www.katabiblon.com

Δανιὴλ OG - דניאל

Daniel OG (Old Greek) - Daniyel [Daniel]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1GrDn 8:11ἔτους τρίτου βασιλεύοντος Βαλτασαρ ὅρασις ἣν εἶδον ἐγὼ Δανιηλ μετὰ τὸ ἰδεῖν με τὴν πρώτηνGrDn 8:1
¶In the third year of the reign of king Belshazzar, a vision appeared to me, even to me, Daniel, after that which appeared to me at first.
Dn 8:1Dn 8:1בִּשְׁנַ֣ת שָׁל֔וֹשׁ לְמַלְכ֖וּת בֵּלְאשַׁצַּ֣ר הַמֶּ֑לֶךְ חָז֞וֹן נִרְאָ֤ה אֵלַי֙ אֲנִ֣י דָנִיֵּ֔אל אַחֲרֵ֛י הַנִּרְאָ֥ה אֵלַ֖י בַּתְּחִלָּֽה׃Dn 8:1
¶In the third year of the reign of king Belshazzar a vision appeared to me, even to me, Daniel, after that which appeared to me at the first.
2GrDn 8:22καὶ εἶδον ἐν τῷ ὁράματι τοῦ ἐνυπνίου μου ἐμοῦ ὄντος ἐν Σούσοις τῇ πόλει ἥτις ἐστὶν ἐν Ἐλυμαΐδι χώρᾳ ἔτι ὄντος μου πρὸς τῇ πύλῃ ΑιλαμGrDn 8:2I saw in a vision; and it came to pass, when I saw, that I was in Susa the palatial city, which is in the province of Elam; and I saw in a vision, and I was by the river Ulai.and I beheld, in the vision of mine, while I was in Sousis, the one city in the Elemaidi region, while my being still toward the gate of Ailam.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:2Dn 8:2וָֽאֶרְאֶה֮ בֶּחָזוֹן֒ וַיְהִי֙ בִּרְאֹתִ֔י וַאֲנִי֙ בְּשׁוּשַׁ֣ן הַבִּירָ֔ה אֲשֶׁ֖ר בְּעֵילָ֣ם הַמְּדִינָ֑ה וָאֶרְאֶה֙ בֶּֽחָז֔וֹן וַאֲנִ֥י הָיִ֖יתִי עַל־אוּבַ֥ל אוּלָֽי׃Dn 8:2
I saw in the vision; now it was so, that when I saw, I was in the citadel of Susa, which is in the province of Elam; and I saw in the vision, and I was by the river Ulai.
3GrDn 8:33ἀναβλέψας εἶδον κριὸν ἕνα μέγαν ἑστῶτα ἀπέναντι τῆς πύλης καὶ εἶχε κέρατα καὶ τὸ ἓν ὑψηλότερον τοῦ ἑτέρου καὶ τὸ ὑψηλότερον ἀνέβαινεGrDn 8:3¶Then I lifted up my eyes and saw, and behold, there stood before the river a ram which had two horns; and the two horns were high; but one was higher than the other, and the higher one came up last.Upon looking I beheld a ram, a great one standing opposite the gate, and it had horns and one was more stately than the other and the stately one was ascending.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:3Dn 8:3וָאֶשָּׂ֤א עֵינַי֙ וָאֶרְאֶ֔ה וְהִנֵּ֣ה ׀ אַ֣יִל אֶחָ֗ד עֹמֵ֛ד לִפְנֵ֥י הָאֻבָ֖ל וְל֣וֹ קְרָנָ֑יִם וְהַקְּרָנַ֣יִם גְּבֹה֗וֹת וְהָאַחַת֙ גְּבֹהָ֣ה מִן־הַשֵּׁנִ֔ית וְהַ֨גְּבֹהָ֔ה עֹלָ֖ה בָּאַחֲרֹנָֽה׃Dn 8:3
Then I lifted up my eyes, and saw, and behold, there stood before the river a ram which had two horns: and the two horns were high; but one was higher than the other, and the higher came up last.
