www.katabiblon.com

Ἠσαῒας - ישעה

Isaiah - Yishevah [Isaiah]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Is 13:11ὅρασις ἣν εἶδεν Ησαιας υἱὸς Αμως κατὰ ΒαβυλῶνοςIs 13:1The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz saw: The vision that Isaiah, son of Amos, saw against Babylon
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:1Is 13:1מַשָּׂ֖א בָּבֶ֑ל אֲשֶׁ֣ר חָזָ֔ה יְשַׁעְיָ֖הוּ בֶּן־אָמֽוֹץ׃Is 13:1
¶The burden of Babylon, which Isaiah the son of Amoz saw:
2Is 13:22ἐπ’ ὄρους πεδινοῦ ἄρατε σημεῖον ὑψώσατε τὴν φωνὴν αὐτοῖς μὴ φοβεῖσθε παρακαλεῖτε τῇ χειρί ἀνοίξατε οἱ ἄρχοντεςIs 13:2Set up a banner on the bare mountain! Lift up your voice to them! Wave your hand, that they may go into the gates of the nobles.Raise up a banner on the mountain of the plain, exult the voice to them, do not be afraid, be comforted by the hand, open up o you ruling ones
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:2Is 13:2עַ֤ל הַר־נִשְׁפֶּה֙ שְֽׂאוּ־נֵ֔ס הָרִ֥ימוּ ק֖וֹל לָהֶ֑ם הָנִ֣יפוּ יָ֔ד וְיָבֹ֖אוּ פִּתְחֵ֥י נְדִיבִֽים׃Is 13:2
Set up a banner on the bare mountain! Lift up your voice to them! Wave your hand, that they may go into the gates of the nobles.
3Is 13:33ἐγὼ συντάσσω καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς ἡγιασμένοι εἰσίν καὶ ἐγὼ ἄγω αὐτούς γίγαντες ἔρχονται πληρῶσαι τὸν θυμόν μου χαίροντες ἅμα καὶ ὑβρίζοντεςIs 13:3I have commanded my consecrated ones; yes, I have called my mighty men for my anger, even my proudly exulting ones.I am the one instructing and I am the one leading them, they are the sanctified ones, and I am the one leading them, giants come to fulfill my wrath, while rejoicing and simultaneously behaving with hubris.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-05-25 Editors: 3
Is 13:3Is 13:3אֲנִ֥י צִוֵּ֖יתִי לִמְקֻדָּשָׁ֑י גַּ֣ם קָרָ֤אתִי גִבּוֹרַי֙ לְאַפִּ֔י עַלִּיזֵ֖י גַּאֲוָתִֽי׃Is 13:3
I have commanded my consecrated ones; yes, I have called my mighty men for my anger, even my proudly exulting ones.
4Is 13:44φωνὴ ἐθνῶν πολλῶν ἐπὶ τῶν ὀρέων ὁμοία ἐθνῶν πολλῶν φωνὴ βασιλέων καὶ ἐθνῶν συνηγμένων κύριος σαβαωθ ἐντέταλται ἔθνει ὁπλομάχῳIs 13:4The noise of a multitude is in the mountains, as of a great people; the noise of an uproar of the kingdoms of the nations gathered together! Yahweh of Armies is mustering the army for the battle.A voice of many nations upon the mountain like that of many nations. A voice of kings and nations gathered together, The Lord of Sabaoth has commanded the nation fighting in heavy arms
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:4Is 13:4ק֥וֹל הָמ֛וֹן בֶּֽהָרִ֖ים דְּמ֣וּת עַם־רָ֑ב ק֠וֹל שְׁא֞וֹן מַמְלְכ֤וֹת גּוֹיִם֙ נֶֽאֱסָפִ֔ים יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת מְפַקֵּ֖ד צְבָ֥א מִלְחָמָֽה׃Is 13:4
The noise of a multitude is in the mountains, as of a great people; the noise of an uproar of the kingdoms of the nations gathered together! Yahweh of Armies is mustering the army for the battle.
