www.katabiblon.com

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ

Luke

      Robinson-Pierpont 2005      Wiki Latin Translation‎ / Vulgata Clementina  Mark Matthew Luke  Mark Matthew LukeDropsy
1(Mk)(Mt)Lk 14:1Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων { τῶν Φαρισαίων ⬪ [τῶν] Φαρισαίων } σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν παρατηρούμενοι αὐτόν.
———
RP: τῶν Φαρισαίων ⬪ NA/UBS: [τῶν] Φαρισαίων
1(Mk)(Mt)Lk 14:1Et factum est cum intraret Jesus in domum cujusdam principis pharisæorum sabbato manducare panem, et ipsi observabant eum.
2(Mk)(Mt)Lk 14:2Καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς ἔμπροσθεν αὐτοῦ.2(Mk)(Mt)Lk 14:2Et ecce homo quidam hydropicus erat ante illum.3(Mk)(Mt)Lk 14:3Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν πρὸς τοὺς νομικοὺς καὶ Φαρισαίους, λέγων, { Εἰ ⬪ - } ἔξεστιν τῷ σαββάτῳ { θεραπεύειν ⬪ θεραπεῦσαι ἢ οὔ };
———
RP: Εἰ ⬪ NA/UBS: —
RP: θεραπεύειν ⬪ NA/UBS: θεραπεῦσαι ἢ οὔ
3(Mk)(Mt)Lk 14:3Et respondens Jesus dixit ad legisperitos et pharisæos, dicens : Si licet sabbato curare ?
4(Mk)(Mt)Lk 14:4Οἱ δὲ ἡσύχασαν. Καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτόν, καὶ ἀπέλυσεν.4(Mk)(Mt)Lk 14:4At illi tacuerunt. Ipse vero apprehensum sanavit eum, ac dimisit.5(Mk)(Mt)Lk 14:5Καὶ { ἀποκριθεὶς ⬪ - } πρὸς αὐτοὺς εἶπεν, Τίνος ὑμῶν υἱὸς ἢ βοῦς εἰς φρέαρ { ἐμπεσεῖται ⬪ πεσεῖται }, καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν ἐν { τῇ ⬪ - } ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου;
———
RP: ἀποκριθεὶς ⬪ NA/UBS: —
RP: ἐμπεσεῖται ⬪ NA/UBS: πεσεῖται
RP: τῇ ⬪ NA/UBS: —
5(Mk)(Mt)Lk 14:5Et respondens ad illos dixit : Cujus vestrum asinus, aut bos in puteum cadet, et non continuo extrahet illum die sabbati ?
Sit in the Lowest Place
6(Mk)(Mt)Lk 14:6Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι { αὐτῷ ⬪ - } πρὸς ταῦτα.
———
RP: αὐτῷ ⬪ NA/UBS: —
6(Mk)(Mt)Lk 14:6Et non poterant ad hæc respondere illi.
7(Mk)(Mt)Lk 14:7¶Ἔλεγεν δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, ἐπέχων πῶς τὰς πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς,7(Mk)(Mt)Lk 14:7¶Dicebat autem et ad invitatos parabolam, intendens quomodo primos accubitus eligerent, dicens ad illos :8(Mk)(Mt)Lk 14:8Ὅταν κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν· μήποτε ἐντιμότερός σου ᾖ κεκλημένος ὑπ’ αὐτοῦ,8(Mk)(Mt)Lk 14:8Cum invitatus fueris ad nuptias, non discumbas in primo loco, ne forte honoratior te sit invitatus ab illo.9(Mk)(Mt)Lk 14:9καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον· καὶ τότε ἄρξῃ { μετ’ ⬪ μετὰ } αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν.
———
RP: μετ’ ⬪ NA/UBS: μετὰ
9(Mk)(Mt)Lk 14:9Et veniens is, qui te et illum vocavit, dicat tibi : Da huic locum : et tunc incipias cum rubore novissimum locum tenere.
10(Mk)(Mt)Lk 14:10Ἀλλ’ ὅταν κληθῇς, πορευθεὶς ἀνάπεσε εἰς τὸν ἔσχατον τόπον· ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ κεκληκώς σε, { εἴπῃ ⬪ ἐρεῖ } σοι, Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον· τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον { τῶν ⬪ πάντων τῶν } συνανακειμένων σοι.
