www.katabiblon.com

תהילים - Ψαλμοὶ

Tehilim [Psalms] - Psalms

   Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina  CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina1Ps 95:11לְ֭כוּ נְרַנְּנָ֣ה לַיהוָ֑ה נָ֝רִ֗יעָה לְצ֣וּר יִשְׁעֵֽנוּ׃Ps 95:1
Oh come, let’s sing to Yahweh.
Let’s shout aloud to the rock of our salvation!
Ps 94:1Ps 94:1Gr. Psalm 94 (Heb. 95)
αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυιδ δεῦτε ἀγαλλιασώμεθα τῷ κυρίῳ ἀλαλάξωμεν τῷ θεῷ τῷ σωτῆρι ἡμῶν
Ps 95:1
Oh come, let’s sing to Yahweh.
Let’s shout aloud to the rock of our salvation!
2Ps 95:22נְקַדְּמָ֣ה פָנָ֣יו בְּתוֹדָ֑ה בִּ֝זְמִר֗וֹת נָרִ֥יעַֽ לֽוֹ׃Ps 95:2
Let’s come before his presence with thanksgiving.
Let’s extol him with songs!
Ps 94:2Ps 94:2προφθάσωμεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει καὶ ἐν ψαλμοῖς ἀλαλάξωμεν αὐτῷPs 95:2
Let’s come before his presence with thanksgiving.
Let’s extol him with songs!
3Ps 95:33כִּ֤י אֵ֣ל גָּד֣וֹל יְהוָ֑ה וּמֶ֥לֶךְ גָּ֝ד֗וֹל עַל־כָּל־אֱלֹהִֽים׃Ps 95:3
For Yahweh is a great God,
a great King above all gods.
Ps 94:3Ps 94:3ὅτι θεὸς μέγας κύριος καὶ βασιλεὺς μέγας ἐπὶ πάντας τοὺς θεούςPs 95:3
For Yahweh is a great God,
a great King above all gods.
4Ps 95:44אֲשֶׁ֣ר בְּ֭יָדוֹ מֶחְקְרֵי־אָ֑רֶץ וְתוֹעֲפ֖וֹת הָרִ֣ים לֽוֹ׃Ps 95:4
In his hand are the deep places of the earth.
The heights of the mountains are also his.
Ps 94:4Ps 94:4ὅτι ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ τὰ ὕψη τῶν ὀρέων αὐτοῦ εἰσινPs 95:4
In his hand are the deep places of the earth.
The heights of the mountains are also his.
5Ps 95:55אֲשֶׁר־ל֣וֹ הַ֭יָּם וְה֣וּא עָשָׂ֑הוּ וְ֝יַבֶּ֗שֶׁת יָדָ֥יו יָצָֽרוּ׃Ps 95:5
The sea is his, and he made it.
His hands formed the dry land.
Ps 94:5Ps 94:5ὅτι αὐτοῦ ἐστιν ἡ θάλασσα καὶ αὐτὸς ἐποίησεν αὐτήν καὶ τὴν ξηρὰν αἱ χεῖρες αὐτοῦ ἔπλασανPs 95:5
The sea is his, and he made it.
His hands formed the dry land.
6Ps 95:66בֹּ֭אוּ נִשְׁתַּחֲוֶ֣ה וְנִכְרָ֑עָה נִ֝בְרְכָ֗ה לִֽפְנֵי־יְהוָ֥ה עֹשֵֽׂנוּ׃Ps 95:6
Oh come, let’s worship and bow down.
Let’s kneel before Yahweh, our Maker,
Ps 94:6Ps 94:6δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ καὶ κλαύσωμεν ἐναντίον κυρίου τοῦ ποιήσαντος ἡμᾶςPs 95:6
Oh come, let’s worship and bow down.
Let’s kneel before Yahweh, our Maker,
7Ps 95:77כִּ֘י ה֤וּא אֱלֹהֵ֗ינוּ וַאֲנַ֤חְנוּ עַ֣ם מַ֭רְעִיתוֹ וְצֹ֣אן יָד֑וֹ הַ֝יּ֗וֹם אִֽם־בְּקֹל֥וֹ תִשְׁמָֽעוּ׃Ps 95:7
for he is our God.
We are the people of his pasture,
and the sheep in his care.
Today, oh that you would hear his voice!
Ps 94:7Ps 94:7ὅτι αὐτός ἐστιν ὁ θεὸς ἡμῶν καὶ ἡμεῖς λαὸς νομῆς αὐτοῦ καὶ πρόβατα χειρὸς αὐτοῦ σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούσητεPs 95:7
for he is our God.
We are the people of his pasture,
and the sheep in his care.
Today, oh that you would hear his voice!
8Ps 95:88אַל־תַּקְשׁ֣וּ לְ֭בַבְכֶם כִּמְרִיבָ֑ה כְּי֥וֹם מַ֝סָּ֗ה בַּמִּדְבָּֽר׃Ps 95:8
Don’t harden your heart, as at Meribah,
as in the day of Massah in the wilderness,
Ps 94:8Ps 94:8μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὰ τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳPs 95:8
Don’t harden your heart, as at Meribah,
as in the day of Massah in the wilderness,
9Ps 95:99אֲשֶׁ֣ר נִ֭סּוּנִי אֲבוֹתֵיכֶ֑ם בְּ֝חָנ֗וּנִי גַּם־רָא֥וּ פָעֳלִֽי׃Ps 95:9
when your fathers tempted me,
tested me, and saw my work.
Ps 94:9Ps 94:9οὗ ἐπείρασαν οἱ πατέρες ὑμῶν ἐδοκίμασαν καὶ εἴδοσαν τὰ ἔργα μουPs 95:9
when your fathers tempted me,
tested me, and saw my work.
10Ps 95:1010אַרְבָּ֘עִ֤ים שָׁנָ֨ה ׀ אָ֘ק֤וּט בְּד֗וֹר וָאֹמַ֗ר עַ֤ם תֹּעֵ֣י לֵבָ֣ב הֵ֑ם וְ֝הֵ֗ם לֹא־יָדְע֥וּ דְרָכָֽי׃Ps 95:10
Forty long years I was grieved with that generation,
and said, “It is a people that errs in their heart.
They have not known my ways.”
Ps 94:10Ps 94:10τεσσαράκοντα ἔτη προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ καὶ εἶπα ἀεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ καὶ αὐτοὶ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς μουPs 95:10
Forty long years I was grieved with that generation,
and said, “It is a people that errs in their heart.
They have not known my ways.”
11Ps 95:1111אֲשֶׁר־נִשְׁבַּ֥עְתִּי בְאַפִּ֑י אִם־יְ֝בֹא֗וּן אֶל־מְנוּחָתִֽי׃Ps 95:11
Therefore I swore in my wrath,
“They won’t enter into my rest.”
Ps 94:11Ps 94:11ὡς ὤμοσα ἐν τῇ ὀργῇ μου εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μουPs 95:11
Therefore I swore in my wrath,
“They won’t enter into my rest.”
« Ch 94» Ch 96

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Sunday, 03-Mar-2024 14:01:28 EST

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top