www.katabiblon.com

Ἔξοδος - שמות

Exodus - Shemot [Exodus]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Ex 15:11τότε ᾖσεν Μωυσῆς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ τὴν ᾠδὴν ταύτην τῷ θεῷ καὶ εἶπαν λέγοντες ᾄσωμεν τῷ κυρίῳ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσανEx 15:1¶Then Moses sang and the childrensons of Israel saidsang this song to YahwehGod, and said,saying
“I will sing to Yahweh, for he has triumphed gloriously.
The horse and his rider he has thrown into the sea.Let us (we should) sing to The Lord for He has gloriously been glorified, horse and rider He has flung into the sea
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-07 Editors: 1
Ex 15:1Ex 15:1אָ֣ז יָשִֽׁיר־מֹשֶׁה֩ וּבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־הַשִּׁירָ֤ה הַזֹּאת֙ לַֽיהוָ֔ה וַיֹּאמְר֖וּ לֵאמֹ֑ר אָשִׁ֤ירָה לַֽיהוָה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם׃Ex 15:1
¶Then Moses and the children of Israel sang this song to Yahweh, and said,
“I will sing to Yahweh, for he has triumphed gloriously.
The horse and his rider he has thrown into the sea.
2Ex 15:22βοηθὸς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν οὗτός μου θεός καὶ δοξάσω αὐτόν θεὸς τοῦ πατρός μου καὶ ὑψώσω αὐτόνEx 15:2
Yah is my strength and song.
He has become my salvation.
This is my God, and I will praise him;
my father’s God, and I will exalt him.
Ex 15:2Ex 15:2עָזִּ֤י וְזִמְרָת֙ יָ֔הּ וַֽיְהִי־לִ֖י לִֽישׁוּעָ֑ה זֶ֤ה אֵלִי֙ וְאַנְוֵ֔הוּ אֱלֹהֵ֥י אָבִ֖י וַאֲרֹמְמֶֽנְהוּ׃Ex 15:2
Yah is my strength and song.
He has become my salvation.
This is my God, and I will praise him;
my father’s God, and I will exalt him.
3Ex 15:33κύριος συντρίβων πολέμους κύριος ὄνομα αὐτῷEx 15:3
Yahweh is a man of war.
Yahweh is his name.
Ex 15:3Ex 15:3יְהוָ֖ה אִ֣ישׁ מִלְחָמָ֑ה יְהוָ֖ה שְׁמֽוֹ׃Ex 15:3
Yahweh is a man of war.
Yahweh is his name.
4Ex 15:44ἅρματα Φαραω καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ ἔρριψεν εἰς θάλασσαν ἐπιλέκτους ἀναβάτας τριστάτας κατεπόντισεν ἐν ἐρυθρᾷ θαλάσσῃEx 15:4
He has cast Pharaoh’s chariots and his army into the sea.
His chosen captains are sunk in the Red Sea.
Ex 15:4Ex 15:4מַרְכְּבֹ֥ת פַּרְעֹ֛ה וְחֵיל֖וֹ יָרָ֣ה בַיָּ֑ם וּמִבְחַ֥ר שָֽׁלִשָׁ֖יו טֻבְּע֥וּ בְיַם־סֽוּף׃Ex 15:4
He has cast Pharaoh’s chariots and his army into the sea.
His chosen captains are sunk in the Red Sea.
5Ex 15:55πόντῳ ἐκάλυψεν αὐτούς κατέδυσαν εἰς βυθὸν ὡσεὶ λίθοςEx 15:5
The deeps cover them.
They went down into the depths like a stone.
Ex 15:5Ex 15:5תְּהֹמֹ֖ת יְכַסְיֻ֑מוּ יָרְד֥וּ בִמְצוֹלֹ֖ת כְּמוֹ־אָֽבֶן׃Ex 15:5
The deeps cover them.
They went down into the depths like a stone.
6Ex 15:66ἡ δεξιά σου κύριε δεδόξασται ἐν ἰσχύι ἡ δεξιά σου χείρ κύριε ἔθραυσεν ἐχθρούςEx 15:6
Your right hand, Yahweh, is glorious in power.
Your right hand, Yahweh, dashes the enemy in pieces.
