www.katabiblon.com

Ἠσαῒας - ישעה

Isaiah - Yishevah [Isaiah]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Is 42:11Ιακωβ ὁ παῖς μου ἀντιλήμψομαι αὐτοῦ Ισραηλ ὁ ἐκλεκτός μου προσεδέξατο αὐτὸν ἡ ψυχή μου ἔδωκα τὸ πνεῦμά μου ἐπ’ αὐτόν κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξοίσειIs 42:1“Behold, my servant, whom I uphold; my chosen, in whom my soul delights— I have put my Spirit on him. He will bring justice to the nations.
My servent Jacob, I will help him, Israel is my selected, My spirit I have given upon him, given my breath upon him, he will carry justice to the nations.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:1Is 42:1הֵ֤ן עַבְדִּי֙ אֶתְמָךְ־בּ֔וֹ בְּחִירִ֖י רָצְתָ֣ה נַפְשִׁ֑י נָתַ֤תִּי רוּחִי֙ עָלָ֔יו מִשְׁפָּ֖ט לַגּוֹיִ֥ם יוֹצִֽיא׃Is 42:1
“Behold, my servant, whom I uphold;
my chosen, in whom my soul delights—
I have put my Spirit on him.
He will bring justice to the nations.
2Is 42:22οὐ κεκράξεται οὐδὲ ἀνήσει οὐδὲ ἀκουσθήσεται ἔξω ἡ φωνὴ αὐτοῦIs 42:2
He will not shout,
nor raise his voice,
nor cause it to be heard in the street.
He will neither cry out nor let go of himself nor will his voice be heard outside
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:2Is 42:2לֹ֥א יִצְעַ֖ק וְלֹ֣א יִשָּׂ֑א וְלֹֽא־יַשְׁמִ֥יעַ בַּח֖וּץ קוֹלֽוֹ׃Is 42:2
He will not shout,
nor raise his voice,
nor cause it to be heard in the street.
3Is 42:33κάλαμον τεθλασμένον οὐ συντρίψει καὶ λίνον καπνιζόμενον οὐ σβέσει ἀλλὰ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει κρίσινIs 42:3
He won’t break a bruised reed.
He won’t quench a dimly burning wick.
He will faithfully bring justice.
A crushed reed he will not break flax smoking he will not extinguish but into truth he will carry judgment.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2015-12-14 Editors: 2
Is 42:3Is 42:3קָנֶ֤ה רָצוּץ֙ לֹ֣א יִשְׁבּ֔וֹר וּפִשְׁתָּ֥ה כֵהָ֖ה לֹ֣א יְכַבֶּ֑נָּה לֶאֱמֶ֖ת יוֹצִ֥יא מִשְׁפָּֽט׃Is 42:3
He won’t break a bruised reed.
He won’t quench a dimly burning wick.
He will faithfully bring justice.
4Is 42:44ἀναλάμψει καὶ οὐ θραυσθήσεται ἕως ἂν θῇ ἐπὶ τῆς γῆς κρίσιν καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσινIs 42:4
He will not fail nor be discouraged,
until he has set justice in the earth,
and the islands will wait for his law.”
he will shine forth and not be broken, until he puts judgement upon the earth, and upon his name the nations will hope.[a]
———
a Mt. 12:18-21.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-03-07 Editors: 2
Is 42:4Is 42:4לֹ֤א יִכְהֶה֙ וְלֹ֣א יָר֔וּץ עַד־יָשִׂ֥ים בָּאָ֖רֶץ מִשְׁפָּ֑ט וּלְתוֹרָת֖וֹ אִיִּ֥ים יְיַחֵֽילוּ׃ פ Is 42:4
He will not fail nor be discouraged,
until he has set justice in the earth,
and the islands will wait for his law.”
5Is 42:55οὕτως λέγει κύριος ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν οὐρανὸν καὶ πήξας αὐτόν ὁ στερεώσας τὴν γῆν καὶ τὰ ἐν αὐτῇ καὶ διδοὺς πνοὴν τῷ λαῷ τῷ ἐπ’ αὐτῆς καὶ πνεῦμα τοῖς πατοῦσιν αὐτήνIs 42:5
Thus says God Yahweh,
he who created the heavens and stretched them out,
he who spread out the earth and that which comes out of it,
he who gives breath to its people and spirit to those who walk in it.