5Is 13:55ἔρχεσθαι ἐκ γῆς πόρρωθεν ἀπ’ ἄκρου θεμελίου τοῦ οὐρανοῦ κύριος καὶ οἱ ὁπλομάχοι αὐτοῦ τοῦ καταφθεῖραι τὴν οἰκουμένην ὅληνIs 13:5They come from a far country, from the uttermost part of heaven, even Yahweh, and the weapons of his indignation, to destroy the whole land.to come from a distant land, from the uttermost foundation of heaven, the Lord and His armed ones, to destroy the whole inhabited world
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:5Is 13:5בָּאִ֛ים מֵאֶ֥רֶץ מֶרְחָ֖ק מִקְצֵ֣ה הַשָּׁמָ֑יִם יְהוָה֙ וּכְלֵ֣י זַעְמ֔וֹ לְחַבֵּ֖ל כָּל־הָאָֽרֶץ׃Is 13:5
They come from a far country, from the uttermost part of heaven, even Yahweh, and the weapons of his indignation, to destroy the whole land.
6Is 13:66ὀλολύζετε ἐγγὺς γὰρ ἡ ἡμέρα κυρίου καὶ συντριβὴ παρὰ τοῦ θεοῦ ἥξειIs 13:6Wail; for the day of Yahweh is at hand! It will come as destruction from the Almighty.Wail for the day of the Lord is near and the crushing from God will arrive.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:6Is 13:6הֵילִ֕ילוּ כִּ֥י קָר֖וֹב י֣וֹם יְהוָ֑ה כְּשֹׁ֖ד מִשַּׁדַּ֥י יָבֽוֹא׃Is 13:6
Wail; for the day of Yahweh is at hand! It will come as destruction from the Almighty.
7Is 13:77διὰ τοῦτο πᾶσα χεὶρ ἐκλυθήσεται καὶ πᾶσα ψυχὴ ἀνθρώπου δειλιάσειIs 13:7Therefore all hands will be feeble, and everyone’s heart will melt.Because of this, every hand will become faint and every soul of man will cower.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:7Is 13:7עַל־כֵּ֖ן כָּל־יָדַ֣יִם תִּרְפֶּ֑ינָה וְכָל־לְבַ֥ב אֱנ֖וֹשׁ יִמָּֽס׃Is 13:7
Therefore all hands will be feeble, and everyone’s heart will melt.
8Is 13:88καὶ ταραχθήσονται οἱ πρέσβεις καὶ ὠδῖνες αὐτοὺς ἕξουσιν ὡς γυναικὸς τικτούσης καὶ συμφοράσουσιν ἕτερος πρὸς τὸν ἕτερον καὶ ἐκστήσονται καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῶν ὡς φλὸξ μεταβαλοῦσινIs 13:8They will be dismayed. Pangs and sorrows will seize them. They will be in pain like a woman in labor. They will look in amazement one at another. Their faces will be faces of flame.and the elders will be troubled,
and pains will seize them as a woman giving birth,
and they will bewail to one another,
and they will be astonished,
and their face will change as like a flame.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:8Is 13:8וְֽנִבְהָ֓לוּ ׀ צִירִ֤ים וַֽחֲבָלִים֙ יֹֽאחֵז֔וּן כַּיּוֹלֵדָ֖ה יְחִיל֑וּן אִ֤ישׁ אֶל־רֵעֵ֙הוּ֙ יִתְמָ֔הוּ פְּנֵ֥י לְהָבִ֖ים פְּנֵיהֶֽם׃Is 13:8
They will be dismayed. Pangs and sorrows will seize them. They will be in pain like a woman in labor. They will look in amazement one at another. Their faces will be faces of flame.
9Is 13:99ἰδοὺ γὰρ ἡμέρα κυρίου ἀνίατος ἔρχεται θυμοῦ καὶ ὀργῆς θεῖναι τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον καὶ τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἀπολέσαι ἐξ αὐτῆςIs 13:9Behold, the day of Yahweh comes, cruel, with wrath and fierce anger; to make the land a desolation, and to destroy its sinners out of it.Behold, for the incurable day of the Lord is coming,
a day of wrath and anger
to make the whole world desolate
and to destroy the sinful from out of it
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:9Is 13:9הִנֵּ֤ה יוֹם־יְהוָה֙ בָּ֔א אַכְזָרִ֥י וְעֶבְרָ֖ה וַחֲר֣וֹן אָ֑ף לָשׂ֤וּם הָאָ֙רֶץ֙ לְשַׁמָּ֔ה וְחַטָּאֶ֖יהָ יַשְׁמִ֥יד מִמֶּֽנָּה׃Is 13:9
Behold, the day of Yahweh comes, cruel, with wrath and fierce anger; to make the land a desolation, and to destroy its sinners out of it.
