www.katabiblon.com

Ἠσαῒας - ישעה

Isaiah - Yishevah [Isaiah]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Is 23:11τὸ ὅραμα Τύρου ὀλολύζετε πλοῖα Καρχηδόνος ὅτι ἀπώλετο καὶ οὐκέτι ἔρχονται ἐκ γῆς Κιτιαίων ἦκται αἰχμάλωτοςIs 23:1¶The burden of Tyre. Howl, you ships of Tarshish! For it is laid waste, so that there is no house, no entering in. From the land of Kittim it is revealed to them. The vision of Tyre:
Howl oh ships of Carthage for she was destroyed and they no longer come from the land of Kitiean, it has been led captive.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:1Is 23:1מַשָּׂ֖א צֹ֑ר הֵילִ֣ילוּ ׀ אֳנִיּ֣וֹת תַּרְשִׁ֗ישׁ כִּֽי־שֻׁדַּ֤ד מִבַּ֙יִת֙ מִבּ֔וֹא מֵאֶ֥רֶץ כִּתִּ֖ים נִגְלָה־לָֽמוֹ׃Is 23:1
¶The burden of Tyre. Howl, you ships of Tarshish! For it is laid waste, so that there is no house, no entering in. From the land of Kittim it is revealed to them.
2Is 23:22τίνι ὅμοιοι γεγόνασιν οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ μεταβόλοι Φοινίκης διαπερῶντες τὴν θάλασσανIs 23:2Be still, you inhabitants of the coast, you whom the merchants of Sidon, that pass over the sea, have replenished.To whom the ones dwelling in the island have become similar to the merchants of Phoenicia while crossing over the sea
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:2Is 23:2דֹּ֖מּוּ יֹ֣שְׁבֵי אִ֑י סֹחֵ֥ר צִיד֛וֹן עֹבֵ֥ר יָ֖ם מִלְאֽוּךְ׃Is 23:2
Be still, you inhabitants of the coast, you whom the merchants of Sidon, that pass over the sea, have replenished.
3Is 23:33ἐν ὕδατι πολλῷ σπέρμα μεταβόλων ὡς ἀμητοῦ εἰσφερομένου οἱ μεταβόλοι τῶν ἐθνῶνIs 23:3On great waters, the seed of the Shihor, the harvest of the Nile, was her revenue. She was the market of nations.in much water, the seed of merchants. The merchants of nations like reapers gathering in.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:3Is 23:3וּבְמַ֤יִם רַבִּים֙ זֶ֣רַע שִׁחֹ֔ר קְצִ֥יר יְא֖וֹר תְּבֽוּאָתָ֑הּ וַתְּהִ֖י סְחַ֥ר גּוֹיִֽם׃Is 23:3
On great waters, the seed of the Shihor, the harvest of the Nile, was her revenue. She was the market of nations.
4Is 23:44αἰσχύνθητι Σιδών εἶπεν ἡ θάλασσα ἡ δὲ ἰσχὺς τῆς θαλάσσης εἶπεν οὐκ ὤδινον οὐδὲ ἔτεκον οὐδὲ ἐξέθρεψα νεανίσκους οὐδὲ ὕψωσα παρθένουςIs 23:4Be ashamed, Sidon; for the sea has spoken, the stronghold of the sea, saying, “I have not travailed, nor brought forth, neither have I nourished young men, nor brought up virgins.”"Be ashamed Oh Sidon", said the sea and the strength of the sea said "I was not travailing neither did I give birth nor did I nurture young men nor raise up virgins"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:4Is 23:4בּ֣וֹשִׁי צִיד֔וֹן כִּֽי־אָמַ֣ר יָ֔ם מָע֥וֹז הַיָּ֖ם לֵאמֹ֑ר לֹֽא־חַ֣לְתִּי וְלֹֽא־יָלַ֗דְתִּי וְלֹ֥א גִדַּ֛לְתִּי בַּחוּרִ֖ים רוֹמַ֥מְתִּי בְתוּלֽוֹת׃Is 23:4
Be ashamed, Sidon; for the sea has spoken, the stronghold of the sea, saying, “I have not travailed, nor brought forth, neither have I nourished young men, nor brought up virgins.”
5Is 23:55ὅταν δὲ ἀκουστὸν γένηται Αἰγύπτῳ λήμψεται αὐτοὺς ὀδύνη περὶ ΤύρουIs 23:5When the report comes to Egypt, they will be in anguish at the report of Tyre.But when the sound reaches Egypt, they will receive pain of mind over Tyre.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:5Is 23:5כַּֽאֲשֶׁר־שֵׁ֖מַע לְמִצְרָ֑יִם יָחִ֖ילוּ כְּשֵׁ֥מַע צֹֽר׃Is 23:5
When the report comes to Egypt, they will be in anguish at the report of Tyre.
