www.katabiblon.com

Παραλειπομένων Αʹ - דברי הימים א

1 Chronicles - Divrei Yamim A [1 Chronicles]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Chr 2:11ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ Ρουβην Συμεων Λευι Ιουδα Ισσαχαρ Ζαβουλων1Chr 2:1
¶These are the sons of Israel: Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,
1Chr 2:11Chr 2:1אֵ֖לֶּה בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל רְאוּבֵ֤ן שִׁמְעוֹן֙ לֵוִ֣י וִיהוּדָ֔ה יִשָׂשכָ֖ר וּזְבֻלֽוּן׃1Chr 2:1
¶These are the sons of Israel: Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Issachar, and Zebulun,
21Chr 2:22Δαν Ιωσηφ Βενιαμιν Νεφθαλι Γαδ Ασηρ1Chr 2:2
Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.
1Chr 2:21Chr 2:2דָּ֚ן יוֹסֵ֣ף וּבִנְיָמִ֔ן נַפְתָּלִ֖י גָּ֥ד וְאָשֵֽׁר׃ ס 1Chr 2:2
Dan, Joseph, and Benjamin, Naphtali, Gad, and Asher.
31Chr 2:33υἱοὶ Ιουδα Ηρ Αυναν Σηλων τρεῖς ἐγεννήθησαν αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς Σαυας τῆς Χαναανίτιδος καὶ ἦν Ηρ ὁ πρωτότοκος Ιουδα πονηρὸς ἐναντίον κυρίου καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν1Chr 2:3The sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah; which three were born to him of Shua’s daughter the Canaanitess. Er, Judah’s firstborn, was wicked in the sight of Yahweh; the Lord and he killed him.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-08-23 Editors: 1
1Chr 2:31Chr 2:3בְּנֵ֣י יְהוּדָ֗ה עֵ֤ר וְאוֹנָן֙ וְשֵׁלָ֔ה שְׁלוֹשָׁה֙ נ֣וֹלַד ל֔וֹ מִבַּת־שׁ֖וּעַ הַֽכְּנַעֲנִ֑ית וַיְהִ֞י עֵ֣ר ׀ בְּכ֣וֹר יְהוּדָ֗ה רַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה וַיְמִיתֵֽהוּ׃ ס 1Chr 2:3
The sons of Judah: Er, and Onan, and Shelah; which three were born to him of Shua’s daughter the Canaanitess. Er, Judah’s firstborn, was wicked in the sight of Yahweh; and he killed him.
41Chr 2:44καὶ Θαμαρ ἡ νύμφη αὐτοῦ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φαρες καὶ τὸν Ζαρα πάντες υἱοὶ Ιουδα πέντε1Chr 2:4
Tamar his daughter-in-law bore him Perez and Zerah. All the sons of Judah were five.
1Chr 2:41Chr 2:4וְתָמָר֙ כַּלָּת֔וֹ יָ֥לְדָה לּ֖וֹ אֶת־פֶּ֣רֶץ וְאֶת־זָ֑רַח כָּל־בְּנֵ֥י יְהוּדָ֖ה חֲמִשָּֽׁה׃ ס 1Chr 2:4
Tamar his daughter-in-law bore him Perez and Zerah. All the sons of Judah were five.
51Chr 2:55υἱοὶ Φαρες Αρσων καὶ Ιεμουηλ1Chr 2:5
The sons of Perez: Hezron, and Hamul.
1Chr 2:51Chr 2:5בְּנֵי־פֶ֖רֶץ חֶצְר֥וֹן וְחָמֽוּל׃ ס 1Chr 2:5
The sons of Perez: Hezron, and Hamul.
61Chr 2:66καὶ υἱοὶ Ζαρα Ζαμβρι καὶ Αιθαν καὶ Αιμαν καὶ Χαλχαλ καὶ Δαρα πάντες πέντε1Chr 2:6
The sons of Zerah: Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara; five of them in all.
1Chr 2:61Chr 2:6וּבְנֵ֣י זֶ֗רַח זִ֠מְרִי וְאֵיתָ֧ן וְהֵימָ֛ן וְכַלְכֹּ֥ל וָדָ֖רַע כֻּלָּ֥ם חֲמִשָּֽׁה׃ ס 1Chr 2:6
The sons of Zerah: Zimri, and Ethan, and Heman, and Calcol, and Dara; five of them in all.
71Chr 2:77καὶ υἱοὶ Χαρμι Αχαρ ὁ ἐμποδοστάτης Ισραηλ ὃς ἠθέτησεν εἰς τὸ ἀνάθεμα1Chr 2:7
The sons of Carmi: Achar, the troubler of Israel, who committed a trespass in the devoted thing.
1Chr 2:71Chr 2:7וּבְנֵ֖י כַּרְמִ֑י עָכָר֙ עוֹכֵ֣ר יִשְׂרָאֵ֔ל אֲשֶׁ֥ר מָעַ֖ל בַּחֵֽרֶם׃ ס 1Chr 2:7
The sons of Carmi: Achar, the troubler of Israel, who committed a trespass in the devoted thing.