10Is 13:1010οἱ γὰρ ἀστέρες τοῦ οὐρανοῦ καὶ ὁ Ὠρίων καὶ πᾶς ὁ κόσμος τοῦ οὐρανοῦ τὸ φῶς οὐ δώσουσιν καὶ σκοτισθήσεται τοῦ ἡλίου ἀνατέλλοντος καὶ ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φῶς αὐτῆςIs 13:10For the stars of the sky and its constellations will not give their light. The sun will be darkened in its going forth, and the moon will not cause its light to shine.For the stars of heaven and the Orion and all the order of heaven, they will not give light and the sun, while appearing on the horizon, will be darkened and the moon will not give her light.
———
a see Mark 13:24
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:10Is 13:10כִּֽי־כוֹכְבֵ֤י הַשָּׁמַ֙יִם֙ וּכְסִ֣ילֵיהֶ֔ם לֹ֥א יָהֵ֖לּוּ אוֹרָ֑ם חָשַׁ֤ךְ הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙ בְּצֵאת֔וֹ וְיָרֵ֖חַ לֹֽא־יַגִּ֥יהַ אוֹרֽוֹ׃Is 13:10
For the stars of the sky and its constellations will not give their light. The sun will be darkened in its going forth, and the moon will not cause its light to shine.
11Is 13:1111καὶ ἐντελοῦμαι τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ κακὰ καὶ τοῖς ἀσεβέσιν τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν καὶ ἀπολῶ ὕβριν ἀνόμων καὶ ὕβριν ὑπερηφάνων ταπεινώσωIs 13:11I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity. I will cause the arrogance of the proud to cease, and will humble the haughtiness of the terrible.and I will command evil to the whole world and to the ungodly, their own sins; and I will destroy the hubris of the lawless and I will humble the hubris of the proud.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-05-26 Editors: 2
Is 13:11Is 13:11וּפָקַדְתִּ֤י עַל־תֵּבֵל֙ רָעָ֔ה וְעַל־רְשָׁעִ֖ים עֲוֹנָ֑ם וְהִשְׁבַּתִּי֙ גְּא֣וֹן זֵדִ֔ים וְגַאֲוַ֥ת עָרִיצִ֖ים אַשְׁפִּֽיל׃Is 13:11
I will punish the world for their evil, and the wicked for their iniquity. I will cause the arrogance of the proud to cease, and will humble the haughtiness of the terrible.
12Is 13:1212καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ἔντιμοι μᾶλλον ἢ τὸ χρυσίον τὸ ἄπυρον καὶ ὁ ἄνθρωπος μᾶλλον ἔντιμος ἔσται ἢ ὁ λίθος ὁ ἐκ ΣουφιρIs 13:12And those left behind I will be make people more rareprecious than fine unfired gold, even and a person more precious than the pure goldstone of OSephir.
———
a Matt 24:40 Luke 17:35, Matt 13:40
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 3
Is 13:12Is 13:12אוֹקִ֥יר אֱנ֖וֹשׁ מִפָּ֑ז וְאָדָ֖ם מִכֶּ֥תֶם אוֹפִֽיר׃Is 13:12
I will make people more rare than fine gold, even a person than the pure gold of Ophir.
13Is 13:1313ὁ γὰρ οὐρανὸς θυμωθήσεται καὶ ἡ γῆ σεισθήσεται ἐκ τῶν θεμελίων αὐτῆς διὰ θυμὸν ὀργῆς κυρίου σαβαωθ τῇ ἡμέρᾳ ᾗ ἂν ἐπέλθῃ ὁ θυμὸς αὐτοῦIs 13:13Therefore I will make the heavens tremble, and the earth will be shaken out of its place in the wrath of Yahweh of Armies, and in the day of his fierce anger.For the heaven will be angered and the land will shake out of her foundations because of the fierce anger of the Lord of Saboath, in the day His wrath shall come upon it.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:13Is 13:13עַל־כֵּן֙ שָׁמַ֣יִם אַרְגִּ֔יז וְתִרְעַ֥שׁ הָאָ֖רֶץ מִמְּקוֹמָ֑הּ בְּעֶבְרַת֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת וּבְי֖וֹם חֲר֥וֹן אַפּֽוֹ׃Is 13:13
Therefore I will make the heavens tremble, and the earth will be shaken out of its place in the wrath of Yahweh of Armies, and in the day of his fierce anger.