———
RP: εἴπῃ ⬪ NA/UBS: ἐρεῖ
RP: τῶν ⬪ NA/UBS: πάντων τῶν
10(Mk)(Mt)Lk 14:10Sed cum vocatus fueris, vade, recumbe in novissimo loco : ut, cum venerit qui te invitavit, dicat tibi : Amice, ascende superius. Tunc erit tibi gloria coram simul discumbentibus :
11(Mk)(Mt)(Mt 23:12)Lk 14:11Ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.11(Mk)(Mt)(Mt 23:12)Lk 14:11quia omnis, qui se exaltat, humiliabitur : et qui se humiliat, exaltabitur.‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 18:14)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 18:14)The Invited Guests
12(Mk)(Mt)Lk 14:12¶Ἔλεγεν δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους· μήποτε καὶ αὐτοί { σε ἀντικαλέσωσιν ⬪ ἀντικαλέσωσίν σε }, καὶ γένηταί { σοι ἀνταπόδομα ⬪ ἀνταπόδομά σοι }.
———
RP: σε ἀντικαλέσωσιν ⬪ NA/UBS: ἀντικαλέσωσίν σε
RP: σοι ἀνταπόδομα ⬪ NA/UBS: ἀνταπόδομά σοι
12(Mk)(Mt)Lk 14:12¶Dicebat autem et ei, qui invitaverat : Cum facis prandium, aut cœnam, noli vocare amicos tuos, neque fratres tuos, neque cognatos, neque vicinos divites : ne forte te et ipsi reinvitent, et fiat tibi retributio ;
13(Mk)(Mt)Lk 14:13Ἀλλ’ ὅταν { ποιῇς δοχήν ⬪ δοχὴν ποιῇς }, κάλει πτωχούς, { ἀναπήρους ⬪ ἀναπείρους }, χωλούς, τυφλούς·
———
RP: ποιῇς δοχήν ⬪ NA/UBS: δοχὴν ποιῇς
RP: ἀναπήρους ⬪ NA/UBS: ἀναπείρους
13(Mk)(Mt)Lk 14:13sed cum facis convivium, voca pauperes, debiles, claudos, et cæcos :
14(Mk)(Mt)Lk 14:14καὶ μακάριος ἔσῃ, ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι· ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων.14(Mk)(Mt)Lk 14:14et beatus eris, quia non habent retribuere tibi : retribuetur enim tibi in resurrectione justorum.15(Mk)(Mt)Lk 14:15¶Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, Μακάριος, { ὃς φάγεται ἄριστον ⬪ ὅστις φάγεται ἄρτον } ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ θεοῦ.
———
RP: ὃς φάγεται ἄριστον ⬪ NA/UBS: ὅστις φάγεται ἄρτον
15(Mk)(Mt)Lk 14:15¶Hæc cum audisset quidam de simul discumbentibus, dixit illi : Beatus qui manducabit panem in regno Dei.
‑‑(Mk)Mt 22:1Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν { αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς ⬪ ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς }, λέγων,
———
RP: αὐτοῖς ἐν παραβολαῖς ⬪ NA/UBS: ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 22:1Et respondens Jesus, dixit iterum in parabolis eis, dicens :(Lk)
16(Mk)Mt 22:2Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ·Lk 14:16Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ἄνθρωπός τις { ἐποίησεν ⬪ ἐποίει } δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσεν πολλούς·
———
RP: ἐποίησεν ⬪ NA/UBS: ἐποίει
16(Mk)Mt 22:2Simile factum est regnum cælorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo.Lk 14:16At ipse dixit ei : Homo quidam fecit cœnam magnam, et vocavit multos.
17(Mk)Mt 22:3καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν.Lk 14:17καὶ ἀπέστειλεν τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστιν { πάντα ⬪ - }.
———
RP: πάντα ⬪ NA/UBS: —
17(Mk)Mt 22:3Et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias, et nolebant venire.Lk 14:17Et misit servum suum hora cœnæ dicere invitatis ut venirent, quia jam parata sunt omnia.
18(Mk)(Mt)Lk 14:18Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς { παραιτεῖσθαι πάντες ⬪ πάντες παραιτεῖσθαι }. Ὁ πρῶτος εἶπεν αὐτῷ, Ἀγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην { ἐξελθεῖν καὶ ⬪ ἐξελθὼν } ἰδεῖν αὐτόν· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.
———
RP: παραιτεῖσθαι πάντες ⬪ NA/UBS: πάντες παραιτεῖσθαι
RP: ἐξελθεῖν καὶ ⬪ NA/UBS: ἐξελθὼν
18(Mk)(Mt)Lk 14:18Et cœperunt simul omnes excusare. Primus dixit ei : Villam emi, et necesse habeo exire, et videre illam : rogo te, habe me excusatum.