4GrDn 8:44μετὰ δὲ ταῦτα εἶδον τὸν κριὸν κερατίζοντα πρὸς ἀνατολὰς καὶ πρὸς βορρᾶν καὶ πρὸς δυσμὰς καὶ μεσημβρίαν καὶ πάντα τὰ θηρία οὐκ ἔστησαν ἐνώπιον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἦν ὁ ῥυόμενος ἐκ τῶν χειρῶν αὐτοῦ καὶ ἐποίει ὡς ἤθελε καὶ ὑψώθηGrDn 8:4I saw the ram advancing westward, and northward, and southward; and no animals could stand before him, neither was there any who could deliver out of his hand; but he did according to his will and magnified himself.After this, I beheld the horn butting againstᵃ the eastern places toward the north and the south, and none of the beasts stood in front of him and none were delivered out of his hand and he did as he pleased and was exalted.
———
a κερατιζοντα: |from κερατιζω (verb) | verb pariciple pres active accusative masc butt with horns
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:4Dn 8:4רָאִ֣יתִי אֶת־הָאַ֡יִל מְנַגֵּחַ֩ יָ֨מָּה וְצָפ֜וֹנָה וָנֶ֗גְבָּה וְכָל־חַיּוֹת֙ לֹֽא־יַֽעַמְד֣וּ לְפָנָ֔יו וְאֵ֥ין מַצִּ֖יל מִיָּד֑וֹ וְעָשָׂ֥ה כִרְצֹנ֖וֹ וְהִגְדִּֽיל׃Dn 8:4
I saw the ram pushing westward, and northward, and southward; and no animals could stand before him, neither was there any who could deliver out of his hand; but he did according to his will, and magnified himself.
5GrDn 8:55καὶ ἐγὼ διενοούμην καὶ ἰδοὺ τράγος αἰγῶν ἤρχετο ἀπὸ δυσμῶν ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς καὶ οὐχ ἥπτετο τῆς γῆς καὶ ἦν τοῦ τράγου κέρας ἓν ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦGrDn 8:5As I was considering, behold, a male goat came from the west over the surface of the whole earth and didn’t touch the ground; and the goat had a prominent horn between his eyes.and I understood and beheld a male goat of goats came from the west upon the face of the land and he did not grasp the land and the horn of the he-goat was in the middle of his eyes.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:5Dn 8:5וַאֲנִ֣י ׀ הָיִ֣יתִי מֵבִ֗ין וְהִנֵּ֤ה צְפִיר־הָֽעִזִּים֙ בָּ֤א מִן־הַֽמַּעֲרָב֙ עַל־פְּנֵ֣י כָל־הָאָ֔רֶץ וְאֵ֥ין נוֹגֵ֖עַ בָּאָ֑רֶץ וְהַ֨צָּפִ֔יר קֶ֥רֶן חָז֖וּת בֵּ֥ין עֵינָֽיו׃Dn 8:5
As I was considering, behold, a male goat came from the west over the surface of the whole earth, and didn’t touch the ground: and the goat had a notable horn between his eyes.
6GrDn 8:66καὶ ἦλθεν ἐπὶ τὸν κριὸν τὸν τὰ κέρατα ἔχοντα ὃν εἶδον ἑστῶτα πρὸς τῇ πύλῃ καὶ ἔδραμε πρὸς αὐτὸν ἐν θυμῷ ὀργῆςGrDn 8:6He came to the ram that had the two horns, which I saw standing before the river, and ran against him in the fury of his power.and he came upon the ram having the horns which I beheld standing toward the gate and he ran toward him with passion of wrath.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:6Dn 8:6וַיָּבֹ֗א עַד־הָאַ֙יִל֙ בַּ֣עַל הַקְּרָנַ֔יִם אֲשֶׁ֣ר רָאִ֔יתִי עֹמֵ֖ד לִפְנֵ֣י הָאֻבָ֑ל וַיָּ֥רָץ אֵלָ֖יו בַּחֲמַ֥ת כֹּחֽוֹ׃Dn 8:6
He came to the ram that had the two horns, which I saw standing before the river, and ran on him in the fury of his power.
