www.katabiblon.com

תהילים - Ψαλμοὶ

Tehilim [Psalms] - Psalms

   Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina  CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina1Ps 46:01לַמְנַצֵּ֥חַ לִבְנֵי־קֹ֑רַח עַֽל־עֲלָמ֥וֹת שִֽׁיר׃Ps 46:0
¶For the Chief Musician. By the sons of Korah. According to Alamoth.
Ps 45:1Ps 45:1Gr. Psalm 45 (Heb. 46)
εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῶν υἱῶν Κορε ὑπὲρ τῶν κρυφίων ψαλμός
Ps 46:0
¶For the Chief Musician. By the sons of Korah. According to Alamoth.
2Ps 46:12אֱלֹהִ֣ים לָ֭נוּ מַחֲסֶ֣ה וָעֹ֑ז עֶזְרָ֥ה בְ֝צָר֗וֹת נִמְצָ֥א מְאֹֽד׃Ps 46:1
God is our refuge and strength,
a very present help in trouble.
Ps 45:2Ps 45:2ὁ θεὸς ἡμῶν καταφυγὴ καὶ δύναμις βοηθὸς ἐν θλίψεσιν ταῖς εὑρούσαις ἡμᾶς σφόδραPs 46:1
God is our refuge and strength,
a very present help in trouble.
3Ps 46:23עַל־כֵּ֣ן לֹא־נִ֭ירָא בְּהָמִ֣יר אָ֑רֶץ וּבְמ֥וֹט הָ֝רִ֗ים בְּלֵ֣ב יַמִּֽים׃Ps 46:2
Therefore we won’t be afraid, though the earth changes,
though the mountains are shaken into the heart of the seas;
Ps 45:3Ps 45:3διὰ τοῦτο οὐ φοβηθησόμεθα ἐν τῷ ταράσσεσθαι τὴν γῆν καὶ μετατίθεσθαι ὄρη ἐν καρδίαις θαλασσῶνPs 46:2
Therefore we won’t be afraid, though the earth changes,
though the mountains are shaken into the heart of the seas;
4Ps 46:34יֶהֱמ֣וּ יֶחְמְר֣וּ מֵימָ֑יו יִֽרְעֲשֽׁוּ־הָרִ֖ים בְּגַאֲוָת֣וֹ סֶֽלָה׃Ps 46:3
though its waters roar and are troubled,
though the mountains tremble with their swelling.
Selah.
Ps 45:4Ps 45:4ἤχησαν καὶ ἐταράχθησαν τὰ ὕδατα αὐτῶν ἐταράχθησαν τὰ ὄρη ἐν τῇ κραταιότητι αὐτοῦ διάψαλμαPs 46:3
though its waters roar and are troubled,
though the mountains tremble with their swelling.
Selah.
5Ps 46:45נָהָ֗ר פְּלָגָ֗יו יְשַׂמְּח֥וּ עִיר־אֱלֹהִ֑ים קְ֝דֹ֗שׁ מִשְׁכְּנֵ֥י עֶלְיֽוֹן׃Ps 46:4
There is a river, the streams of which make the city of God glad,
the holy place of the tents of the Most High.
Ps 45:5Ps 45:5τοῦ ποταμοῦ τὰ ὁρμήματα εὐφραίνουσιν τὴν πόλιν τοῦ θεοῦ ἡγίασεν τὸ σκήνωμα αὐτοῦ ὁ ὕψιστοςPs 46:4
There is a river, the streams of which make the city of God glad,
the holy place of the tents of the Most High.
6Ps 46:56אֱלֹהִ֣ים בְּ֭קִרְבָּהּ בַּל־תִּמּ֑וֹט יַעְזְרֶ֥הָ אֱ֝לֹהִ֗ים לִפְנ֥וֹת בֹּֽקֶר׃Ps 46:5
God is in her midst. She shall not be moved.
God will help her at dawn.
Ps 45:6Ps 45:6ὁ θεὸς ἐν μέσῳ αὐτῆς οὐ σαλευθήσεται βοηθήσει αὐτῇ ὁ θεὸς τὸ πρὸς πρωίPs 46:5
God is in her midst. She shall not be moved.
God will help her at dawn.
7Ps 46:67הָמ֣וּ ג֭וֹיִם מָ֣טוּ מַמְלָכ֑וֹת נָתַ֥ן בְּ֝קוֹל֗וֹ תָּמ֥וּג אָֽרֶץ׃Ps 46:6
The nations raged. The kingdoms were moved.
He lifted his voice, and the earth melted.
