www.katabiblon.com

Ἆσμα [Ἆσμάτων] - שיר השירים

Song of Songs - Shir HaShirim [Song of Songs]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Sg 3:11ἐπὶ κοίτην μου ἐν νυξὶν ἐζήτησα ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόν ἐκάλεσα αὐτόν καὶ οὐχ ὑπήκουσέν μουSg 3:1
By night on my bed,
I sought him whom my soul loves.
I sought him, but I didn’t find him.
Sg 3:1Sg 3:1עַל־מִשְׁכָּבִי֙ בַּלֵּיל֔וֹת בִּקַּ֕שְׁתִּי אֵ֥ת שֶׁאָהֲבָ֖ה נַפְשִׁ֑י בִּקַּשְׁתִּ֖יו וְלֹ֥א מְצָאתִֽיו׃Sg 3:1
By night on my bed,
I sought him whom my soul loves.
I sought him, but I didn’t find him.
2Sg 3:22ἀναστήσομαι δὴ καὶ κυκλώσω ἐν τῇ πόλει ἐν ταῖς ἀγοραῖς καὶ ἐν ταῖς πλατείαις καὶ ζητήσω ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου ἐζήτησα αὐτὸν καὶ οὐχ εὗρον αὐτόνSg 3:2
I will get up now, and go about the city;
in the streets and in the squares I will seek him whom my soul loves.
I sought him, but I didn’t find him.
Sg 3:2Sg 3:2אָק֨וּמָה נָּ֜א וַאֲסוֹבְבָ֣ה בָעִ֗יר בַּשְּׁוָקִים֙ וּבָ֣רְחֹב֔וֹת אֲבַקְשָׁ֕ה אֵ֥ת שֶׁאָהֲבָ֖ה נַפְשִׁ֑י בִּקַּשְׁתִּ֖יו וְלֹ֥א מְצָאתִֽיו׃Sg 3:2
I will get up now, and go about the city;
in the streets and in the squares I will seek him whom my soul loves.
I sought him, but I didn’t find him.
3Sg 3:33εὕροσάν με οἱ τηροῦντες οἱ κυκλοῦντες ἐν τῇ πόλει μὴ ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου εἴδετεSg 3:3
The watchmen who go about the city found me;
“Have you seen him whom my soul loves?”
Sg 3:3Sg 3:3מְצָא֙וּנִי֙ הַשֹּׁ֣מְרִ֔ים הַסֹּבְבִ֖ים בָּעִ֑יר אֵ֛ת שֶׁאָהֲבָ֥ה נַפְשִׁ֖י רְאִיתֶֽם׃Sg 3:3
The watchmen who go about the city found me;
“Have you seen him whom my soul loves?”
4Sg 3:44ὡς μικρὸν ὅτε παρῆλθον ἀπ’ αὐτῶν ἕως οὗ εὗρον ὃν ἠγάπησεν ἡ ψυχή μου ἐκράτησα αὐτὸν καὶ οὐκ ἀφήσω αὐτόν ἕως οὗ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς οἶκον μητρός μου καὶ εἰς ταμίειον τῆς συλλαβούσης μεSg 3:4
I had scarcely passed from them,
when I found him whom my soul loves.
I held him, and would not let him go,
until I had brought him into my mother’s house,
into the room of her who conceived me.
Sg 3:4Sg 3:4כִּמְעַט֙ שֶׁעָבַ֣רְתִּי מֵהֶ֔ם עַ֣ד שֶֽׁמָּצָ֔אתִי אֵ֥ת שֶׁאָהֲבָ֖ה נַפְשִׁ֑י אֲחַזְתִּיו֙ וְלֹ֣א אַרְפֶּ֔נּוּ עַד־שֶׁ֤הֲבֵיאתִיו֙ אֶל־בֵּ֣ית אִמִּ֔י וְאֶל־חֶ֖דֶר הוֹרָתִֽי׃Sg 3:4
I had scarcely passed from them,
when I found him whom my soul loves.
I held him, and would not let him go,
until I had brought him into my mother’s house,
into the room of her who conceived me.
5Sg 3:55ὥρκισα ὑμᾶς θυγατέρες Ιερουσαλημ ἐν ταῖς δυνάμεσιν καὶ ἐν ταῖς ἰσχύσεσιν τοῦ ἀγροῦ ἐὰν ἐγείρητε καὶ ἐξεγείρητε τὴν ἀγάπην ἕως ἂν θελήσῃSg 3:5
I adjure you, daughters of Jerusalem,
by the roes, or by the hinds of the field,
that you not stir up, nor awaken love,
until it so desires.
Sg 3:5Sg 3:5הִשְׁבַּ֨עְתִּי אֶתְכֶ֜ם בְּנ֤וֹת יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ בִּצְבָא֔וֹת א֖וֹ בְּאַיְל֣וֹת הַשָּׂדֶ֑ה אִם־תָּעִ֧ירוּ ׀ וְֽאִם־תְּעֽוֹרְר֛וּ אֶת־הָאַהֲבָ֖ה עַ֥ד שֶׁתֶּחְפָּֽץ׃ ס Sg 3:5
I adjure you, daughters of Jerusalem,
by the roes, or by the hinds of the field,
that you not stir up, nor awaken love,
until it so desires.