Ex 15:6Ex 15:6יְמִֽינְךָ֣ יְהוָ֔ה נֶאְדָּרִ֖י בַּכֹּ֑חַ יְמִֽינְךָ֥ יְהוָ֖ה תִּרְעַ֥ץ אוֹיֵֽב׃Ex 15:6
Your right hand, Yahweh, is glorious in power.
Your right hand, Yahweh, dashes the enemy in pieces.
7Ex 15:77καὶ τῷ πλήθει τῆς δόξης σου συνέτριψας τοὺς ὑπεναντίους ἀπέστειλας τὴν ὀργήν σου καὶ κατέφαγεν αὐτοὺς ὡς καλάμηνEx 15:7
In the greatness of your excellency, you overthrow those who rise up against you.
You send forth your wrath. It consumes them as stubble.
Ex 15:7Ex 15:7וּבְרֹ֥ב גְּאוֹנְךָ֖ תַּהֲרֹ֣ס קָמֶ֑יךָ תְּשַׁלַּח֙ חֲרֹ֣נְךָ֔ יֹאכְלֵ֖מוֹ כַּקַּֽשׁ׃Ex 15:7
In the greatness of your excellency, you overthrow those who rise up against you.
You send forth your wrath. It consumes them as stubble.
8Ex 15:88καὶ διὰ πνεύματος τοῦ θυμοῦ σου διέστη τὸ ὕδωρ ἐπάγη ὡσεὶ τεῖχος τὰ ὕδατα ἐπάγη τὰ κύματα ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσηςEx 15:8
With the blast of your nostrils, the waters were piled up.
The floods stood upright as a heap.
The deeps were congealed in the heart of the sea.
Ex 15:8Ex 15:8וּבְר֤וּחַ אַפֶּ֙יךָ֙ נֶ֣עֶרְמוּ מַ֔יִם נִצְּב֥וּ כְמוֹ־נֵ֖ד נֹזְלִ֑ים קָֽפְא֥וּ תְהֹמֹ֖ת בְּלֶב־יָֽם׃Ex 15:8
With the blast of your nostrils, the waters were piled up.
The floods stood upright as a heap.
The deeps were congealed in the heart of the sea.
9Ex 15:99εἶπεν ὁ ἐχθρός διώξας καταλήμψομαι μεριῶ σκῦλα ἐμπλήσω ψυχήν μου ἀνελῶ τῇ μαχαίρῃ μου κυριεύσει ἡ χείρ μουEx 15:9
The enemy said, ‘I will pursue. I will overtake. I will divide the spoil.
My desire shall be satisfied on them.
I will draw my sword, my hand shall destroy them.’
Ex 15:9Ex 15:9אָמַ֥ר אוֹיֵ֛ב אֶרְדֹּ֥ף אַשִּׂ֖יג אֲחַלֵּ֣ק שָׁלָ֑ל תִּמְלָאֵ֣מוֹ נַפְשִׁ֔י אָרִ֣יק חַרְבִּ֔י תּוֹרִישֵׁ֖מוֹ יָדִֽי׃Ex 15:9
The enemy said, ‘I will pursue. I will overtake. I will divide the spoil.
My desire shall be satisfied on them.
I will draw my sword, my hand shall destroy them.’
10Ex 15:1010ἀπέστειλας τὸ πνεῦμά σου ἐκάλυψεν αὐτοὺς θάλασσα ἔδυσαν ὡσεὶ μόλιβος ἐν ὕδατι σφοδρῷEx 15:10
You blew with your wind.
The sea covered them.
They sank like lead in the mighty waters.
Ex 15:10Ex 15:10נָשַׁ֥פְתָּ בְרוּחֲךָ֖ כִּסָּ֣מוֹ יָ֑ם צָֽלֲלוּ֙ כַּֽעוֹפֶ֔רֶת בְּמַ֖יִם אַדִּירִֽים׃Ex 15:10
You blew with your wind.
The sea covered them.
They sank like lead in the mighty waters.
11Ex 15:1111τίς ὅμοιός σοι ἐν θεοῖς κύριε τίς ὅμοιός σοι δεδοξασμένος ἐν ἁγίοις θαυμαστὸς ἐν δόξαις ποιῶν τέραταEx 15:11
Who is like you, Yahweh, among the gods?