Ps 45:7Ps 45:7ἐταράχθησαν ἔθνη ἔκλιναν βασιλεῖαι ἔδωκεν φωνὴν αὐτοῦ ἐσαλεύθη ἡ γῆPs 46:6
The nations raged. The kingdoms were moved.
He lifted his voice, and the earth melted.
8Ps 46:78יְהוָ֣ה צְבָא֣וֹת עִמָּ֑נוּ מִשְׂגָּֽב־לָ֝נוּ אֱלֹהֵ֖י יַעֲקֹ֣ב סֶֽלָה׃Ps 46:7
Yahweh of Armies is with us.
The God of Jacob is our refuge.
Selah.
Ps 45:8Ps 45:8κύριος τῶν δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν ἀντιλήμπτωρ ἡμῶν ὁ θεὸς Ιακωβ διάψαλμαPs 46:7
Yahweh of Armies is with us.
The God of Jacob is our refuge.
Selah.
9Ps 46:89לְֽכוּ־חֲ֭זוּ מִפְעֲל֣וֹת יְהוָ֑ה אֲשֶׁר־שָׂ֖ם שַׁמּ֣וֹת בָּאָֽרֶץ׃Ps 46:8
Come, see Yahweh’s works,
what desolations he has made in the earth.
Ps 45:9Ps 45:9δεῦτε ἴδετε τὰ ἔργα κυρίου ἃ ἔθετο τέρατα ἐπὶ τῆς γῆςPs 46:8
Come, see Yahweh’s works,
what desolations he has made in the earth.
10Ps 46:910מַשְׁבִּ֥ית מִלְחָמוֹת֮ עַד־קְצֵ֪ה הָ֫אָ֥רֶץ קֶ֣שֶׁת יְ֭שַׁבֵּר וְקִצֵּ֣ץ חֲנִ֑ית עֲ֝גָל֗וֹת יִשְׂרֹ֥ף בָּאֵֽשׁ׃Ps 46:9
He makes wars cease to the end of the earth.
He breaks the bow, and shatters the spear.
He burns the chariots in the fire.
Ps 45:10Ps 45:10ἀνταναιρῶν πολέμους μέχρι τῶν περάτων τῆς γῆς τόξον συντρίψει καὶ συγκλάσει ὅπλον καὶ θυρεοὺς κατακαύσει ἐν πυρίPs 46:9
He makes wars cease to the end of the earth.
He breaks the bow, and shatters the spear.
He burns the chariots in the fire.
11Ps 46:1011הַרְפּ֣וּ וּ֭דְעוּ כִּי־אָנֹכִ֣י אֱלֹהִ֑ים אָר֥וּם בַּ֝גּוֹיִ֗ם אָר֥וּם בָּאָֽרֶץ׃Ps 46:10
“Be still, and know that I am God.
I will be exalted among the nations.
I will be exalted in the earth.”
Ps 45:11Ps 45:11σχολάσατε καὶ γνῶτε ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ θεός ὑψωθήσομαι ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὑψωθήσομαι ἐν τῇ γῇPs 46:10
“Be stillª, and know that I am God.
I will be exalted (lifted up) among the nations.
I will be exalted (lifted up) in the earth.”
———
a σκολσατχ: to be unoccupied, at leaisure. It is this charge of idleness that Pharoah laid against the children of Israel in Ex 5:8 &17
b Jesus uses these words about being lifted up/ exalted out of the earth and drawing all nations in John 12:32
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-06-11 Editors: 1
12Ps 46:1112יְהוָ֣ה צְבָא֣וֹת עִמָּ֑נוּ מִשְׂגָּֽב־לָ֝נוּ אֱלֹהֵ֖י יַעֲקֹ֣ב סֶֽלָה׃Ps 46:11
Yahweh of Armies is with us.
The God of Jacob is our refuge.
Selah.
Ps 45:12Ps 45:12κύριος τῶν δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν ἀντιλήμπτωρ ἡμῶν ὁ θεὸς ΙακωβPs 46:11
Yahweh of Armies is with us.
The God of Jacob is our refuge.
Selah.
« Ch 45» Ch 47

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 26-Feb-2024 10:20:20 EST

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top