www.katabiblon.com

Ὠσηὲ - הושע

Hosea - Hoshea [Hosea]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Hos 7:11ἐν τῷ ἰάσασθαί με τὸν Ισραηλ καὶ ἀποκαλυφθήσεται ἡ ἀδικία Εφραιμ καὶ ἡ κακία Σαμαρείας ὅτι ἠργάσαντο ψευδῆ καὶ κλέπτης πρὸς αὐτὸν εἰσελεύσεται ἐκδιδύσκων λῃστὴς ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦHos 7:1
When I would heal Israel,
then the iniquity of Ephraim is uncovered,
also the wickedness of Samaria;
for they commit falsehood,
and the thief enters in,
and the gang of robbers ravages outside.
Hos 7:1Hos 7:1כְּרָפְאִ֣י לְיִשְׂרָאֵ֗ל וְנִגְלָ֞ה עֲוֹ֤ן אֶפְרַ֙יִם֙ וְרָע֣וֹת שֹֽׁמְר֔וֹן כִּ֥י פָעֲל֖וּ שָׁ֑קֶר וְגַנָּ֣ב יָב֔וֹא פָּשַׁ֥ט גְּד֖וּד בַּחֽוּץ׃Hos 7:1
When I would heal Israel,
then the iniquity of Ephraim is uncovered,
also the wickedness of Samaria;
for they commit falsehood,
and the thief enters in,
and the gang of robbers ravages outside.
2Hos 7:22ὅπως συνᾴδωσιν ὡς συνᾴδοντες τῇ καρδίᾳ αὐτῶν πάσας τὰς κακίας αὐτῶν ἐμνήσθην νῦν ἐκύκλωσεν αὐτοὺς τὰ διαβούλια αὐτῶν ἀπέναντι τοῦ προσώπου μου ἐγένοντοHos 7:2
They don’t consider in their hearts that I remember all their wickedness.
Now their own deeds have engulfed them.
They are before my face.
Hos 7:2Hos 7:2וּבַל־יֹֽאמְרוּ֙ לִלְבָבָ֔ם כָּל־רָעָתָ֖ם זָכָ֑רְתִּי עַתָּה֙ סְבָב֣וּם מַֽעַלְלֵיהֶ֔ם נֶ֥גֶד פָּנַ֖י הָיֽוּ׃Hos 7:2
They don’t consider in their hearts that I remember all their wickedness.
Now their own deeds have engulfed them.
They are before my face.
3Hos 7:33ἐν ταῖς κακίαις αὐτῶν εὔφραναν βασιλεῖς καὶ ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν ἄρχονταςHos 7:3
They make the king glad with their wickedness,
and the princes with their lies.
Hos 7:3Hos 7:3בְּרָעָתָ֖ם יְשַׂמְּחוּ־מֶ֑לֶךְ וּבְכַחֲשֵׁיהֶ֖ם שָׂרִֽים׃Hos 7:3
They make the king glad with their wickedness,
and the princes with their lies.
4Hos 7:44πάντες μοιχεύοντες ὡς κλίβανος καιόμενος εἰς πέψιν κατακαύματος ἀπὸ τῆς φλογός ἀπὸ φυράσεως στέατος ἕως τοῦ ζυμωθῆναι αὐτόHos 7:4
They are all adulterers.
They are burning like an oven that the baker stops stirring,
from the kneading of the dough, until it is leavened.
Hos 7:4Hos 7:4כֻּלָּם֙ מְנָ֣אֲפִ֔ים כְּמ֣וֹ תַנּ֔וּר בֹּעֵ֖רָה מֵֽאֹפֶ֑ה יִשְׁבּ֣וֹת מֵעִ֔יר מִלּ֥וּשׁ בָּצֵ֖ק עַד־חֻמְצָתֽוֹ׃Hos 7:4
They are all adulterers.
They are burning like an oven that the baker stops stirring,
from the kneading of the dough, until it is leavened.
5Hos 7:55αἱ ἡμέραι τῶν βασιλέων ὑμῶν ἤρξαντο οἱ ἄρχοντες θυμοῦσθαι ἐξ οἴνου ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ μετὰ λοιμῶνHos 7:5
On the day of our king, the princes made themselves sick with the heat of wine.
He joined his hand with mockers.
Hos 7:5Hos 7:5י֣וֹם מַלְכֵּ֔נוּ הֶחֱל֥וּ שָׂרִ֖ים חֲמַ֣ת מִיָּ֑יִן מָשַׁ֥ךְ יָד֖וֹ אֶת־לֹצְצִֽים׃Hos 7:5
On the day of our king, the princes made themselves sick with the heat of wine.
He joined his hand with mockers.
6Hos 7:66διότι ἀνεκαύθησαν ὡς κλίβανος αἱ καρδίαι αὐτῶν ἐν τῷ καταράσσειν αὐτούς ὅλην τὴν νύκτα ὕπνου Εφραιμ ἐνεπλήσθη πρωὶ ἐγενήθη ἀνεκαύθη ὡς πυρὸς φέγγοςHos 7:6
For they have prepared their heart like an oven,
while they lie in wait.