6Is 23:66ἀπέλθατε εἰς Καρχηδόνα ὀλολύξατε οἱ ἐνοικοῦντες ἐν τῇ νήσῳ ταύτῃIs 23:6 Pass over to Tarshish! Wail, you inhabitants of the coast!Depart into Carthage, Wail oh you who dwell in this island.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:6Is 23:6עִבְר֖וּ תַּרְשִׁ֑ישָׁה הֵילִ֖ילוּ יֹ֥שְׁבֵי אִֽי׃Is 23:6
Pass over to Tarshish! Wail, you inhabitants of the coast!
7Is 23:77οὐχ αὕτη ἦν ὑμῶν ἡ ὕβρις ἡ ἀπ’ ἀρχῆς πρὶν ἢ παραδοθῆναι αὐτήνIs 23:7Is this your joyous city, whose antiquity is of ancient days, whose feet carried her far away to travel?Was this not your hubris from the beginning, before she was delivered over?
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:7Is 23:7הֲזֹ֥את לָכֶ֖ם עַלִּיזָ֑ה מִֽימֵי־קֶ֤דֶם קַדְמָתָהּ֙ יֹבִל֣וּהָ רַגְלֶ֔יהָ מֵֽרָח֖וֹק לָגֽוּר׃Is 23:7
Is this your joyous city, whose antiquity is of ancient days, whose feet carried her far away to travel?
8Is 23:88τίς ταῦτα ἐβούλευσεν ἐπὶ Τύρον μὴ ἥσσων ἐστὶν ἢ οὐκ ἰσχύει οἱ ἔμποροι αὐτῆς ἔνδοξοι ἄρχοντες τῆς γῆςIs 23:8Who has planned this against Tyre,the giver of crowns, whose merchants are princes, whose traffickers are the honorable of the earth? Who determined this upon Tyre? Is she weaker or does she not have strength? Her merchants are the glorious rulers of the land (earth).
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:8Is 23:8מִ֚י יָעַ֣ץ זֹ֔את עַל־צֹ֖ר הַמַּֽעֲטִירָ֑ה אֲשֶׁ֤ר סֹחֲרֶ֙יה֙ שָׂרִ֔ים כִּנְעָנֶ֖יהָ נִכְבַּדֵּי־אָֽרֶץ׃Is 23:8
Who has planned this against Tyre, the giver of crowns, whose merchants are princes, whose traffickers are the honorable of the earth?
9Is 23:99κύριος σαβαωθ ἐβουλεύσατο παραλῦσαι πᾶσαν τὴν ὕβριν τῶν ἐνδόξων καὶ ἀτιμάσαι πᾶν ἔνδοξον ἐπὶ τῆς γῆςIs 23:9Yahweh of Armies has planned it, to stain the pride of all glory, to bring into contempt all the honorable of the earth.The Lord of Saboath determined to paralyze all the hubris of the glorious and to dishonor all the glorious upon the land (earth)
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:9Is 23:9יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת יְעָצָ֑הּ לְחַלֵּל֙ גְּא֣וֹן כָּל־צְבִ֔י לְהָקֵ֖ל כָּל־נִכְבַּדֵּי־אָֽרֶץ׃Is 23:9
Yahweh of Armies has planned it, to stain the pride of all glory, to bring into contempt all the honorable of the earth.
10Is 23:1010ἐργάζου τὴν γῆν σου καὶ γὰρ πλοῖα οὐκέτι ἔρχεται ἐκ ΚαρχηδόνοςIs 23:10Pass through your land like the Nile, daughter of Tarshish. There is no restraint any more. Work your land for your ships no longer come out of Carthage.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:10Is 23:10עִבְרִ֥י אַרְצֵ֖ךְ כַּיְאֹ֑ר בַּת־תַּרְשִׁ֕ישׁ אֵ֖ין מֵ֥זַח עֽוֹד׃Is 23:10
Pass through your land like the Nile, daughter of Tarshish. There is no restraint any more.
11Is 23:1111ἡ δὲ χείρ σου οὐκέτι ἰσχύει κατὰ θάλασσαν ἡ παροξύνουσα βασιλεῖς κύριος σαβαωθ ἐνετείλατο περὶ Χανααν ἀπολέσαι αὐτῆς τὴν ἰσχύνIs 23:11He has stretched out his hand over the sea. He has shaken the kingdoms. Yahweh has ordered the destruction of Canaan’s strongholds.Yet your hand while provoking kings, no longer has strength for the sea. The Lord of Sabaoth commanded Canaan to destroy her strength
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:11Is 23:11יָדוֹ֙ נָטָ֣ה עַל־הַיָּ֔ם הִרְגִּ֖יז מַמְלָכ֑וֹת יְהוָה֙ צִוָּ֣ה אֶל־כְּנַ֔עַן לַשְׁמִ֖ד מָעֻזְנֶֽיהָ׃Is 23:11
He has stretched out his hand over the sea. He has shaken the kingdoms. Yahweh has ordered the destruction of Canaan’s strongholds.
