www.katabiblon.com

Ἰεζεκιὴλ - יחזקאל

Ezekiel - Yechezchial [Ezekiel]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Ez 40:11καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει τῆς αἰχμαλωσίας ἡμῶν ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἐν τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει μετὰ τὸ ἁλῶναι τὴν πόλιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου καὶ ἤγαγέν μεEz 40:1
¶In the five and twentieth year of our captivity, in the beginning of the year, in the tenth day of the month, in the fourteenth year after that the city was struck, in the same day, the hand of Yahweh was on me, and he brought me there.
Ez 40:1Ez 40:1בְּעֶשְׂרִ֣ים וְחָמֵ֣שׁ שָׁנָ֣ה לְ֠גָלוּתֵנוּ בְּרֹ֨אשׁ הַשָּׁנָ֜ה בֶּעָשׂ֣וֹר לַחֹ֗דֶשׁ בְּאַרְבַּ֤ע עֶשְׂרֵה֙ שָׁנָ֔ה אַחַ֕ר אֲשֶׁ֥ר הֻכְּתָ֖ה הָעִ֑יר בְּעֶ֣צֶם ׀ הַיּ֣וֹם הַזֶּ֗ה הָיְתָ֤ה עָלַי֙ יַד־יְהוָ֔ה וַיָּבֵ֥א אֹתִ֖י שָֽׁמָּה׃Ez 40:1
¶In the five and twentieth year of our captivity, in the beginning of the year, in the tenth day of the month, in the fourteenth year after that the city was struck, in the same day, the hand of Yahweh was on me, and he brought me there.
2Ez 40:22ἐν ὁράσει θεοῦ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ καὶ ἔθηκέν με ἐπ’ ὄρους ὑψηλοῦ σφόδρα καὶ ἐπ’ αὐτοῦ ὡσεὶ οἰκοδομὴ πόλεως ἀπέναντιEz 40:2
In the visions of God brought he me into the land of Israel, and set me down on a very high mountain, whereon was as it were the frame of a city on the south.
Ez 40:2Ez 40:2בְּמַרְא֣וֹת אֱלֹהִ֔ים הֱבִיאַ֖נִי אֶל־אֶ֣רֶץ יִשְׂרָאֵ֑ל וַיְנִיחֵ֗נִי אֶל־הַ֤ר גָּבֹ֙הַּ֙ מְאֹ֔ד וְעָלָ֥יו כְּמִבְנֵה־עִ֖יר מִנֶּֽגֶב׃Ez 40:2
In the visions of God brought he me into the land of Israel, and set me down on a very high mountain, whereon was as it were the frame of a city on the south.
3Ez 40:33καὶ εἰσήγαγέν με ἐκεῖ καὶ ἰδοὺ ἀνήρ καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἦν ὡσεὶ ὅρασις χαλκοῦ στίλβοντος καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἦν σπαρτίον οἰκοδόμων καὶ κάλαμος μέτρου καὶ αὐτὸς εἱστήκει ἐπὶ τῆς πύληςEz 40:3
He brought me there; and, behold, there was a man, whose appearance was like the appearance of brass, with a line of flax in his hand, and a measuring reed; and he stood in the gate.
Ez 40:3Ez 40:3וַיָּבֵ֨יא אוֹתִ֜י שָׁ֗מָּה וְהִנֵּה־אִישׁ֙ מַרְאֵ֙הוּ֙ כְּמַרְאֵ֣ה נְחֹ֔שֶׁת וּפְתִיל־פִּשְׁתִּ֥ים בְּיָד֖וֹ וּקְנֵ֣ה הַמִּדָּ֑ה וְה֥וּא עֹמֵ֖ד בַּשָּֽׁעַר׃Ez 40:3
He brought me there; and, behold, there was a man, whose appearance was like the appearance of brass, with a line of flax in his hand, and a measuring reed; and he stood in the gate.
4Ez 40:44καὶ εἶπεν πρός με ὁ ἀνήρ ἑώρακας υἱὲ ἀνθρώπου ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἰδὲ καὶ ἐν τοῖς ὠσίν σου ἄκουε καὶ τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου πάντα ὅσα ἐγὼ δεικνύω σοι διότι ἕνεκα τοῦ δεῖξαί σοι εἰσελήλυθας ὧδε καὶ δείξεις πάντα ὅσα σὺ ὁρᾷς τῷ οἴκῳ τοῦ ΙσραηλEz 40:4
The man said to me, Son of man, see with your eyes, and hear with your ears, and set your heart on all that I shall show you; for, to the intent that I may show them to you, you are brought here: declare all that you see to the house of Israel.
Ez 40:4Ez 40:4וַיְדַבֵּ֨ר אֵלַ֜י הָאִ֗ישׁ בֶּן־אָדָ֡ם רְאֵ֣ה בְעֵינֶיךָ֩ וּבְאָזְנֶ֨יךָ שְּׁמָ֜ע וְשִׂ֣ים לִבְּךָ֗ לְכֹ֤ל אֲשֶׁר־אֲנִי֙ מַרְאֶ֣ה אוֹתָ֔ךְ כִּ֛י לְמַ֥עַן הַרְאוֹתְכָ֖ה הֻבָ֣אתָה הֵ֑נָּה הַגֵּ֛ד אֶת־כָּל־אֲשֶׁר־אַתָּ֥ה רֹאֶ֖ה לְבֵ֥ית יִשְׂרָאֵֽל׃Ez 40:4
The man said to me, Son of man, see with your eyes, and hear with your ears, and set your heart on all that I shall show you; for, to the intent that I may show them to you, you are brought here: declare all that you see to the house of Israel.
5Ez 40:55καὶ ἰδοὺ περίβολος ἔξωθεν τοῦ οἴκου κύκλῳ καὶ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀνδρὸς κάλαμος τὸ μέτρον πηχῶν ἓξ ἐν πήχει καὶ παλαιστῆς καὶ διεμέτρησεν τὸ προτείχισμα πλάτος ἴσον τῷ καλάμῳ καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ ἴσον τῷ καλάμῳEz 40:5
Behold, a wall on the outside of the house all around, and in the man’s hand a measuring reed six cubits long, of a cubit and a handbreadth each: so he measured the thickness of the building, one reed; and the height, one reed.
Ez 40:5Ez 40:5וְהִנֵּ֥ה חוֹמָ֛ה מִח֥וּץ לַבַּ֖יִת סָבִ֣יב ׀ סָבִ֑יב וּבְיַ֨ד הָאִ֜ישׁ קְנֵ֣ה הַמִּדָּ֗ה שֵׁשׁ־אַמּ֤וֹת בָּֽאַמָּה֙ וָטֹ֔פַח וַיָּ֜מָד אֶת־רֹ֤חַב הַבִּנְיָן֙ קָנֶ֣ה אֶחָ֔ד וְקוֹמָ֖ה קָנֶ֥ה אֶחָֽד׃Ez 40:5
Behold, a wall on the outside of the house all around, and in the man’s hand a measuring reed six cubits long, of a cubit and a handbreadth each: so he measured the thickness of the building, one reed; and the height, one reed.