7GrDn 8:77καὶ εἶδον αὐτὸν προσάγοντα πρὸς τὸν κριόν καὶ ἐθυμώθη ἐπ’ αὐτὸν καὶ ἐπάταξε καὶ συνέτριψε τὰ δύο κέρατα αὐτοῦ καὶ οὐκέτι ἦν ἰσχὺς ἐν τῷ κριῷ στῆναι κατέναντι τοῦ τράγου καὶ ἐσπάραξεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν καὶ συνέτριψεν αὐτόν καὶ οὐκ ἦν ὁ ῥυόμενος τὸν κριὸν ἀπὸ τοῦ τράγουGrDn 8:7I saw him come close to the ram, and he was moved with anger against him, and struck the ram and broke his two horns; and there was no power in the ram to stand before him; but he cast him down to the ground and trampled on him; and there was none who could deliver the ram out of his hand.and I beheld him bearing toward the ram and he was angry at him and he smote and crushed his two horns and the ram no longer had strength to stand in opposition to the he-goat and he rend him upon the land and crushed him and the ram was not delivered from the he-goat.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:7Dn 8:7וּרְאִיתִ֞יו מַגִּ֣יעַ ׀ אֵ֣צֶל הָאַ֗יִל וַיִּתְמַרְמַ֤ר אֵלָיו֙ וַיַּ֣ךְ אֶת־הָאַ֔יִל וַיְשַׁבֵּר֙ אֶת־שְׁתֵּ֣י קְרָנָ֔יו וְלֹא־הָ֥יָה כֹ֛חַ בָּאַ֖יִל לַעֲמֹ֣ד לְפָנָ֑יו וַיַּשְׁלִיכֵ֤הוּ אַ֙רְצָה֙ וַֽיִּרְמְסֵ֔הוּ וְלֹא־הָיָ֥ה מַצִּ֛יל לָאַ֖יִל מִיָּדֽוֹ׃Dn 8:7
I saw him come close to the ram, and he was moved with anger against him, and struck the ram, and broke his two horns; and there was no power in the ram to stand before him; but he cast him down to the ground, and trampled on him; and there was none who could deliver the ram out of his hand.
8GrDn 8:88καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν κατίσχυσε σφόδρα καὶ ὅτε κατίσχυσε συνετρίβη αὐτοῦ τὸ κέρας τὸ μέγα καὶ ἀνέβη ἕτερα τέσσαρα κέρατα κατόπισθεν αὐτοῦ εἰς τοὺς τέσσαρας ἀνέμους τοῦ οὐρανοῦGrDn 8:8The male goat magnified himself exceedingly; and when he was strong, the great horn was broken; and instead of it there came up four prominent horns toward the four winds of the sky.And the he-goat of goats strengthened himself exceedingly and when he strengthen himself he crushed his great horn and four other horns ascended behind it into the four winds of the sky.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:8Dn 8:8וּצְפִ֥יר הָעִזִּ֖ים הִגְדִּ֣יל עַד־מְאֹ֑ד וּכְעָצְמ֗וֹ נִשְׁבְּרָה֙ הַקֶּ֣רֶן הַגְּדוֹלָ֔ה וַֽתַּעֲלֶ֜נָה חָז֤וּת אַרְבַּע֙ תַּחְתֶּ֔יהָ לְאַרְבַּ֖ע רוּח֥וֹת הַשָּׁמָֽיִם׃Dn 8:8
The male goat magnified himself exceedingly: and when he was strong, the great horn was broken; and instead of it there came up four notable horns toward the four winds of the sky.
9GrDn 8:99καὶ ἐξ ἑνὸς αὐτῶν ἀνεφύη κέρας ἰσχυρὸν ἓν καὶ κατίσχυσε καὶ ἐπάταξεν ἐπὶ μεσημβρίαν καὶ ἐπ’ ἀνατολὰς καὶ ἐπὶ βορρᾶνGrDn 8:9Out of one of them came forth a little horn, which grew exceeding great, toward the south and toward the east and toward the glorious land. And of out one of them sprang up one strong horn and it strengthened and smote over the south, over the east, and over the north.
———
a αναφυω: to grow up, arise, spring up |or| produce vegetation as in Isaiah 34:13
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:9Dn 8:9וּמִן־הָאַחַ֣ת מֵהֶ֔ם יָצָ֥א קֶֽרֶן־אַחַ֖ת מִצְּעִירָ֑ה וַתִּגְדַּל־יֶ֛תֶר אֶל־הַנֶּ֥גֶב וְאֶל־הַמִּזְרָ֖ח וְאֶל־הַצֶּֽבִי׃Dn 8:9
Out of one of them came forth a little horn, which grew exceeding great, toward the south, and toward the east, and toward the glorious land.