Thus says Lord the God who is the maker of heaven and fixed it, who established the earth, and those in it and who gives breath to the people upon it and spirit to those who walk it. **
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:5Is 42:5כֹּֽה־אָמַ֞ר הָאֵ֣ל ׀ יְהוָ֗ה בּוֹרֵ֤א הַשָּׁמַ֙יִם֙ וְנ֣וֹטֵיהֶ֔ם רֹקַ֥ע הָאָ֖רֶץ וְצֶאֱצָאֶ֑יהָ נֹתֵ֤ן נְשָׁמָה֙ לָעָ֣ם עָלֶ֔יהָ וְר֖וּחַ לַהֹלְכִ֥ים בָּֽהּ׃Is 42:5
Thus says God Yahweh,
he who created the heavens and stretched them out,
he who spread out the earth and that which comes out of it,
he who gives breath to its people and spirit to those who walk in it.
6Is 42:66ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ἐκάλεσά σε ἐν δικαιοσύνῃ καὶ κρατήσω τῆς χειρός σου καὶ ἐνισχύσω σε καὶ ἔδωκά σε εἰς διαθήκην γένους εἰς φῶς ἐθνῶνIs 42:6
“I, Yahweh, have called you in righteousness,
and will hold your hand,
and will keep you,
and make you a covenant for the people,
as a light for the nations;
I Lord the God, I have called you in righteousness and I will arrest your hand and strengthen you and give you in convanent a of the nation, for light of the people
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:6Is 42:6אֲנִ֧י יְהוָ֛ה קְרָאתִ֥יךָֽ בְצֶ֖דֶק וְאַחְזֵ֣ק בְּיָדֶ֑ךָ וְאֶצָּרְךָ֗ וְאֶתֶּנְךָ֛ לִבְרִ֥ית עָ֖ם לְא֥וֹר גּוֹיִֽם׃Is 42:6
“I, Yahweh, have called you in righteousness,
and will hold your hand,
and will keep you,
and make you a covenant for the people,
as a light for the nations;
7Is 42:77ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς τυφλῶν ἐξαγαγεῖν ἐκ δεσμῶν δεδεμένους καὶ ἐξ οἴκου φυλακῆς καθημένους ἐν σκότειIs 42:7
to open the blind eyes,
to bring the prisoners out of the dungeon,
and those who sit in darkness out of the prison.
to lead out from restraint those who are bound and from from the prision house those who sit in darkness.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-20 Editors: 1
Is 42:7Is 42:7לִפְקֹ֖חַ עֵינַ֣יִם עִוְר֑וֹת לְהוֹצִ֤יא מִמַּסְגֵּר֙ אַסִּ֔יר מִבֵּ֥ית כֶּ֖לֶא יֹ֥שְׁבֵי חֹֽשֶׁךְ׃Is 42:7
to open the blind eyes,
to bring the prisoners out of the dungeon,
and those who sit in darkness out of the prison.
8Is 42:88ἐγὼ κύριος ὁ θεός τοῦτό μού ἐστιν τὸ ὄνομα τὴν δόξαν μου ἑτέρῳ οὐ δώσω οὐδὲ τὰς ἀρετάς μου τοῖς γλυπτοῖςIs 42:8
“I am Yahweh.
That is my name.
I will not give my glory to another,
nor my praise to engraved images.
I Lord the God, I who am named this, I don't give my glory to another, nor my virtue to something carved.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-20 Editors: 1
Is 42:8Is 42:8אֲנִ֥י יְהוָ֖ה ה֣וּא שְׁמִ֑י וּכְבוֹדִי֙ לְאַחֵ֣ר לֹֽא־אֶתֵּ֔ן וּתְהִלָּתִ֖י לַפְּסִילִֽים׃Is 42:8
“I am Yahweh.
That is my name.
I will not give my glory to another,
nor my praise to engraved images.
9Is 42:99τὰ ἀπ’ ἀρχῆς ἰδοὺ ἥκασιν καὶ καινὰ ἃ ἐγὼ ἀναγγελῶ καὶ πρὸ τοῦ ἀνατεῖλαι ἐδηλώθη ὑμῖνIs 42:9
Behold, the former things have happened,
and I declare new things.
I tell you about them before they come up.”
Look! The things from the beginning have arrived, and new things I will tell, even before they are disclosed to you. *anatellw
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:9Is 42:9הָרִֽאשֹׁנ֖וֹת הִנֵּה־בָ֑אוּ וַֽחֲדָשׁוֹת֙ אֲנִ֣י מַגִּ֔יד בְּטֶ֥רֶם תִּצְמַ֖חְנָה אַשְׁמִ֥יע אֶתְכֶֽם׃ פ Is 42:9
Behold, the former things have happened,
and I declare new things.
