www.katabiblon.com

Ἠσαῒας - ישעה

Isaiah - Yishevah [Isaiah]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Is 2:11ὁ λόγος ὁ γενόμενος παρὰ κυρίου πρὸς Ησαιαν υἱὸν Αμως περὶ τῆς Ιουδαίας καὶ περὶ ΙερουσαλημIs 2:1
¶This is what Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.
Is 2:1Is 2:1הַדָּבָר֙ אֲשֶׁ֣ר חָזָ֔ה יְשַֽׁעְיָ֖הוּ בֶּן־אָמ֑וֹץ עַל־יְהוּדָ֖ה וִירוּשָׁלִָֽם׃Is 2:1
¶This is what Isaiah the son of Amoz saw concerning Judah and Jerusalem.
2Is 2:22ὅτι ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις ἐμφανὲς τὸ ὄρος κυρίου καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων καὶ ὑψωθήσεται ὑπεράνω τῶν βουνῶν καὶ ἥξουσιν ἐπ’ αὐτὸ πάντα τὰ ἔθνηIs 2:2
It shall happen in the latter days, that the mountain of Yahweh’s house shall be established on the top of the mountains,
and shall be raised above the hills;
and all nations shall flow to it.
Is 2:2Is 2:2וְהָיָ֣ה ׀ בְּאַחֲרִ֣ית הַיָּמִ֗ים נָכ֨וֹן יִֽהְיֶ֜ה הַ֤ר בֵּית־יְהוָה֙ בְּרֹ֣אשׁ הֶהָרִ֔ים וְנִשָּׂ֖א מִגְּבָע֑וֹת וְנָהֲר֥וּ אֵלָ֖יו כָּל־הַגּוֹיִֽם׃Is 2:2
It shall happen in the latter days, that the mountain of Yahweh’s house shall be established on the top of the mountains,
and shall be raised above the hills;
and all nations shall flow to it.
3Is 2:33καὶ πορεύσονται ἔθνη πολλὰ καὶ ἐροῦσιν δεῦτε καὶ ἀναβῶμεν εἰς τὸ ὄρος κυρίου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ Ιακωβ καὶ ἀναγγελεῖ ἡμῖν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ πορευσόμεθα ἐν αὐτῇ ἐκ γὰρ Σιων ἐξελεύσεται νόμος καὶ λόγος κυρίου ἐξ ΙερουσαλημIs 2:3
Many peoples shall go and say,
“Come, let’s go up to the mountain of Yahweh,
to the house of the God of Jacob;
and he will teach us of his ways,
and we will walk in his paths.”
For out of Zion the law shall go forth,
and the word of Yahweh from Jerusalem.
Is 2:3Is 2:3וְֽהָלְכ֞וּ עַמִּ֣ים רַבִּ֗ים וְאָמְרוּ֙ לְכ֣וּ ׀ וְנַעֲלֶ֣ה אֶל־הַר־יְהוָ֗ה אֶל־בֵּית֙ אֱלֹהֵ֣י יַעֲקֹ֔ב וְיֹרֵ֙נוּ֙ מִדְּרָכָ֔יו וְנֵלְכָ֖ה בְּאֹרְחֹתָ֑יו כִּ֤י מִצִּיּוֹן֙ תֵּצֵ֣א תוֹרָ֔ה וּדְבַר־יְהוָ֖ה מִירוּשָׁלִָֽם׃Is 2:3
Many peoples shall go and say,
“Come, let’s go up to the mountain of Yahweh,
to the house of the God of Jacob;
and he will teach us of his ways,
and we will walk in his paths.”
For out of Zion the law shall go forth,
and the word of Yahweh from Jerusalem.