10GrDn 8:1010καὶ ὑψώθη ἕως τῶν ἀστέρων τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἐρράχθη ἐπὶ τὴν γῆν ἀπὸ τῶν ἀστέρων καὶ ἀπὸ αὐτῶν κατεπατήθηGrDn 8:10It grew great, even before the multitude of heaven; and some of the multitude and of the stars it cast down to the ground and trampled on them.And it was exalted unto the stars of heaven and was cast down upon the land from the stars and of them it was trampled.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:10Dn 8:10וַתִּגְדַּ֖ל עַד־צְבָ֣א הַשָּׁמָ֑יִם וַתַּפֵּ֥ל אַ֛רְצָה מִן־הַצָּבָ֥א וּמִן־הַכּוֹכָבִ֖ים וַֽתִּרְמְסֵֽם׃Dn 8:10
It grew great, even to the army of the sky; and some of the army and of the stars it cast down to the ground, and trampled on them.
11GrDn 8:1111ἕως ὁ ἀρχιστράτηγος ῥύσεται τὴν αἰχμαλωσίαν καὶ δι’ αὐτὸν τὰ ὄρη τὰ ἀπ’ αἰῶνος ἐρράχθη καὶ ἐξήρθη ὁ τόπος αὐτῶν καὶ θυσία καὶ ἔθηκεν αὐτὴν ἕως χαμαὶ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ εὐωδώθη καὶ ἐγενήθη καὶ τὸ ἅγιον ἐρημωθήσεταιGrDn 8:11Yes, it magnified itself, even before the prince of the multitude; and it took away from him the continual burnt offering, and the place of his sanctuary was cast down.Until the commander in chief will deliver the captivity and through him, the mountains of eternity were struck and removed from their place and sacrifice, he placed it on the ground, upon the land and it prospered and it came to be the holy was desolated.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:11Dn 8:11וְעַ֥ד שַֽׂר־הַצָּבָ֖א הִגְדִּ֑יל וּמִמֶּ֙נּוּ֙ ‏{ הרים הוּרַ֣ם }‏ הַתָּמִ֔יד וְהֻשְׁלַ֖ךְ מְכ֥וֹן מִקְדָּשֽׁוֹ׃
———
Ketib: הרים ⬪ Qere: הוּרַ֣ם
Dn 8:11
Yes, it magnified itself, even to the prince of the army; and it took away from him the continual burnt offering, and the place of his sanctuary was cast down.
12GrDn 8:1212καὶ ἐγενήθησαν ἐπὶ τῇ θυσίᾳ αἱ ἁμαρτίαι καὶ ἐρρίφη χαμαὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἐποίησε καὶ εὐωδώθηGrDn 8:12And a multitude was given over to it, together with the continual burnt offering by reason of transgression; and it cast down truth to the ground, and it did as it pleased and prospered.And sins came to by the sacrifice and righteousness was thrown to the ground and as it could it prospered.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:12Dn 8:12וְצָבָ֛א תִּנָּתֵ֥ן עַל־הַתָּמִ֖יד בְּפָ֑שַׁע וְתַשְׁלֵ֤ךְ אֱמֶת֙ אַ֔רְצָה וְעָשְׂתָ֖ה וְהִצְלִֽיחָה׃Dn 8:12
The army was given over to it together with the continual burnt offering through disobedience; and it cast down truth to the ground, and it did its pleasure and prospered.
13GrDn 8:1313καὶ ἤκουον ἑτέρου ἁγίου λαλοῦντος καὶ εἶπεν ὁ ἕτερος τῷ φελμουνι τῷ λαλοῦντι ἕως τίνος τὸ ὅραμα στήσεται καὶ ἡ θυσία ἡ ἀρθεῖσα καὶ ἡ ἁμαρτία ἐρημώσεως ἡ δοθεῖσα καὶ τὰ ἅγια ἐρημωθήσεται εἰς καταπάτημαGrDn 8:13Then I heard a holy one speaking; and another holy one said to that certain one who spoke, “How long shall be the vision concerning the continual burnt offering, and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the multitude to be trodden under foot?”And I was hearing an other holy one speaking and the other said to the certain oneᵃ speaking "how long will the vision stand and the sacrifice be lifted up and the sin of devastation be given and the holy be made desolate into being trampled under foot?"
