www.katabiblon.com

Ὠδαὶ

Odes

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina000Prayer of Anna the Mother of Samuel (1 Samuel 2:1–10)
προσευχὴ Αννας μητρὸς Σαμουηλ
0
---
11Sm 2:11ἐστερεώθη ἡ καρδία μου ἐν κυρίῳ ὑψώθη κέρας μου ἐν θεῷ μου ἐπλατύνθη ἐπ’ ἐχθρούς μου τὸ στόμα μου ηὐφράνθην ἐν σωτηρίᾳ σου1Sm 2:1
¶Hannah prayed, and said:
“My heart exults in Yahweh!
My horn is exalted in Yahweh.
My mouth is enlarged over my enemies,
because I rejoice in your salvation.
1Sm 2:11Sm 2:1וַתִּתְפַּלֵּ֤ל חַנָּה֙ וַתֹּאמַ֔ר עָלַ֤ץ לִבִּי֙ בַּֽיהוָ֔ה רָ֥מָה קַרְנִ֖י בַּֽיהוָ֑ה רָ֤חַב פִּי֙ עַל־א֣וֹיְבַ֔י כִּ֥י שָׂמַ֖חְתִּי בִּישׁוּעָתֶֽךָ׃1Sm 2:1
¶Hannah prayed, and said:
“My heart exults in Yahweh!
My horn is exalted in Yahweh.
My mouth is enlarged over my enemies,
because I rejoice in your salvation.
21Sm 2:22ὅτι οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς κύριος καὶ οὐκ ἔστιν δίκαιος ὡς ὁ θεὸς ἡμῶν οὐκ ἔστιν ἅγιος πλὴν σοῦ1Sm 2:2
There is no one as holy as Yahweh,
For there is no one besides you,
nor is there any rock like our God.
1Sm 2:21Sm 2:2אֵין־קָד֥וֹשׁ כַּיהוָ֖ה כִּ֣י אֵ֣ין בִּלְתֶּ֑ךָ וְאֵ֥ין צ֖וּר כֵּאלֹהֵֽינוּ׃1Sm 2:2
There is no one as holy as Yahweh,
For there is no one besides you,
nor is there any rock like our God.
31Sm 2:33μὴ καυχᾶσθε καὶ μὴ λαλεῖτε ὑψηλά μηδὲ ἐξελθάτω μεγαλορημοσύνη ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν ὅτι θεὸς γνώσεων κύριος καὶ θεὸς ἑτοιμάζον ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ1Sm 2:3
“Talk no more so exceeding proudly.
Don’t let arrogance come out of your mouth,
For Yahweh is a God of knowledge.
By him actions are weighed.
1Sm 2:31Sm 2:3אַל־תַּרְבּ֤וּ תְדַבְּרוּ֙ גְּבֹהָ֣ה גְבֹהָ֔ה יֵצֵ֥א עָתָ֖ק מִפִּיכֶ֑ם כִּ֣י אֵ֤ל דֵּעוֹת֙ יְהוָ֔ה ‏{ ולא וְל֥וֹ }‏ נִתְכְּנ֖וּ עֲלִלֽוֹת׃
———
Ketib: ולא ⬪ Qere: וְל֥וֹ
1Sm 2:3
“Talk no more so exceeding proudly.
Don’t let arrogance come out of your mouth,
For Yahweh is a God of knowledge.
By him actions are weighed.
41Sm 2:44τόξον δυνατῶν ἠσθένησεν καὶ ἀσθενοῦντες περιεζώσαντο δύναμιν1Sm 2:4
“The bows of the mighty men are broken.
Those who stumbled are armed with strength.
1Sm 2:41Sm 2:4קֶ֥שֶׁת גִּבֹּרִ֖ים חַתִּ֑ים וְנִכְשָׁלִ֖ים אָ֥זְרוּ חָֽיִל׃1Sm 2:4
“The bows of the mighty men are broken.
Those who stumbled are armed with strength.
51Sm 2:55πλήρεις ἄρτων ἠλαττώθησαν καὶ οἱ πεινῶντες παρῆκαν γῆν ὅτι στεῖρα ἔτεκεν ἑπτά καὶ ἡ πολλὴ ἐν τέκνοις ἠσθένησεν1Sm 2:5
Those who were full have hired themselves out for bread.
Those who were hungry have ceased to hunger.
Yes, the barren has borne seven.
She who has many children languishes.
1Sm 2:51Sm 2:5שְׂבֵעִ֤ים בַּלֶּ֙חֶם֙ נִשְׂכָּ֔רוּ וּרְעֵבִ֖ים חָדֵ֑לּוּ עַד־עֲקָרָה֙ יָלְדָ֣ה שִׁבְעָ֔ה וְרַבַּ֥ת בָּנִ֖ים אֻמְלָֽלָה׃1Sm 2:5
Those who were full have hired themselves out for bread.
Those who were hungry have ceased to hunger.
Yes, the barren has borne seven.
She who has many children languishes.
61Sm 2:66κύριος θανατοῖ καὶ ζωογονεῖ κατάγει εἰς ᾅδου καὶ ἀνάγει1Sm 2:6
“Yahweh kills, and makes alive allows to live.
He brings down to Sheol, and brings up.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2010-05-07 Editors: 1