Who is like you, glorious in holiness,
fearful in praises, doing wonders?
Ex 15:11Ex 15:11מִֽי־כָמֹ֤כָה בָּֽאֵלִם֙ יְהוָ֔ה מִ֥י כָּמֹ֖כָה נֶאְדָּ֣ר בַּקֹּ֑דֶשׁ נוֹרָ֥א תְהִלֹּ֖ת עֹ֥שֵׂה פֶֽלֶא׃Ex 15:11
Who is like you, Yahweh, among the gods?
Who is like you, glorious in holiness,
fearful in praises, doing wonders?
12Ex 15:1212ἐξέτεινας τὴν δεξιάν σου κατέπιεν αὐτοὺς γῆEx 15:12
You stretched out your right hand.
The earth swallowed them.
Ex 15:12Ex 15:12נָטִ֙יתָ֙ יְמִ֣ינְךָ֔ תִּבְלָעֵ֖מוֹ אָֽרֶץ׃Ex 15:12
You stretched out your right hand.
The earth swallowed them.
13Ex 15:1313ὡδήγησας τῇ δικαιοσύνῃ σου τὸν λαόν σου τοῦτον ὃν ἐλυτρώσω παρεκάλεσας τῇ ἰσχύι σου εἰς κατάλυμα ἅγιόν σουEx 15:13
“You, in your loving kindness, have led the people that you have redeemed.
You have guided them in your strength to your holy habitation.
Ex 15:13Ex 15:13נָחִ֥יתָ בְחַסְדְּךָ֖ עַם־ז֣וּ גָּאָ֑לְתָּ נֵהַ֥לְתָּ בְעָזְּךָ֖ אֶל־נְוֵ֥ה קָדְשֶֽׁךָ׃Ex 15:13
“You, in your loving kindness, have led the people that you have redeemed.
You have guided them in your strength to your holy habitation.
14Ex 15:1414ἤκουσαν ἔθνη καὶ ὠργίσθησαν ὠδῖνες ἔλαβον κατοικοῦντας ΦυλιστιιμEx 15:14
The peoples have heard.
They tremble.
Pangs have taken hold on the inhabitants of Philistia.
Ex 15:14Ex 15:14שָֽׁמְע֥וּ עַמִּ֖ים יִרְגָּז֑וּן חִ֣יל אָחַ֔ז יֹשְׁבֵ֖י פְּלָֽשֶׁת׃Ex 15:14
The peoples have heard.
They tremble.
Pangs have taken hold on the inhabitants of Philistia.
15Ex 15:1515τότε ἔσπευσαν ἡγεμόνες Εδωμ καὶ ἄρχοντες Μωαβιτῶν ἔλαβεν αὐτοὺς τρόμος ἐτάκησαν πάντες οἱ κατοικοῦντες ΧαναανEx 15:15
Then the chiefs of Edom were dismayed.
Trembling takes hold of the mighty men of Moab.
All the inhabitants of Canaan are melted away.
Ex 15:15Ex 15:15אָ֤ז נִבְהֲלוּ֙ אַלּוּפֵ֣י אֱד֔וֹם אֵילֵ֣י מוֹאָ֔ב יֹֽאחֲזֵ֖מוֹ רָ֑עַד נָמֹ֕גוּ כֹּ֖ל יֹשְׁבֵ֥י כְנָֽעַן׃Ex 15:15
Then the chiefs of Edom were dismayed.
Trembling takes hold of the mighty men of Moab.
All the inhabitants of Canaan are melted away.
16Ex 15:1616ἐπιπέσοι ἐπ’ αὐτοὺς φόβος καὶ τρόμος μεγέθει βραχίονός σου ἀπολιθωθήτωσαν ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου κύριε ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ λαός σου οὗτος ὃν ἐκτήσωEx 15:16
Terror and dread falls on them.
By the greatness of your arm they are as still as a stone—
until your people pass over, Yahweh,
until the people pass over who you have purchased.