———
a φελμουνι: a certain kind of person
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:13Dn 8:13וָאֶשְׁמְעָ֥ה אֶֽחָד־קָד֖וֹשׁ מְדַבֵּ֑ר וַיֹּאמֶר֩ אֶחָ֨ד קָד֜וֹשׁ לַפַּֽלְמוֹנִ֣י הַֽמְדַבֵּ֗ר עַד־מָתַ֞י הֶחָז֤וֹן הַתָּמִיד֙ וְהַפֶּ֣שַׁע שֹׁמֵ֔ם תֵּ֛ת וְקֹ֥דֶשׁ וְצָבָ֖א מִרְמָֽס׃Dn 8:13
Then I heard a holy one speaking; and another holy one said to that certain one who spoke, How long shall be the vision concerning the continual burnt offering, and the disobedience that makes desolate, to give both the sanctuary and the army to be trodden under foot?
14GrDn 8:1414καὶ εἶπεν αὐτῷ ἕως ἑσπέρας καὶ πρωὶ ἡμέραι δισχίλιαι τριακόσιαι καὶ καθαρισθήσεται τὸ ἅγιονGrDn 8:14He said to me, “To two thousand and three hundred evenings and mornings; then the sanctuary shall be cleansed.”And he said to him "Until the evening and morning of two thousand three hundred days and the holy (sanctuary)ᵃ will be purified
———
a το αγιον: holy place sanctuary temple per Lust, Eynikel, Hauspie Greek English Lexicon of Septuagint 2003 ©
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:14Dn 8:14וַיֹּ֣אמֶר אֵלַ֔י עַ֚ד עֶ֣רֶב בֹּ֔קֶר אַלְפַּ֖יִם וּשְׁלֹ֣שׁ מֵא֑וֹת וְנִצְדַּ֖ק קֹֽדֶשׁ׃Dn 8:14
He said to me, To two thousand and three hundred evenings and mornings; then shall the sanctuary be cleansed.
15GrDn 8:1515καὶ ἐγένετο ἐν τῷ θεωρεῖν με ἐγὼ Δανιηλ τὸ ὅραμα ἐζήτουν διανοηθῆναι καὶ ἰδοὺ ἔστη κατεναντίον μου ὡς ὅρασις ἀνθρώπουGrDn 8:15It happened when I, even I Daniel, had seen the vision, that I sought to understand it; and behold, there stood before me the appearance of a man.And it happened at my looking, I Daniel was seeking to understand the vision and behold, there stood a vision beforeᵃ me as of a man.
———
a κατεναντιον: before, against
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:15Dn 8:15וַיְהִ֗י בִּרְאֹתִ֛י אֲנִ֥י דָנִיֵּ֖אל אֶת־הֶחָז֑וֹן וָאֲבַקְשָׁ֣ה בִינָ֔ה וְהִנֵּ֛ה עֹמֵ֥ד לְנֶגְדִּ֖י כְּמַרְאֵה־גָֽבֶר׃Dn 8:15
It happened, when I, even I Daniel, had seen the vision, that I sought to understand it; and behold, there stood before me as the appearance of a man.
16GrDn 8:1616καὶ ἤκουσα φωνὴν ἀνθρώπου ἀνὰ μέσον τοῦ Ουλαι καὶ ἐκάλεσε καὶ εἶπεν Γαβριηλ συνέτισον ἐκεῖνον τὴν ὅρασιν καὶ ἀναβοήσας εἶπεν ὁ ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ πρόσταγμα ἐκεῖνο ἡ ὅρασιςGrDn 8:16I heard a man’s voice between the banks of the Ulai, which called and said, “Gabriel, give this man an understanding of the vision.”And I heard a voice of a man in the middle of Oulai and he called and said to Gabriel "bring him to understand the vision" and upon the man crying out the command, he spoke the vision:
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:16Dn 8:16וָאֶשְׁמַ֥ע קוֹל־אָדָ֖ם בֵּ֣ין אוּלָ֑י וַיִּקְרָא֙ וַיֹּאמַ֔ר גַּבְרִיאֵ֕ל הָבֵ֥ן לְהַלָּ֖ז אֶת־הַמַּרְאֶֽה׃Dn 8:16
I heard a man’s voice between the banks of the Ulai, which called, and said, Gabriel, make this man to understand the vision.