I tell you about them before they come up.”
10Is 42:1010ὑμνήσατε τῷ κυρίῳ ὕμνον καινόν ἡ ἀρχὴ αὐτοῦ δοξάζετε τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἀπ’ ἄκρου τῆς γῆς οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν θάλασσαν καὶ πλέοντες αὐτήν αἱ νῆσοι καὶ οἱ κατοικοῦντες αὐτάςIs 42:10
Sing to Yahweh a new song,
and his praise from the end of the earth,
you who go down to the sea,
and all that is therein,
the islands and their inhabitants.
Sing to Lord a new song, from the beginning, glorify his name from the furthest extent of the earth, decenders into the sea and sailiors of her, you islands and the inhabitants of them.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:10Is 42:10שִׁ֤ירוּ לַֽיהוָה֙ שִׁ֣יר חָדָ֔שׁ תְּהִלָּת֖וֹ מִקְצֵ֣ה הָאָ֑רֶץ יוֹרְדֵ֤י הַיָּם֙ וּמְלֹא֔וֹ אִיִּ֖ים וְיֹשְׁבֵיהֶֽם׃Is 42:10
Sing to Yahweh a new song,
and his praise from the end of the earth,
you who go down to the sea,
and all that is therein,
the islands and their inhabitants.
11Is 42:1111εὐφράνθητι ἔρημος καὶ αἱ κῶμαι αὐτῆς ἐπαύλεις καὶ οἱ κατοικοῦντες Κηδαρ εὐφρανθήσονται οἱ κατοικοῦντες Πέτραν ἀπ’ ἄκρων τῶν ὀρέων βοήσουσινIs 42:11
Let the wilderness and its cities raise their voices,
with the villages that Kedar inhabits.
Let the inhabitants of Sela sing.
Let them shout from the top of the mountains!
Celebrate wilderness and the town residents and the residents of Kadar rejoice the residents of Petran, Let them shout from the furthest apex of the mount.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:11Is 42:11יִשְׂא֤וּ מִדְבָּר֙ וְעָרָ֔יו חֲצֵרִ֖ים תֵּשֵׁ֣ב קֵדָ֑ר יָרֹ֙נּוּ֙ יֹ֣שְׁבֵי סֶ֔לַע מֵרֹ֥אשׁ הָרִ֖ים יִצְוָֽחוּ׃Is 42:11
Let the wilderness and its cities raise their voices,
with the villages that Kedar inhabits.
Let the inhabitants of Sela sing.
Let them shout from the top of the mountains!
12Is 42:1212δώσουσιν τῷ θεῷ δόξαν τὰς ἀρετὰς αὐτοῦ ἐν ταῖς νήσοις ἀναγγελοῦσινIs 42:12
Let them give glory to Yahweh,
and declare his praise in the islands.
they will give glory to God and let them report his virtues in the islands.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:12Is 42:12יָשִׂ֥ימוּ לַֽיהוָ֖ה כָּב֑וֹד וּתְהִלָּת֖וֹ בָּאִיִּ֥ים יַגִּֽידוּ׃Is 42:12
Let them give glory to Yahweh,
and declare his praise in the islands.
13Is 42:1313κύριος ὁ θεὸς τῶν δυνάμεων ἐξελεύσεται καὶ συντρίψει πόλεμον ἐπεγερεῖ ζῆλον καὶ βοήσεται ἐπὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ μετὰ ἰσχύοςIs 42:13
Yahweh will go out like a mighty man.
He will stir up zeal like a man of war.
He will raise a war cry.
Yes, he will shout aloud.
He will triumph over his enemies.
Lord the God of ability. and he will break war, provoke zeal and bellow upon the hostile with strength
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:13Is 42:13יְהוָה֙ כַּגִּבּ֣וֹר יֵצֵ֔א כְּאִ֥ישׁ מִלְחָמ֖וֹת יָעִ֣יר קִנְאָ֑ה יָרִ֙יעַ֙ אַף־יַצְרִ֔יחַ עַל־אֹיְבָ֖יו יִתְגַּבָּֽר׃ ס Is 42:13
Yahweh will go out like a mighty man.
He will stir up zeal like a man of war.