6Ez 40:66καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς ἐν ἑπτὰ ἀναβαθμοῖς καὶ διεμέτρησεν τὸ αιλαμ τῆς πύλης ἴσον τῷ καλάμῳEz 40:6
Then came he to the gate which looks toward the east, and went up its steps: and he measured the threshold of the gate, one reed broad; and the other threshold, one reed broad.
Ez 40:6Ez 40:6וַיָּב֗וֹא אֶל־שַׁ֙עַר֙ אֲשֶׁ֤ר פָּנָיו֙ דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֔ימָה וַיַּ֖עַל ‏{ במעלותו בְּמַֽעֲלוֹתָ֑יו }‏ וַיָּ֣מָד ׀ אֶת־סַ֣ף הַשַּׁ֗עַר קָנֶ֤ה אֶחָד֙ רֹ֔חַב וְאֵת֙ סַ֣ף אֶחָ֔ד קָנֶ֥ה אֶחָ֖ד רֹֽחַב׃
———
Ketib: במעלותו ⬪ Qere: בְּמַֽעֲלוֹתָ֑יו
Ez 40:6
Then came he to the gate which looks toward the east, and went up its steps: and he measured the threshold of the gate, one reed broad; and the other threshold, one reed broad.
7Ez 40:77καὶ τὸ θεε ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ τὸ αιλαμ ἀνὰ μέσον τοῦ θαιηλαθα πηχῶν ἓξ καὶ τὸ θεε τὸ δεύτερον ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος καὶ τὸ αιλαμ πήχεων πέντεEz 40:7
Every lodge was one reed long, and one reed broad; and the space between the lodges was five cubits; and the threshold of the gate by the porch of the gate toward the house was one reed.
Ez 40:7Ez 40:7וְהַתָּ֗א קָנֶ֨ה אֶחָ֥ד אֹ֙רֶךְ֙ וְקָנֶ֤ה אֶחָד֙ רֹ֔חַב וּבֵ֥ין הַתָּאִ֖ים חָמֵ֣שׁ אַמּ֑וֹת וְסַ֣ף הַ֠שַּׁעַר מֵאֵ֨צֶל אוּלָ֥ם הַשַּׁ֛עַר מֵֽהַבַּ֖יִת קָנֶ֥ה אֶחָֽד׃Ez 40:7
Every lodge was one reed long, and one reed broad; and the space between the lodges was five cubits; and the threshold of the gate by the porch of the gate toward the house was one reed.
8Ez 40:88καὶ τὸ θεε τὸ τρίτον ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκοςEz 40:8
He measured also the porch of the gate toward the house, one reed.
Ez 40:8Ez 40:8וַיָּ֜מָד אֶת־אֻלָ֥ם הַשַּׁ֛עַר מֵהַבַּ֖יִת קָנֶ֥ה אֶחָֽד׃Ez 40:8
He measured also the porch of the gate toward the house, one reed.
9Ez 40:99καὶ τὸ αιλαμ τοῦ πυλῶνος πλησίον τοῦ αιλαμ τῆς πύλης πηχῶν ὀκτὼ καὶ τὰ αιλευ πηχῶν δύο καὶ τὸ αιλαμ τῆς πύλης ἔσωθενEz 40:9
Then measured he the porch of the gate, eight cubits; and its posts, two cubits; and the porch of the gate was toward the house.
Ez 40:9Ez 40:9וַיָּ֜מָד אֶת־אֻלָ֤ם הַשַּׁ֙עַר֙ שְׁמֹנֶ֣ה אַמּ֔וֹת ‏{ ואילו וְאֵילָ֖יו }‏ שְׁתַּ֣יִם אַמּ֑וֹת וְאֻלָ֥ם הַשַּׁ֖עַר מֵהַבָּֽיִת׃
———
Ketib: ואילו ⬪ Qere: וְאֵילָ֖יו
Ez 40:9
Then measured he the porch of the gate, eight cubits; and its posts, two cubits; and the porch of the gate was toward the house.
10Ez 40:1010καὶ τὰ θεε τῆς πύλης θεε κατέναντι τρεῖς ἔνθεν καὶ τρεῖς ἔνθεν καὶ μέτρον ἓν τοῖς τρισὶν καὶ μέτρον ἓν τοῖς αιλαμ ἔνθεν καὶ ἔνθενEz 40:10
The lodges of the gate eastward were three on this side, and three on that side; they three were of one measure: and the posts had one measure on this side and on that side.
Ez 40:10Ez 40:10וְתָאֵ֨י הַשַּׁ֜עַר דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֗ים שְׁלֹשָׁ֤ה מִפֹּה֙ וּשְׁלֹשָׁ֣ה מִפֹּ֔ה מִדָּ֥ה אַחַ֖ת לִשְׁלָשְׁתָּ֑ם וּמִדָּ֥ה אַחַ֛ת לָאֵילִ֖ם מִפֹּ֥ה וּמִפּֽוֹ׃Ez 40:10
The lodges of the gate eastward were three on this side, and three on that side; they three were of one measure: and the posts had one measure on this side and on that side.
11Ez 40:1111καὶ διεμέτρησεν τὸ πλάτος τῆς θύρας τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα καὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα τριῶνEz 40:11
He measured the breadth of the opening of the gate, ten cubits; and the length of the gate, thirteen cubits;
Ez 40:11Ez 40:11וַיָּ֛מָד אֶת־רֹ֥חַב פֶּֽתַח־הַשַּׁ֖עַר עֶ֣שֶׂר אַמּ֑וֹת אֹ֣רֶךְ הַשַּׁ֔עַר שְׁל֥וֹשׁ עֶשְׂרֵ֖ה אַמּֽוֹת׃Ez 40:11
He measured the breadth of the opening of the gate, ten cubits; and the length of the gate, thirteen cubits;
12Ez 40:1212καὶ πῆχυς ἐπισυναγόμενος ἐπὶ πρόσωπον τῶν θεϊμ ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ τὸ θεε πηχῶν ἓξ ἔνθεν καὶ πηχῶν ἓξ ἔνθενEz 40:12
and a border before the lodges, one cubit on this side, and a border, one cubit on that side; and the lodges, six cubits on this side, and six cubits on that side.