12Is 23:1212καὶ ἐροῦσιν οὐκέτι μὴ προσθῆτε τοῦ ὑβρίζειν καὶ ἀδικεῖν τὴν θυγατέρα Σιδῶνος καὶ ἐὰν ἀπέλθῃς εἰς Κιτιεῖς οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσταιIs 23:12He said, “You shall rejoice no more, you oppressed virgin daughter of Sidon. Arise, pass over to Kittim. Even there you will have no rest.”and they will say "you will no longer add insult and do harm to the daughter of Sidon and even if you depart into Kitieis, not even there will there be rest to you.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:12Is 23:12וַיֹּ֕אמֶר לֹֽא־תוֹסִ֥יפִי ע֖וֹד לַעְל֑וֹז הַֽמְעֻשָּׁקָ֞ה בְּתוּלַ֣ת בַּת־צִיד֗וֹן ‏{ כתיים כִּתִּים֙ }‏ ק֣וּמִי עֲבֹ֔רִי גַּם־שָׁ֖ם לֹא־יָנ֥וּחַֽ לָֽךְ׃
———
Ketib: כתיים ⬪ Qere: כִּתִּים֙
Is 23:12
He said, “You shall rejoice no more, you oppressed virgin daughter of Sidon. Arise, pass over to Kittim. Even there you will have no rest.”
13Is 23:1313καὶ εἰς γῆν Χαλδαίων καὶ αὕτη ἠρήμωται ἀπὸ τῶν Ἀσσυρίων οὐδὲ ἐκεῖ σοι ἀνάπαυσις ἔσται ὅτι ὁ τοῖχος αὐτῆς πέπτωκενIs 23:13¶Behold, the land of the Chaldeans. This people was not. The Assyrians founded it for those who dwell in the wilderness. They set up their towers. They overthrew its palaces. They made it a ruin. and into the land of the Chaldeans by the Assyrians, it has been desolated, neither there will there be rest to you because her wall has fallen.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:13Is 23:13הֵ֣ן ׀ אֶ֣רֶץ כַּשְׂדִּ֗ים זֶ֤ה הָעָם֙ לֹ֣א הָיָ֔ה אַשּׁ֖וּר יְסָדָ֣הּ לְצִיִּ֑ים הֵקִ֣ימוּ ‏{ בחיניו בַחוּנָ֗יו }‏ עֹרְרוּ֙ אַרְמְנוֹתֶ֔יהָ שָׂמָ֖הּ לְמַפֵּלָֽה׃
———
Ketib: בחיניו ⬪ Qere: בַחוּנָ֗יו
Is 23:13
¶Behold, the land of the Chaldeans. This people was not. The Assyrians founded it for those who dwell in the wilderness. They set up their towers. They overthrew its palaces. They made it a ruin.
14Is 23:1414ὀλολύζετε πλοῖα Καρχηδόνος ὅτι ἀπώλετο τὸ ὀχύρωμα ὑμῶνIs 23:14Howl, you ships of Carthage Tarshish, for your stronghold is laid waste! Because your fortifications are destroyed
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-11-24 Editors: 1
Is 23:14Is 23:14הֵילִ֖ילוּ אֳנִיּ֣וֹת תַּרְשִׁ֑ישׁ כִּ֥י שֻׁדַּ֖ד מָעֻזְּכֶֽן׃ ס Is 23:14
Howl, you ships of Tarshish, for your stronghold is laid waste!
15Is 23:1515καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ καταλειφθήσεται Τύρος ἔτη ἑβδομήκοντα ὡς χρόνος βασιλέως ὡς χρόνος ἀνθρώπου καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἔσται Τύρος ὡς ᾆσμα πόρνηςIs 23:15It will come to pass in that day that Tyre will be forgotten seventy years, according to the days of one king. After the end of seventy years it will be to Tyre like in the song of the prostitute.and it will be in that day that Tyre will be abandoned for seventy years, like time of a king and like time of a man and after seventy years Tyre will be like the song of a prostitute.
