www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Ps 104:11Gr. Psalm 103 (Heb. 104)
τῷ Δαυιδ εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον κύριε ὁ θεός μου ἐμεγαλύνθης σφόδρα ἐξομολόγησιν καὶ εὐπρέπειαν ἐνεδύσω
Ps 104:1
Bless Yahweh, my soul.
Yahweh, my God, you are very great.
You are clothed with honor and majesty.Bless The Lord oh my soul, The Lord my God, you were magnified exceedingly in one consentª and beautyᵇ, you were clothed
———
a εξομολογησιν: confession, out of one consent
b ευπρεπειαν: splendor, beauty
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-05-29 Editors: 1
Ps 104:1Ps 104:1בָּרֲכִ֥י נַפְשִׁ֗י אֶת־יְה֫וָ֥ה יְהוָ֣ה אֱ֭לֹהַי גָּדַ֣לְתָּ מְּאֹ֑ד ה֭וֹד וְהָדָ֣ר לָבָֽשְׁתָּ׃Ps 104:1
Bless Yahweh, my soul.
Yahweh, my God, you are very great.
You are clothed with honor and majesty.
2Ps 104:22ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον ἐκτείνων τὸν οὐρανὸν ὡσεὶ δέρρινPs 104:2
He covers himself with light as with a garment.
He stretches out the heavens like a curtain.Putting on light like a garment and stretching the heavens like skin
———
a δερριν skin
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-05-29 Editors: 1
Ps 104:2Ps 104:2עֹֽטֶה־א֭וֹר כַּשַּׂלְמָ֑ה נוֹטֶ֥ה שָׁ֝מַ֗יִם כַּיְרִיעָֽה׃Ps 104:2
He covers himself with light as with a garment.
He stretches out the heavens like a curtain.
3Ps 104:33ὁ στεγάζων ἐν ὕδασιν τὰ ὑπερῷα αὐτοῦ ὁ τιθεὶς νέφη τὴν ἐπίβασιν αὐτοῦ ὁ περιπατῶν ἐπὶ πτερύγων ἀνέμωνPs 104:3
He lays the beams of his rooms in the waters.
He makes the clouds his chariot.
He walks on the wings of the wind. The One covering His upper rooms with waters
The One arranging the clouds for His riding upon
The One walking upon the wings of the winds
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-05-29 Editors: 1
Ps 104:3Ps 104:3הַ֥מְקָרֶֽה בַמַּ֗יִם עֲ‍ֽלִיּ֫וֹתָ֥יו הַשָּׂם־עָבִ֥ים רְכוּב֑וֹ הַֽ֝מְהַלֵּ֗ךְ עַל־כַּנְפֵי־רֽוּחַ׃Ps 104:3
He lays the beams of his rooms in the waters.
He makes the clouds his chariot.
He walks on the wings of the wind.
4Ps 104:44ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγονPs 104:4
He makes his messengers winds;
his servants flames of fire.The One making His angels (messangers) spirits and His attendants a scourging fire
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-05-29 Editors: 1
Ps 104:4Ps 104:4עֹשֶׂ֣ה מַלְאָכָ֣יו רוּח֑וֹת מְ֝שָׁרְתָ֗יו אֵ֣שׁ לֹהֵֽט׃Ps 104:4
He makes his messengers winds;
his servants flames of fire.
5Ps 104:55ἐθεμελίωσεν τὴν γῆν ἐπὶ τὴν ἀσφάλειαν αὐτῆς οὐ κλιθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνοςPs 104:5
He laid the foundations of the earth,
that it should not be moved forever.He founded the earth upon her assurance that she would not tilt (lean, bend or wane) forever and ever
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-05-29 Editors: 1
Ps 104:5Ps 104:5יָֽסַד־אֶ֭רֶץ עַל־מְכוֹנֶ֑יהָ בַּל־תִּ֝מּ֗וֹט עוֹלָ֥ם וָעֶֽד׃Ps 104:5
He laid the foundations of the earth,
that it should not be moved forever.
6Ps 104:66ἄβυσσος ὡς ἱμάτιον τὸ περιβόλαιον αὐτοῦ ἐπὶ τῶν ὀρέων στήσονται ὕδαταPs 104:6
You covered it with the deep as with a cloak.