Ez 40:12Ez 40:12וּגְב֞וּל לִפְנֵ֤י הַתָּאוֹת֙ אַמָּ֣ה אֶחָ֔ת וְאַמָּה־אַחַ֥ת גְּב֖וּל מִפֹּ֑ה וְהַתָּ֕א שֵׁשׁ־אַמּ֣וֹת מִפּ֔וֹ וְשֵׁ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפּֽוֹ׃Ez 40:12
and a border before the lodges, one cubit on this side, and a border, one cubit on that side; and the lodges, six cubits on this side, and six cubits on that side.
13Ez 40:1313καὶ διεμέτρησεν τὴν πύλην ἀπὸ τοῦ τοίχου τοῦ θεε ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ θεε πλάτος πήχεις εἴκοσι πέντε αὕτη πύλη ἐπὶ πύληνEz 40:13
He measured the gate from the roof of the one lodge to the roof of the other, a breadth of twenty-five cubits; door against door.
Ez 40:13Ez 40:13וַיָּ֣מָד אֶת־הַשַּׁ֗עַר מִגַּ֤ג הַתָּא֙ לְגַגּ֔וֹ רֹ֕חַב עֶשְׂרִ֥ים וְחָמֵ֖שׁ אַמּ֑וֹת פֶּ֖תַח נֶ֥גֶד פָּֽתַח׃Ez 40:13
He measured the gate from the roof of the one lodge to the roof of the other, a breadth of twenty-five cubits; door against door.
14Ez 40:1414καὶ τὸ αἴθριον τοῦ αιλαμ τῆς πύλης ἑξήκοντα πήχεις εἴκοσι θεϊμ τῆς πύλης κύκλῳEz 40:14
He made also posts, sixty cubits; and the court reached to the posts, around the gate.
Ez 40:14Ez 40:14וַיַּ֥עַשׂ אֶת־אֵילִ֖ים שִׁשִּׁ֣ים אַמָּ֑ה וְאֶל־אֵיל֙ הֶֽחָצֵ֔ר הַשַּׁ֖עַר סָבִ֥יב ׀ סָבִֽיב׃Ez 40:14
He made also posts, sixty cubits; and the court reached to the posts, around the gate.
15Ez 40:1515καὶ τὸ αἴθριον τῆς πύλης ἔξωθεν εἰς τὸ αἴθριον αιλαμ τῆς πύλης ἔσωθεν πηχῶν πεντήκονταEz 40:15
From the forefront of the gate at the entrance to the forefront of the inner porch of the gate were fifty cubits.
Ez 40:15Ez 40:15וְעַ֗ל פְּנֵי֙ הַשַּׁ֣עַר ‏{ היאתון הָֽאִית֔וֹן }‏ עַל־לִפְנֵ֕י אֻלָ֥ם הַשַּׁ֖עַר הַפְּנִימִ֑י חֲמִשִּׁ֖ים אַמָּֽה׃
———
Ketib: היאתון ⬪ Qere: הָֽאִית֔וֹן
Ez 40:15
From the forefront of the gate at the entrance to the forefront of the inner porch of the gate were fifty cubits.
16Ez 40:1616καὶ θυρίδες κρυπταὶ ἐπὶ τὰ θεϊμ καὶ ἐπὶ τὰ αιλαμ ἔσωθεν τῆς πύλης τῆς αὐλῆς κυκλόθεν καὶ ὡσαύτως τοῖς αιλαμ θυρίδες κύκλῳ ἔσωθεν καὶ ἐπὶ τὸ αιλαμ φοίνικες ἔνθεν καὶ ἔνθενEz 40:16
There were closed windows to the lodges, and to their posts within the gate all around, and likewise to the arches; and windows were around inward; and on each post were palm trees.
Ez 40:16Ez 40:16וְחַלֹּנ֣וֹת אֲטֻמ֣וֹת אֶֽל־הַתָּאִ֡ים וְאֶל֩ אֵלֵיהֵ֨מָה לִפְנִ֤ימָה לַשַּׁ֙עַר֙ סָבִ֣יב ׀ סָבִ֔יב וְכֵ֖ן לָאֵֽלַמּ֑וֹת וְחַלּוֹנ֞וֹת סָבִ֤יב ׀ סָבִיב֙ לִפְנִ֔ימָה וְאֶל־אַ֖יִל תִּמֹרִֽים׃Ez 40:16
There were closed windows to the lodges, and to their posts within the gate all around, and likewise to the arches; and windows were around inward; and on each post were palm trees.
17Ez 40:1717καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν καὶ ἰδοὺ παστοφόρια καὶ περίστυλα κύκλῳ τῆς αὐλῆς τριάκοντα παστοφόρια ἐν τοῖς περιστύλοιςEz 40:17
Then brought he me into the outer court; and behold, there were rooms and a pavement, made for the court all around: thirty rooms were on the pavement.
Ez 40:17Ez 40:17וַיְבִיאֵ֗נִי אֶל־הֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה וְהִנֵּ֤ה לְשָׁכוֹת֙ וְרִֽצְפָ֔ה עָשׂ֥וּי לֶחָצֵ֖ר סָבִ֣יב ׀ סָבִ֑יב שְׁלֹשִׁ֥ים לְשָׁכ֖וֹת אֶל־הָרִֽצְפָֽה׃Ez 40:17
Then brought he me into the outer court; and behold, there were rooms and a pavement, made for the court all around: thirty rooms were on the pavement.
18Ez 40:1818καὶ αἱ στοαὶ κατὰ νώτου τῶν πυλῶν κατὰ τὸ μῆκος τῶν πυλῶν τὸ περίστυλον τὸ ὑποκάτωEz 40:18
The pavement was by the side of the gates, answerable to the length of the gates, even the lower pavement.
Ez 40:18Ez 40:18וְהָרִֽצְפָה֙ אֶל־כֶּ֣תֶף הַשְּׁעָרִ֔ים לְעֻמַּ֖ת אֹ֣רֶךְ הַשְּׁעָרִ֑ים הָרִֽצְפָ֖ה הַתַּחְתּוֹנָֽה׃Ez 40:18
The pavement was by the side of the gates, answerable to the length of the gates, even the lower pavement.
19Ez 40:1919καὶ διεμέτρησεν τὸ πλάτος τῆς αὐλῆς ἀπὸ τοῦ αἰθρίου τῆς πύλης τῆς ἐξωτέρας ἔσωθεν ἐπὶ τὸ αἴθριον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης ἔξω πήχεις ἑκατόν τῆς βλεπούσης κατ’ ἀνατολάς καὶ εἰσήγαγέν με ἐπὶ βορρᾶνEz 40:19
Then he measured the breadth from the forefront of the lower gate to the forefront of the inner court outside, one hundred cubits, both on the east and on the north.