He will raise a war cry.
Yes, he will shout aloud.
He will triumph over his enemies.
14Is 42:1414ἐσιώπησα μὴ καὶ ἀεὶ σιωπήσομαι καὶ ἀνέξομαι ἐκαρτέρησα ὡς ἡ τίκτουσα ἐκστήσω καὶ ξηρανῶ ἅμαIs 42:14
“I have been silent a long time.
I have been quiet and restrained myself.
Now I will cry out like a travailing woman. I will both gasp and pant.
I have been silent, and I will not always be silent and content. I have been steadfast like one giving birth and I will be confused and wither at the same time
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:14Is 42:14הֶחֱשֵׁ֙יתִי֙ מֵֽעוֹלָ֔ם אַחֲרִ֖ישׁ אֶתְאַפָּ֑ק כַּיּוֹלֵדָ֣ה אֶפְעֶ֔ה אֶשֹּׁ֥ם וְאֶשְׁאַ֖ף יָֽחַד׃Is 42:14
“I have been silent a long time.
I have been quiet and restrained myself.
Now I will cry out like a travailing woman. I will both gasp and pant.
15Is 42:1515καὶ θήσω ποταμοὺς εἰς νήσους καὶ ἕλη ξηρανῶIs 42:15
I will destroy mountains and hills,
and dry up all their herbs.
I will make the rivers islands,
and will dry up the pools.
and I will make rivers into islands and wither the marshlands
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:15Is 42:15אַחֲרִ֤יב הָרִים֙ וּגְבָע֔וֹת וְכָל־עֶשְׂבָּ֖ם אוֹבִ֑ישׁ וְשַׂמְתִּ֤י נְהָרוֹת֙ לָֽאִיִּ֔ים וַאֲגַמִּ֖ים אוֹבִֽישׁ׃Is 42:15
I will destroy mountains and hills,
and dry up all their herbs.
I will make the rivers islands,
and will dry up the pools.
16Is 42:1616καὶ ἄξω τυφλοὺς ἐν ὁδῷ ᾗ οὐκ ἔγνωσαν καὶ τρίβους οὓς οὐκ ᾔδεισαν πατῆσαι ποιήσω αὐτούς ποιήσω αὐτοῖς τὸ σκότος εἰς φῶς καὶ τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν ταῦτα τὰ ῥήματα ποιήσω καὶ οὐκ ἐγκαταλείψω αὐτούςIs 42:16
I will bring the blind by a way that they don’t know.
I will lead them in paths that they don’t know.
I will make darkness light before them,
and crooked places straight.
I will do these things,
and I will not forsake them.
I will lead the blind in a way they don't know and in paths I will make them walk, I will make darkness into light for them and the crooked things straight, I will perform and not forsake them.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:16Is 42:16וְהוֹלַכְתִּ֣י עִוְרִ֗ים בְּדֶ֙רֶךְ֙ לֹ֣א יָדָ֔עוּ בִּנְתִיב֥וֹת לֹֽא־יָדְע֖וּ אַדְרִיכֵ֑ם אָשִׂים֩ מַחְשָׁ֨ךְ לִפְנֵיהֶ֜ם לָא֗וֹר וּמַֽעֲקַשִּׁים֙ לְמִישׁ֔וֹר אֵ֚לֶּה הַדְּבָרִ֔ים עֲשִׂיתִ֖ם וְלֹ֥א עֲזַבְתִּֽים׃Is 42:16
I will bring the blind by a way that they don’t know.
I will lead them in paths that they don’t know.
I will make darkness light before them,
and crooked places straight.
I will do these things,
and I will not forsake them.
17Is 42:1717αὐτοὶ δὲ ἀπεστράφησαν εἰς τὰ ὀπίσω αἰσχύνθητε αἰσχύνην οἱ πεποιθότες ἐπὶ τοῖς γλυπτοῖς οἱ λέγοντες τοῖς χωνευτοῖς ὑμεῖς ἐστε θεοὶ ἡμῶνIs 42:17
“Those who trust in engraved images,
who tell molten images,
‘You are our gods’
will be turned back.
They will be utterly disappointed.
But they will be turned back to the behind, you will be ashamed you who trust in idols, you who say to idols, "you are gods"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:17Is 42:17נָסֹ֤גוּ אָחוֹר֙ יֵבֹ֣שׁוּ בֹ֔שֶׁת הַבֹּטְחִ֖ים בַּפָּ֑סֶל הָאֹמְרִ֥ים לְמַסֵּכָ֖ה אַתֶּ֥ם אֱלֹהֵֽינוּ׃ ס Is 42:17
“Those who trust in engraved images,
who tell molten images,
‘You are our gods’
will be turned back.
