www.katabiblon.com

Βασιλειῶν Γʹ (Βασιλέων Αʹ) - מלכים א

3 Kings (1 Kings) - Melachim A [1 Kings]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina11Kgs 4:11καὶ ἦν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων βασιλεύων ἐπὶ Ισραηλ1Kgs 4:1
¶King Solomon was king over all Israel.
1Kgs 4:11Kgs 4:1וַֽיְהִי֙ הַמֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֔ה מֶ֖לֶךְ עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵֽל׃ ס 1Kgs 4:1
¶King Solomon was king over all Israel.
21Kgs 4:22καὶ οὗτοι οἱ ἄρχοντες οἳ ἦσαν αὐτοῦ Αζαριου υἱὸς Σαδωκ1Kgs 4:2
These were the princes whom he had: Azariah the son of Zadok, the priest;
1Kgs 4:21Kgs 4:2וְאֵ֥לֶּה הַשָּׂרִ֖ים אֲשֶׁר־ל֑וֹ עֲזַרְיָ֥הוּ בֶן־צָד֖וֹק הַכֹּהֵֽן׃ ס 1Kgs 4:2
These were the princes whom he had: Azariah the son of Zadok, the priest;
31Kgs 4:33καὶ Ελιαρεφ καὶ Αχια υἱὸς Σαβα γραμματεῖς καὶ Ιωσαφατ υἱὸς Αχιλιδ ὑπομιμνῄσκων1Kgs 4:3
Elihoreph and Ahijah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of Ahilud, the recorder;
1Kgs 4:31Kgs 4:3אֱלִיחֹ֧רֶף וַאֲחִיָּ֛ה בְּנֵ֥י שִׁישָׁ֖א סֹפְרִ֑ים יְהוֹשָׁפָ֥ט בֶּן־אֲחִיל֖וּד הַמַּזְכִּֽיר׃1Kgs 4:3
Elihoreph and Ahijah, the sons of Shisha, scribes; Jehoshaphat the son of Ahilud, the recorder;
41Kgs 4:44καὶ Σαδουχ καὶ Αβιαθαρ ἱερεῖς1Kgs 4:4
and Benaiah the son of Jehoiada was over the army; and Zadok and Abiathar were priests;
1Kgs 4:41Kgs 4:4וּבְנָיָ֥הוּ בֶן־יְהוֹיָדָ֖ע עַל־הַצָּבָ֑א וְצָד֥וֹק וְאֶבְיָתָ֖ר כֹּהֲנִֽים׃ ס 1Kgs 4:4
and Benaiah the son of Jehoiada was over the army; and Zadok and Abiathar were priests;
51Kgs 4:55καὶ Ορνια υἱὸς Ναθαν ἐπὶ τῶν καθεσταμένων καὶ Ζαβουθ υἱὸς Ναθαν ἑταῖρος τοῦ βασιλέως1Kgs 4:5
and Azariah the son of Nathan was over the officers; and Zabud the son of Nathan was chief minister, and the king’s friend;
1Kgs 4:51Kgs 4:5וַעֲזַרְיָ֥הוּ בֶן־נָתָ֖ן עַל־הַנִּצָּבִ֑ים וְזָב֧וּד בֶּן־נָתָ֛ן כֹּהֵ֖ן רֵעֶ֥ה הַמֶּֽלֶךְ׃1Kgs 4:5
and Azariah the son of Nathan was over the officers; and Zabud the son of Nathan was chief minister, and the king’s friend;
61Kgs 4:66καὶ Αχιηλ οἰκονόμος καὶ Ελιαβ υἱὸς Σαφ ἐπὶ τῆς πατριᾶς καὶ Αδωνιραμ υἱὸς Εφρα ἐπὶ τῶν φόρων1Kgs 4:6
and Ahishar was over the household; and Adoniram the son of Abda was over the men subject to forced labor.
1Kgs 4:61Kgs 4:6וַאֲחִישָׁ֖ר עַל־הַבָּ֑יִת וַאֲדֹנִירָ֥ם בֶּן־עַבְדָּ֖א עַל־הַמַּֽס׃ ס 1Kgs 4:6
and Ahishar was over the household; and Adoniram the son of Abda was over the men subject to forced labor.
71Kgs 4:77καὶ τῷ Σαλωμων δώδεκα καθεσταμένοι ἐπὶ πάντα Ισραηλ χορηγεῖν τῷ βασιλεῖ καὶ τῷ οἴκῳ αὐτοῦ μῆνα ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐγίνετο ἐπὶ τὸν ἕνα χορηγεῖν1Kgs 4:7
Solomon had twelve officers over all Israel, who provided food for the king and his household: each man had to make provision for a month in the year.