Ez 40:19Ez 40:19וַיָּ֣מָד רֹ֡חַב מִלִּפְנֵי֩ הַשַּׁ֨עַר הַתַּחְתּ֜וֹנָה לִפְנֵ֨י הֶחָצֵ֧ר הַפְּנִימִ֛י מִח֖וּץ מֵאָ֣ה אַמָּ֑ה הַקָּדִ֖ים וְהַצָּפֽוֹן׃Ez 40:19
Then he measured the breadth from the forefront of the lower gate to the forefront of the inner court outside, one hundred cubits, both on the east and on the north.
20Ez 40:2020καὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα πρὸς βορρᾶν τῇ αὐλῇ τῇ ἐξωτέρᾳ καὶ διεμέτρησεν αὐτήν τό τε μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ πλάτοςEz 40:20
The gate of the outer court whose prospect is toward the north, he measured its length and its breadth.
Ez 40:20Ez 40:20וְהַשַּׁ֗עַר אֲשֶׁ֤ר פָּנָיו֙ דֶּ֣רֶךְ הַצָּפ֔וֹן לֶחָצֵ֖ר הַחִֽיצוֹנָ֑ה מָדַ֥ד אָרְכּ֖וֹ וְרָחְבּֽוֹ׃Ez 40:20
The gate of the outer court whose prospect is toward the north, he measured its length and its breadth.
21Ez 40:2121καὶ τὰ θεε τρεῖς ἔνθεν καὶ τρεῖς ἔνθεν καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω καὶ τοὺς φοίνικας αὐτῆς καὶ ἐγένετο κατὰ τὰ μέτρα τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολὰς πηχῶν πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πηχῶν εἴκοσι πέντε τὸ εὖρος αὐτῆςEz 40:21
The lodges of it were three on this side and three on that side; and its posts and its arches were after the measure of the first gate: its length was fifty cubits, and the breadth twenty-five cubits.
Ez 40:21Ez 40:21‏{ ותאו וְתָאָ֗יו }‏ שְׁלוֹשָׁ֤ה מִפּוֹ֙ וּשְׁלֹשָׁ֣ה מִפּ֔וֹ ‏{ ואילו וְאֵילָ֤יו }‏ ‏{ ואלמו וְאֵֽלַמָּיו֙ }‏ הָיָ֔ה כְּמִדַּ֖ת הַשַּׁ֣עַר הָרִאשׁ֑וֹן חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ אָרְכּ֔וֹ וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים בָּאַמָּֽה׃
———
Ketib: ותאו ⬪ Qere: וְתָאָ֗יו
Ketib: ואילו ⬪ Qere: וְאֵילָ֤יו
Ketib: ואלמו ⬪ Qere: וְאֵֽלַמָּיו֙
Ez 40:21
The lodges of it were three on this side and three on that side; and its posts and its arches were after the measure of the first gate: its length was fifty cubits, and the breadth twenty-five cubits.
22Ez 40:2222καὶ αἱ θυρίδες αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω καὶ οἱ φοίνικες αὐτῆς καθὼς ἡ πύλη ἡ βλέπουσα κατὰ ἀνατολάς καὶ ἐν ἑπτὰ κλιμακτῆρσιν ἀνέβαινον ἐπ’ αὐτήν καὶ τὰ αιλαμμω ἔσωθενEz 40:22
The windows of it, and its arches, and the palm trees of it, were after the measure of the gate whose prospect is toward the east; and they went up to it by seven steps; and its arches were before them.
Ez 40:22Ez 40:22‏{ וחלונו וְחַלּוֹנָ֤יו }‏ ‏{ ואלמו וְאֵֽלַמָּיו֙ }‏ ‏{ ותמרו וְתִ֣מֹרָ֔יו }‏ כְּמִדַּ֣ת הַשַּׁ֔עַר אֲשֶׁ֥ר פָּנָ֖יו דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֑ים וּבְמַעֲל֥וֹת שֶׁ֙בַע֙ יַֽעֲלוּ־ב֔וֹ ‏{ ואילמו וְאֵֽילַמָּ֖יו }‏ לִפְנֵיהֶֽם׃
———
Ketib: וחלונו ⬪ Qere: וְחַלּוֹנָ֤יו
Ketib: ואלמו ⬪ Qere: וְאֵֽלַמָּיו֙
Ketib: ותמרו ⬪ Qere: וְתִ֣מֹרָ֔יו
Ketib: ואילמו ⬪ Qere: וְאֵֽילַמָּ֖יו
Ez 40:22
The windows of it, and its arches, and the palm trees of it, were after the measure of the gate whose prospect is toward the east; and they went up to it by seven steps; and its arches were before them.
23Ez 40:2323καὶ πύλη τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ βλέπουσα ἐπὶ πύλην τοῦ βορρᾶ ὃν τρόπον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς καὶ διεμέτρησεν τὴν αὐλὴν ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην πήχεις ἑκατόνEz 40:23
There was a gate to the inner court over against the other gate, both on the north and on the east; and he measured from gate to gate one hundred cubits.
Ez 40:23Ez 40:23וְשַׁ֙עַר֙ לֶחָצֵ֣ר הַפְּנִימִ֔י נֶ֣גֶד הַשַּׁ֔עַר לַצָּפ֖וֹן וְלַקָּדִ֑ים וַיָּ֧מָד מִשַּׁ֛עַר אֶל־שַׁ֖עַר מֵאָ֥ה אַמָּֽה׃Ez 40:23
There was a gate to the inner court over against the other gate, both on the north and on the east; and he measured from gate to gate one hundred cubits.
24Ez 40:2424καὶ ἤγαγέν με κατὰ νότον καὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα πρὸς νότον καὶ διεμέτρησεν αὐτὴν καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατὰ τὰ μέτρα ταῦταEz 40:24
He led me toward the south; and behold, a gate toward the south: and he measured its posts and its arches according to these measures.
Ez 40:24Ez 40:24וַיּוֹלִכֵ֙נִי֙ דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֔וֹם וְהִנֵּה־שַׁ֖עַר דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֑וֹם וּמָדַ֤ד ‏{ אילו אֵילָיו֙ }‏ ‏{ ואילמו וְאֵ֣ילַמָּ֔יו }‏ כַּמִּדּ֖וֹת הָאֵֽלֶּה׃
———
Ketib: אילו ⬪ Qere: אֵילָיו֙
Ketib: ואילמו ⬪ Qere: וְאֵ֣ילַמָּ֔יו
Ez 40:24
He led me toward the south; and behold, a gate toward the south: and he measured its posts and its arches according to these measures.
25Ez 40:2525καὶ αἱ θυρίδες αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω κυκλόθεν καθὼς αἱ θυρίδες τοῦ αιλαμ πηχῶν πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πηχῶν εἴκοσι πέντε τὸ εὖρος αὐτῆςEz 40:25
There were windows in it and in its arches all around, like those windows: the length was fifty cubits, and the breadth twenty-five cubits.