17GrDn 8:1717καὶ ἦλθε καὶ ἔστη ἐχόμενός μου τῆς στάσεως καὶ ἐν τῷ ἔρχεσθαι αὐτὸν ἐθορυβήθην καὶ ἔπεσα ἐπὶ πρόσωπόν μου καὶ εἶπέν μοι διανοήθητι υἱὲ ἀνθρώπου ἔτι γὰρ εἰς ὥραν καιροῦ τοῦτο τὸ ὅραμαGrDn 8:17So he came near where I stood; and when he came, I was frightened and fell on my face; but he said to me, “Understand, son of man; for the vision belongs to the time of the end.”And he came and stood of my position and in the coming of him I was rampaged and fell upon my face and he said to me "Understand son of man, this vision is yet for an hour of time"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:17Dn 8:17וַיָּבֹא֙ אֵ֣צֶל עָמְדִ֔י וּבְבֹא֣וֹ נִבְעַ֔תִּי וָאֶפְּלָ֖ה עַל־פָּנָ֑י וַיֹּ֤אמֶר אֵלַי֙ הָבֵ֣ן בֶּן־אָדָ֔ם כִּ֖י לְעֶת־קֵ֥ץ הֶחָזֽוֹן׃Dn 8:17
So he came near where I stood; and when he came, I was frightened, and fell on my face: but he said to me, Understand, son of man; for the vision belongs to the time of the end.
18GrDn 8:1818καὶ λαλοῦντος αὐτοῦ μετ’ ἐμοῦ ἐκοιμήθην ἐπὶ πρόσωπον χαμαί καὶ ἁψάμενός μου ἤγειρέ με ἐπὶ τοῦ τόπουGrDn 8:18Now as he was speaking with me, I fell into a deep sleep with my face toward the ground; but he touched me and set me upright.And at his speaking with me, I laid upon the face on the ground and upon grasping me he raised me upon over the place.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:18Dn 8:18וּבְדַבְּר֣וֹ עִמִּ֔י נִרְדַּ֥מְתִּי עַל־פָּנַ֖י אָ֑רְצָה וַיִּ֨גַּע־בִּ֔י וַיַּֽעֲמִידֵ֖נִי עַל־עָמְדִֽי׃Dn 8:18
Now as he was speaking with me, I fell into a deep sleep with my face toward the ground; but he touched me, and set me upright.
19GrDn 8:1919καὶ εἶπέ μοι ἰδοὺ ἐγὼ ἀπαγγέλλω σοι ἃ ἔσται ἐπ’ ἐσχάτου τῆς ὀργῆς τοῖς υἱοῖς τοῦ λαοῦ σου ἔτι γὰρ εἰς ὥρας καιροῦ συντελείας μενεῖGrDn 8:19¶He said, “Behold, I will give you knowledge of what shall be in the latter time of the indignation; for it belongs to the appointed time of the end.And he said to me "Behold I am reporting to you what will be the last of wrath upon the sons of your people, it remains yet for an hour of time into completion.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:19Dn 8:19וַיֹּ֙אמֶר֙ הִנְנִ֣י מוֹדִֽיעֲךָ֔ אֵ֥ת אֲשֶׁר־יִהְיֶ֖ה בְּאַחֲרִ֣ית הַזָּ֑עַם כִּ֖י לְמוֹעֵ֥ד קֵֽץ׃Dn 8:19
He said, Behold, I will make you know what shall be in the latter time of the indignation; for it belongs to the appointed time of the end.
20GrDn 8:2020τὸν κριὸν ὃν εἶδες τὸν ἔχοντα τὰ κέρατα βασιλεὺς Μήδων καὶ Περσῶν ἐστιGrDn 8:20The ram, which you saw, had two horns; they are the kings of Media and Persia.The ram which you beheld, the one having the horns, is the king of Medes and Persia.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:20Dn 8:20הָאַ֥יִל אֲשֶׁר־רָאִ֖יתָ בַּ֣עַל הַקְּרָנָ֑יִם מַלְכֵ֖י מָדַ֥י וּפָרָֽס׃Dn 8:20
The ram which you saw, that had the two horns, they are the kings of Media and Persia.
