www.katabiblon.com

איוב - Ἰὼβ

Eyov [Job] - Job

   Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina  CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina1Jb 7:11הֲלֹא־צָבָ֣א לֶאֱנ֣וֹשׁ ‏{ על־ עֲלֵי־ }‏ אָ֑רֶץ וְכִימֵ֖י שָׂכִ֣יר יָמָֽיו׃
———
Ketib: על־ ⬪ Qere: עֲלֵי־
Jb 7:1
“Isn’t a man forced to labor on earth?
Aren’t his days like the days of a hired hand?
Jb 7:1Jb 7:1πότερον οὐχὶ πειρατήριόν ἐστιν ὁ βίος ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ὥσπερ μισθίου αὐθημερινοῦ ἡ ζωὴ αὐτοῦJb 7:1
“Isn’t a man forced to labor on earth?
Aren’t his days like the days of a hired hand?
2Jb 7:22כְּעֶ֥בֶד יִשְׁאַף־צֵ֑ל וּ֝כְשָׂכִ֗יר יְקַוֶּ֥ה פָעֳלֽוֹ׃Jb 7:2
As a servant who earnestly desires the shadow,
as a hireling who looks for his wages,
Jb 7:2Jb 7:2ἢ ὥσπερ θεράπων δεδοικὼς τὸν κύριον αὐτοῦ καὶ τετευχὼς σκιᾶς ἢ ὥσπερ μισθωτὸς ἀναμένων τὸν μισθὸν αὐτοῦJb 7:2
As a servant who earnestly desires the shadow,
as a hireling who looks for his wages,
3Jb 7:33כֵּ֤ן הָנְחַ֣לְתִּי לִ֭י יַרְחֵי־שָׁ֑וְא וְלֵיל֥וֹת עָ֝מָ֗ל מִנּוּ־לִֽי׃Jb 7:3
so am I made to possess months of misery,
wearisome nights are appointed to me.
Jb 7:3Jb 7:3οὕτως κἀγὼ ὑπέμεινα μῆνας κενούς νύκτες δὲ ὀδυνῶν δεδομέναι μοί εἰσινJb 7:3
so am I made to possess months of misery,
wearisome nights are appointed to me.
4Jb 7:44אִם־שָׁכַ֗בְתִּי וְאָמַ֗רְתִּי מָתַ֣י אָ֭קוּם וּמִדַּד־עָ֑רֶב וְשָׂבַ֖עְתִּי נְדֻדִ֣ים עֲדֵי־נָֽשֶׁף׃Jb 7:4
When I lie down, I say,
‘When shall I arise, and the night be gone?’
I toss and turn until the dawning of the day.
Jb 7:4Jb 7:4ἐὰν κοιμηθῶ λέγω πότε ἡμέρα ὡς δ’ ἂν ἀναστῶ πάλιν πότε ἑσπέρα πλήρης δὲ γίνομαι ὀδυνῶν ἀπὸ ἑσπέρας ἕως πρωίJb 7:4
When I lie down, I say,
‘When shall I arise, and the night be gone?’
I toss and turn until the dawning of the day.
5Jb 7:55לָ֘בַ֤שׁ בְּשָׂרִ֣י רִ֭מָּה ‏{ וגיש וְג֣וּשׁ }‏ עָפָ֑ר עוֹרִ֥י רָ֝גַ֗ע וַיִּמָּאֵֽס׃
———
Ketib: וגיש ⬪ Qere: וְג֣וּשׁ
Jb 7:5
My flesh is clothed with worms and clods of dust.
My skin closes up, and breaks out afresh.
Jb 7:5Jb 7:5φύρεται δέ μου τὸ σῶμα ἐν σαπρίᾳ σκωλήκων τήκω δὲ βώλακας γῆς ἀπὸ ἰχῶρος ξύωνJb 7:5
My flesh is clothed with worms and clods of dust.
My skin closes up, and breaks out afresh.
6Jb 7:66יָמַ֣י קַ֭לּוּ מִנִּי־אָ֑רֶג וַ֝יִּכְל֗וּ בְּאֶ֣פֶס תִּקְוָֽה׃Jb 7:6
My days are swifter than a weaver’s shuttle,
and are spent without hope.
Jb 7:6Jb 7:6ὁ δὲ βίος μού ἐστιν ἐλαφρότερος λαλιᾶς ἀπόλωλεν δὲ ἐν κενῇ ἐλπίδιJb 7:6
My days are swifter than a weaver’s shuttle,
and are spent without hope.
7Jb 7:77זְ֭כֹר כִּי־ר֣וּחַ חַיָּ֑י לֹא־תָשׁ֥וּב עֵ֝ינִ֗י לִרְא֥וֹת טֽוֹב׃Jb 7:7
Oh remember that my life is a breath.
My eye shall no more see good.
Jb 7:7Jb 7:7μνήσθητι οὖν ὅτι πνεῦμά μου ἡ ζωὴ καὶ οὐκέτι ἐπανελεύσεται ὁ ὀφθαλμός μου ἰδεῖν ἀγαθόνJb 7:7
Oh remember that my life is a breath.