81Chr 2:88καὶ υἱοὶ Αιθαν Αζαρια1Chr 2:8
The sons of Ethan: Azariah.
1Chr 2:81Chr 2:8וּבְנֵ֥י אֵיתָ֖ן עֲזַרְיָֽה׃1Chr 2:8
The sons of Ethan: Azariah.
91Chr 2:99καὶ υἱοὶ Εσερων οἳ ἐτέχθησαν αὐτῷ ὁ Ιραμεηλ καὶ ὁ Ραμ καὶ ὁ Χαλεβ καὶ Αραμ1Chr 2:9
The sons also of Hezron, who were born to him: Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.
1Chr 2:91Chr 2:9וּבְנֵ֥י חֶצְר֖וֹן אֲשֶׁ֣ר נוֹלַד־ל֑וֹ אֶת־יְרַחְמְאֵ֥ל וְאֶת־רָ֖ם וְאֶת־כְּלוּבָֽי׃1Chr 2:9
The sons also of Hezron, who were born to him: Jerahmeel, and Ram, and Chelubai.
101Chr 2:1010καὶ Αραμ ἐγέννησεν τὸν Αμιναδαβ καὶ Αμιναδαβ ἐγέννησεν τὸν Ναασσων ἄρχοντα τοῦ οἴκου Ιουδα1Chr 2:10
Ram became the father of Amminadab, and Amminadab became the father of Nahshon, prince of the children of Judah;
1Chr 2:101Chr 2:10וְרָ֖ם הוֹלִ֣יד אֶת־עַמִּינָדָ֑ב וְעַמִּינָדָב֙ הוֹלִ֣יד אֶת־נַחְשׁ֔וֹן נְשִׂ֖יא בְּנֵ֥י יְהוּדָֽה׃1Chr 2:10
Ram became the father of Amminadab, and Amminadab became the father of Nahshon, prince of the children of Judah;
111Chr 2:1111καὶ Ναασσων ἐγέννησεν τὸν Σαλμων καὶ Σαλμων ἐγέννησεν τὸν Βοος1Chr 2:11
and Nahshon became the father of Salma, and Salma became the father of Boaz,
1Chr 2:111Chr 2:11וְנַחְשׁוֹן֙ הוֹלִ֣יד אֶת־שַׂלְמָ֔א וְשַׂלְמָ֖א הוֹלִ֥יד אֶת־בֹּֽעַז׃1Chr 2:11
and Nahshon became the father of Salma, and Salma became the father of Boaz,
121Chr 2:1212καὶ Βοος ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιεσσαι1Chr 2:12
and Boaz became the father of Obed, and Obed became the father of Jesse;
1Chr 2:121Chr 2:12וּבֹ֙עַז֙ הוֹלִ֣יד אֶת־עוֹבֵ֔ד וְעוֹבֵ֖ד הוֹלִ֥יד אֶת־יִשָֽׁי׃1Chr 2:12
and Boaz became the father of Obed, and Obed became the father of Jesse;
131Chr 2:1313καὶ Ιεσσαι ἐγέννησεν τὸν πρωτότοκον αὐτοῦ Ελιαβ Αμιναδαβ ὁ δεύτερος Σαμαα ὁ τρίτος1Chr 2:13
and Jesse became the father of his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimea the third,
1Chr 2:131Chr 2:13וְאִישַׁ֛י הוֹלִ֥יד אֶת־בְּכֹר֖וֹ אֶת־אֱלִיאָ֑ב וַאֲבִינָדָב֙ הַשֵּׁנִ֔י וְשִׁמְעָ֖א הַשְּׁלִישִֽׁי׃1Chr 2:13
and Jesse became the father of his firstborn Eliab, and Abinadab the second, and Shimea the third,
141Chr 2:1414Ναθαναηλ ὁ τέταρτος Ραδδαι ὁ πέμπτος1Chr 2:14
Nethanel the fourth, Raddai the fifth,
1Chr 2:141Chr 2:14נְתַנְאֵל֙ הָֽרְבִיעִ֔י רַדַּ֖י הַחֲמִישִֽׁי׃1Chr 2:14
Nethanel the fourth, Raddai the fifth,
151Chr 2:1515Ασομ ὁ ἕκτος Δαυιδ ὁ ἕβδομος1Chr 2:15
Ozem the sixth, David the seventh;
1Chr 2:151Chr 2:15אֹ֚צֶם הַשִּׁשִּׁ֔י דָּוִ֖יד הַשְּׁבִעִֽי׃1Chr 2:15
Ozem the sixth, David the seventh;
161Chr 2:1616καὶ ἀδελφὴ αὐτῶν Σαρουια καὶ Αβιγαια καὶ υἱοὶ Σαρουια Αβεσσα καὶ Ιωαβ καὶ Ασαηλ τρεῖς1Chr 2:16
and their sisters were Zeruiah and Abigail. The sons of Zeruiah: Abishai, and Joab, and Asahel, three.