4Is 2:44καὶ κρινεῖ ἀνὰ μέσον τῶν ἐθνῶν καὶ ἐλέγξει λαὸν πολύν καὶ συγκόψουσιν τὰς μαχαίρας αὐτῶν εἰς ἄροτρα καὶ τὰς ζιβύνας αὐτῶν εἰς δρέπανα καὶ οὐ λήμψεται ἔτι ἔθνος ἐπ’ ἔθνος μάχαιραν καὶ οὐ μὴ μάθωσιν ἔτι πολεμεῖνIs 2:4
He will judge between the nations,
and will decide concerning many peoples;
and they shall beat their swords into plowshares,
and their spears into pruning hooks.
Nation shall not lift up sword against nation,
neither shall they learn war any more.
Is 2:4Is 2:4וְשָׁפַט֙ בֵּ֣ין הַגּוֹיִ֔ם וְהוֹכִ֖יחַ לְעַמִּ֣ים רַבִּ֑ים וְכִתְּת֨וּ חַרְבוֹתָ֜ם לְאִתִּ֗ים וַחֲנִיתֽוֹתֵיהֶם֙ לְמַזְמֵר֔וֹת לֹא־יִשָּׂ֨א ג֤וֹי אֶל־גּוֹי֙ חֶ֔רֶב וְלֹא־יִלְמְד֥וּ ע֖וֹד מִלְחָמָֽה׃ פ Is 2:4
He will judge between the nations,
and will decide concerning many peoples;
and they shall beat their swords into plowshares,
and their spears into pruning hooks.
Nation shall not lift up sword against nation,
neither shall they learn war any more.
5Is 2:55καὶ νῦν ὁ οἶκος τοῦ Ιακωβ δεῦτε πορευθῶμεν τῷ φωτὶ κυρίουIs 2:5
House of Jacob, come, and let us walk in the light of Yahweh.
Is 2:5Is 2:5בֵּ֖ית יַעֲקֹ֑ב לְכ֥וּ וְנֵלְכָ֖ה בְּא֥וֹר יְהוָֽה׃Is 2:5
House of Jacob, come, and let us walk in the light of Yahweh.
6Is 2:66ἀνῆκεν γὰρ τὸν λαὸν αὐτοῦ τὸν οἶκον τοῦ Ισραηλ ὅτι ἐνεπλήσθη ὡς τὸ ἀπ’ ἀρχῆς ἡ χώρα αὐτῶν κληδονισμῶν ὡς ἡ τῶν ἀλλοφύλων καὶ τέκνα πολλὰ ἀλλόφυλα ἐγενήθη αὐτοῖςIs 2:6
For you have forsaken your people, the house of Jacob,
because they are filled from the east,
with those who practice divination like the Philistines,
and they clasp hands with the children of foreigners.
Is 2:6Is 2:6כִּ֣י נָטַ֗שְׁתָּה עַמְּךָ֙ בֵּ֣ית יַעֲקֹ֔ב כִּ֤י מָלְאוּ֙ מִקֶּ֔דֶם וְעֹֽנְנִ֖ים כַּפְּלִשְׁתִּ֑ים וּבְיַלְדֵ֥י נָכְרִ֖ים יַשְׂפִּֽיקוּ׃Is 2:6
For you have forsaken your people, the house of Jacob,
because they are filled from the east,
with those who practice divination like the Philistines,
and they clasp hands with the children of foreigners.
7Is 2:77ἐνεπλήσθη γὰρ ἡ χώρα αὐτῶν ἀργυρίου καὶ χρυσίου καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τῶν θησαυρῶν αὐτῶν καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῆ ἵππων καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τῶν ἁρμάτων αὐτῶνIs 2:7
Their land is full of silver and gold,
neither is there any end of their treasures.
Their land also is full of horses,
neither is there any end of their chariots.
Is 2:7Is 2:7וַתִּמָּלֵ֤א אַרְצוֹ֙ כֶּ֣סֶף וְזָהָ֔ב וְאֵ֥ין קֵ֖צֶה לְאֹצְרֹתָ֑יו וַתִּמָּלֵ֤א אַרְצוֹ֙ סוּסִ֔ים וְאֵ֥ין קֵ֖צֶה לְמַרְכְּבֹתָֽיו׃Is 2:7
Their land is full of silver and gold,
neither is there any end of their treasures.