1Kgs 4:71Kgs 4:7וְלִשְׁלֹמֹ֞ה שְׁנֵים־עָשָׂ֤ר נִצָּבִים֙ עַל־כָּל־יִשְׂרָאֵ֔ל וְכִלְכְּל֥וּ אֶת־הַמֶּ֖לֶךְ וְאֶת־בֵּית֑וֹ חֹ֧דֶשׁ בַּשָּׁנָ֛ה יִהְיֶ֥ה עַל־‏{ אחד הָאֶחָ֖ד }‏ לְכַלְכֵּֽל׃ ס
———
Ketib: אחד ⬪ Qere: הָאֶחָ֖ד
1Kgs 4:7
Solomon had twelve officers over all Israel, who provided food for the king and his household: each man had to make provision for a month in the year.
81Kgs 4:88καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν Βενωρ ἐν ὄρει Εφραιμ εἷς1Kgs 4:8
These are their names: Ben Hur, in the hill country of Ephraim;
1Kgs 4:81Kgs 4:8וְאֵ֣לֶּה שְׁמוֹתָ֔ם בֶּן־ח֖וּר בְּהַ֥ר אֶפְרָֽיִם׃ ס 1Kgs 4:8
These are their names: Ben Hur, in the hill country of Ephraim;
91Kgs 4:99υἱὸς Ρηχαβ ἐν Μαχεμας καὶ Βηθαλαμιν καὶ Βαιθσαμυς καὶ Αιλων ἕως Βαιθαναν εἷς1Kgs 4:9
Ben Deker, in Makaz, and in Shaalbim, and Beth Shemesh, and Elon Beth Hanan;
1Kgs 4:91Kgs 4:9בֶּן־דֶּ֛קֶר בְּמָקַ֥ץ וּבְשַֽׁעַלְבִ֖ים וּבֵ֣ית שָׁ֑מֶשׁ וְאֵיל֖וֹן בֵּ֥ית חָנָֽן׃ ס 1Kgs 4:9
Ben Deker, in Makaz, and in Shaalbim, and Beth Shemesh, and Elon Beth Hanan;
101Kgs 4:1010υἱὸς Εσωθ Βηρβηθνεμα Λουσαμηνχα καὶ Ρησφαρα1Kgs 4:10
Ben Hesed, in Arubboth (to him pertained Socoh, and all the land of Hepher);
1Kgs 4:101Kgs 4:10בֶּן־חֶ֖סֶד בָּֽאֲרֻבּ֑וֹת ל֥וֹ שֹׂכֹ֖ה וְכָל־אֶ֥רֶץ חֵֽפֶר׃ ס 1Kgs 4:10
Ben Hesed, in Arubboth (to him pertained Socoh, and all the land of Hepher);
111Kgs 4:1111Χιναναδαβ καὶ Αναφαθι ἀνὴρ Ταβληθ θυγάτηρ Σαλωμων ἦν αὐτῷ εἰς γυναῖκα εἷς1Kgs 4:11
Ben Abinadab, in all the height of Dor (he had Taphath the daughter of Solomon as wife);
1Kgs 4:111Kgs 4:11בֶּן־אֲבִֽינָדָ֖ב כָּל־נָ֣פַת דֹּ֑אר טָפַת֙ בַּת־שְׁלֹמֹ֔ה הָ֥יְתָה לּ֖וֹ לְאִשָּֽׁה׃ ס 1Kgs 4:11
Ben Abinadab, in all the height of Dor (he had Taphath the daughter of Solomon as wife);
121Kgs 4:1212Βακχα υἱὸς Αχιλιδ Θααναχ καὶ Μεκεδω καὶ πᾶς ὁ οἶκος Σαν ὁ παρὰ Σεσαθαν ὑποκάτω τοῦ Εσραε καὶ ἐκ Βαισαφουδ Εβελμαωλα ἕως Μαεβερ Λουκαμ εἷς1Kgs 4:12
Baana the son of Ahilud, in Taanach and Megiddo, and all Beth Shean which is beside Zarethan, beneath Jezreel, from Beth Shean to Abel Meholah, as far as beyond Jokmeam;
1Kgs 4:121Kgs 4:12בַּֽעֲנָא֙ בֶּן־אֲחִיל֔וּד תַּעְנַ֖ךְ וּמְגִדּ֑וֹ וְכָל־בֵּ֣ית שְׁאָ֡ן אֲשֶׁר֩ אֵ֨צֶל צָרְתַ֜נָה מִתַּ֣חַת לְיִזְרְעֶ֗אל מִבֵּ֤ית שְׁאָן֙ עַ֚ד אָבֵ֣ל מְחוֹלָ֔ה עַ֖ד מֵעֵ֥בֶר לְיָקְמֳעָֽם׃ ס 1Kgs 4:12
Baana the son of Ahilud, in Taanach and Megiddo, and all Beth Shean which is beside Zarethan, beneath Jezreel, from Beth Shean to Abel Meholah, as far as beyond Jokmeam;
131Kgs 4:1313υἱὸς Γαβερ ἐν Ρεμαθ Γαλααδ τούτῳ σχοίνισμα Ερεγαβα ἣ ἐν τῇ Βασαν ἑξήκοντα πόλεις μεγάλαι τειχήρεις καὶ μοχλοὶ χαλκοῖ εἷς1Kgs 4:13