Ex 15:16Ex 15:16תִּפֹּ֨ל עֲלֵיהֶ֤ם אֵימָ֙תָה֙ וָפַ֔חַד בִּגְדֹ֥ל זְרוֹעֲךָ֖ יִדְּמ֣וּ כָּאָ֑בֶן עַד־יַעֲבֹ֤ר עַמְּךָ֙ יְהוָ֔ה עַֽד־יַעֲבֹ֖ר עַם־ז֥וּ קָנִֽיתָ׃Ex 15:16
Terror and dread falls on them.
By the greatness of your arm they are as still as a stone—
until your people pass over, Yahweh,
until the people pass over who you have purchased.
17Ex 15:1717εἰσαγαγὼν καταφύτευσον αὐτοὺς εἰς ὄρος κληρονομίας σου εἰς ἕτοιμον κατοικητήριόν σου ὃ κατειργάσω κύριε ἁγίασμα κύριε ὃ ἡτοίμασαν αἱ χεῖρές σουEx 15:17
You shall bring them in, and plant them in the mountain of your inheritance,
the place, Yahweh, which you have made for yourself to dwell in;
the sanctuary, Lord, which your hands have established.Upon leading them in, you will plant them in the mountain of your inheritance, into your prepared dwelling which you accomplished, Sanctifiedᵃ Lord, which your hands have prepared, Lord.
———
a αγιασμα: holiness (nom, voc, acc)
b Acts 20:32
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-02-11 Editors: 1
Ex 15:17Ex 15:17תְּבִאֵ֗מוֹ וְתִטָּעֵ֙מוֹ֙ בְּהַ֣ר נַחֲלָֽתְךָ֔ מָכ֧וֹן לְשִׁבְתְּךָ֛ פָּעַ֖לְתָּ יְהוָ֑ה מִקְּדָ֕שׁ אֲדֹנָ֖י כּוֹנְנ֥וּ יָדֶֽיךָ׃Ex 15:17
You shall bring them in, and plant them in the mountain of your inheritance,
the place, Yahweh, which you have made for yourself to dwell in;
the sanctuary, Lord, which your hands have established.
18Ex 15:1818κύριος βασιλεύων τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ’ αἰῶνα καὶ ἔτιEx 15:18
Yahweh shall reign forever and ever.”
Ex 15:18Ex 15:18יְהוָ֥ה ׀ יִמְלֹ֖ךְ לְעֹלָ֥ם וָעֶֽד׃Ex 15:18
Yahweh shall reign forever and ever.”
19Ex 15:1919ὅτι εἰσῆλθεν ἵππος Φαραω σὺν ἅρμασιν καὶ ἀναβάταις εἰς θάλασσαν καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς κύριος τὸ ὕδωρ τῆς θαλάσσης οἱ δὲ υἱοὶ Ισραηλ ἐπορεύθησαν διὰ ξηρᾶς ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσηςEx 15:19
¶For the horses of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea, and Yahweh brought back the waters of the sea on them; but the children of Israel walked on dry land in the midst of the sea.
Ex 15:19Ex 15:19כִּ֣י בָא֩ ס֨וּס פַּרְעֹ֜ה בְּרִכְבּ֤וֹ וּבְפָרָשָׁיו֙ בַּיָּ֔ם וַיָּ֧שֶׁב יְהוָ֛ה עֲלֵהֶ֖ם אֶת־מֵ֣י הַיָּ֑ם וּבְנֵ֧י יִשְׂרָאֵ֛ל הָלְכ֥וּ בַיַּבָּשָׁ֖ה בְּת֥וֹךְ הַיָּֽם׃ פ Ex 15:19
¶For the horses of Pharaoh went in with his chariots and with his horsemen into the sea, and Yahweh brought back the waters of the sea on them; but the children of Israel walked on dry land in the midst of the sea.
20Ex 15:2020λαβοῦσα δὲ Μαριαμ ἡ προφῆτις ἡ ἀδελφὴ Ααρων τὸ τύμπανον ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς καὶ ἐξήλθοσαν πᾶσαι αἱ γυναῖκες ὀπίσω αὐτῆς μετὰ τυμπάνων καὶ χορῶνEx 15:20
Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a tambourine in her hand; and all the women went out after her with tambourines and with dances.
