ·
———
RP: σύ ⬪ NA/UBS: σὺ δέ
RP: πρὸ προσώπου ⬪ NA/UBS: ἐνώπιον
76(Mk)(Mt)Lk 1:76
Et tu puer, propheta Altissimi vocaberis :
præibis enim ante faciem Domini parare vias ejus,
77(Mk)(Mt)Lk 1:77τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν,77(Mk)(Mt)Lk 1:77
ad dandam scientiam salutis plebi ejus
in remissionem peccatorum eorum
78(Mk)(Mt)Lk 1:78διὰ σπλάγχνα ἐλέους θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς { ἐπεσκέψατο ⬪ ἐπισκέψεται } ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ ὕψους,
———
RP: ἐπεσκέψατο ⬪ NA/UBS: ἐπισκέψεται
78(Mk)(Mt)Lk 1:78
per viscera misericordiæ Dei nostri,
in quibus visitavit nos, oriens ex alto :
79(Mk)(Mt)Lk 1:79ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις, τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης.79(Mk)(Mt)Lk 1:79
illuminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent :
ad dirigendos pedes nostros in viam pacis.
John the Baptist Grows Up
80(Mk)(Mt)Lk 1:80¶Τὸ δὲ παιδίον ηὔξανεν καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι, καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ.80(Mk)(Mt)Lk 1:80Puer autem crescebat, et confortabatur spiritu : et erat in desertis usque in diem ostensionis suæ ad Israël.
» Ch 2

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Jul-2024 03:27:56 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top