1Chr 2:161Chr 2:16‏{ ואחיתיהם וְאַחְיוֹתֵיהֶ֖ם }‏ צְרוּיָ֣ה וַאֲבִיגָ֑יִל וּבְנֵ֣י צְרוּיָ֗ה אַבְשַׁ֛י וְיוֹאָ֥ב וַעֲשָׂה־אֵ֖ל שְׁלֹשָֽׁה׃
———
Ketib: ואחיתיהם ⬪ Qere: וְאַחְיוֹתֵיהֶ֖ם
1Chr 2:16
and their sisters were Zeruiah and Abigail. The sons of Zeruiah: Abishai, and Joab, and Asahel, three.
171Chr 2:1717καὶ Αβιγαια ἐγέννησεν τὸν Αμεσσα καὶ πατὴρ Αμεσσα Ιοθορ ὁ Ισμαηλίτης1Chr 2:17
Abigail bore Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.
1Chr 2:171Chr 2:17וַאֲבִיגַ֕יִל יָלְדָ֖ה אֶת־עֲמָשָׂ֑א וַאֲבִ֣י עֲמָשָׂ֔א יֶ֖תֶר הַיִּשְׁמְעֵאלִֽי׃1Chr 2:17
Abigail bore Amasa; and the father of Amasa was Jether the Ishmaelite.
181Chr 2:1818καὶ Χαλεβ υἱὸς Εσερων ἐγέννησεν τὴν Γαζουβα γυναῖκα καὶ τὴν Ιεριωθ καὶ οὗτοι υἱοὶ αὐτῆς Ιωασαρ καὶ Σωβαβ καὶ Ορνα1Chr 2:18
Caleb the son of Hezron became the father of children of Azubah his wife, and of Jerioth; and these were her sons: Jesher, and Shobab, and Ardon.
1Chr 2:181Chr 2:18וְכָלֵ֣ב בֶּן־חֶצְר֗וֹן הוֹלִ֛יד אֶת־עֲזוּבָ֥ה אִשָּׁ֖ה וְאֶת־יְרִיע֑וֹת וְאֵ֣לֶּה בָנֶ֔יהָ יֵ֥שֶׁר וְשׁוֹבָ֖ב וְאַרְדּֽוֹן׃1Chr 2:18
Caleb the son of Hezron became the father of children of Azubah his wife, and of Jerioth; and these were her sons: Jesher, and Shobab, and Ardon.
191Chr 2:1919καὶ ἀπέθανεν Γαζουβα καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Χαλεβ τὴν Εφραθ καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ωρ1Chr 2:19
Azubah died, and Caleb took to him Ephrath, who bore him Hur.
1Chr 2:191Chr 2:19וַתָּ֖מָת עֲזוּבָ֑ה וַיִּֽקַּֽח־ל֤וֹ כָלֵב֙ אֶת־אֶפְרָ֔ת וַתֵּ֥לֶד ל֖וֹ אֶת־חֽוּר׃1Chr 2:19
Azubah died, and Caleb took to him Ephrath, who bore him Hur.
201Chr 2:2020καὶ Ωρ ἐγέννησεν τὸν Ουρι καὶ Ουρι ἐγέννησεν τὸν Βεσελεηλ1Chr 2:20
Hur became the father of Uri, and Uri became the father of Bezalel.
1Chr 2:201Chr 2:20וְחוּר֙ הוֹלִ֣יד אֶת־אוּרִ֔י וְאוּרִ֖י הוֹלִ֥יד אֶת־בְּצַלְאֵֽל׃ ס 1Chr 2:20
Hur became the father of Uri, and Uri became the father of Bezalel.
211Chr 2:2121καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Εσερων πρὸς τὴν θυγατέρα Μαχιρ πατρὸς Γαλααδ καὶ οὗτος ἔλαβεν αὐτήν καὶ αὐτὸς ἑξήκοντα ἦν ἐτῶν καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Σεγουβ1Chr 2:21
Afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he took as wife when he was sixty years old; and she bore him Segub.
1Chr 2:211Chr 2:21וְאַחַ֗ר בָּ֤א חֶצְרוֹן֙ אֶל־בַּת־מָכִיר֙ אֲבִ֣י גִלְעָ֔ד וְה֣וּא לְקָחָ֔הּ וְה֖וּא בֶּן־שִׁשִּׁ֣ים שָׁנָ֑ה וַתֵּ֥לֶד ל֖וֹ אֶת־שְׂגֽוּב׃1Chr 2:21
Afterward Hezron went in to the daughter of Machir the father of Gilead, whom he took as wife when he was sixty years old; and she bore him Segub.
221Chr 2:2222καὶ Σεγουβ ἐγέννησεν τὸν Ιαϊρ καὶ ἦσαν αὐτῷ εἴκοσι τρεῖς πόλεις ἐν τῇ Γαλααδ1Chr 2:22
Segub became the father of Jair, who had twenty-three cities in the land of Gilead.