Ex 15:20Ex 15:20וַתִּקַּח֩ מִרְיָ֨ם הַנְּבִיאָ֜ה אֲח֧וֹת אַהֲרֹ֛ן אֶת־הַתֹּ֖ף בְּיָדָ֑הּ וַתֵּצֶ֤אןָ כָֽל־הַנָּשִׁים֙ אַחֲרֶ֔יהָ בְּתֻפִּ֖ים וּבִמְחֹלֹֽת׃Ex 15:20
Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a tambourine in her hand; and all the women went out after her with tambourines and with dances.
21Ex 15:2121ἐξῆρχεν δὲ αὐτῶν Μαριαμ λέγουσα ᾄσωμεν τῷ κυρίῳ ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται ἵππον καὶ ἀναβάτην ἔρριψεν εἰς θάλασσανEx 15:21
Miriam answered them,
“Sing to Yahweh, for he has triumphed gloriously.
The horse and his rider he has thrown into the sea.”
Ex 15:21Ex 15:21וַתַּ֥עַן לָהֶ֖ם מִרְיָ֑ם שִׁ֤ירוּ לַֽיהוָה֙ כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם׃ ס Ex 15:21
Miriam answered them,
“Sing to Yahweh, for he has triumphed gloriously.
The horse and his rider he has thrown into the sea.”
22Ex 15:2222ἐξῆρεν δὲ Μωυσῆς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἀπὸ θαλάσσης ἐρυθρᾶς καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἔρημον Σουρ καὶ ἐπορεύοντο τρεῖς ἡμέρας ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐχ ηὕρισκον ὕδωρ ὥστε πιεῖνEx 15:22
¶Moses led Israel onward from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur; and they went three days in the wilderness, and found no water.
Ex 15:22Ex 15:22וַיַּסַּ֨ע מֹשֶׁ֤ה אֶת־יִשְׂרָאֵל֙ מִיַּם־ס֔וּף וַיֵּצְא֖וּ אֶל־מִדְבַּר־שׁ֑וּר וַיֵּלְכ֧וּ שְׁלֹֽשֶׁת־יָמִ֛ים בַּמִּדְבָּ֖ר וְלֹא־מָ֥צְאוּ מָֽיִם׃Ex 15:22
¶Moses led Israel onward from the Red Sea, and they went out into the wilderness of Shur; and they went three days in the wilderness, and found no water.
23Ex 15:2323ἦλθον δὲ εἰς Μερρα καὶ οὐκ ἠδύναντο πιεῖν ἐκ Μερρας πικρὸν γὰρ ἦν διὰ τοῦτο ἐπωνομάσθη τὸ ὄνομα τοῦ τόπου ἐκείνου πικρίαEx 15:23
When they came to Marah, they couldn’t drink from the waters of Marah, for they were bitter. Therefore its name was called Marah.
Ex 15:23Ex 15:23וַיָּבֹ֣אוּ מָרָ֔תָה וְלֹ֣א יָֽכְל֗וּ לִשְׁתֹּ֥ת מַ֙יִם֙ מִמָּרָ֔ה כִּ֥י מָרִ֖ים הֵ֑ם עַל־כֵּ֥ן קָרָֽא־שְׁמָ֖הּ מָרָֽה׃Ex 15:23
When they came to Marah, they couldn’t drink from the waters of Marah, for they were bitter. Therefore its name was called Marah.
24Ex 15:2424καὶ διεγόγγυζεν ὁ λαὸς ἐπὶ Μωυσῆν λέγοντες τί πιόμεθαEx 15:24
The people murmured against Moses, saying, “What shall we drink?”
Ex 15:24Ex 15:24וַיִּלֹּ֧נוּ הָעָ֛ם עַל־מֹשֶׁ֥ה לֵּאמֹ֖ר מַה־נִּשְׁתֶּֽה׃Ex 15:24
The people murmured against Moses, saying, “What shall we drink?”
