www.katabiblon.com

Ὠσηὲ - הושע

Hosea - Hoshea [Hosea]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Hos 8:11εἰς κόλπον αὐτῶν ὡς γῆ ὡς ἀετὸς ἐπ’ οἶκον κυρίου ἀνθ’ ὧν παρέβησαν τὴν διαθήκην μου καὶ κατὰ τοῦ νόμου μου ἠσέβησανHos 8:1
“Put the trumpet to your lips!
Something like an eagle is over Yahweh’s house,
because they have broken my covenant,
and rebelled against my law.
Hos 8:1Hos 8:1אֶל־חִכְּךָ֣ שֹׁפָ֔ר כַּנֶּ֖שֶׁר עַל־בֵּ֣ית יְהוָ֑ה יַ֚עַן עָבְר֣וּ בְרִיתִ֔י וְעַל־תּוֹרָתִ֖י פָּשָֽׁעוּ׃Hos 8:1
“Put the trumpet to your lips!
Something like an eagle is over Yahweh’s house,
because they have broken my covenant,
and rebelled against my law.
2Hos 8:22ἐμὲ κεκράξονται ὁ θεός ἐγνώκαμέν σεHos 8:2
They cry to me, ‘My God, we Israel acknowledge you!’
Hos 8:2Hos 8:2לִ֖י יִזְעָ֑קוּ אֱלֹהַ֥י יְֽדַעֲנ֖וּךָ יִשְׂרָאֵֽל׃Hos 8:2
They cry to me, ‘My God, we Israel acknowledge you!’
3Hos 8:33ὅτι Ισραηλ ἀπεστρέψατο ἀγαθά ἐχθρὸν κατεδίωξανHos 8:3
Israel has cast off that which is good.
The enemy will pursue him.
Hos 8:3Hos 8:3זָנַ֥ח יִשְׂרָאֵ֖ל ט֑וֹב אוֹיֵ֖ב יִרְדְּֽפוֹ׃Hos 8:3
Israel has cast off that which is good.
The enemy will pursue him.
4Hos 8:44ἑαυτοῖς ἐβασίλευσαν καὶ οὐ δι’ ἐμοῦ ἦρξαν καὶ οὐκ ἐγνώρισάν μοι τὸ ἀργύριον αὐτῶν καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ἐποίησαν ἑαυτοῖς εἴδωλα ὅπως ἐξολεθρευθῶσινHos 8:4
They have set up kings, but not by me.
They have made princes, and I didn’t approve.
Of their silver and their gold they have made themselves idols,
that they may be cut off.
Hos 8:4Hos 8:4הֵ֤ם הִמְלִיכוּ֙ וְלֹ֣א מִמֶּ֔נִּי הֵשִׂ֖ירוּ וְלֹ֣א יָדָ֑עְתִּי כַּסְפָּ֣ם וּזְהָבָ֗ם עָשׂ֤וּ לָהֶם֙ עֲצַבִּ֔ים לְמַ֖עַן יִכָּרֵֽת׃Hos 8:4
They have set up kings, but not by me.
They have made princes, and I didn’t approve.
Of their silver and their gold they have made themselves idols,
that they may be cut off.
5Hos 8:55ἀπότριψαι τὸν μόσχον σου Σαμάρεια παρωξύνθη ὁ θυμός μου ἐπ’ αὐτούς ἕως τίνος οὐ μὴ δύνωνται καθαρισθῆναιHos 8:5
Let Samaria throw out his calf idol!
My anger burns against them!
How long will it be until they are capable of purity?
Hos 8:5Hos 8:5זָנַח֙ עֶגְלֵ֣ךְ שֹֽׁמְר֔וֹן חָרָ֥ה אַפִּ֖י בָּ֑ם עַד־מָתַ֕י לֹ֥א יוּכְל֖וּ נִקָּיֹֽן׃Hos 8:5
Let Samaria throw out his calf idol!
My anger burns against them!
How long will it be until they are capable of purity?
6Hos 8:66ἐν τῷ Ισραηλ καὶ αὐτὸ τέκτων ἐποίησεν καὶ οὐ θεός ἐστιν διότι πλανῶν ἦν ὁ μόσχος σου ΣαμάρειαHos 8:6
For this is even from Israel!