Their land also is full of horses,
neither is there any end of their chariots.
8Is 2:88καὶ ἐνεπλήσθη ἡ γῆ βδελυγμάτων τῶν ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν οἷς ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτῶνIs 2:8
Their land also is full of idols.
They worship the work of their own hands,
that which their own fingers have made.
Is 2:8Is 2:8וַתִּמָּלֵ֥א אַרְצ֖וֹ אֱלִילִ֑ים לְמַעֲשֵׂ֤ה יָדָיו֙ יִֽשְׁתַּחֲו֔וּ לַאֲשֶׁ֥ר עָשׂ֖וּ אֶצְבְּעֹתָֽיו׃Is 2:8
Their land also is full of idols.
They worship the work of their own hands,
that which their own fingers have made.
9Is 2:99καὶ ἔκυψεν ἄνθρωπος καὶ ἐταπεινώθη ἀνήρ καὶ οὐ μὴ ἀνήσω αὐτούςIs 2:9
Man is brought low,
and mankind is humbled;
therefore don’t forgive them.
Is 2:9Is 2:9וַיִּשַּׁ֥ח אָדָ֖ם וַיִּשְׁפַּל־אִ֑ישׁ וְאַל־תִּשָּׂ֖א לָהֶֽם׃Is 2:9
Man is brought low,
and mankind is humbled;
therefore don’t forgive them.
10Is 2:1010καὶ νῦν εἰσέλθετε εἰς τὰς πέτρας καὶ κρύπτεσθε εἰς τὴν γῆν ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆνIs 2:10
Enter into the rock,
and hide in the dust,
from before the terror of Yahweh,
and from the glory of his majesty.
Is 2:10Is 2:10בּ֣וֹא בַצּ֔וּר וְהִטָּמֵ֖ן בֶּֽעָפָ֑ר מִפְּנֵי֙ פַּ֣חַד יְהוָ֔ה וּמֵהֲדַ֖ר גְּאֹנֽוֹ׃Is 2:10
Enter into the rock,
and hide in the dust,
from before the terror of Yahweh,
and from the glory of his majesty.
11Is 2:1111οἱ γὰρ ὀφθαλμοὶ κυρίου ὑψηλοί ὁ δὲ ἄνθρωπος ταπεινός καὶ ταπεινωθήσεται τὸ ὕψος τῶν ἀνθρώπων καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃIs 2:11
The lofty looks of man will be brought low,
the haughtiness of men will be bowed down,
and Yahweh alone will be exalted in that day.
Is 2:11Is 2:11עֵינֵ֞י גַּבְה֤וּת אָדָם֙ שָׁפֵ֔ל וְשַׁ֖ח ר֣וּם אֲנָשִׁ֑ים וְנִשְׂגַּ֧ב יְהוָ֛ה לְבַדּ֖וֹ בַּיּ֥וֹם הַהֽוּא׃ ס Is 2:11
The lofty looks of man will be brought low,
the haughtiness of men will be bowed down,
and Yahweh alone will be exalted in that day.