Ben Geber, in Ramoth Gilead (to him pertained the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; even to him pertained the region of Argob, which is in Bashan, sixty great cities with walls and bronze bars);
1Kgs 4:131Kgs 4:13בֶּן־גֶּ֖בֶר בְּרָמֹ֣ת גִּלְעָ֑ד ל֡וֹ חַוֹּת֩ יָאִ֨יר בֶּן־מְנַשֶּׁ֜ה אֲשֶׁ֣ר בַּגִּלְעָ֗ד ל֚וֹ חֶ֤בֶל אַרְגֹּב֙ אֲשֶׁ֣ר בַּבָּשָׁ֔ן שִׁשִּׁים֙ עָרִ֣ים גְּדֹל֔וֹת חוֹמָ֖ה וּבְרִ֥יחַ נְחֹֽשֶׁת׃ ס 1Kgs 4:13
Ben Geber, in Ramoth Gilead (to him pertained the towns of Jair the son of Manasseh, which are in Gilead; even to him pertained the region of Argob, which is in Bashan, sixty great cities with walls and bronze bars);
141Kgs 4:1414Αχιναδαβ υἱὸς Αχελ Μααναιν εἷς1Kgs 4:14
Ahinadab the son of Iddo, in Mahanaim;
1Kgs 4:141Kgs 4:14אֲחִֽינָדָ֥ב בֶּן־עִדֹּ֖א מַחֲנָֽיְמָה׃1Kgs 4:14
Ahinadab the son of Iddo, in Mahanaim;
151Kgs 4:1515Αχιμαας ἐν Νεφθαλι καὶ οὗτος ἔλαβεν τὴν Βασεμμαθ θυγατέρα Σαλωμων εἰς γυναῖκα εἷς1Kgs 4:15
Ahimaaz, in Naphtali (he also took Basemath the daughter of Solomon as wife);
1Kgs 4:151Kgs 4:15אֲחִימַ֖עַץ בְּנַפְתָּלִ֑י גַּם־ה֗וּא לָקַ֛ח אֶת־בָּשְׂמַ֥ת בַּת־שְׁלֹמֹ֖ה לְאִשָּֽׁה׃1Kgs 4:15
Ahimaaz, in Naphtali (he also took Basemath the daughter of Solomon as wife);
161Kgs 4:1616Βαανα υἱὸς Χουσι ἐν τῇ Μααλαθ εἷς1Kgs 4:16
Baana the son of Hushai, in Asher and Bealoth;
1Kgs 4:161Kgs 4:16בַּֽעֲנָא֙ בֶּן־חוּשָׁ֔י בְּאָשֵׁ֖ר וּבְעָלֽוֹת׃ ס 1Kgs 4:16
Baana the son of Hushai, in Asher and Bealoth;
171Kgs 4:1817Σαμαα υἱὸς Ηλα ἐν τῷ Βενιαμιν1Kgs 4:18
Shimei the son of Ela, in Benjamin;
1Kgs 4:181Kgs 4:18שִׁמְעִ֥י בֶן־אֵלָ֖א בְּבִנְיָמִֽן׃ ס 1Kgs 4:18
Shimei the son of Ela, in Benjamin;
181Kgs 4:1918Γαβερ υἱὸς Αδαι ἐν τῇ γῇ Γαδ γῇ Σηων βασιλέως τοῦ Εσεβων καὶ Ωγ βασιλέως τοῦ Βασαν καὶ νασιφ εἷς ἐν γῇ Ιουδα1Kgs 4:19
Geber the son of Uri, in the land of Gilead, the country of Sihon king of the Amorites and of Og king of Bashan; and he was the only officer who was in the land.
1Kgs 4:191Kgs 4:19גֶּ֥בֶר בֶּן־אֻרִ֖י בְּאֶ֣רֶץ גִּלְעָ֑ד אֶ֜רֶץ סִיח֣וֹן ׀ מֶ֣לֶךְ הָאֱמֹרִ֗י וְעֹג֙ מֶ֣לֶךְ הַבָּשָׁ֔ן וּנְצִ֥יב אֶחָ֖ד אֲשֶׁ֥ר בָּאָֽרֶץ׃1Kgs 4:19
Geber the son of Uri, in the land of Gilead, the country of Sihon king of the Amorites and of Og king of Bashan; and he was the only officer who was in the land.
191Kgs 4:1719Ιωσαφατ υἱὸς Φουασουδ ἐν Ισσαχαρ1Kgs 4:17
Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar;
1Kgs 4:171Kgs 4:17יְהוֹשָׁפָ֥ט בֶּן־פָּר֖וּחַ בְּיִשָׂשכָֽר׃ ס 1Kgs 4:17
Jehoshaphat the son of Paruah, in Issachar;
202020LXX Relocates Heb. 1 Kings 4:20 To LXX 2:46a
20
---
« Ch 3» Ch 5

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 02:16:11 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top