1Chr 2:221Chr 2:22וּשְׂג֖וּב הוֹלִ֣יד אֶת־יָאִ֑יר וַֽיְהִי־ל֗וֹ עֶשְׂרִ֤ים וְשָׁלוֹשׁ֙ עָרִ֔ים בְּאֶ֖רֶץ הַגִּלְעָֽד׃1Chr 2:22
Segub became the father of Jair, who had twenty-three cities in the land of Gilead.
231Chr 2:2323καὶ ἔλαβεν Γεδσουρ καὶ Αραμ τὰς κώμας Ιαϊρ ἐξ αὐτῶν τὴν Καναθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς ἑξήκοντα πόλεις πᾶσαι αὗται υἱῶν Μαχιρ πατρὸς Γαλααδ1Chr 2:23
Geshur and Aram took the towns of Jair from them, with Kenath, and its villages, even sixty cities. All these were the sons of Machir the father of Gilead.
1Chr 2:231Chr 2:23וַיִּקַּ֣ח גְּשֽׁוּר־וַ֠אֲרָם אֶת־חַוֹּ֨ת יָאִ֧יר מֵאִתָּ֛ם אֶת־קְנָ֥ת וְאֶת־בְּנֹתֶ֖יהָ שִׁשִּׁ֣ים עִ֑יר כָּל־אֵ֕לֶּה בְּנֵ֖י מָכִ֥יר אֲבִי־גִלְעָֽד׃1Chr 2:23
Geshur and Aram took the towns of Jair from them, with Kenath, and its villages, even sixty cities. All these were the sons of Machir the father of Gilead.
241Chr 2:2424καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Εσερων ἦλθεν Χαλεβ εἰς Εφραθα καὶ ἡ γυνὴ Εσερων Αβια καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ασχωδ πατέρα Θεκωε1Chr 2:24
After that Hezron was dead in Caleb Ephrathah, then Abijah Hezron’s wife bore him Ashhur the father of Tekoa.
1Chr 2:241Chr 2:24וְאַחַ֥ר מוֹת־חֶצְר֖וֹן בְּכָלֵ֣ב אֶפְרָ֑תָה וְאֵ֤שֶׁת חֶצְרוֹן֙ אֲבִיָּ֔ה וַתֵּ֣לֶד ל֔וֹ אֶת־אַשְׁח֖וּר אֲבִ֥י תְקֽוֹעַ׃1Chr 2:24
After that Hezron was dead in Caleb Ephrathah, then Abijah Hezron’s wife bore him Ashhur the father of Tekoa.
251Chr 2:2525καὶ ἦσαν υἱοὶ Ιερεμεηλ πρωτοτόκου Εσερων ὁ πρωτότοκος Ραμ καὶ Βαανα καὶ Αραν καὶ Ασομ ἀδελφὸς αὐτοῦ1Chr 2:25
The sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, Ahijah.
1Chr 2:251Chr 2:25וַיִּהְי֧וּ בְנֵי־יְרַחְמְאֵ֛ל בְּכ֥וֹר חֶצְר֖וֹן הַבְּכ֣וֹר ׀ רָ֑ם וּבוּנָ֥ה וָאֹ֛רֶן וָאֹ֖צֶם אֲחִיָּֽה׃1Chr 2:25
The sons of Jerahmeel the firstborn of Hezron were Ram the firstborn, and Bunah, and Oren, and Ozem, Ahijah.
261Chr 2:2626καὶ ἦν γυνὴ ἑτέρα τῷ Ιερεμεηλ καὶ ὄνομα αὐτῇ Αταρα αὕτη ἐστὶν μήτηρ Οζομ1Chr 2:26
Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.
1Chr 2:261Chr 2:26וַתְּהִ֨י אִשָּׁ֥ה אַחֶ֛רֶת לִֽירַחְמְאֵ֖ל וּשְׁמָ֣הּ עֲטָרָ֑ה הִ֖יא אֵ֥ם אוֹנָֽם׃ ס 1Chr 2:26
Jerahmeel had another wife, whose name was Atarah; she was the mother of Onam.
271Chr 2:2727καὶ ἦσαν υἱοὶ Ραμ πρωτοτόκου Ιερεμεηλ Μαας καὶ Ιαμιν καὶ Ακορ1Chr 2:27
The sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.
1Chr 2:271Chr 2:27וַיִּהְי֥וּ בְנֵי־רָ֖ם בְּכ֣וֹר יְרַחְמְאֵ֑ל מַ֥עַץ וְיָמִ֖ין וָעֵֽקֶר׃1Chr 2:27
The sons of Ram the firstborn of Jerahmeel were Maaz, and Jamin, and Eker.
281Chr 2:2828καὶ ἦσαν υἱοὶ Οζομ Σαμαι καὶ Ιαδαε καὶ υἱοὶ Σαμαι Ναδαβ καὶ Αβισουρ1Chr 2:28
The sons of Onam were Shammai, and Jada. The sons of Shammai: Nadab, and Abishur.