Ez 40:25Ez 40:25וְחַלּוֹנִ֨ים ל֤וֹ ‏{ ולאילמו וּלְאֵֽילַמָּיו֙ }‏ סָבִ֣יב ׀ סָבִ֔יב כְּהַחֲלֹּנ֖וֹת הָאֵ֑לֶּה חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ אֹ֔רֶךְ וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה׃
———
Ketib: ולאילמו ⬪ Qere: וּלְאֵֽילַמָּיו֙
Ez 40:25
There were windows in it and in its arches all around, like those windows: the length was fifty cubits, and the breadth twenty-five cubits.
26Ez 40:2626καὶ ἑπτὰ κλιμακτῆρες αὐτῇ καὶ αιλαμμω ἔσωθεν καὶ φοίνικες αὐτῇ εἷς ἔνθεν καὶ εἷς ἔνθεν ἐπὶ τὰ αιλευEz 40:26
There were seven steps to go up to it, and its arches were before them; and it had palm trees, one on this side, and another on that side, on its posts.
Ez 40:26Ez 40:26וּמַעֲל֤וֹת שִׁבְעָה֙ ‏{ עלותו עֹֽלוֹתָ֔יו }‏ ‏{ ואלמו וְאֵֽלַמָּ֖יו }‏ לִפְנֵיהֶ֑ם וְתִמֹרִ֣ים ל֗וֹ אֶחָ֥ד מִפּ֛וֹ וְאֶחָ֥ד מִפּ֖וֹ אֶל־‏{ אילו אֵילָֽיו׃ }‏
———
Ketib: עלותו ⬪ Qere: עֹֽלוֹתָ֔יו
Ketib: ואלמו ⬪ Qere: וְאֵֽלַמָּ֖יו
Ketib: אילו ⬪ Qere: אֵילָֽיו׃
Ez 40:26
There were seven steps to go up to it, and its arches were before them; and it had palm trees, one on this side, and another on that side, on its posts.
27Ez 40:2727καὶ πύλη κατέναντι πύλης τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας πρὸς νότον καὶ διεμέτρησεν τὴν αὐλὴν ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην πήχεις ἑκατὸν τὸ εὖρος πρὸς νότονEz 40:27
There was a gate to the inner court toward the south: and he measured from gate to gate toward the south a hundred cubits.
Ez 40:27Ez 40:27וְשַׁ֛עַר לֶחָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֑וֹם וַיָּ֨מָד מִשַּׁ֧עַר אֶל־הַשַּׁ֛עַר דֶּ֥רֶךְ הַדָּר֖וֹם מֵאָ֥ה אַמּֽוֹת׃Ez 40:27
There was a gate to the inner court toward the south: and he measured from gate to gate toward the south a hundred cubits.
28Ez 40:2828καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον καὶ διεμέτρησεν τὴν πύλην κατὰ τὰ μέτρα ταῦταEz 40:28
Then he brought me to the inner court by the south gate: and he measured the south gate according to these measures;
Ez 40:28Ez 40:28וַיְבִיאֵ֛נִי אֶל־חָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י בְּשַׁ֣עַר הַדָּר֑וֹם וַיָּ֙מָד֙ אֶת־הַשַּׁ֣עַר הַדָּר֔וֹם כַּמִּדּ֖וֹת הָאֵֽלֶּה׃Ez 40:28
Then he brought me to the inner court by the south gate: and he measured the south gate according to these measures;
29Ez 40:2929καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα καὶ θυρίδες αὐτῇ καὶ τῷ αιλαμμω κύκλῳ πήχεις πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντεEz 40:29
and its lodges, and its posts, and its arches, according to these measures: and there were windows in it and in its arches all around; it was fifty cubits long, and twenty-five cubits broad.
Ez 40:29Ez 40:29‏{ ותאו וְתָאָ֞יו }‏ ‏{ ואילו וְאֵילָ֤יו }‏ ‏{ ואלמו וְאֵֽלַמָּיו֙ }‏ כַּמִּדּ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה וְחַלּוֹנ֥וֹת ל֛וֹ ‏{ ולאלמו וּלְאֵלַמָּ֖יו }‏ סָבִ֣יב ׀ סָבִ֑יב חֲמִשִּׁ֤ים אַמָּה֙ אֹ֔רֶךְ וְרֹ֕חַב עֶשְׂרִ֥ים וְחָמֵ֖שׁ אַמּֽוֹת׃
———
Ketib: ותאו ⬪ Qere: וְתָאָ֞יו
Ketib: ואילו ⬪ Qere: וְאֵילָ֤יו
Ketib: ואלמו ⬪ Qere: וְאֵֽלַמָּיו֙
Ketib: ולאלמו ⬪ Qere: וּלְאֵלַמָּ֖יו
Ez 40:29
and its lodges, and its posts, and its arches, according to these measures: and there were windows in it and in its arches all around; it was fifty cubits long, and twenty-five cubits broad.
30Ez 40:3030Ez 40:30
There were arches all around, twenty-five cubits long, and five cubits broad.
Ez 40:30Ez 40:30וְאֵֽלַמּ֖וֹת סָבִ֣יב ׀ סָבִ֑יב אֹ֗רֶךְ חָמֵ֤שׁ וְעֶשְׂרִים֙ אַמָּ֔ה וְרֹ֖חַב חָמֵ֥שׁ אַמּֽוֹת׃Ez 40:30
There were arches all around, twenty-five cubits long, and five cubits broad.
31Ez 40:3131καὶ αιλαμμω εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν καὶ φοίνικες τῷ αιλευ καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρεςEz 40:31
The arches of it were toward the outer court; and palm trees were on its posts: and the ascent to it had eight steps.
Ez 40:31Ez 40:31וְאֵלַמָּ֗ו אֶל־חָצֵר֙ הַחִ֣צוֹנָ֔ה וְתִמֹרִ֖ים אֶל־‏{ אילו אֵילָ֑יו }‏ וּמַעֲל֥וֹת שְׁמוֹנֶ֖ה ‏{ מעלו מַעֲלָֽיו׃ }‏
———
Ketib: אילו ⬪ Qere: אֵילָ֑יו
Ketib: מעלו ⬪ Qere: מַעֲלָֽיו׃
Ez 40:31
The arches of it were toward the outer court; and palm trees were on its posts: and the ascent to it had eight steps.