19(Mk)(Mt)Lk 14:19Καὶ ἕτερος εἶπεν, Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά· ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον.19(Mk)(Mt)Lk 14:19Et alter dixit : Juga boum emi quinque, et eo probare illa : rogo te, habe me excusatum.20(Mk)(Mt)Lk 14:20Καὶ ἕτερος εἶπεν, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν.20(Mk)(Mt)Lk 14:20Et alius dixit : Uxorem duxi, et ideo non possum venire.‑‑(Mk)Mt 22:4Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων, Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις. Ἰδού, τὸ ἄριστόν μου { ἡτοίμασα ⬪ ἡτοίμακα }, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.
———
RP: ἡτοίμασα ⬪ NA/UBS: ἡτοίμακα
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 22:4Iterum misit alios servos, dicens : Dicite invitatis : Ecce prandium meum paravi, tauri mei et altilia occisa sunt, et omnia parata : venite ad nuptias.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 22:5Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, { ὁ μὲν ⬪ ὃς μὲν } εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, { ὁ δὲ εἰς ⬪ ὃς δὲ ἐπὶ } τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ·
———
RP: ὁ μὲν ⬪ NA/UBS: ὃς μὲν
RP: ὁ δὲ εἰς ⬪ NA/UBS: ὃς δὲ ἐπὶ
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 22:5Illi autem neglexerunt : et abierunt, alius in villam suam, alius vero ad negotiationem suam :(Lk)
‑‑(Mk)Mt 22:6οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν.(Lk)‑‑(Mk)Mt 22:6reliqui vero tenuerunt servos ejus, et contumeliis affectos occiderunt.(Lk)21(Mk)Mt 22:7{ Καὶ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ⬪ Ὁ δὲ βασιλεὺς } ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν.
———
RP: Καὶ ἀκούσας ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος ⬪ NA/UBS: Ὁ δὲ βασιλεὺς
Lk 14:21Καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος { ἐκεῖνος ⬪ - } ἀπήγγειλεν τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπεν τῷ δούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ { ἀναπήρους ⬪ ἀναπείρους } καὶ { χωλοὺς καὶ τυφλοὺς ⬪ τυφλοὺς καὶ χωλοὺς } εἰσάγαγε ὧδε.
———
RP: ἐκεῖνος ⬪ NA/UBS: —
RP: ἀναπήρους ⬪ NA/UBS: ἀναπείρους
RP: χωλοὺς καὶ τυφλοὺς ⬪ NA/UBS: τυφλοὺς καὶ χωλοὺς
21(Mk)Mt 22:7Rex autem cum audisset, iratus est : et missis exercitibus suis, perdidit homicidas illos, et civitatem illorum succendit.Lk 14:21Et reversus servus nuntiavit hæc domino suo. Tunc iratus paterfamilias, dixit servo suo : Exi cito in plateas et vicos civitatis : et pauperes, ac debiles, et cæcos, et claudos introduc huc.
‑‑(Mk)Mt 22:8Τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι.(Lk)‑‑(Mk)Mt 22:8Tunc ait servis suis : Nuptiæ quidem paratæ sunt, sed qui invitati erant, non fuerunt digni :(Lk)‑‑(Mk)Mt 22:9Πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους { ἂν ⬪ ἐὰν } εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς γάμους.
———
RP: ἂν ⬪ NA/UBS: ἐὰν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 22:9ite ergo ad exitus viarum, et quoscumque inveneritis, vocate ad nuptias.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 22:10Καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας { ὅσους ⬪ οὓς } εὗρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων.
———
RP: ὅσους ⬪ NA/UBS: οὓς
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 22:10Et egressi servi ejus in vias, congregaverunt omnes quos invenerunt, malos et bonos : et impletæ sunt nuptiæ discumbentium.(Lk)
22(Mk)(Mt)Lk 14:22Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν { ὡς ⬪ ὃ } ἐπέταξας, καὶ ἔτι τόπος ἐστίν.
———
RP: ὡς ⬪ NA/UBS: ὃ
22(Mk)(Mt)Lk 14:22Et ait servus : Domine, factum est ut imperasti, et adhuc locus est.
23(Mk)(Mt)Lk 14:23Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα γεμισθῇ { ὁ οἶκος οἶκός μου ⬪ μου ὁ οἶκος }.
———
RP: ὁ οἶκος οἶκός μου ⬪ NA/UBS: μου ὁ οἶκος
23(Mk)(Mt)Lk 14:23Et ait dominus servo : Exi in vias, et sæpes : et compelle intrare, ut impleatur domus mea.
24(Mk)(Mt)Lk 14:24Λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου. { Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ⬪ - }.