21GrDn 8:2121καὶ ὁ τράγος τῶν αἰγῶν βασιλεὺς τῶν Ἑλλήνων ἐστί καὶ τὸ κέρας τὸ μέγα τὸ ἀνὰ μέσον τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ὁ πρῶτοςGrDn 8:21The rough male goat is the kingship of Greece; and the great horn which is between his eyes is the first king.And the he-goat of goats is the king of the Greeks and the great horn in the middle of his eyes is the first king.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:21Dn 8:21וְהַצָּפִ֥יר הַשָּׂעִ֖יר מֶ֣לֶךְ יָוָ֑ן וְהַקֶּ֤רֶן הַגְּדוֹלָה֙ אֲשֶׁ֣ר בֵּין־עֵינָ֔יו ה֖וּא הַמֶּ֥לֶךְ הָרִאשֽׁוֹן׃Dn 8:21
The rough male goat is the king of Greece: and the great horn that is between his eyes is the first king.
22GrDn 8:2222καὶ τὰ συντριβέντα καὶ ἀναβάντα ὀπίσω αὐτοῦ τέσσαρα κέρατα τέσσαρες βασιλεῖς τοῦ ἔθνους αὐτοῦ ἀναστήσονται οὐ κατὰ τὴν ἰσχὺν αὐτοῦGrDn 8:22As for that which was broken, in the place where four stood up, four kingdoms shall rise up out of the nation, but not with his power.And upon the one being crushed and the four horns ascending after him, these are the four kings of his nation, they will rise not according to his strength.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:22Dn 8:22וְהַ֨נִּשְׁבֶּ֔רֶת וַתַּֽעֲמֹ֥דְנָה אַרְבַּ֖ע תַּחְתֶּ֑יהָ אַרְבַּ֧ע מַלְכֻי֛וֹת מִגּ֥וֹי יַעֲמֹ֖דְנָה וְלֹ֥א בְכֹחֽוֹ׃Dn 8:22
As for that which was broken, in the place where four stood up, four kingdoms shall stand up out of the nation, but not with his power.
23GrDn 8:2323καὶ ἐπ’ ἐσχάτου τῆς βασιλείας αὐτῶν πληρουμένων τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν ἀναστήσεται βασιλεὺς ἀναιδὴς προσώπῳ διανοούμενος αἰνίγματαGrDn 8:23In the latter time of their kingdom, when the transgressors have reached their fullness, a king of fierce countenance, and understanding dark judgments, shall rise up.And upon the end of their kingdoms, while their sin is being fulfilled, a king will arise by a pitiless face understanding riddles.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:23Dn 8:23וּֽבְאַחֲרִית֙ מַלְכוּתָ֔ם כְּהָתֵ֖ם הַפֹּשְׁעִ֑ים יַעֲמֹ֛ד מֶ֥לֶךְ עַז־פָּנִ֖ים וּמֵבִ֥ין חִידֽוֹת׃Dn 8:23
In the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, a king of fierce face, and understanding dark sentences, shall stand up.
24GrDn 8:2424καὶ στερεωθήσεται ἡ ἰσχὺς αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐν τῇ ἰσχύι αὐτοῦ καὶ θαυμαστῶς φθερεῖ καὶ εὐοδωθήσεται καὶ ποιήσει καὶ φθερεῖ δυνάστας καὶ δῆμον ἁγίωνGrDn 8:24His power shall be mighty, but not by his own power; and he shall destroy astonishingly and shall prosper and do his pleasure; and he shall destroy the mighty ones and the holy people.And his strength will be solidified and not by his own strength, and will marvelously corrupt and will prosper and make and corrupt the sovereigns and the holy assembly
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:24Dn 8:24וְעָצַ֤ם כֹּחוֹ֙ וְלֹ֣א בְכֹח֔וֹ וְנִפְלָא֥וֹת יַשְׁחִ֖ית וְהִצְלִ֣יחַ וְעָשָׂ֑ה וְהִשְׁחִ֥ית עֲצוּמִ֖ים וְעַם־קְדֹשִֽׁים׃Dn 8:24
His power shall be mighty, but not by his own power; and he shall destroy wonderfully, and shall prosper and do his pleasure; and he shall destroy the mighty ones and the holy people.