They will be utterly disappointed.
18Is 42:1818οἱ κωφοί ἀκούσατε καὶ οἱ τυφλοί ἀναβλέψατε ἰδεῖνIs 42:18
“Hear, you deaf,
and lift up your eyes look, you blind,
that you may see.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:18Is 42:18הַחֵרְשִׁ֖ים שְׁמָ֑עוּ וְהַעִוְרִ֖ים הַבִּ֥יטוּ לִרְאֽוֹת׃Is 42:18
“Hear, you deaf,
and look, you blind,
that you may see.
19Is 42:1919καὶ τίς τυφλὸς ἀλλ’ ἢ οἱ παῖδές μου καὶ κωφοὶ ἀλλ’ ἢ οἱ κυριεύοντες αὐτῶν καὶ ἐτυφλώθησαν οἱ δοῦλοι τοῦ θεοῦIs 42:19
Who is blind, but my servant?
Or who is as deaf as my messenger whom I send?
Who is as blind as he who is at peace,
and as blind as Yahweh’s servant?
and deaf but those lording over them and the servents of God have become blind
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:19Is 42:19מִ֤י עִוֵּר֙ כִּ֣י אִם־עַבְדִּ֔י וְחֵרֵ֖שׁ כְּמַלְאָכִ֣י אֶשְׁלָ֑ח מִ֤י עִוֵּר֙ כִּמְשֻׁלָּ֔ם וְעִוֵּ֖ר כְּעֶ֥בֶד יְהוָֽה׃Is 42:19
Who is blind, but my servant?
Or who is as deaf as my messenger whom I send?
Who is as blind as he who is at peace,
and as blind as Yahweh’s servant?
20Is 42:2020εἴδετε πλεονάκις καὶ οὐκ ἐφυλάξασθε ἠνοιγμένα τὰ ὦτα καὶ οὐκ ἠκούσατεIs 42:20
You see many things, but don’t observe.
His ears are open, but he doesn’t listen.
and did not guard, opening up the ear and not hearing
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-20 Editors: 1
Is 42:20Is 42:20‏{ ראית רָא֥וֹת }‏ רַבּ֖וֹת וְלֹ֣א תִשְׁמֹ֑ר פָּק֥וֹחַ אָזְנַ֖יִם וְלֹ֥א יִשְׁמָֽע׃
———
Ketib: ראית ⬪ Qere: רָא֥וֹת
Is 42:20
You see many things, but don’t observe.
His ears are open, but he doesn’t listen.
21Is 42:2121κύριος ὁ θεὸς ἐβούλετο ἵνα δικαιωθῇ καὶ μεγαλύνῃ αἴνεσιν καὶ εἶδονIs 42:21
It pleased Yahweh, for his righteousness’ sake, to magnify the law,
and make it honorable.
Lord the God was willing in order that he should be championed and have his praise magnified. I saw
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:21Is 42:21יְהוָ֥ה חָפֵ֖ץ לְמַ֣עַן צִדְק֑וֹ יַגְדִּ֥יל תּוֹרָ֖ה וְיַאְדִּֽיר׃Is 42:21
It pleased Yahweh, for his righteousness’ sake, to magnify the law,
and make it honorable.
22Is 42:2222καὶ ἐγένετο ὁ λαὸς πεπρονομευμένος καὶ διηρπασμένος ἡ γὰρ παγὶς ἐν τοῖς ταμιείοις πανταχοῦ καὶ ἐν οἴκοις ἅμα ὅπου ἔκρυψαν αὐτούς ἐγένοντο εἰς προνομήν καὶ οὐκ ἦν ὁ ἐξαιρούμενος ἅρπαγμα καὶ οὐκ ἦν ὁ λέγων ἀπόδοςIs 42:22
But this is a robbed and plundered people.
All of them are snared in holes,
and they are hidden in prisons.