The workman made it, and it is no God;
indeed, the calf of Samaria shall be broken in pieces.
Hos 8:6Hos 8:6כִּ֤י מִיִּשְׂרָאֵל֙ וְה֔וּא חָרָ֣שׁ עָשָׂ֔הוּ וְלֹ֥א אֱלֹהִ֖ים ה֑וּא כִּֽי־שְׁבָבִ֣ים יִֽהְיֶ֔ה עֵ֖גֶל שֹׁמְרֽוֹן׃Hos 8:6
For this is even from Israel!
The workman made it, and it is no God;
indeed, the calf of Samaria shall be broken in pieces.
7Hos 8:77ὅτι ἀνεμόφθορα ἔσπειραν καὶ ἡ καταστροφὴ αὐτῶν ἐκδέξεται αὐτά δράγμα οὐκ ἔχον ἰσχὺν τοῦ ποιῆσαι ἄλευρον ἐὰν δὲ καὶ ποιήσῃ ἀλλότριοι καταφάγονται αὐτόHos 8:7
For they sow the wind,
and they will reap the whirlwind.
He has no standing grain.
The stalk will yield no head.
If it does yield, strangers will swallow it up.
Hos 8:7Hos 8:7כִּ֛י ר֥וּחַ יִזְרָ֖עוּ וְסוּפָ֣תָה יִקְצֹ֑רוּ קָמָ֣ה אֵֽין־ל֗וֹ צֶ֚מַח בְּלִ֣י יַֽעֲשֶׂה־קֶּ֔מַח אוּלַ֣י יַֽעֲשֶׂ֔ה זָרִ֖ים יִבְלָעֻֽהוּ׃Hos 8:7
For they sow the wind,
and they will reap the whirlwind.
He has no standing grain.
The stalk will yield no head.
If it does yield, strangers will swallow it up.
8Hos 8:88κατεπόθη Ισραηλ νῦν ἐγένετο ἐν τοῖς ἔθνεσιν ὡς σκεῦος ἄχρηστονHos 8:8
Israel is swallowed up.
Now they are among the nations like a worthless thing.
Hos 8:8Hos 8:8נִבְלַ֖ע יִשְׂרָאֵ֑ל עַתָּה֙ הָי֣וּ בַגּוֹיִ֔ם כִּכְלִ֖י אֵֽין־חֵ֥פֶץ בּֽוֹ׃Hos 8:8
Israel is swallowed up.
Now they are among the nations like a worthless thing.
9Hos 8:99ὅτι αὐτοὶ ἀνέβησαν εἰς Ἀσσυρίους ἀνέθαλεν καθ’ ἑαυτὸν Εφραιμ δῶρα ἠγάπησανHos 8:9
For they have gone up to Assyria,
like a wild donkey wandering alone.
Ephraim has hired lovers for himself.
Hos 8:9Hos 8:9כִּֽי־הֵ֙מָּה֙ עָל֣וּ אַשּׁ֔וּר פֶּ֖רֶא בּוֹדֵ֣ד ל֑וֹ אֶפְרַ֖יִם הִתְנ֥וּ אֲהָבִֽים׃Hos 8:9
For they have gone up to Assyria,
like a wild donkey wandering alone.
Ephraim has hired lovers for himself.
10Hos 8:1010διὰ τοῦτο παραδοθήσονται ἐν τοῖς ἔθνεσιν νῦν εἰσδέξομαι αὐτούς καὶ κοπάσουσιν μικρὸν τοῦ χρίειν βασιλέα καὶ ἄρχονταςHos 8:10
But although they sold themselves among the nations,
I will now gather them;
and they begin to waste away because of the oppression of the king of mighty ones.
Hos 8:10Hos 8:10גַּ֛ם כִּֽי־יִתְנ֥וּ בַגּוֹיִ֖ם עַתָּ֣ה אֲקַבְּצֵ֑ם וַיָּחֵ֣לּוּ מְּעָ֔ט מִמַּשָּׂ֖א מֶ֥לֶךְ שָׂרִֽים׃Hos 8:10
But although they sold themselves among the nations,
I will now gather them;
and they begin to waste away because of the oppression of the king of mighty ones.