6Sg 3:66τίς αὕτη ἡ ἀναβαίνουσα ἀπὸ τῆς ἐρήμου ὡς στελέχη καπνοῦ τεθυμιαμένη σμύρναν καὶ λίβανον ἀπὸ πάντων κονιορτῶν μυρεψοῦSg 3:6
Who is this who comes up from the wilderness like pillars of smoke,
perfumed with myrrh and frankincense,
with all spices of the merchant?
Sg 3:6Sg 3:6מִ֣י זֹ֗את עֹלָה֙ מִן־הַמִּדְבָּ֔ר כְּתִֽימֲר֖וֹת עָשָׁ֑ן מְקֻטֶּ֤רֶת מוֹר֙ וּלְבוֹנָ֔ה מִכֹּ֖ל אַבְקַ֥ת רוֹכֵֽל׃Sg 3:6
Who is this who comes up from the wilderness like pillars of smoke,
perfumed with myrrh and frankincense,
with all spices of the merchant?
7Sg 3:77ἰδοὺ ἡ κλίνη τοῦ Σαλωμων ἑξήκοντα δυνατοὶ κύκλῳ αὐτῆς ἀπὸ δυνατῶν ΙσραηλSg 3:7
Behold, it is Solomon’s carriage!
Sixty mighty men are around it,
of the mighty men of Israel.
Sg 3:7Sg 3:7הִנֵּ֗ה מִטָּתוֹ֙ שֶׁלִּשְׁלֹמֹ֔ה שִׁשִּׁ֥ים גִּבֹּרִ֖ים סָבִ֣יב לָ֑הּ מִגִּבֹּרֵ֖י יִשְׂרָאֵֽל׃Sg 3:7
Behold, it is Solomon’s carriage!
Sixty mighty men are around it,
of the mighty men of Israel.
8Sg 3:88πάντες κατέχοντες ῥομφαίαν δεδιδαγμένοι πόλεμον ἀνὴρ ῥομφαία αὐτοῦ ἐπὶ μηρὸν αὐτοῦ ἀπὸ θάμβους ἐν νυξίνSg 3:8
They all handle the sword, and are expert in war.
Every man has his sword on his thigh,
because of fear in the night.
Sg 3:8Sg 3:8כֻּלָּם֙ אֲחֻ֣זֵי חֶ֔רֶב מְלֻמְּדֵ֖י מִלְחָמָ֑ה אִ֤ישׁ חַרְבּוֹ֙ עַל־יְרֵכ֔וֹ מִפַּ֖חַד בַּלֵּילֽוֹת׃ ס Sg 3:8
They all handle the sword, and are expert in war.
Every man has his sword on his thigh,
because of fear in the night.
9Sg 3:99φορεῖον ἐποίησεν ἑαυτῷ ὁ βασιλεὺς Σαλωμων ἀπὸ ξύλων τοῦ ΛιβάνουSg 3:9
King Solomon made himself a carriage
of the wood of Lebanon.
Sg 3:9Sg 3:9אַפִּרְי֗וֹן עָ֤שָׂה לוֹ֙ הַמֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֔ה מֵעֲצֵ֖י הַלְּבָנֽוֹן׃Sg 3:9
King Solomon made himself a carriage
of the wood of Lebanon.
10Sg 3:1010στύλους αὐτοῦ ἐποίησεν ἀργύριον καὶ ἀνάκλιτον αὐτοῦ χρύσεον ἐπίβασις αὐτοῦ πορφυρᾶ ἐντὸς αὐτοῦ λιθόστρωτον ἀγάπην ἀπὸ θυγατέρων ΙερουσαλημSg 3:10
He made its pillars of silver,
its bottom of gold, its seat of purple,
its midst being paved with love,
from the daughters of Jerusalem.
Sg 3:10Sg 3:10עַמּוּדָיו֙ עָ֣שָׂה כֶ֔סֶף רְפִידָת֣וֹ זָהָ֔ב מֶרְכָּב֖וֹ אַרְגָּמָ֑ן תּוֹכוֹ֙ רָצ֣וּף אַהֲבָ֔ה מִבְּנ֖וֹת יְרוּשָׁלִָֽם׃Sg 3:10
He made its pillars of silver,
its bottom of gold, its seat of purple,
its midst being paved with love,
from the daughters of Jerusalem.
11Sg 3:1111ἐξέλθατε καὶ ἴδετε ἐν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων ἐν τῷ στεφάνῳ ᾧ ἐστεφάνωσεν αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἐν ἡμέρᾳ νυμφεύσεως αὐτοῦ καὶ ἐν ἡμέρᾳ εὐφροσύνης καρδίας αὐτοῦSg 3:11
Go forth, you daughters of Zion, and see king Solomon,
with the crown with which his mother has crowned him,
in the day of his weddings,
in the day of the gladness of his heart.
Lover
Sg 3:11Sg 3:11צְאֶ֧ינָה ׀ וּֽרְאֶ֛ינָה בְּנ֥וֹת צִיּ֖וֹן בַּמֶּ֣לֶךְ שְׁלֹמֹ֑ה בָּעֲטָרָ֗ה שֶׁעִטְּרָה־לּ֤וֹ אִמּוֹ֙ בְּי֣וֹם חֲתֻנָּת֔וֹ וּבְי֖וֹם שִׂמְחַ֥ת לִבּֽוֹ׃ ס Sg 3:11
Go forth, you daughters of Zion, and see king Solomon,
with the crown with which his mother has crowned him,
in the day of his weddings,
in the day of the gladness of his heart.
Lover
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 24-Jun-2024 20:08:10 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top