14Is 13:1414καὶ ἔσονται οἱ καταλελειμμένοι ὡς δορκάδιον φεῦγον καὶ ὡς πρόβατον πλανώμενον καὶ οὐκ ἔσται ὁ συνάγων ὥστε ἄνθρωπον εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀποστραφῆναι καὶ ἄνθρωπον εἰς τὴν χώραν αὐτοῦ διῶξαιIs 13:14And It those left behind will happen be that like a hunted fleeing gazelle, and like a wandering sheep, and there will not be one who that no one gathers, so that a person they will each turn away to theirhis own people, and a person will pursue into his regionwill each flee to their own land.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-10-22 Editors: 2
Is 13:14Is 13:14וְהָיָה֙ כִּצְבִ֣י מֻדָּ֔ח וּכְצֹ֖אן וְאֵ֣ין מְקַבֵּ֑ץ אִ֤ישׁ אֶל־עַמּוֹ֙ יִפְנ֔וּ וְאִ֥ישׁ אֶל־אַרְצ֖וֹ יָנֽוּסוּ׃Is 13:14
It will happen that like a hunted gazelle, and like sheep that no one gathers, they will each turn to their own people, and will each flee to their own land.
15Is 13:1515ὃς γὰρ ἂν ἁλῷ ἡττηθήσεται καὶ οἵτινες συνηγμένοι εἰσίν μαχαίρᾳ πεσοῦνταιIs 13:15Everyone who is found will be thrust through. Everyone who is captured will fall by the sword.
For whoever is caught will be overcome
and those who have gathered together will fall by the sword
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:15Is 13:15כָּל־הַנִּמְצָ֖א יִדָּקֵ֑ר וְכָל־הַנִּסְפֶּ֖ה יִפּ֥וֹל בֶּחָֽרֶב׃Is 13:15
Everyone who is found will be thrust through. Everyone who is captured will fall by the sword.
16Is 13:1616καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν ἐνώπιον αὐτῶν ῥάξουσιν καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν προνομεύσουσιν καὶ τὰς γυναῖκας αὐτῶν ἕξουσινIs 13:16Their infants also will be dashed in pieces before their eyes. Their houses will be ransacked, and their wives raped.
and they will strike down their children in front of them
and their houses will be plundered
and they will have their wives
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:16Is 13:16וְעֹלְלֵיהֶ֥ם יְרֻטְּשׁ֖וּ לְעֵֽינֵיהֶ֑ם יִשַּׁ֙סּוּ֙ בָּֽתֵּיהֶ֔ם וּנְשֵׁיהֶ֖ם ‏{ תשגלנה תִּשָּׁכַֽבְנָה׃ }‏
———
Ketib: תשגלנה ⬪ Qere: תִּשָּׁכַֽבְנָה׃
Is 13:16
Their infants also will be dashed in pieces before their eyes. Their houses will be ransacked, and their wives raped.
17Is 13:1717ἰδοὺ ἐπεγείρω ὑμῖν τοὺς Μήδους οἳ οὐ λογίζονται ἀργύριον οὐδὲ χρυσίου χρείαν ἔχουσινIs 13:17Behold, I will stir up the Medes against them, who will not value silver, and as for gold, they will not delight in it.Behold I will stir up the Medes against you who do not consider silver nor do they have need of gold.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:17Is 13:17הִנְנִ֛י מֵעִ֥יר עֲלֵיהֶ֖ם אֶת־מָדָ֑י אֲשֶׁר־כֶּ֙סֶף֙ לֹ֣א יַחְשֹׁ֔בוּ וְזָהָ֖ב לֹ֥א יַחְפְּצוּ־בֽוֹ׃Is 13:17
Behold, I will stir up the Medes against them, who will not value silver, and as for gold, they will not delight in it.
18Is 13:1818τοξεύματα νεανίσκων συντρίψουσιν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν οὐ μὴ ἐλεήσωσιν οὐδὲ ἐπὶ τοῖς τέκνοις οὐ φείσονται οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶνIs 13:18Their bows will dash the young men in pieces; and they shall have no pity on the fruit of the womb. Their eyes will not spare children.They will crush the arrows of the young men and they will show no mercy to your children, nor will their eyes spare the children
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:18Is 13:18וּקְשָׁת֖וֹת נְעָרִ֣ים תְּרַטַּ֑שְׁנָה וּפְרִי־בֶ֙טֶן֙ לֹ֣א יְרַחֵ֔מוּ עַל־בָּנִ֖ים לֹֽא־תָח֥וּס עֵינָֽם׃Is 13:18
Their bows will dash the young men in pieces; and they shall have no pity on the fruit of the womb. Their eyes will not spare children.