———
a ασμα song, hymn, lyrical ode
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:15Is 23:15וְהָיָה֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא וְנִשְׁכַּ֤חַת צֹר֙ שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֔ה כִּימֵ֖י מֶ֣לֶךְ אֶחָ֑ד מִקֵּ֞ץ שִׁבְעִ֤ים שָׁנָה֙ יִהְיֶ֣ה לְצֹ֔ר כְּשִׁירַ֖ת הַזּוֹנָֽה׃Is 23:15
It will come to pass in that day that Tyre will be forgotten seventy years, according to the days of one king. After the end of seventy years it will be to Tyre like in the song of the prostitute.
16Is 23:1616λαβὲ κιθάραν ῥέμβευσον πόλεις πόρνη ἐπιλελησμένη καλῶς κιθάρισον πολλὰ ᾆσον ἵνα σου μνεία γένηταιIs 23:16Take a harp; go about the city, you prostitute that has been forgotten. Make sweet melody. Sing many songs, that you may be remembered.Take a lyre, roam cities forgotten prostitute, harp well and sing many songs in order that it should become a remembrance of you
———
a ρεμβευσον wander roam
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:16Is 23:16קְחִ֥י כִנּ֛וֹר סֹ֥בִּי עִ֖יר זוֹנָ֣ה נִשְׁכָּחָ֑ה הֵיטִ֤יבִי נַגֵּן֙ הַרְבִּי־שִׁ֔יר לְמַ֖עַן תִּזָּכֵֽרִי׃Is 23:16
Take a harp; go about the city, you prostitute that has been forgotten. Make sweet melody. Sing many songs, that you may be remembered.
17Is 23:1717καὶ ἔσται μετὰ ἑβδομήκοντα ἔτη ἐπισκοπὴν ποιήσει ὁ θεὸς Τύρου καὶ πάλιν ἀποκατασταθήσεται εἰς τὸ ἀρχαῖον καὶ ἔσται ἐμπόριον πάσαις ταῖς βασιλείαις τῆς οἰκουμένηςIs 23:17It will happen after the end of seventy years that Yahweh will visit Tyre, and she shall return to her wages, and will play the prostitute with all the kingdoms of the world on the surface of the earth.
and it will be after seventy years that God will make a visit upon Tyre and again she will be restored to antiquity and she will be a market to all the kingdoms of the inhabited world
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:17Is 23:17וְהָיָ֞ה מִקֵּ֣ץ ׀ שִׁבְעִ֣ים שָׁנָ֗ה יִפְקֹ֤ד יְהוָה֙ אֶת־צֹ֔ר וְשָׁבָ֖ה לְאֶתְנַנָּ֑ה וְזָֽנְתָ֛ה אֶת־כָּל־מַמְלְכ֥וֹת הָאָ֖רֶץ עַל־פְּנֵ֥י הָאֲדָמָֽה׃Is 23:17
It will happen after the end of seventy years that Yahweh will visit Tyre, and she shall return to her wages, and will play the prostitute with all the kingdoms of the world on the surface of the earth.
18Is 23:1818καὶ ἔσται αὐτῆς ἡ ἐμπορία καὶ ὁ μισθὸς ἅγιον τῷ κυρίῳ οὐκ αὐτοῖς συναχθήσεται ἀλλὰ τοῖς κατοικοῦσιν ἔναντι κυρίου πᾶσα ἡ ἐμπορία αὐτῆς φαγεῖν καὶ πιεῖν καὶ ἐμπλησθῆναι εἰς συμβολὴν μνημόσυνον ἔναντι κυρίουIs 23:18Her merchandise and her wages will be holiness to Yahweh. It will not be treasured nor laid up; for her merchandise will be for those who dwell before Yahweh, to eat sufficiently, and for durable clothing.
And the merchandise* and reward of her will be holy to the Lord, not by them will it be gathered** but by those residing before the Lord, all her merchandise will be to eat and to drink and be satisfied into the record assemebled before the Lord.
———
a * see Matt 22:5
b ** as in an anthology
[translations][edit][history]
Last Edited: 2019-04-23 Editors: 2
Is 23:18Is 23:18וְהָיָ֨ה סַחְרָ֜הּ וְאֶתְנַנָּ֗הּ קֹ֚דֶשׁ לַֽיהוָ֔ה לֹ֥א יֵֽאָצֵ֖ר וְלֹ֣א יֵֽחָסֵ֑ן כִּ֣י לַיֹּשְׁבִ֞ים לִפְנֵ֤י יְהוָה֙ יִֽהְיֶ֣ה סַחְרָ֔הּ לֶאֱכֹ֥ל לְשָׂבְעָ֖ה וְלִמְכַסֶּ֥ה עָתִֽיק׃ פ Is 23:18
Her merchandise and her wages will be holiness to Yahweh. It will not be treasured nor laid up; for her merchandise will be for those who dwell before Yahweh, to eat sufficiently, and for durable clothing.
« Ch 22» Ch 24

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Saturday, 20-Jul-2024 03:29:03 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top