———
RP: Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί ⬪ NA/UBS: —
24(Mk)(Mt)Lk 14:24Dico autem vobis quod nemo virorum illorum qui vocati sunt, gustabit cœnam meam.
‑‑(Mk)Mt 22:11Εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου·(Lk)‑‑(Mk)Mt 22:11Intravit autem rex ut videret discumbentes, et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali.(Lk)‑‑(Mk)Mt 22:12καὶ λέγει αὐτῷ, Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; Ὁ δὲ ἐφιμώθη.(Lk)‑‑(Mk)Mt 22:12Et ait illi : Amice, quomodo huc intrasti non habens vestem nuptialem ? At ille obmutuit.(Lk)‑‑(Mk)Mt 22:13Τότε { εἶπεν ὁ βασιλεὺς ⬪ ὁ βασιλεὺς εἶπεν } τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας, { ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε ⬪ ἐκβάλετε αὐτὸν } εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.
———
RP: εἶπεν ὁ βασιλεὺς ⬪ NA/UBS: ὁ βασιλεὺς εἶπεν
RP: ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε ⬪ NA/UBS: ἐκβάλετε αὐτὸν
(Lk)
‑‑(Mk)Mt 22:13Tunc dicit rex ministris : Ligatis manibus et pedibus ejus, mittite eum in tenebras exteriores : ibi erit fletus et stridor dentium.(Lk)
‑‑(Mk)Mt 22:14Πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.(Lk)‑‑(Mk)Mt 22:14Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.(Lk)Whoever Doesn't Take Up One's Cross and Follow Me
25(Mk)(Mt)Lk 14:25¶Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί· καὶ στραφεὶς εἶπεν πρὸς αὐτούς,25(Mk)(Mt)Lk 14:25¶Ibant autem turbæ multæ cum eo : et conversus dixit ad illos :26(Mk)Mt 10:37Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος· καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος·Lk 14:26Εἴ τις ἔρχεται πρός με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα { αὐτοῦ, καὶ ⬪ ἑαυτοῦ καὶ } τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφούς, καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι { δὲ ⬪ τε } καὶ τὴν { ἑαυτοῦ ψυχήν ⬪ ψυχὴν ἑαυτοῦ }, οὐ δύναταί { μου μαθητὴς εἶναι ⬪ εἶναί μου μαθητής }.
———
RP: αὐτοῦ, καὶ ⬪ NA/UBS: ἑαυτοῦ καὶ
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: τε
RP: ἑαυτοῦ ψυχήν ⬪ NA/UBS: ψυχὴν ἑαυτοῦ
RP: μου μαθητὴς εἶναι ⬪ NA/UBS: εἶναί μου μαθητής
26(Mk)Mt 10:37Qui amat patrem aut matrem plus quam me, non est me dignus : et qui amat filium aut filiam super me, non est me dignus.Lk 14:26Si quis venit ad me, et non odit patrem suum, et matrem, et uxorem, et filios, et fratres, et sorores, adhuc autem et animam suam, non potest meus esse discipulus.
27(Mk)Mt 10:38καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστιν μου ἄξιος.Lk 14:27{ Καὶ ὅστις ⬪ Ὅστις } οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν { αὑτοῦ αὐτοῦ ⬪ ἑαυτοῦ } καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναται εἶναί μου μαθητής.
———
RP: Καὶ ὅστις ⬪ NA/UBS: Ὅστις
RP: αὑτοῦ αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: ἑαυτοῦ
27(Mk)Mt 10:38Et qui non accipit crucem suam, et sequitur me, non est me dignus.Lk 14:27Et qui non bajulat crucem suam, et venit post me, non potest meus esse discipulus.