1Sm 2:61Sm 2:6יְהוָ֖ה מֵמִ֣ית וּמְחַיֶּ֑ה מוֹרִ֥יד שְׁא֖וֹל וַיָּֽעַל׃1Sm 2:6
“Yahweh kills, and makes alive.
He brings down to Sheol, and brings up.
71Sm 2:77κύριος πτωχίζει καὶ πλουτίζει ταπεινοῖ καὶ ἀνυψοῖ1Sm 2:7
Yahweh makes poor, and makes rich.
He brings low, he also lifts up.
1Sm 2:71Sm 2:7יְהוָ֖ה מוֹרִ֣ישׁ וּמַעֲשִׁ֑יר מַשְׁפִּ֖יל אַף־מְרוֹמֵֽם׃1Sm 2:7
Yahweh makes poor, and makes rich.
He brings low, he also lifts up.
81Sm 2:88ἀνιστᾷ ἀπὸ γῆς πένητα καὶ ἀπὸ κοπρίας ἐγείρει πτωχὸν τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ δυναστῶν λαοῦ καὶ θρόνον δόξης κατακληρονομῶν αὐτοῖς1Sm 2:8
He raises up the poor out of the dust.
He lifts up the needy from the dunghill,
To make them sit with princes,
and inherit the throne of glory.
For the pillars of the earth are Yahweh’s.
He has set the world on them.
1Sm 2:81Sm 2:8מֵקִ֨ים מֵעָפָ֜ר דָּ֗ל מֵֽאַשְׁפֹּת֙ יָרִ֣ים אֶבְי֔וֹן לְהוֹשִׁיב֙ עִם־נְדִיבִ֔ים וְכִסֵּ֥א כָב֖וֹד יַנְחִלֵ֑ם כִּ֤י לַֽיהוָה֙ מְצֻ֣קֵי אֶ֔רֶץ וַיָּ֥שֶׁת עֲלֵיהֶ֖ם תֵּבֵֽל׃1Sm 2:8
He raises up the poor out of the dust.
He lifts up the needy from the dunghill,
To make them sit with princes,
and inherit the throne of glory.
For the pillars of the earth are Yahweh’s.
He has set the world on them.
91Sm 2:99διδοὺς εὐχὴν τῷ εὐχομένῳ καὶ εὐλόγησεν ἔτη δικαίου ὅτι οὐκ ἐν ἰσχύι δυνατὸς ἀνήρ1Sm 2:9
He will keep the feet of his holy ones,
but the wicked shall be put to silence in darkness;
for no man shall prevail by strength.
1Sm 2:91Sm 2:9רַגְלֵ֤י ‏{ חסידו חֲסִידָיו֙ }‏ יִשְׁמֹ֔ר וּרְשָׁעִ֖ים בַּחֹ֣שֶׁךְ יִדָּ֑מּוּ כִּֽי־לֹ֥א בְכֹ֖חַ יִגְבַּר־אִֽישׁ׃
———
Ketib: חסידו ⬪ Qere: חֲסִידָיו֙
1Sm 2:9
He will keep the feet of his holy ones,
but the wicked shall be put to silence in darkness;
for no man shall prevail by strength.
101Sm 2:1010κύριος ἀσθενῆ ποιήσει τὸν ἀντίδικον αὐτοῦ κύριος ἅγιος μὴ καυχάσθω ὁ σοφὸς ἐν τῇ σοφίᾳ αὐτοῦ καὶ μὴ καυχάσθω ὁ δυνατὸς ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ καὶ μὴ καυχάσθω ὁ πλούσιος ἐν τῷ πλούτῳ αὐτοῦ ἀλλ’ ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω ὁ καυχώμενος συνίειν καὶ γινώσκειν τὸν κύριον καὶ ποιεῖν κρίμα καὶ δικαιοσύνην ἐν μέσῳ τῆς γῆς κύριος ἀνέβη εἰς οὐρανοὺς καὶ ἐβρόντησεν αὐτὸς κρινεῖ ἄκρα γῆς δίκαιος ὢν καὶ δίδωσιν ἰσχὺν τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν καὶ ὑψώσει κέρας χριστοῦ αὐτοῦ1Sm 2:10
Those who strive with Yahweh shall be broken to pieces.
He will thunder against them in the sky.
“Yahweh will judge the ends of the earth.
He will give strength to his king,
and exalt the horn of his anointed.”
1Sm 2:101Sm 2:10יְהוָ֞ה יֵחַ֣תּוּ ‏{ מריבו מְרִיבָ֗יו }‏ ‏{ עלו עָלָיו֙ }‏ בַּשָּׁמַ֣יִם יַרְעֵ֔ם יְהוָ֖ה יָדִ֣ין אַפְסֵי־אָ֑רֶץ וְיִתֶּן־עֹ֣ז לְמַלְכּ֔וֹ וְיָרֵ֖ם קֶ֥רֶן מְשִׁיחֽוֹ׃ פ
———
Ketib: מריבו ⬪ Qere: מְרִיבָ֗יו
Ketib: עלו ⬪ Qere: עָלָיו֙
1Sm 2:10
Those who strive with Yahweh shall be broken to pieces.
He will thunder against them in the sky.
“Yahweh will judge the ends of the earth.
He will give strength to his king,
and exalt the horn of his anointed.”
« Ch 2» Ch 4

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Sep-2023 08:21:33 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top