1Chr 2:281Chr 2:28וַיִּהְי֥וּ בְנֵי־אוֹנָ֖ם שַׁמַּ֣י וְיָדָ֑ע וּבְנֵ֣י שַׁמַּ֔י נָדָ֖ב וַאֲבִישֽׁוּר׃1Chr 2:28
The sons of Onam were Shammai, and Jada. The sons of Shammai: Nadab, and Abishur.
291Chr 2:2929καὶ ὄνομα τῆς γυναικὸς Αβισουρ Αβιχαιλ καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Αχαβαρ καὶ τὸν Μωλιδ1Chr 2:29
The name of the wife of Abishur was Abihail; and she bore him Ahban, and Molid.
1Chr 2:291Chr 2:29וְשֵׁ֛ם אֵ֥שֶׁת אֲבִישׁ֖וּר אֲבִיהָ֑יִל וַתֵּ֣לֶד ל֔וֹ אֶת־אַחְבָּ֖ן וְאֶת־מוֹלִֽיד׃1Chr 2:29
The name of the wife of Abishur was Abihail; and she bore him Ahban, and Molid.
301Chr 2:3030υἱοὶ Ναδαβ Σαλαδ καὶ Αφφαιμ καὶ ἀπέθανεν Σαλαδ οὐκ ἔχων τέκνα1Chr 2:30
The sons of Nadab: Seled, and Appaim; but Seled died without children.
1Chr 2:301Chr 2:30וּבְנֵ֥י נָדָ֖ב סֶ֣לֶד וְאַפָּ֑יִם וַיָּ֥מָת סֶ֖לֶד לֹ֥א בָנִֽים׃ ס 1Chr 2:30
The sons of Nadab: Seled, and Appaim; but Seled died without children.
311Chr 2:3131καὶ υἱοὶ Αφφαιμ Ισεμιηλ καὶ υἱοὶ Ισεμιηλ Σωσαν καὶ υἱοὶ Σωσαν Αχλαι1Chr 2:31
The sons of Appaim: Ishi. The sons of Ishi: Sheshan. The sons of Sheshan: Ahlai.
1Chr 2:311Chr 2:31וּבְנֵ֥י אַפַּ֖יִם יִשְׁעִ֑י וּבְנֵ֤י יִשְׁעִי֙ שֵׁשָׁ֔ן וּבְנֵ֥י שֵׁשָׁ֖ן אַחְלָֽי׃1Chr 2:31
The sons of Appaim: Ishi. The sons of Ishi: Sheshan. The sons of Sheshan: Ahlai.
321Chr 2:3232καὶ υἱοὶ Ιαδαε Αχισαμαι Ιεθερ Ιωναθαν καὶ ἀπέθανεν Ιεθερ οὐκ ἔχων τέκνα1Chr 2:32
The sons of Jada the brother of Shammai: Jether, and Jonathan; and Jether died without children.
1Chr 2:321Chr 2:32וּבְנֵ֤י יָדָע֙ אֲחִ֣י שַׁמַּ֔י יֶ֖תֶר וְיוֹנָתָ֑ן וַיָּ֥מָת יֶ֖תֶר לֹ֥א בָנִֽים׃ ס 1Chr 2:32
The sons of Jada the brother of Shammai: Jether, and Jonathan; and Jether died without children.
331Chr 2:3333καὶ υἱοὶ Ιωναθαν Φαλεθ καὶ Οζαζα οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Ιερεμεηλ1Chr 2:33
The sons of Jonathan: Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.
1Chr 2:331Chr 2:33וּבְנֵ֥י יוֹנָתָ֖ן פֶּ֣לֶת וְזָזָ֑א אֵ֥לֶּה הָי֖וּ בְּנֵ֥י יְרַחְמְאֵֽל׃1Chr 2:33
The sons of Jonathan: Peleth, and Zaza. These were the sons of Jerahmeel.
341Chr 2:3434καὶ οὐκ ἦσαν τῷ Σωσαν υἱοί ἀλλ’ ἢ θυγατέρες καὶ τῷ Σωσαν παῖς Αἰγύπτιος καὶ ὄνομα αὐτῷ Ιωχηλ1Chr 2:34
Now Sheshan had no sons, but daughters. Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.
1Chr 2:341Chr 2:34וְלֹֽא־הָיָ֧ה לְשֵׁשָׁ֛ן בָּנִ֖ים כִּ֣י אִם־בָּנ֑וֹת וּלְשֵׁשָׁ֛ן עֶ֥בֶד מִצְרִ֖י וּשְׁמ֥וֹ יַרְחָֽע׃1Chr 2:34
Now Sheshan had no sons, but daughters. Sheshan had a servant, an Egyptian, whose name was Jarha.
351Chr 2:3535καὶ ἔδωκεν Σωσαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Ιωχηλ παιδὶ αὐτοῦ εἰς γυναῖκα καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Εθθι1Chr 2:35
Sheshan gave his daughter to Jarha his servant as wife; and she bore him Attai.