They have become a prey, and no one delivers;
and a spoil, and no one says, ‘Restore them!’
and the people were plundered and siezed. For there was a trap in the storeroom everywhere and in the house together, where they hid themselves, they become plunder, and there was no one who extracted the prey, and there was no one who says "yield"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:22Is 42:22וְהוּא֮ עַם־בָּז֣וּז וְשָׁסוּי֒ הָפֵ֤חַ בַּֽחוּרִים֙ כֻּלָּ֔ם וּבְבָתֵּ֥י כְלָאִ֖ים הָחְבָּ֑אוּ הָי֤וּ לָבַז֙ וְאֵ֣ין מַצִּ֔יל מְשִׁסָּ֖ה וְאֵין־אֹמֵ֥ר הָשַֽׁב׃Is 42:22
But this is a robbed and plundered people.
All of them are snared in holes,
and they are hidden in prisons.
They have become a prey, and no one delivers;
and a spoil, and no one says, ‘Restore them!’
23Is 42:2323τίς ἐν ὑμῖν ὃς ἐνωτιεῖται ταῦτα εἰσακούσεται εἰς τὰ ἐπερχόμεναIs 42:23
Who is there among you who will give ear to this?
Who will listen and hear for the time to come?
Who among you, who gives ear to these things, who listens for coming things?
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:23Is 42:23מִ֥י בָכֶ֖ם יַאֲזִ֣ין זֹ֑את יַקְשִׁ֥ב וְיִשְׁמַ֖ע לְאָחֽוֹר׃Is 42:23
Who is there among you who will give ear to this?
Who will listen and hear for the time to come?
24Is 42:2424τίς ἔδωκεν εἰς διαρπαγὴν Ιακωβ καὶ Ισραηλ τοῖς προνομεύουσιν αὐτόν οὐχὶ ὁ θεός ᾧ ἡμάρτοσαν αὐτῷ καὶ οὐκ ἐβούλοντο ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ πορεύεσθαι οὐδὲ ἀκούειν τοῦ νόμου αὐτοῦIs 42:24
Who gave Jacob and Israel as plunder, to those who captured him?
and Israel to the robbers?
Didn’t Yahweh, he against whom we have sinned?
For they would not walk in his ways,
and they disobeyed his law.
Did not God, who you sinned (against), and were willing in to walk his ways nor listen to his instruction?*
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:24Is 42:24מִֽי־נָתַ֨ן ‏{ למשוסה לִמְשִׁסָּ֧ה }‏ יַעֲקֹ֛ב וְיִשְׂרָאֵ֥ל לְבֹזְזִ֖ים הֲל֣וֹא יְהוָ֑ה ז֚וּ חָטָ֣אנוּ ל֔וֹ וְלֹֽא־אָב֤וּ בִדְרָכָיו֙ הָל֔וֹךְ וְלֹ֥א שָׁמְע֖וּ בְּתוֹרָתֽוֹ׃
———
Ketib: למשוסה ⬪ Qere: לִמְשִׁסָּ֧ה
Is 42:24
Who gave Jacob as plunder,
and Israel to the robbers?
Didn’t Yahweh, he against whom we have sinned?
For they would not walk in his ways,
and they disobeyed his law.
25Is 42:2525καὶ ἐπήγαγεν ἐπ’ αὐτοὺς ὀργὴν θυμοῦ αὐτοῦ καὶ κατίσχυσεν αὐτοὺς πόλεμος καὶ οἱ συμφλέγοντες αὐτοὺς κύκλῳ καὶ οὐκ ἔγνωσαν ἕκαστος αὐτῶν οὐδὲ ἔθεντο ἐπὶ ψυχήνIs 42:25
Therefore he poured the fierceness of his anger on him,
and the strength of battle;
and it set him on fire all around, but he didn’t know;
and it burned him, but he didn’t take it to heart.”
and he lead upon them his anger of soul, his war prevailed over them and those who burned to ashes in a ring and he did not know each of them nor put it upon his soul
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-01-21 Editors: 1
Is 42:25Is 42:25וַיִּשְׁפֹּ֤ךְ עָלָיו֙ חֵמָ֣ה אַפּ֔וֹ וֶעֱז֖וּז מִלְחָמָ֑ה וַתְּלַהֲטֵ֤הוּ מִסָּבִיב֙ וְלֹ֣א יָדָ֔ע וַתִּבְעַר־בּ֖וֹ וְלֹא־יָשִׂ֥ים עַל־לֵֽב׃ פ Is 42:25
Therefore he poured the fierceness of his anger on him,
and the strength of battle;
and it set him on fire all around, but he didn’t know;
and it burned him, but he didn’t take it to heart.”
« Ch 41» Ch 43

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Sep-2023 03:42:54 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top