11Hos 8:1111ὅτι ἐπλήθυνεν Εφραιμ θυσιαστήρια εἰς ἁμαρτίας ἐγένοντο αὐτῷ θυσιαστήρια ἠγαπημέναHos 8:11
Because Ephraim has multiplied altars for sinning,
they became for him altars for sinning.
Hos 8:11Hos 8:11כִּֽי־הִרְבָּ֥ה אֶפְרַ֛יִם מִזְבְּחֹ֖ת לַחֲטֹ֑א הָיוּ־ל֥וֹ מִזְבְּח֖וֹת לַחֲטֹֽא׃Hos 8:11
Because Ephraim has multiplied altars for sinning,
they became for him altars for sinning.
12Hos 8:1212καταγράψω αὐτῷ πλῆθος καὶ τὰ νόμιμα αὐτοῦ εἰς ἀλλότρια ἐλογίσθησαν θυσιαστήρια τὰ ἠγαπημέναHos 8:12
I wrote for him the many things of my law;
but they were regarded as a strange thing.
Hos 8:12Hos 8:12‏{ אכתוב־ אֶ֨כְתָּב־ }‏ ל֔וֹ ‏{ רבו רֻבֵּ֖י }‏ תּֽוֹרָתִ֑י כְּמוֹ־זָ֖ר נֶחְשָֽׁבוּ׃
———
Ketib: אכתוב־ ⬪ Qere: אֶ֨כְתָּב־
Ketib: רבו ⬪ Qere: רֻבֵּ֖י
Hos 8:12
I wrote for him the many things of my law;
but they were regarded as a strange thing.
13Hos 8:1313διότι ἐὰν θύσωσιν θυσίαν καὶ φάγωσιν κρέα κύριος οὐ προσδέξεται αὐτά νῦν μνησθήσεται τὰς ἀδικίας αὐτῶν καὶ ἐκδικήσει τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν αὐτοὶ εἰς Αἴγυπτον ἀπέστρεψαν καὶ ἐν Ἀσσυρίοις ἀκάθαρτα φάγονταιHos 8:13
As for the sacrifices of my offerings,
they sacrifice flesh and eat it;
But Yahweh doesn’t accept them.
Now he will remember their iniquity,
and punish their sins.
They will return to Egypt.
Hos 8:13Hos 8:13זִבְחֵ֣י הַבְהָבַ֗י יִזְבְּח֤וּ בָשָׂר֙ וַיֹּאכֵ֔לוּ יְהוָ֖ה לֹ֣א רָצָ֑ם עַתָּ֞ה יִזְכֹּ֤ר עֲוֹנָם֙ וְיִפְקֹ֣ד חַטֹּאותָ֔ם הֵ֖מָּה מִצְרַ֥יִם יָשֽׁוּבוּ׃Hos 8:13
As for the sacrifices of my offerings,
they sacrifice flesh and eat it;
But Yahweh doesn’t accept them.
Now he will remember their iniquity,
and punish their sins.
They will return to Egypt.
14Hos 8:1414καὶ ἐπελάθετο Ισραηλ τοῦ ποιήσαντος αὐτὸν καὶ ᾠκοδόμησαν τεμένη καὶ Ιουδας ἐπλήθυνεν πόλεις τετειχισμένας καὶ ἐξαποστελῶ πῦρ εἰς τὰς πόλεις αὐτοῦ καὶ καταφάγεται τὰ θεμέλια αὐτῶνHos 8:14
For Israel has forgotten his Maker and built palaces;
and Judah has multiplied fortified cities;
but I will send a fire on his cities,
and it will devour its fortresses.”
Hos 8:14Hos 8:14וַיִּשְׁכַּ֨ח יִשְׂרָאֵ֜ל אֶת־עֹשֵׂ֗הוּ וַיִּ֙בֶן֙ הֵֽיכָל֔וֹת וִֽיהוּדָ֕ה הִרְבָּ֖ה עָרִ֣ים בְּצֻר֑וֹת וְשִׁלַּחְתִּי־אֵ֣שׁ בְּעָרָ֔יו וְאָכְלָ֖ה אַרְמְנֹתֶֽיהָ׃ ס Hos 8:14
For Israel has forgotten his Maker and built palaces;
and Judah has multiplied fortified cities;
but I will send a fire on his cities,
and it will devour its fortresses.”
« Ch 7» Ch 9

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Sep-2023 04:06:03 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top