1Chr 2:351Chr 2:35וַיִּתֵּ֨ן שֵׁשָׁ֧ן אֶת־בִּתּ֛וֹ לְיַרְחָ֥ע עַבְדּ֖וֹ לְאִשָּׁ֑ה וַתֵּ֥לֶד ל֖וֹ אֶת־עַתָּֽי׃1Chr 2:35
Sheshan gave his daughter to Jarha his servant as wife; and she bore him Attai.
361Chr 2:3636καὶ Εθθι ἐγέννησεν τὸν Ναθαν καὶ Ναθαν ἐγέννησεν τὸν Ζαβεδ1Chr 2:36
Attai became the father of Nathan, and Nathan became the father of Zabad,
1Chr 2:361Chr 2:36וְעַתַּי֙ הֹלִ֣יד אֶת־נָתָ֔ן וְנָתָ֖ן הוֹלִ֥יד אֶת־זָבָֽד׃1Chr 2:36
Attai became the father of Nathan, and Nathan became the father of Zabad,
371Chr 2:3737καὶ Ζαβεδ ἐγέννησεν τὸν Αφαληλ καὶ Αφαληλ ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ1Chr 2:37
and Zabad became the father of Ephlal, and Ephlal became the father of Obed,
1Chr 2:371Chr 2:37וְזָבָד֙ הוֹלִ֣יד אֶת־אֶפְלָ֔ל וְאֶפְלָ֖ל הוֹלִ֥יד אֶת־עוֹבֵֽד׃1Chr 2:37
and Zabad became the father of Ephlal, and Ephlal became the father of Obed,
381Chr 2:3838καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιηου καὶ Ιηου ἐγέννησεν τὸν Αζαριαν1Chr 2:38
and Obed became the father of Jehu, and Jehu became the father of Azariah,
1Chr 2:381Chr 2:38וְעוֹבֵד֙ הוֹלִ֣יד אֶת־יֵה֔וּא וְיֵה֖וּא הוֹלִ֥יד אֶת־עֲזַרְיָֽה׃1Chr 2:38
and Obed became the father of Jehu, and Jehu became the father of Azariah,
391Chr 2:3939καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Χελλης καὶ Χελλης ἐγέννησεν τὸν Ελεασα1Chr 2:39
and Azariah became the father of Helez, and Helez became the father of Eleasah,
1Chr 2:391Chr 2:39וַעֲזַרְיָה֙ הֹלִ֣יד אֶת־חָ֔לֶץ וְחֶ֖לֶץ הֹלִ֥יד אֶת־אֶלְעָשָֽׂה׃1Chr 2:39
and Azariah became the father of Helez, and Helez became the father of Eleasah,
401Chr 2:4040καὶ Ελεασα ἐγέννησεν τὸν Σοσομαι καὶ Σοσομαι ἐγέννησεν τὸν Σαλουμ1Chr 2:40
and Eleasah became the father of Sismai, and Sismai became the father of Shallum,
1Chr 2:401Chr 2:40וְאֶלְעָשָׂה֙ הֹלִ֣יד אֶת־סִֽסְמָ֔י וְסִסְמַ֖י הֹלִ֥יד אֶת־שַׁלּֽוּם׃1Chr 2:40
and Eleasah became the father of Sismai, and Sismai became the father of Shallum,
411Chr 2:4141καὶ Σαλουμ ἐγέννησεν τὸν Ιεχεμιαν καὶ Ιεχεμιας ἐγέννησεν τὸν Ελισαμα1Chr 2:41
and Shallum became the father of Jekamiah, and Jekamiah became the father of Elishama.
1Chr 2:411Chr 2:41וְשַׁלּוּם֙ הוֹלִ֣יד אֶת־יְקַמְיָ֔ה וִֽיקַמְיָ֖ה הֹלִ֥יד אֶת־אֱלִישָׁמָֽע׃1Chr 2:41
and Shallum became the father of Jekamiah, and Jekamiah became the father of Elishama.
421Chr 2:4242καὶ υἱοὶ Χαλεβ ἀδελφοῦ Ιερεμεηλ Μαρισα ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ οὗτος πατὴρ Ζιφ καὶ υἱοὶ Μαρισα πατρὸς Χεβρων1Chr 2:42
The sons of Caleb the brother of Jerahmeel were Mesha his firstborn, who was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.
1Chr 2:421Chr 2:42וּבְנֵ֤י כָלֵב֙ אֲחִ֣י יְרַחְמְאֵ֔ל מֵישָׁ֥ע בְּכֹר֖וֹ ה֣וּא אֲבִי־זִ֑יף וּבְנֵ֥י מָרֵשָׁ֖ה אֲבִ֥י חֶבְרֽוֹן׃1Chr 2:42
The sons of Caleb the brother of Jerahmeel were Mesha his firstborn, who was the father of Ziph; and the sons of Mareshah the father of Hebron.
431Chr 2:4343καὶ υἱοὶ Χεβρων Κορε καὶ Θαπους καὶ Ρεκομ καὶ Σεμαα1Chr 2:43
The sons of Hebron: Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.