Their baker sleeps all the night.
In the morning it burns as a flaming fire.
Hos 7:6Hos 7:6כִּֽי־קֵרְב֧וּ כַתַּנּ֛וּר לִבָּ֖ם בְּאָרְבָּ֑ם כָּל־הַלַּ֙יְלָה֙ יָשֵׁ֣ן אֹֽפֵהֶ֔ם בֹּ֕קֶר ה֥וּא בֹעֵ֖ר כְּאֵ֥שׁ לֶהָבָֽה׃Hos 7:6
For they have prepared their heart like an oven,
while they lie in wait.
Their baker sleeps all the night.
In the morning it burns as a flaming fire.
7Hos 7:77πάντες ἐθερμάνθησαν ὡς κλίβανος καὶ κατέφαγον τοὺς κριτὰς αὐτῶν πάντες οἱ βασιλεῖς αὐτῶν ἔπεσαν οὐκ ἦν ὁ ἐπικαλούμενος ἐν αὐτοῖς πρός μεHos 7:7
They are all hot as an oven,
and devour their judges.
All their kings have fallen.
There is no one among them who calls to me.
Hos 7:7Hos 7:7כֻּלָּ֤ם יֵחַ֙מּוּ֙ כַּתַּנּ֔וּר וְאָכְל֖וּ אֶת־שֹֽׁפְטֵיהֶ֑ם כָּל־מַלְכֵיהֶ֣ם נָפָ֔לוּ אֵין־קֹרֵ֥א בָהֶ֖ם אֵלָֽי׃Hos 7:7
They are all hot as an oven,
and devour their judges.
All their kings have fallen.
There is no one among them who calls to me.
8Hos 7:88Εφραιμ ἐν τοῖς λαοῖς αὐτοῦ συνανεμείγνυτο Εφραιμ ἐγένετο ἐγκρυφίας οὐ μεταστρεφόμενοςHos 7:8
Ephraim, he mixes himself among the nations.
Ephraim is a pancake not turned over.
Hos 7:8Hos 7:8אֶפְרַ֕יִם בָּעַמִּ֖ים ה֣וּא יִתְבּוֹלָ֑ל אֶפְרַ֛יִם הָיָ֥ה עֻגָ֖ה בְּלִ֥י הֲפוּכָֽה׃Hos 7:8
Ephraim, he mixes himself among the nations.
Ephraim is a pancake not turned over.
9Hos 7:99κατέφαγον ἀλλότριοι τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ αὐτὸς δὲ οὐκ ἐπέγνω καὶ πολιαὶ ἐξήνθησαν αὐτῷ καὶ αὐτὸς οὐκ ἔγνωHos 7:9
Strangers have devoured his strength,
and he doesn’t realize it.
Indeed, gray hairs are here and there on him,
and he doesn’t realize it.
Hos 7:9Hos 7:9אָכְל֤וּ זָרִים֙ כֹּח֔וֹ וְה֖וּא לֹ֣א יָדָ֑ע גַּם־שֵׂיבָה֙ זָ֣רְקָה בּ֔וֹ וְה֖וּא לֹ֥א יָדָֽע׃Hos 7:9
Strangers have devoured his strength,
and he doesn’t realize it.
Indeed, gray hairs are here and there on him,
and he doesn’t realize it.
10Hos 7:1010καὶ ταπεινωθήσεται ἡ ὕβρις Ισραηλ εἰς πρόσωπον αὐτοῦ καὶ οὐκ ἐπέστρεψαν πρὸς κύριον τὸν θεὸν αὐτῶν καὶ οὐκ ἐξεζήτησαν αὐτὸν ἐν πᾶσι τούτοιςHos 7:10
The pride of Israel testifies to his face;
yet they haven’t returned to Yahweh their God,
nor sought him, for all this.
Hos 7:10Hos 7:10וְעָנָ֥ה גְאֽוֹן־יִשְׂרָאֵ֖ל בְּפָנָ֑יו וְלֹֽא־שָׁ֙בוּ֙ אֶל־יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיהֶ֔ם וְלֹ֥א בִקְשֻׁ֖הוּ בְּכָל־זֹֽאת׃Hos 7:10
The pride of Israel testifies to his face;
yet they haven’t returned to Yahweh their God,
nor sought him, for all this.
11Hos 7:1111καὶ ἦν Εφραιμ ὡς περιστερὰ ἄνους οὐκ ἔχουσα καρδίαν Αἴγυπτον ἐπεκαλεῖτο καὶ εἰς Ἀσσυρίους ἐπορεύθησανHos 7:11
“Ephraim is like an easily deceived dove, without understanding.
They call to Egypt.
They go to Assyria.
Hos 7:11Hos 7:11וַיְהִ֣י אֶפְרַ֔יִם כְּיוֹנָ֥ה פוֹתָ֖ה אֵ֣ין לֵ֑ב מִצְרַ֥יִם קָרָ֖אוּ אַשּׁ֥וּר הָלָֽכוּ׃Hos 7:11
“Ephraim is like an easily deceived dove, without understanding.
They call to Egypt.
They go to Assyria.