12Is 2:1212ἡμέρα γὰρ κυρίου σαβαωθ ἐπὶ πάντα ὑβριστὴν καὶ ὑπερήφανον καὶ ἐπὶ πάντα ὑψηλὸν καὶ μετέωρον καὶ ταπεινωθήσονταιIs 2:12
For there will be a day of Yahweh of Armies for all that is proud and haughty,
and for all that is lifted up;
and it shall be brought low:
Is 2:12Is 2:12כִּ֣י י֞וֹם לַיהוָ֧ה צְבָא֛וֹת עַ֥ל כָּל־גֵּאֶ֖ה וָרָ֑ם וְעַ֖ל כָּל־נִשָּׂ֥א וְשָׁפֵֽל׃Is 2:12
For there will be a day of Yahweh of Armies for all that is proud and haughty,
and for all that is lifted up;
and it shall be brought low:
13Is 2:1313καὶ ἐπὶ πᾶσαν κέδρον τοῦ Λιβάνου τῶν ὑψηλῶν καὶ μετεώρων καὶ ἐπὶ πᾶν δένδρον βαλάνου ΒασανIs 2:13
For all the cedars of Lebanon, that are high and lifted up,
for all the oaks of Bashan,
Is 2:13Is 2:13וְעַל֙ כָּל־אַרְזֵ֣י הַלְּבָנ֔וֹן הָרָמִ֖ים וְהַנִּשָּׂאִ֑ים וְעַ֖ל כָּל־אַלּוֹנֵ֥י הַבָּשָֽׁן׃Is 2:13
For all the cedars of Lebanon, that are high and lifted up,
for all the oaks of Bashan,
14Is 2:1414καὶ ἐπὶ πᾶν ὄρος καὶ ἐπὶ πάντα βουνὸν ὑψηλὸνIs 2:14
For all the high mountains,
for all the hills that are lifted up,
Is 2:14Is 2:14וְעַ֖ל כָּל־הֶהָרִ֣ים הָרָמִ֑ים וְעַ֖ל כָּל־הַגְּבָע֥וֹת הַנִּשָּׂאֽוֹת׃Is 2:14
For all the high mountains,
for all the hills that are lifted up,
15Is 2:1515καὶ ἐπὶ πάντα πύργον ὑψηλὸν καὶ ἐπὶ πᾶν τεῖχος ὑψηλὸνIs 2:15
For every lofty tower,
for every fortified wall,
Is 2:15Is 2:15וְעַ֖ל כָּל־מִגְדָּ֣ל גָּבֹ֑הַ וְעַ֖ל כָּל־חוֹמָ֥ה בְצוּרָֽה׃Is 2:15
For every lofty tower,
for every fortified wall,
16Is 2:1616καὶ ἐπὶ πᾶν πλοῖον θαλάσσης καὶ ἐπὶ πᾶσαν θέαν πλοίων κάλλουςIs 2:16
For all the ships of Tarshish,
and for all pleasant imagery.
Is 2:16Is 2:16וְעַ֖ל כָּל־אֳנִיּ֣וֹת תַּרְשִׁ֑ישׁ וְעַ֖ל כָּל־שְׂכִיּ֥וֹת הַחֶמְדָּֽה׃Is 2:16
For all the ships of Tarshish,
and for all pleasant imagery.
17Is 2:1717καὶ ταπεινωθήσεται πᾶς ἄνθρωπος καὶ πεσεῖται ὕψος ἀνθρώπων καὶ ὑψωθήσεται κύριος μόνος ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃIs 2:17
The loftiness of man shall be bowed down,
and the haughtiness of men shall be brought low;
and Yahweh alone shall be exalted in that day.
Is 2:17Is 2:17וְשַׁח֙ גַּבְה֣וּת הָאָדָ֔ם וְשָׁפֵ֖ל ר֣וּם אֲנָשִׁ֑ים וְנִשְׂגַּ֧ב יְהוָ֛ה לְבַדּ֖וֹ בַּיּ֥וֹם הַהֽוּא׃Is 2:17
The loftiness of man shall be bowed down,
and the haughtiness of men shall be brought low;
and Yahweh alone shall be exalted in that day.
18Is 2:1818καὶ τὰ χειροποίητα πάντα κατακρύψουσινIs 2:18
The idols shall utterly pass away.
Is 2:18Is 2:18וְהָאֱלִילִ֖ים כָּלִ֥יל יַחֲלֹֽף׃Is 2:18
The idols shall utterly pass away.