1Chr 2:431Chr 2:43וּבְנֵ֖י חֶבְר֑וֹן קֹ֥רַח וְתַפֻּ֖חַ וְרֶ֥קֶם וָשָֽׁמַע׃1Chr 2:43
The sons of Hebron: Korah, and Tappuah, and Rekem, and Shema.
441Chr 2:4444καὶ Σεμαα ἐγέννησεν τὸν Ραεμ πατέρα Ιερκααν καὶ Ιερκααν ἐγέννησεν τὸν Σαμαι1Chr 2:44
Shema became the father of Raham, the father of Jorkeam; and Rekem became the father of Shammai.
1Chr 2:441Chr 2:44וְשֶׁ֣מַע הוֹלִ֔יד אֶת־רַ֖חַם אֲבִ֣י יָרְקֳעָ֑ם וְרֶ֖קֶם הוֹלִ֥יד אֶת־שַׁמָּֽי׃1Chr 2:44
Shema became the father of Raham, the father of Jorkeam; and Rekem became the father of Shammai.
451Chr 2:4545καὶ υἱὸς αὐτοῦ Μαων καὶ Μαων πατὴρ Βαιθσουρ1Chr 2:45
The son of Shammai was Maon; and Maon was the father of Beth Zur.
1Chr 2:451Chr 2:45וּבֶן־שַׁמַּ֖י מָע֑וֹן וּמָע֖וֹן אֲבִ֥י בֵֽית־צֽוּר׃1Chr 2:45
The son of Shammai was Maon; and Maon was the father of Beth Zur.
461Chr 2:4646καὶ Γαιφα ἡ παλλακὴ Χαλεβ ἐγέννησεν τὸν Αρραν καὶ τὸν Μωσα καὶ τὸν Γεζουε καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Γεζουε1Chr 2:46
Ephah, Caleb’s concubine, bore Haran, and Moza, and Gazez; and Haran became the father of Gazez.
1Chr 2:461Chr 2:46וְעֵיפָה֙ פִּילֶ֣גֶשׁ כָּלֵ֔ב יָֽלְדָ֛ה אֶת־חָרָ֥ן וְאֶת־מוֹצָ֖א וְאֶת־גָּזֵ֑ז וְחָרָ֖ן הֹלִ֥יד אֶת־גָּזֵֽז׃ ס 1Chr 2:46
Ephah, Caleb’s concubine, bore Haran, and Moza, and Gazez; and Haran became the father of Gazez.
471Chr 2:4747καὶ υἱοὶ Ιαδαι Ραγεμ καὶ Ιωαθαμ καὶ Γηρσωμ καὶ Φαλετ καὶ Γαιφα καὶ Σαγαφ1Chr 2:47
The sons of Jahdai: Regem, and Jothan, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.
1Chr 2:471Chr 2:47וּבְנֵ֖י יָהְדָּ֑י רֶ֧גֶם וְיוֹתָ֛ם וְגֵישָׁ֥ן וָפֶ֖לֶט וְעֵיפָ֥ה וָשָֽׁעַף׃1Chr 2:47
The sons of Jahdai: Regem, and Jothan, and Geshan, and Pelet, and Ephah, and Shaaph.
481Chr 2:4848καὶ ἡ παλλακὴ Χαλεβ Μωχα ἐγέννησεν τὸν Σαβερ καὶ τὸν Θαρχνα1Chr 2:48
Maacah, Caleb’s concubine, bore Sheber and Tirhanah.
1Chr 2:481Chr 2:48פִּלֶ֤גֶשׁ כָּלֵב֙ מַעֲכָ֔ה יָ֥לַד שֶׁ֖בֶר וְאֶֽת־תִּרְחֲנָֽה׃1Chr 2:48
Maacah, Caleb’s concubine, bore Sheber and Tirhanah.
491Chr 2:4949καὶ ἐγέννησεν Σαγαφ πατέρα Μαρμηνα καὶ τὸν Σαου πατέρα Μαχαβηνα καὶ πατέρα Γαιβαα καὶ θυγάτηρ Χαλεβ Ασχα1Chr 2:49
She bore also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbena, and the father of Gibea; and the daughter of Caleb was Achsah.
1Chr 2:491Chr 2:49וַתֵּ֗לֶד שַׁ֚עַף אֲבִ֣י מַדְמַנָּ֔ה אֶת־שְׁוָ֛א אֲבִ֥י מַכְבֵּנָ֖ה וַאֲבִ֣י גִבְעָ֑א וּבַת־כָּלֵ֖ב עַכְסָֽה׃ ס 1Chr 2:49
She bore also Shaaph the father of Madmannah, Sheva the father of Machbena, and the father of Gibea; and the daughter of Caleb was Achsah.