25GrDn 8:2525καὶ ἐπὶ τοὺς ἁγίους τὸ διανόημα αὐτοῦ καὶ εὐοδωθήσεται τὸ ψεῦδος ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ὑψωθήσεται καὶ δόλῳ ἀφανιεῖ πολλοὺς καὶ ἐπὶ ἀπωλείας ἀνδρῶν στήσεται καὶ ποιήσει συναγωγὴν χειρὸς καὶ ἀποδώσεταιGrDn 8:25Through his tactics, he shall cause craftiness to prosper in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and in their security he shall destroy many; he shall also rise up against the prince of princes; but he shall be broken without hand.And upon the holy, his mentality will prosper, the lie in his hands and in his heart will be exalted and by guile many will perish and he will stand upon the destruction of men and will make the gathering of his hand and it will be given back.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:25Dn 8:25וְעַל־שִׂכְל֗וֹ וְהִצְלִ֤יחַ מִרְמָה֙ בְּיָד֔וֹ וּבִלְבָב֣וֹ יַגְדִּ֔יל וּבְשַׁלְוָ֖ה יַשְׁחִ֣ית רַבִּ֑ים וְעַ֤ל־שַׂר־שָׂרִים֙ יַעֲמֹ֔ד וּבְאֶ֥פֶס יָ֖ד יִשָּׁבֵֽר׃Dn 8:25
Through his policy he shall cause craft to prosper in his hand; and he shall magnify himself in his heart, and in their security shall he destroy many: he shall also stand up against the prince of princes; but he shall be broken without hand.
26GrDn 8:2626τὸ ὅραμα τὸ ἑσπέρας καὶ πρωὶ ηὑρέθη ἐπ’ ἀληθείας καὶ νῦν πεφραγμένον τὸ ὅραμα ἔτι γὰρ εἰς ἡμέρας πολλάςGrDn 8:26The vision of the evenings and mornings which has been told is true; but seal up the vision; for it belongs to many days to come.”has been founded upon truth and now stop the vision for it is still for many days"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:26Dn 8:26וּמַרְאֵ֨ה הָעֶ֧רֶב וְהַבֹּ֛קֶר אֲשֶׁ֥ר נֶאֱמַ֖ר אֱמֶ֣ת ה֑וּא וְאַתָּה֙ סְתֹ֣ם הֶֽחָז֔וֹן כִּ֖י לְיָמִ֥ים רַבִּֽים׃Dn 8:26
The vision of the evenings and mornings which has been told is true: but seal up the vision; for it belongs to many days to come.
27GrDn 8:2727ἐγὼ Δανιηλ ἀσθενήσας ἡμέρας πολλὰς καὶ ἀναστὰς ἐπραγματευόμην πάλιν βασιλικά καὶ ἐξελυόμην ἐπὶ τῷ ὁράματι καὶ οὐδεὶς ἦν ὁ διανοούμενοςGrDn 8:27¶I, Daniel, fainted and was sick for some days; then I rose up and did the king’s business; and I wondered at the vision, but none understood it.I Daniel was weakened for many day and upon standing up again, went about the king's business and gave up on the vision and understood none of it.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-05-28 Editors: 1
Dn 8:27Dn 8:27וַאֲנִ֣י דָנִיֵּ֗אל נִהְיֵ֤יתִי וְנֶֽחֱלֵ֙יתִי֙ יָמִ֔ים וָאָק֕וּם וָאֶֽעֱשֶׂ֖ה אֶת־מְלֶ֣אכֶת הַמֶּ֑לֶךְ וָאֶשְׁתּוֹמֵ֥ם עַל־הַמַּרְאֶ֖ה וְאֵ֥ין מֵבִֽין׃ פ Dn 8:27
I, Daniel, fainted, and was sick certain days; then I rose up, and did the king’s business: and I wondered at the vision, but none understood it.
« Ch 7» Ch 9

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Sep-2023 07:36:56 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top