12Hos 7:1212καθὼς ἂν πορεύωνται ἐπιβαλῶ ἐπ’ αὐτοὺς τὸ δίκτυόν μου καθὼς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατάξω αὐτούς παιδεύσω αὐτοὺς ἐν τῇ ἀκοῇ τῆς θλίψεως αὐτῶνHos 7:12
When they go, I will spread my net on them.
I will bring them down like the birds of the sky.
I will chastise them, as their congregation has heard.
Hos 7:12Hos 7:12כַּאֲשֶׁ֣ר יֵלֵ֗כוּ אֶפְר֤וֹשׂ עֲלֵיהֶם֙ רִשְׁתִּ֔י כְּע֥וֹף הַשָּׁמַ֖יִם אֽוֹרִידֵ֑ם אַיְסִרֵ֕ם כְּשֵׁ֖מַע לַעֲדָתָֽם׃ ס Hos 7:12
When they go, I will spread my net on them.
I will bring them down like the birds of the sky.
I will chastise them, as their congregation has heard.
13Hos 7:1313οὐαὶ αὐτοῖς ὅτι ἀπεπήδησαν ἀπ’ ἐμοῦ δείλαιοί εἰσιν ὅτι ἠσέβησαν εἰς ἐμέ ἐγὼ δὲ ἐλυτρωσάμην αὐτούς αὐτοὶ δὲ κατελάλησαν κατ’ ἐμοῦ ψεύδηHos 7:13
Woe to them!
For they have wandered from me.
Destruction to them!
For they have trespassed against me.
Though I would redeem them,
yet they have spoken lies against me.
Hos 7:13Hos 7:13א֤וֹי לָהֶם֙ כִּֽי־נָדְד֣וּ מִמֶּ֔נִּי שֹׁ֥ד לָהֶ֖ם כִּֽי־פָ֣שְׁעוּ בִ֑י וְאָנֹכִ֣י אֶפְדֵּ֔ם וְהֵ֕מָּה דִּבְּר֥וּ עָלַ֖י כְּזָבִֽים׃Hos 7:13
Woe to them!
For they have wandered from me.
Destruction to them!
For they have trespassed against me.
Though I would redeem them,
yet they have spoken lies against me.
14Hos 7:1414καὶ οὐκ ἐβόησαν πρός με αἱ καρδίαι αὐτῶν ἀλλ’ ἢ ὠλόλυζον ἐν ταῖς κοίταις αὐτῶν ἐπὶ σίτῳ καὶ οἴνῳ κατετέμνοντο ἐπαιδεύθησαν ἐν ἐμοίHos 7:14
They haven’t cried to me with their heart,
but they howl on their beds.
They assemble themselves for grain and new wine.
They turn away from me.
Hos 7:14Hos 7:14וְלֹֽא־זָעֲק֤וּ אֵלַי֙ בְּלִבָּ֔ם כִּ֥י יְיֵלִ֖ילוּ עַל־מִשְׁכְּבוֹתָ֑ם עַל־דָּגָ֧ן וְתִיר֛וֹשׁ יִתְגּוֹרָ֖רוּ יָס֥וּרוּ בִֽי׃Hos 7:14
They haven’t cried to me with their heart,
but they howl on their beds.
They assemble themselves for grain and new wine.
They turn away from me.
15Hos 7:1515κἀγὼ κατίσχυσα τοὺς βραχίονας αὐτῶν καὶ εἰς ἐμὲ ἐλογίσαντο πονηράHos 7:15
Though I have taught and strengthened their arms,
yet they plot evil against me.
Hos 7:15Hos 7:15וַאֲנִ֣י יִסַּ֔רְתִּי חִזַּ֖קְתִּי זְרֽוֹעֹתָ֑ם וְאֵלַ֖י יְחַשְּׁבוּ־רָֽע׃Hos 7:15
Though I have taught and strengthened their arms,
yet they plot evil against me.
16Hos 7:1616ἀπεστράφησαν εἰς οὐθέν ἐγένοντο ὡς τόξον ἐντεταμένον πεσοῦνται ἐν ῥομφαίᾳ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν δι’ ἀπαιδευσίαν γλώσσης αὐτῶν οὗτος ὁ φαυλισμὸς αὐτῶν ἐν γῇ ΑἰγύπτῳHos 7:16
They return, but not to the Most High.
They are like a faulty bow.
Their princes will fall by the sword for the rage of their tongue.
This will be their derision in the land of Egypt.
Hos 7:16Hos 7:16יָשׁ֣וּבוּ ׀ לֹ֣א עָ֗ל הָיוּ֙ כְּקֶ֣שֶׁת רְמִיָּ֔ה יִפְּל֥וּ בַחֶ֛רֶב שָׂרֵיהֶ֖ם מִזַּ֣עַם לְשׁוֹנָ֑ם ז֥וֹ לַעְגָּ֖ם בְּאֶ֥רֶץ מִצְרָֽיִם׃Hos 7:16
They return, but not to the Most High.
They are like a faulty bow.
Their princes will fall by the sword for the rage of their tongue.
This will be their derision in the land of Egypt.
« Ch 6» Ch 8

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 02:51:55 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top