501Chr 2:5050οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Χαλεβ υἱοὶ Ωρ πρωτοτόκου Εφραθα Σωβαλ πατὴρ Καριαθιαριμ1Chr 2:50
These were the sons of Caleb, the son of Hur, the firstborn of Ephrathah: Shobal the father of Kiriath Jearim,
1Chr 2:501Chr 2:50אֵ֤לֶּה הָיוּ֙ בְּנֵ֣י כָלֵ֔ב בֶּן־ח֖וּר בְּכ֣וֹר אֶפְרָ֑תָה שׁוֹבָ֕ל אֲבִ֖י קִרְיַ֥ת יְעָרִֽים׃1Chr 2:50
These were the sons of Caleb, the son of Hur, the firstborn of Ephrathah: Shobal the father of Kiriath Jearim,
511Chr 2:5151Σαλωμων πατὴρ Βαιθλαεμ Αριμ πατὴρ Βαιθγεδωρ1Chr 2:51
Salma the father of Bethlehem, Hareph the father of Beth Gader.
1Chr 2:511Chr 2:51שַׂלְמָא֙ אֲבִ֣י בֵֽית־לָ֔חֶם חָרֵ֖ף אֲבִ֥י בֵית־גָּדֵֽר׃1Chr 2:51
Salma the father of Bethlehem, Hareph the father of Beth Gader.
521Chr 2:5252καὶ ἦσαν υἱοὶ τῷ Σωβαλ πατρὶ Καριαθιαριμ Αραα Εσι Αμμανιθ1Chr 2:52
Shobal the father of Kiriath Jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.
1Chr 2:521Chr 2:52וַיִּהְי֤וּ בָנִים֙ לְשׁוֹבָ֔ל אֲבִ֖י קִרְיַ֣ת יְעָרִ֑ים הָרֹאֶ֖ה חֲצִ֥י הַמְּנֻחֽוֹת׃1Chr 2:52
Shobal the father of Kiriath Jearim had sons: Haroeh, half of the Menuhoth.
531Chr 2:5353Εμοσφεως πόλις Ιαϊρ Αιθαλιμ καὶ Μιφιθιμ καὶ Ησαμαθιμ καὶ Ημασαραϊμ ἐκ τούτων ἐξήλθοσαν οἱ Σαραθαῖοι καὶ οἱ Εσθαωλαῖοι1Chr 2:53
The families of Kiriath Jearim: The Ithrites, and the Puthites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zorathites and the Eshtaolites.
1Chr 2:531Chr 2:53וּמִשְׁפְּחוֹת֙ קִרְיַ֣ת יְעָרִ֔ים הַיִּתְרִי֙ וְהַפּוּתִ֔י וְהַשֻּׁמָתִ֖י וְהַמִּשְׁרָעִ֑י מֵאֵ֗לֶּה יָצְאוּ֙ הַצָּ֣רְעָתִ֔י וְהָאֶשְׁתָּ֖אֻֽלִֽי׃ ס 1Chr 2:53
The families of Kiriath Jearim: The Ithrites, and the Puthites, and the Shumathites, and the Mishraites; of them came the Zorathites and the Eshtaolites.
541Chr 2:5454υἱοὶ Σαλωμων Βαιθλαεμ Νετωφαθι Αταρωθ οἴκου Ιωαβ καὶ ἥμισυ τῆς Μαναθι Ησαρεϊ1Chr 2:54
The sons of Salma: Bethlehem, and the Netophathites, Atroth Beth Joab, and half of the Manahathites, the Zorites.
1Chr 2:541Chr 2:54בְּנֵ֣י שַׂלְמָ֗א בֵּ֥ית לֶ֙חֶם֙ וּנְט֣וֹפָתִ֔י עַטְר֖וֹת בֵּ֣ית יוֹאָ֑ב וַחֲצִ֥י הַמָּנַחְתִּ֖י הַצָּרְעִֽי׃1Chr 2:54
The sons of Salma: Bethlehem, and the Netophathites, Atroth Beth Joab, and half of the Manahathites, the Zorites.
551Chr 2:5555πατριαὶ γραμματέων κατοικοῦντες Ιαβες Θαργαθιιμ Σαμαθιιμ Σωκαθιιμ οὗτοι οἱ Κιναῖοι οἱ ἐλθόντες ἐκ Μεσημα πατρὸς οἴκου Ρηχαβ1Chr 2:55
The families of scribes who lived at Jabez: the Tirathites, the Shimeathites, the Sucathites. These are the Kenites who came of Hammath, the father of the house of Rechab.
1Chr 2:551Chr 2:55וּמִשְׁפְּח֤וֹת סֹפְרִים֙ ‏{ ישבו יֹשְׁבֵ֣י }‏ יַעְבֵּ֔ץ תִּרְעָתִ֥ים שִׁמְעָתִ֖ים שׂוּכָתִ֑ים הֵ֚מָּה הַקִּינִ֣ים הַבָּאִ֔ים מֵחַמַּ֖ת אֲבִ֥י בֵית־רֵכָֽב׃ ס
———
Ketib: ישבו ⬪ Qere: יֹשְׁבֵ֣י
1Chr 2:55
The families of scribes who lived at Jabez: the Tirathites, the Shimeathites, the Sucathites. These are the Kenites who came of Hammath, the father of the house of Rechab.
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 02-Oct-2023 07:14:13 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top