25Ex 15:2525ἐβόησεν δὲ Μωυσῆς πρὸς κύριον καὶ ἔδειξεν αὐτῷ κύριος ξύλον καὶ ἐνέβαλεν αὐτὸ εἰς τὸ ὕδωρ καὶ ἐγλυκάνθη τὸ ὕδωρ ἐκεῖ ἔθετο αὐτῷ δικαιώματα καὶ κρίσεις καὶ ἐκεῖ ἐπείρασεν αὐτὸνEx 15:25
Then he cried to Yahweh. Yahweh showed him a tree, and he threw it into the waters, and the waters were made sweet. There he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them;
Ex 15:25Ex 15:25וַיִּצְעַ֣ק אֶל־יְהוָ֗ה וַיּוֹרֵ֤הוּ יְהוָה֙ עֵ֔ץ וַיַּשְׁלֵךְ֙ אֶל־הַמַּ֔יִם וַֽיִּמְתְּק֖וּ הַמָּ֑יִם שָׁ֣ם שָׂ֥ם ל֛וֹ חֹ֥ק וּמִשְׁפָּ֖ט וְשָׁ֥ם נִסָּֽהוּ׃Ex 15:25
Then he cried to Yahweh. Yahweh showed him a tree, and he threw it into the waters, and the waters were made sweet. There he made a statute and an ordinance for them, and there he tested them;
26Ex 15:2626καὶ εἶπεν ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσῃς τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ σου καὶ τὰ ἀρεστὰ ἐναντίον αὐτοῦ ποιήσῃς καὶ ἐνωτίσῃ ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ καὶ φυλάξῃς πάντα τὰ δικαιώματα αὐτοῦ πᾶσαν νόσον ἣν ἐπήγαγον τοῖς Αἰγυπτίοις οὐκ ἐπάξω ἐπὶ σέ ἐγὼ γάρ εἰμι κύριος ὁ ἰώμενός σεEx 15:26and he said, “If you will diligently listen to the voice of Yahweh your God, and will do that which is right in his eyes, and will pay attention to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you, which I have put on the Egyptians; for I am Yahweh who heals you.and he said "if you should listen to the reportᴮ of the sound of the Lord you r God and do what is pleasing in front of Him and listen to His precepts and guard all ordinances, then all the disease which I brought to the Egyptians, I will not bring upon you , for I am the Lord, the One healing you[a]
———
a Cf. 2 Kgs. 2:19-22.
b 1st mention of ακοη report, Isaiah 53:1 who has believed our report
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-11-25 Editors: 2
Ex 15:26Ex 15:26וַיֹּאמֶר֩ אִם־שָׁמ֨וֹעַ תִּשְׁמַ֜ע לְק֣וֹל ׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ וְהַיָּשָׁ֤ר בְּעֵינָיו֙ תַּעֲשֶׂ֔ה וְהַֽאֲזַנְתָּ֙ לְמִצְוֹתָ֔יו וְשָׁמַרְתָּ֖ כָּל־חֻקָּ֑יו כָּֽל־הַמַּֽחֲלָ֞ה אֲשֶׁר־שַׂ֤מְתִּי בְמִצְרַ֙יִם֙ לֹא־אָשִׂ֣ים עָלֶ֔יךָ כִּ֛י אֲנִ֥י יְהוָ֖ה רֹפְאֶֽךָ׃ ס Ex 15:26
and he said, “If you will diligently listen to the voice of Yahweh your God, and will do that which is right in his eyes, and will pay attention to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of the diseases on you, which I have put on the Egyptians; for I am Yahweh who heals you.”
27Ex 15:2727καὶ ἤλθοσαν εἰς Αιλιμ καὶ ἦσαν ἐκεῖ δώδεκα πηγαὶ ὑδάτων καὶ ἑβδομήκοντα στελέχη φοινίκων παρενέβαλον δὲ ἐκεῖ παρὰ τὰ ὕδαταEx 15:27
¶They came to Elim, where there were twelve springs of water, and seventy palm trees: and they encamped there by the waters.
Ex 15:27Ex 15:27וַיָּבֹ֣אוּ אֵילִ֔מָה וְשָׁ֗ם שְׁתֵּ֥ים עֶשְׂרֵ֛ה עֵינֹ֥ת מַ֖יִם וְשִׁבְעִ֣ים תְּמָרִ֑ים וַיַּחֲנוּ־שָׁ֖ם עַל־הַמָּֽיִם׃Ex 15:27
¶They came to Elim, where there were twelve springs of water, and seventy palm trees: and they encamped there by the waters.
« Ch 14» Ch 16

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 18-Jul-2024 14:03:51 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top