19Is 2:1919εἰσενέγκαντες εἰς τὰ σπήλαια καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν καὶ εἰς τὰς τρώγλας τῆς γῆς ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆνIs 2:19
Men shall go into the caves of the rocks,
and into the holes of the earth,
from before the terror of Yahweh,
and from the glory of his majesty,
when he arises to shake the earth mightily.
Is 2:19Is 2:19וּבָ֙אוּ֙ בִּמְעָר֣וֹת צֻרִ֔ים וּבִמְחִלּ֖וֹת עָפָ֑ר מִפְּנֵ֞י פַּ֤חַד יְהוָה֙ וּמֵהֲדַ֣ר גְּאוֹנ֔וֹ בְּקוּמ֖וֹ לַעֲרֹ֥ץ הָאָֽרֶץ׃Is 2:19
Men shall go into the caves of the rocks,
and into the holes of the earth,
from before the terror of Yahweh,
and from the glory of his majesty,
when he arises to shake the earth mightily.
20Is 2:2020τῇ γὰρ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐκβαλεῖ ἄνθρωπος τὰ βδελύγματα αὐτοῦ τὰ ἀργυρᾶ καὶ τὰ χρυσᾶ ἃ ἐποίησαν προσκυνεῖν τοῖς ματαίοις καὶ ταῖς νυκτερίσινIs 2:20
In that day, men shall cast away their idols of silver,
and their idols of gold,
which have been made for themselves to worship,
to the moles and to the bats;
Is 2:20Is 2:20בַּיּ֤וֹם הַהוּא֙ יַשְׁלִ֣יךְ הָאָדָ֔ם אֵ֚ת אֱלִילֵ֣י כַסְפּ֔וֹ וְאֵ֖ת אֱלִילֵ֣י זְהָב֑וֹ אֲשֶׁ֤ר עָֽשׂוּ־לוֹ֙ לְהִֽשְׁתַּחֲוֹ֔ת לַחְפֹּ֥ר פֵּר֖וֹת וְלָעֲטַלֵּפִֽים׃Is 2:20
In that day, men shall cast away their idols of silver,
and their idols of gold,
which have been made for themselves to worship,
to the moles and to the bats;
21Is 2:2121τοῦ εἰσελθεῖν εἰς τὰς τρώγλας τῆς στερεᾶς πέτρας καὶ εἰς τὰς σχισμὰς τῶν πετρῶν ἀπὸ προσώπου τοῦ φόβου κυρίου καὶ ἀπὸ τῆς δόξης τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ὅταν ἀναστῇ θραῦσαι τὴν γῆνIs 2:21
To go into the caverns of the rocks,
and into the clefts of the ragged rocks,
from before the terror of Yahweh,
and from the glory of his majesty,
when he arises to shake the earth mightily.
Is 2:21Is 2:21לָבוֹא֙ בְּנִקְר֣וֹת הַצֻּרִ֔ים וּבִסְעִפֵ֖י הַסְּלָעִ֑ים מִפְּנֵ֞י פַּ֤חַד יְהוָה֙ וּמֵהֲדַ֣ר גְּאוֹנ֔וֹ בְּקוּמ֖וֹ לַעֲרֹ֥ץ הָאָֽרֶץ׃Is 2:21
To go into the caverns of the rocks,
and into the clefts of the ragged rocks,
from before the terror of Yahweh,
and from the glory of his majesty,
when he arises to shake the earth mightily.
22Is 2:2222Is 2:22
Stop trusting in man, whose breath is in his nostrils;
for of what account is he?
Is 2:22Is 2:22חִדְל֤וּ לָכֶם֙ מִן־הָ֣אָדָ֔ם אֲשֶׁ֥ר נְשָׁמָ֖ה בְּאַפּ֑וֹ כִּֽי־בַמֶּ֥ה נֶחְשָׁ֖ב הֽוּא׃ פ Is 2:22
Stop trusting in man, whose breath is in his nostrils;
for of what account is he?
« Ch 1» Ch 3

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Sep-2023 14:05:07 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top