My eye shall no more see good.
8Jb 7:88לֹֽא־תְ֭שׁוּרֵנִי עֵ֣ין רֹ֑אִי עֵינֶ֖יךָ בִּ֣י וְאֵינֶֽנִּי׃Jb 7:8
The eye of him who sees me shall see me no more.
Your eyes shall be on me, but I shall not be.
Jb 7:8Jb 7:8οὐ περιβλέψεταί με ὀφθαλμὸς ὁρῶντός με οἱ ὀφθαλμοί σου ἐν ἐμοί καὶ οὐκέτι εἰμὶJb 7:8
The eye of him who sees me shall see me no more.
Your eyes shall be on me, but I shall not be.
9Jb 7:99כָּלָ֣ה עָ֭נָן וַיֵּלַ֑ךְ כֵּ֥ן יוֹרֵ֥ד שְׁ֝א֗וֹל לֹ֣א יַעֲלֶֽה׃Jb 7:9
As the cloud is consumed and vanishes away,
so he who goes down to Sheol shall come up no more.
Jb 7:9Jb 7:9ὥσπερ νέφος ἀποκαθαρθὲν ἀπ’ οὐρανοῦ ἐὰν γὰρ ἄνθρωπος καταβῇ εἰς ᾅδην οὐκέτι μὴ ἀναβῇJb 7:9
As the cloud is consumed and vanishes away,
so he who goes down to Sheol shall come up no more.
10Jb 7:1010לֹא־יָשׁ֣וּב ע֣וֹד לְבֵית֑וֹ וְלֹא־יַכִּירֶ֖נּוּ ע֣וֹד מְקֹמֽוֹ׃Jb 7:10
He shall return no more to his house,
neither shall his place know him any more.
Jb 7:10Jb 7:10οὐδ’ οὐ μὴ ἐπιστρέψῃ ἔτι εἰς τὸν ἴδιον οἶκον οὐδὲ μὴ ἐπιγνῷ αὐτὸν ἔτι ὁ τόπος αὐτοῦJb 7:10
He shall return no more to his house,
neither shall his place know him any more.
11Jb 7:1111גַּם־אֲנִי֮ לֹ֤א אֶחֱשָׂ֫ךְ פִּ֥י אֲ‍ֽ֭דַבְּרָה בְּצַ֣ר רוּחִ֑י אָ֝שִׂ֗יחָה בְּמַ֣ר נַפְשִֽׁי׃Jb 7:11
“Therefore I will not keep silent.
I will speak in the anguish of my spirit.
I will complain in the bitterness of my soul.
Jb 7:11Jb 7:11ἀτὰρ οὖν οὐδὲ ἐγὼ φείσομαι τῷ στόματί μου λαλήσω ἐν ἀνάγκῃ ὤν ἀνοίξω πικρίαν ψυχῆς μου συνεχόμενοςJb 7:11
“Therefore I will not keep silent.
I will speak in the anguish of my spirit.
I will complain in the bitterness of my soul.
12Jb 7:1212הֲ‍ֽיָם־אָ֭נִי אִם־תַּנִּ֑ין כִּֽי־תָשִׂ֖ים עָלַ֣י מִשְׁמָֽר׃Jb 7:12
Am I a sea, or a sea monster,
that you put a guard over me?
Jb 7:12Jb 7:12πότερον θάλασσά εἰμι ἢ δράκων ὅτι κατέταξας ἐπ’ ἐμὲ φυλακήνJb 7:12
Am I a sea, or a sea monster,
that you put a guard over me?
13Jb 7:1313כִּֽי־אָ֭מַרְתִּי תְּנַחֲמֵ֣נִי עַרְשִׂ֑י יִשָּׂ֥א בְ֝שִׂיחִ֗י מִשְׁכָּבִֽי׃Jb 7:13
When I say, ‘My bed shall comfort me.
My couch shall ease my complaint;’
Jb 7:13Jb 7:13εἶπα ὅτι παρακαλέσει με ἡ κλίνη μου ἀνοίσω δὲ πρὸς ἐμαυτὸν ἰδίᾳ λόγον τῇ κοίτῃ μουJb 7:13
When I say, ‘My bed shall comfort me.
My couch shall ease my complaint;’
14Jb 7:1414וְחִתַּתַּ֥נִי בַחֲלֹמ֑וֹת וּֽמֵחֶזְיֹנ֥וֹת תְּבַעֲתַֽנִּי׃Jb 7:14
then you scare me with dreams,
and terrify me through visions:
Jb 7:14Jb 7:14ἐκφοβεῖς με ἐνυπνίοις καὶ ἐν ὁράμασίν με καταπλήσσειςJb 7:14
then you scare me with dreams,
and terrify me through visions:
15Jb 7:1515וַתִּבְחַ֣ר מַחֲנָ֣ק נַפְשִׁ֑י מָ֝֗וֶת מֵֽעַצְמוֹתָֽי׃Jb 7:15
so that my soul chooses strangling,
death rather than my bones.
Jb 7:15Jb 7:15ἀπαλλάξεις ἀπὸ πνεύματός μου τὴν ψυχήν μου ἀπὸ δὲ θανάτου τὰ ὀστᾶ μουJb 7:15
so that my soul chooses strangling,