32Ez 40:3232καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησεν αὐτὴν κατὰ τὰ μέτρα ταῦταEz 40:32
He brought me into the inner court toward the east: and he measured the gate according to these measures;
Ez 40:32Ez 40:32וַיְבִיאֵ֛נִי אֶל־הֶחָצֵ֥ר הַפְּנִימִ֖י דֶּ֣רֶךְ הַקָּדִ֑ים וַיָּ֣מָד אֶת־הַשַּׁ֔עַר כַּמִּדּ֖וֹת הָאֵֽלֶּה׃Ez 40:32
He brought me into the inner court toward the east: and he measured the gate according to these measures;
33Ez 40:3333καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα καὶ θυρίδες αὐτῇ καὶ τῷ αιλαμμω κύκλῳ πήχεις πεντήκοντα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντεEz 40:33
and its lodges, and its posts, and its arches, according to these measures: and there were windows therein and in its arches all around; it was fifty cubits long, and twenty-five cubits broad.
Ez 40:33Ez 40:33‏{ ותאו וְתָאָ֞יו }‏ ‏{ ואלו וְאֵלָ֤יו }‏ ‏{ ואלמו וְאֵֽלַמָּיו֙ }‏ כַּמִּדּ֣וֹת הָאֵ֔לֶּה וְחַלּוֹנ֥וֹת ל֛וֹ ‏{ ולאלמו וּלְאֵלַמָּ֖יו }‏ סָבִ֣יב ׀ סָבִ֑יב אֹ֚רֶךְ חֲמִשִּׁ֣ים אַמָּ֔ה וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה׃
———
Ketib: ותאו ⬪ Qere: וְתָאָ֞יו
Ketib: ואלו ⬪ Qere: וְאֵלָ֤יו
Ketib: ואלמו ⬪ Qere: וְאֵֽלַמָּיו֙
Ketib: ולאלמו ⬪ Qere: וּלְאֵלַמָּ֖יו
Ez 40:33
and its lodges, and its posts, and its arches, according to these measures: and there were windows therein and in its arches all around; it was fifty cubits long, and twenty-five cubits broad.
34Ez 40:3434καὶ αιλαμμω εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν καὶ φοίνικες ἐπὶ τοῦ αιλευ ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες αὐτῇEz 40:34
The arches of it were toward the outer court; and palm trees were on its posts, on this side, and on that side: and the ascent to it had eight steps.
Ez 40:34Ez 40:34‏{ ואלמו וְאֵלַמָּ֗יו }‏ לֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה וְתִמֹרִ֥ים אֶל־‏{ אלו אֵלָ֖יו }‏ מִפּ֣וֹ וּמִפּ֑וֹ וּשְׁמֹנֶ֥ה מַעֲל֖וֹת ‏{ מעלו מַעֲלָֽיו׃ }‏
———
Ketib: ואלמו ⬪ Qere: וְאֵלַמָּ֗יו
Ketib: אלו ⬪ Qere: אֵלָ֖יו
Ketib: מעלו ⬪ Qere: מַעֲלָֽיו׃
Ez 40:34
The arches of it were toward the outer court; and palm trees were on its posts, on this side, and on that side: and the ascent to it had eight steps.
35Ez 40:3535καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν πύλην τὴν πρὸς βορρᾶν καὶ διεμέτρησεν κατὰ τὰ μέτρα ταῦταEz 40:35
He brought me to the north gate: and he measured it according to these measures;
Ez 40:35Ez 40:35וַיְבִיאֵ֖נִי אֶל־שַׁ֣עַר הַצָּפ֑וֹן וּמָדַ֖ד כַּמִּדּ֥וֹת הָאֵֽלֶּה׃Ez 40:35
He brought me to the north gate: and he measured it according to these measures;
36Ez 40:3636καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω καὶ θυρίδες αὐτῇ κύκλῳ καὶ τῷ αιλαμμω αὐτῆς πήχεις πεντήκοντα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντεEz 40:36
its lodges, its posts, and its arches: and there were windows therein all around; the length was fifty cubits, and the breadth twenty-five cubits.
Ez 40:36Ez 40:36‏{ תאו תָּאָיו֙ }‏ ‏{ אלו אֵלָ֣יו }‏ ‏{ ואלמו וְאֵֽלַמָּ֔יו }‏ וְחַלּוֹנ֥וֹת ל֖וֹ סָבִ֣יב ׀ סָבִ֑יב אֹ֚רֶךְ חֲמִשִּׁ֣ים אַמָּ֔ה וְרֹ֕חַב חָמֵ֥שׁ וְעֶשְׂרִ֖ים אַמָּֽה׃
———
Ketib: תאו ⬪ Qere: תָּאָיו֙
Ketib: אלו ⬪ Qere: אֵלָ֣יו
Ketib: ואלמו ⬪ Qere: וְאֵֽלַמָּ֔יו
Ez 40:36
its lodges, its posts, and its arches: and there were windows therein all around; the length was fifty cubits, and the breadth twenty-five cubits.
37Ez 40:3737καὶ τὰ αιλαμμω εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν καὶ φοίνικες τῷ αιλευ ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες αὐτῇEz 40:37
The posts of it were toward the outer court; and palm trees were on its posts, on this side, and on that side: and the ascent to it had eight steps.
Ez 40:37Ez 40:37‏{ ואילו וְאֵילָ֗יו }‏ לֶֽחָצֵר֙ הַחִ֣יצוֹנָ֔ה וְתִמֹרִ֥ים אֶל־‏{ אילו אֵילָ֖יו }‏ מִפּ֣וֹ וּמִפּ֑וֹ וּשְׁמֹנֶ֥ה מַעֲל֖וֹת ‏{ מעלו מַעֲלָֽיו׃ }‏
———
Ketib: ואילו ⬪ Qere: וְאֵילָ֗יו
Ketib: אילו ⬪ Qere: אֵילָ֖יו
Ketib: מעלו ⬪ Qere: מַעֲלָֽיו׃
Ez 40:37
The posts of it were toward the outer court; and palm trees were on its posts, on this side, and on that side: and the ascent to it had eight steps.
38Ez 40:3838τὰ παστοφόρια αὐτῆς καὶ τὰ θυρώματα αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω αὐτῆς ἐπὶ τῆς πύληςEz 40:38
A room with its door was by the posts at the gates; there they washed the burnt offering.
Ez 40:38Ez 40:38וְלִשְׁכָּ֣ה וּפִתְחָ֔הּ בְּאֵילִ֖ים הַשְּׁעָרִ֑ים שָׁ֖ם יָדִ֥יחוּ אֶת־הָעֹלָֽה׃Ez 40:38
A room with its door was by the posts at the gates; there they washed the burnt offering.
39Ez 40:3939τῆς δευτέρας ἔκρυσις ὅπως σφάζωσιν ἐν αὐτῇ τὰ ὑπὲρ ἁμαρτίας καὶ ὑπὲρ ἀγνοίαςEz 40:39
In the porch of the gate were two tables on this side, and two tables on that side, to kill thereon the burnt offering and the sin offering and the trespass offering.