The Cost of a Tower
28(Mk)(Mt)Lk 14:28Τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν, { ὁ ⬪ - } θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ψηφίζει τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει { τὰ ⬪ - } εἰς ἀπαρτισμόν;
———
RP: ὁ ⬪ NA/UBS: —
RP: τὰ ⬪ NA/UBS: —
28(Mk)(Mt)Lk 14:28Quis enim ex vobis volens turrim ædificare, non prius sedens computat sumptus, qui necessarii sunt, si habeat ad perficiendum,
29(Mk)(Mt)Lk 14:29Ἵνα μήποτε, θέντος αὐτοῦ θεμέλιον καὶ μὴ ἰσχύοντος ἐκτελέσαι, πάντες οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται { ἐμπαίζειν αὐτῷ ⬪ αὐτῷ ἐμπαίζειν },
———
RP: ἐμπαίζειν αὐτῷ ⬪ NA/UBS: αὐτῷ ἐμπαίζειν
29(Mk)(Mt)Lk 14:29ne, posteaquam posuerit fundamentum, et non potuerit perficere, omnes qui vident, incipiant illudere ei,
30(Mk)(Mt)Lk 14:30λέγοντες, ὅτι Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι.30(Mk)(Mt)Lk 14:30dicentes : Quia hic homo cœpit ædificare, et non potuit consummare ?The Cost of a War
31(Mk)(Mt)Lk 14:31Ἢ τίς βασιλεὺς πορευόμενος { συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ ⬪ ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν } εἰς πόλεμον οὐχὶ καθίσας πρῶτον { βουλεύεται ⬪ βουλεύσεται } εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν { ἀπαντῆσαι ⬪ ὑπαντῆσαι } τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ’ αὐτόν;
———
RP: συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ ⬪ NA/UBS: ἑτέρῳ βασιλεῖ συμβαλεῖν
RP: βουλεύεται ⬪ NA/UBS: βουλεύσεται
RP: ἀπαντῆσαι ⬪ NA/UBS: ὑπαντῆσαι
31(Mk)(Mt)Lk 14:31Aut quis rex iturus committere bellum adversus alium regem, non sedens prius cogitat, si possit cum decem millibus occurrere ei, qui cum viginti millibus venit ad se ?
32(Mk)(Mt)Lk 14:32Εἰ δὲ { μήγε ⬪ μή γε }, ἔτι { πόρρω αὐτοῦ ⬪ αὐτοῦ πόρρω } ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ πρὸς εἰρήνην.
———
RP: μήγε ⬪ NA/UBS: μή γε
RP: πόρρω αὐτοῦ ⬪ NA/UBS: αὐτοῦ πόρρω
32(Mk)(Mt)Lk 14:32Alioquin adhuc illo longe agente, legationem mittens rogat ea quæ pacis sunt.
Renounce All that You Have
33(Mk)(Mt)Lk 14:33Οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν ὃς οὐκ ἀποτάσσεται πᾶσιν τοῖς ἑαυτοῦ ὑπάρχουσιν, οὐ δύναταί { μου εἶναι ⬪ εἶναί μου } μαθητής.
———
RP: μου εἶναι ⬪ NA/UBS: εἶναί μου
33(Mk)(Mt)Lk 14:33Sic ergo omnis ex vobis, qui non renuntiat omnibus quæ possidet, non potest meus esse discipulus.
Have Salt in Yourselves
‑‑Mk 9:49Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται, { καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται ⬪ - }.
———
RP: καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται ⬪ NA/UBS: —
(Mt)(Lk)
‑‑Mk 9:49Bonum est sal : quod si sal insulsum fuerit, in quo illud condietis ? Habete in vobis sal, et pacem habete inter vos.(Mt)(Lk)
34(Mk)Καλὸν τὸ ἅλας· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ ἀρτύσετε; Ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς { ἅλας, καὶ ⬪ ἅλα καὶ } εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις.
———
RP: ἅλας, καὶ ⬪ NA/UBS: ἅλα καὶ
Mt 5:13¶Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται; Εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ { βληθῆναι ἔξω καὶ ⬪ βληθὲν ἔξω } καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων.
———
RP: βληθῆναι ἔξω καὶ ⬪ NA/UBS: βληθὲν ἔξω
Lk 14:34{ Καλὸν ⬪ Καλὸν οὖν } τὸ ἅλας· ἐὰν { δὲ ⬪ δὲ καὶ } τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθήσεται;
———
RP: Καλὸν ⬪ NA/UBS: Καλὸν οὖν
RP: δὲ ⬪ NA/UBS: δὲ καὶ
34(Mk)Mt 5:13¶Vos estis sal terræ. Quod si sal evanuerit, in quo salietur ? ad nihilum valet ultra, nisi ut mittatur foras, et conculcetur ab hominibus.Lk 14:34Bonum est sal : si autem sal evanuerit, in quo condietur ?
35(Mk)(Mt)Lk 14:35Οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν· ἔξω βάλλουσιν αὐτό. Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω.35(Mk)(Mt)Lk 14:35Neque in terram, neque in sterquilinium utile est, sed foras mittetur. Qui habet aures audiendi, audiat.‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 8:8)‑‑(Mk)(Mt)(Lk)(Lk 8:8)
« Ch 13» Ch 15

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 13:13:55 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

abgdezhqiklm
αβγδεζηθικλμ
nxoprstufcyw
νξοπρστυφχψω
)(/\=|+'v@#*
᾿ ͺ¨ϝϛʹ%
Wildcard: %

VERSES

Top