death rather than my bones.
16Jb 7:1616מָ֭אַסְתִּי לֹא־לְעֹלָ֣ם אֶֽחְיֶ֑ה חֲדַ֥ל מִ֝מֶּ֗נִּי כִּי־הֶ֥בֶל יָמָֽי׃Jb 7:16
I loathe my life.
I don’t want to live forever.
Leave me alone, for my days are but a breath.
Jb 7:16Jb 7:16οὐ γὰρ εἰς τὸν αἰῶνα ζήσομαι ἵνα μακροθυμήσω ἀπόστα ἀπ’ ἐμοῦ κενὸς γάρ μου ὁ βίοςJb 7:16
I loathe my life.
I don’t want to live forever.
Leave me alone, for my days are but a breath.
17Jb 7:1717מָֽה־אֱ֭נוֹשׁ כִּ֣י תְגַדְּלֶ֑נּוּ וְכִי־תָשִׁ֖ית אֵלָ֣יו לִבֶּֽךָ׃Jb 7:17
What is man, that you should magnify him,
that you should set your mind on him,
Jb 7:17Jb 7:17τί γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι ἐμεγάλυνας αὐτὸν ἢ ὅτι προσέχεις τὸν νοῦν εἰς αὐτὸνJb 7:17
What is man, that you should magnify him,
that you should set your mind on him,
18Jb 7:1818וַתִּפְקְדֶ֥נּוּ לִבְקָרִ֑ים לִ֝רְגָעִ֗ים תִּבְחָנֶֽנּוּ׃Jb 7:18
that you should visit him every morning,
and test him every moment?
Jb 7:18Jb 7:18ἢ ἐπισκοπὴν αὐτοῦ ποιήσῃ ἕως τὸ πρωὶ καὶ εἰς ἀνάπαυσιν αὐτὸν κρινεῖςJb 7:18
that you should visit him every morning,
and test him every moment?
19Jb 7:1919כַּ֭מָּה לֹא־תִשְׁעֶ֣ה מִמֶּ֑נִּי לֹֽא־תַ֝רְפֵּ֗נִי עַד־בִּלְעִ֥י רֻקִּֽי׃Jb 7:19
How long will you not look away from me,
nor leave me alone until I swallow down my spittle?
Jb 7:19Jb 7:19ἕως τίνος οὐκ ἐᾷς με οὐδὲ προΐῃ με ἕως ἂν καταπίω τὸν πτύελόν μου ἐν ὀδύνῃJb 7:19
How long will you not look away from me,
nor leave me alone until I swallow down my spittle?
20Jb 7:2020חָטָ֡אתִי מָ֤ה אֶפְעַ֨ל ׀ לָךְ֮ נֹצֵ֪ר הָאָ֫דָ֥ם לָ֤מָה שַׂמְתַּ֣נִי לְמִפְגָּ֣ע לָ֑ךְ וָאֶהְיֶ֖ה עָלַ֣י לְמַשָּֽׂא׃Jb 7:20
If I have sinned, what do I do to you, you watcher of men?
Why have you set me as a mark for you,
so that I am a burden to myself?
Jb 7:20Jb 7:20εἰ ἐγὼ ἥμαρτον τί δύναμαί σοι πρᾶξαι ὁ ἐπιστάμενος τὸν νοῦν τῶν ἀνθρώπων διὰ τί ἔθου με κατεντευκτήν σου εἰμὶ δὲ ἐπὶ σοὶ φορτίονJb 7:20
If I have sinned, what do I do to you, you watcher of men?
Why have you set me as a mark for you,
so that I am a burden to myself?
21Jb 7:2121וּמֶ֤ה ׀ לֹא־תִשָּׂ֣א פִשְׁעִי֮ וְתַעֲבִ֪יר אֶת־עֲוֹ֫נִ֥י כִּֽי־עַ֭תָּה לֶעָפָ֣ר אֶשְׁכָּ֑ב וְשִׁ֖חֲרְתַּ֣נִי וְאֵינֶֽנִּי׃ פ Jb 7:21
Why do you not pardon my disobedience, and take away my iniquity?
For now shall I lie down in the dust.
You will seek me diligently, but I shall not be.”
Jb 7:21Jb 7:21καὶ διὰ τί οὐκ ἐποιήσω τῆς ἀνομίας μου λήθην καὶ καθαρισμὸν τῆς ἁμαρτίας μου νυνὶ δὲ εἰς γῆν ἀπελεύσομαι ὀρθρίζων δὲ οὐκέτι εἰμίJb 7:21
Why do you not pardon my disobedience, and take away my iniquity?
For now shall I lie down in the dust.
You will seek me diligently, but I shall not be.”
« Ch 6» Ch 8

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 26-Feb-2024 09:32:12 EST

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top