19Is 13:1919καὶ ἔσται Βαβυλών ἣ καλεῖται ἔνδοξος ὑπὸ βασιλέως Χαλδαίων ὃν τρόπον κατέστρεψεν ὁ θεὸς Σοδομα καὶ ΓομορραIs 13:19Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldeans’ pride, will be like when God overthrew Sodom and Gomorrah. And Babylon, which is called glorious by the king of the Chaldeans, will be as when God overturned Sodom and Gomorrah.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:19Is 13:19וְהָיְתָ֤ה בָבֶל֙ צְבִ֣י מַמְלָכ֔וֹת תִּפְאֶ֖רֶת גְּא֣וֹן כַּשְׂדִּ֑ים כְּמַהְפֵּכַ֣ת אֱלֹהִ֔ים אֶת־סְדֹ֖ם וְאֶת־עֲמֹרָֽה׃Is 13:19
Babylon, the glory of kingdoms, the beauty of the Chaldeans’ pride, will be like when God overthrew Sodom and Gomorrah.
20Is 13:2020οὐ κατοικηθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον οὐδὲ μὴ εἰσέλθωσιν εἰς αὐτὴν διὰ πολλῶν γενεῶν οὐδὲ μὴ διέλθωσιν αὐτὴν Ἄραβες οὐδὲ ποιμένες οὐ μὴ ἀναπαύσωνται ἐν αὐτῇIs 13:20It will never be inhabited, neither will it be lived in from generation to generation. The Arabian will not pitch a tent there, neither will shepherds make their flocks lie down there.
It will not be inhabited forever
neither will they enter her for many generations
neither will Arabs pass through her
nor will shepherds rest in her
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:20Is 13:20לֹֽא־תֵשֵׁ֣ב לָנֶ֔צַח וְלֹ֥א תִשְׁכֹּ֖ן עַד־דּ֣וֹר וָד֑וֹר וְלֹֽא־יַהֵ֥ל שָׁם֙ עֲרָבִ֔י וְרֹעִ֖ים לֹא־יַרְבִּ֥צוּ שָֽׁם׃Is 13:20
It will never be inhabited, neither will it be lived in from generation to generation. The Arabian will not pitch a tent there, neither will shepherds make their flocks lie down there.
21Is 13:2121καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ θηρία καὶ ἐμπλησθήσονται αἱ οἰκίαι ἤχου καὶ ἀναπαύσονται ἐκεῖ σειρῆνες καὶ δαιμόνια ἐκεῖ ὀρχήσονταιIs 13:21But wild animals of the desert will lie there, and their houses will be full of jackals. Ostriches will dwell there, and wild goats will frolic there.and beasts will rest there and the houses will be filled with sound and sirens will rest there and demons will dance there
———
a σειρηνες: sirens
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-07-21 Editors: 2
Is 13:21Is 13:21וְרָבְצוּ־שָׁ֣ם צִיִּ֔ים וּמָלְא֥וּ בָתֵּיהֶ֖ם אֹחִ֑ים וְשָׁ֤כְנוּ שָׁם֙ בְּנ֣וֹת יַֽעֲנָ֔ה וּשְׂעִירִ֖ים יְרַקְּדוּ־שָֽׁם׃Is 13:21
But wild animals of the desert will lie there, and their houses will be full of jackals. Ostriches will dwell there, and wild goats will frolic there.
22Is 13:2222καὶ ὀνοκένταυροι ἐκεῖ κατοικήσουσιν καὶ νοσσοποιήσουσιν ἐχῖνοι ἐν τοῖς οἴκοις αὐτῶν ταχὺ ἔρχεται καὶ οὐ χρονιεῖIs 13:22And Wolves donkey-centaurs will settle cry in their castlesthere, and jackals hedgehogs will make dens in among theirthe pleasant palaceshouses. Her time It is near to comecoming quickly, and her days it will not be prolonged.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-10-22 Editors: 2
Is 13:22Is 13:22וְעָנָ֤ה אִיִּים֙ בְּאַלְמנוֹתָ֔יו וְתַנִּ֖ים בְּהֵ֣יכְלֵי עֹ֑נֶג וְקָר֤וֹב לָבוֹא֙ עִתָּ֔הּ וְיָמֶ֖יהָ לֹ֥א יִמָּשֵֽׁכוּ׃Is 13:22
Wolves will cry in their castles, and jackals in the pleasant palaces. Her time is near to come, and her days will not be prolonged.
« Ch 12» Ch 14

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 22:29:10 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top