Ez 40:39Ez 40:39וּבְאֻלָ֣ם הַשַּׁ֗עַר שְׁנַ֤יִם שֻׁלְחָנוֹת֙ מִפּ֔וֹ וּשְׁנַ֥יִם שֻׁלְחָנ֖וֹת מִפֹּ֑ה לִשְׁח֤וֹט אֲלֵיהֶם֙ הָעוֹלָ֔ה וְהַחַטָּ֖את וְהָאָשָֽׁם׃Ez 40:39
In the porch of the gate were two tables on this side, and two tables on that side, to kill thereon the burnt offering and the sin offering and the trespass offering.
40Ez 40:4040καὶ κατὰ νώτου τοῦ ῥόακος τῶν ὁλοκαυτωμάτων τῆς βλεπούσης πρὸς βορρᾶν δύο τράπεζαι πρὸς ἀνατολὰς καὶ κατὰ νώτου τῆς δευτέρας καὶ τοῦ αιλαμ τῆς πύλης δύο τράπεζαι κατὰ ἀνατολάςEz 40:40
On the one side outside, as one goes up to the entry of the gate toward the north, were two tables; and on the other side, which belonged to the porch of the gate, were two tables.
Ez 40:40Ez 40:40וְאֶל־הַכָּתֵ֣ף מִח֗וּצָה לָעוֹלֶה֙ לְפֶ֙תַח֙ הַשַּׁ֣עַר הַצָּפ֔וֹנָה שְׁנַ֖יִם שֻׁלְחָנ֑וֹת וְאֶל־הַכָּתֵ֣ף הָאַחֶ֗רֶת אֲשֶׁר֙ לְאֻלָ֣ם הַשַּׁ֔עַר שְׁנַ֖יִם שֻׁלְחָנֽוֹת׃Ez 40:40
On the one side outside, as one goes up to the entry of the gate toward the north, were two tables; and on the other side, which belonged to the porch of the gate, were two tables.
41Ez 40:4141τέσσαρες ἔνθεν καὶ τέσσαρες ἔνθεν κατὰ νώτου τῆς πύλης ἐπ’ αὐτὰς σφάξουσι τὰ θύματα κατέναντι τῶν ὀκτὼ τραπεζῶν τῶν θυμάτωνEz 40:41
Four tables were on this side, and four tables on that side, by the side of the gate; eight tables, whereupon they killed the sacrifices.
Ez 40:41Ez 40:41אַרְבָּעָ֨ה שֻׁלְחָנ֜וֹת מִפֹּ֗ה וְאַרְבָּעָ֧ה שֻׁלְחָנ֛וֹת מִפֹּ֖ה לְכֶ֣תֶף הַשָּׁ֑עַר שְׁמוֹנָ֥ה שֻׁלְחָנ֖וֹת אֲלֵיהֶ֥ם יִשְׁחָֽטוּ׃Ez 40:41
Four tables were on this side, and four tables on that side, by the side of the gate; eight tables, whereupon they killed the sacrifices.
42Ez 40:4242καὶ τέσσαρες τράπεζαι τῶν ὁλοκαυτωμάτων λίθιναι λελαξευμέναι πήχεος καὶ ἡμίσους τὸ πλάτος καὶ πήχεων δύο καὶ ἡμίσους τὸ μῆκος καὶ ἐπὶ πῆχυν τὸ ὕψος ἐπ’ αὐτὰς ἐπιθήσουσιν τὰ σκεύη ἐν οἷς σφάζουσιν ἐκεῖ τὰ ὁλοκαυτώματα καὶ τὰ θύματαEz 40:42
There were four tables for the burnt offering, of cut stone, a cubit and a half long, and a cubit and a half broad, and one cubit high; whereupon they laid the instruments with which they killed the burnt offering and the sacrifice.
Ez 40:42Ez 40:42וְאַרְבָּעָה֩ שֻׁלְחָנ֨וֹת לָעוֹלָ֜ה אַבְנֵ֣י גָזִ֗ית אֹרֶךְ֩ אַמָּ֨ה אַחַ֤ת וָחֵ֙צִי֙ וְרֹ֨חַב אַמָּ֤ה אַחַת֙ וָחֵ֔צִי וְגֹ֖בַהּ אַמָּ֣ה אֶחָ֑ת אֲלֵיהֶ֗ם וְיַנִּ֤יחוּ אֶת־הַכֵּלִים֙ אֲשֶׁ֨ר יִשְׁחֲט֧וּ אֶת־הָעוֹלָ֛ה בָּ֖ם וְהַזָּֽבַח׃Ez 40:42
There were four tables for the burnt offering, of cut stone, a cubit and a half long, and a cubit and a half broad, and one cubit high; whereupon they laid the instruments with which they killed the burnt offering and the sacrifice.
43Ez 40:4343καὶ παλαιστὴν ἕξουσιν γεῖσος λελαξευμένον ἔσωθεν κύκλῳ καὶ ἐπὶ τὰς τραπέζας ἐπάνωθεν στέγας τοῦ καλύπτεσθαι ἀπὸ τοῦ ὑετοῦ καὶ ἀπὸ τῆς ξηρασίαςEz 40:43
The hooks, a handbreadth long, were fastened within all around: and on the tables was the flesh of the offering.
Ez 40:43Ez 40:43וְהַֽשְׁפַתַּ֗יִם טֹ֧פַח אֶחָ֛ד מוּכָנִ֥ים בַּבַּ֖יִת סָבִ֣יב ׀ סָבִ֑יב וְאֶל־הַשֻּׁלְחָנ֖וֹת בְּשַׂ֥ר הַקָּרְבָֽן׃Ez 40:43
The hooks, a handbreadth long, were fastened within all around: and on the tables was the flesh of the offering.
44Ez 40:4444καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν καὶ ἰδοὺ δύο ἐξέδραι ἐν τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ μία κατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς βορρᾶν φέρουσα πρὸς νότον καὶ μία κατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον βλεπούσης δὲ πρὸς βορρᾶνEz 40:44
Outside of the inner gate were rooms for the singers in the inner court, which was at the side of the north gate; and their prospect was toward the south; one at the side of the east gate having the prospect toward the north.
Ez 40:44Ez 40:44וּמִחוּצָה֩ לַשַּׁ֨עַר הַפְּנִימִ֜י לִֽשְׁכ֣וֹת שָׁרִ֗ים בֶּחָצֵ֤ר הַפְּנִימִי֙ אֲשֶׁ֗ר אֶל־כֶּ֙תֶף֙ שַׁ֣עַר הַצָּפ֔וֹן וּפְנֵיהֶ֖ם דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֑וֹם אֶחָ֗ד אֶל־כֶּ֙תֶף֙ שַׁ֣עַר הַקָּדִ֔ים פְּנֵ֖י דֶּ֥רֶךְ הַצָּפֹֽן׃Ez 40:44
Outside of the inner gate were rooms for the singers in the inner court, which was at the side of the north gate; and their prospect was toward the south; one at the side of the east gate having the prospect toward the north.
45Ez 40:4545καὶ εἶπεν πρός με ἡ ἐξέδρα αὕτη ἡ βλέπουσα πρὸς νότον τοῖς ἱερεῦσι τοῖς φυλάσσουσι τὴν φυλακὴν τοῦ οἴκουEz 40:45
He said to me, This room, whose prospect is toward the south, is for the priests, the keepers of the duty of the house;
Ez 40:45Ez 40:45וַיְדַבֵּ֖ר אֵלָ֑י זֹ֣ה הַלִּשְׁכָּ֗ה אֲשֶׁ֤ר פָּנֶ֙יהָ֙ דֶּ֣רֶךְ הַדָּר֔וֹם לַכֹּ֣הֲנִ֔ים שֹׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֥רֶת הַבָּֽיִת׃Ez 40:45
He said to me, This room, whose prospect is toward the south, is for the priests, the keepers of the duty of the house;
46Ez 40:4646καὶ ἡ ἐξέδρα ἡ βλέπουσα πρὸς βορρᾶν τοῖς ἱερεῦσι τοῖς φυλάσσουσι τὴν φυλακὴν τοῦ θυσιαστηρίου ἐκεῖνοί εἰσιν οἱ υἱοὶ Σαδδουκ οἱ ἐγγίζοντες ἐκ τοῦ Λευι πρὸς κύριον λειτουργεῖν αὐτῷEz 40:46
and the room whose prospect is toward the north is for the priests, the keepers of the duty of the altar: these are the sons of Zadok, who from among the sons of Levi come near to Yahweh to minister to him.
Ez 40:46Ez 40:46וְהַלִּשְׁכָּ֗ה אֲשֶׁ֤ר פָּנֶ֙יהָ֙ דֶּ֣רֶךְ הַצָּפ֔וֹן לַכֹּ֣הֲנִ֔ים שֹׁמְרֵ֖י מִשְׁמֶ֣רֶת הַמִּזְבֵּ֑חַ הֵ֣מָּה בְנֵֽי־צָד֗וֹק הַקְּרֵבִ֧ים מִבְּנֵֽי־לֵוִ֛י אֶל־יְהוָ֖ה לְשָׁרְתֽוֹ׃Ez 40:46
and the room whose prospect is toward the north is for the priests, the keepers of the duty of the altar: these are the sons of Zadok, who from among the sons of Levi come near to Yahweh to minister to him.
47Ez 40:4747καὶ διεμέτρησεν τὴν αὐλὴν μῆκος πήχεων ἑκατὸν καὶ εὖρος πήχεων ἑκατὸν ἐπὶ τὰ τέσσαρα μέρη αὐτῆς καὶ τὸ θυσιαστήριον ἀπέναντι τοῦ οἴκουEz 40:47
He measured the court, one hundred cubits long, and a hundred cubits broad, foursquare; and the altar was before the house.
Ez 40:47Ez 40:47וַיָּ֨מָד אֶת־הֶחָצֵ֜ר אֹ֣רֶךְ ׀ מֵאָ֣ה אַמָּ֗ה וְרֹ֛חַב מֵאָ֥ה אַמָּ֖ה מְרֻבָּ֑עַת וְהַמִּזְבֵּ֖חַ לִפְנֵ֥י הַבָּֽיִת׃Ez 40:47
He measured the court, one hundred cubits long, and a hundred cubits broad, foursquare; and the altar was before the house.
48Ez 40:4848καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὸ αιλαμ τοῦ οἴκου καὶ διεμέτρησεν τὸ αιλ τοῦ αιλαμ πηχῶν πέντε τὸ πλάτος ἔνθεν καὶ πηχῶν πέντε ἔνθεν καὶ τὸ εὖρος τοῦ θυρώματος πηχῶν δέκα τεσσάρων καὶ ἐπωμίδες τῆς θύρας τοῦ αιλαμ πηχῶν τριῶν ἔνθεν καὶ πηχῶν τριῶν ἔνθενEz 40:48
Then he brought me to the porch of the house, and measured each post of the porch, five cubits on this side, and five cubits on that side: and the breadth of the gate was three cubits on this side, and three cubits on that side.
Ez 40:48Ez 40:48וַיְבִאֵנִי֮ אֶל־אֻלָ֣ם הַבַּיִת֒ וַיָּ֙מָד֙ אֵ֣ל אֻלָ֔ם חָמֵ֤שׁ אַמּוֹת֙ מִפֹּ֔ה וְחָמֵ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפֹּ֑ה וְרֹ֣חַב הַשַּׁ֔עַר שָׁלֹ֤שׁ אַמּוֹת֙ מִפּ֔וֹ וְשָׁלֹ֥שׁ אַמּ֖וֹת מִפּֽוֹ׃Ez 40:48
Then he brought me to the porch of the house, and measured each post of the porch, five cubits on this side, and five cubits on that side: and the breadth of the gate was three cubits on this side, and three cubits on that side.
49Ez 40:4949καὶ τὸ μῆκος τοῦ αιλαμ πηχῶν εἴκοσι καὶ τὸ εὖρος πηχῶν δώδεκα καὶ ἐπὶ δέκα ἀναβαθμῶν ἀνέβαινον ἐπ’ αὐτό καὶ στῦλοι ἦσαν ἐπὶ τὸ αιλαμ εἷς ἔνθεν καὶ εἷς ἔνθενEz 40:49
The length of the porch was twenty cubits, and the breadth eleven cubits; even by the steps by which they went up to it: and there were pillars by the posts, one on this side, and another on that side.
Ez 40:49Ez 40:49אֹ֣רֶךְ הָאֻלָ֞ם עֶשְׂרִ֣ים אַמָּ֗ה וְרֹ֙חַב֙ עַשְׁתֵּ֣י עֶשְׂרֵ֣ה אַמָּ֔ה וּבַֽמַּעֲל֔וֹת אֲשֶׁ֥ר יַעֲל֖וּ אֵלָ֑יו וְעַמֻּדִים֙ אֶל־הָ֣אֵילִ֔ים אֶחָ֥ד מִפֹּ֖ה וְאֶחָ֥ד מִפֹּֽה׃Ez 40:49
The length of the porch was twenty cubits, and the breadth eleven cubits; even by the steps by which they went up to it: and there were pillars by the posts, one on this side, and another on that side.
« Ch 39» Ch 41

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 02-Oct-2023 20:18:04 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top