The waters stood above the mountains.The abyss, like clothing is his covering upon the mountains, the waters will be set (made to stand)
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-05-29 Editors: 1
Ps 104:6Ps 104:6תְּ֭הוֹם כַּלְּב֣וּשׁ כִּסִּית֑וֹ עַל־הָ֝רִ֗ים יַֽעַמְדוּ־מָֽיִם׃Ps 104:6
You covered it with the deep as with a cloak.
The waters stood above the mountains.
7Ps 104:77ἀπὸ ἐπιτιμήσεώς σου φεύξονται ἀπὸ φωνῆς βροντῆς σου δειλιάσουσινPs 104:7
At your rebuke they fled.
At the voice of your thunder they hurried away. will cower.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-05-29 Editors: 1
Ps 104:7Ps 104:7מִן־גַּעֲרָ֣תְךָ֣ יְנוּס֑וּן מִן־ק֥וֹל רַֽ֝עַמְךָ֗ יֵחָפֵזֽוּן׃Ps 104:7
At your rebuke they fled.
At the voice of your thunder they hurried away.
8Ps 104:88ἀναβαίνουσιν ὄρη καὶ καταβαίνουσιν πεδία εἰς τόπον ὃν ἐθεμελίωσας αὐτοῖςPs 104:8
The mountains rose,
the valleys sank down,
to the place which you had assigned to them.
Ps 104:8Ps 104:8יַעֲל֣וּ הָ֭רִים יֵרְד֣וּ בְקָע֑וֹת אֶל־מְ֝ק֗וֹם זֶ֤ה ׀ יָסַ֬דְתָּ לָהֶֽם׃Ps 104:8
The mountains rose,
the valleys sank down,
to the place which you had assigned to them.
9Ps 104:99ὅριον ἔθου ὃ οὐ παρελεύσονται οὐδὲ ἐπιστρέψουσιν καλύψαι τὴν γῆνPs 104:9
You have set a boundary that they may not pass over;
that they don’t turn again to cover the earth.
Ps 104:9Ps 104:9גְּֽבוּל־שַׂ֭מְתָּ בַּל־יַֽעֲבֹר֑וּן בַּל־יְ֝שׁוּב֗וּן לְכַסּ֥וֹת הָאָֽרֶץ׃Ps 104:9
You have set a boundary that they may not pass over;
that they don’t turn again to cover the earth.
10Ps 104:1010ὁ ἐξαποστέλλων πηγὰς ἐν φάραγξιν ἀνὰ μέσον τῶν ὀρέων διελεύσονται ὕδαταPs 104:10
He sends forth springs into the valleys.
They run among the mountains.The One sending forth springs into the clefts up the middle of the mountain the waters will pass through
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-05-29 Editors: 1
Ps 104:10Ps 104:10הַֽמְשַׁלֵּ֣חַ מַ֭עְיָנִים בַּנְּחָלִ֑ים בֵּ֥ין הָ֝רִ֗ים יְהַלֵּכֽוּן׃Ps 104:10
He sends forth springs into the valleys.
They run among the mountains.
11Ps 104:1111ποτιοῦσιν πάντα τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ προσδέξονται ὄναγροι εἰς δίψαν αὐτῶνPs 104:11
They give drink to every animal of the field.
The wild donkeys quench their thirst.
Ps 104:11Ps 104:11יַ֭שְׁקוּ כָּל־חַיְת֣וֹ שָׂדָ֑י יִשְׁבְּר֖וּ פְרָאִ֣ים צְמָאָֽם׃Ps 104:11
They give drink to every animal of the field.
The wild donkeys quench their thirst.
12Ps 104:1212ἐπ’ αὐτὰ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασκηνώσει ἐκ μέσου τῶν πετρῶν δώσουσιν φωνήνPs 104:12
The birds of the sky nest by them.
They sing among the branches.
Ps 104:12Ps 104:12עֲ֭לֵיהֶם עוֹף־הַשָּׁמַ֣יִם יִשְׁכּ֑וֹן מִבֵּ֥ין עֳ֝פָאיִ֗ם יִתְּנוּ־קֽוֹל׃Ps 104:12
The birds of the sky nest by them.
They sing among the branches.
13Ps 104:1313ποτίζων ὄρη ἐκ τῶν ὑπερῴων αὐτοῦ ἀπὸ καρποῦ τῶν ἔργων σου χορτασθήσεται ἡ γῆPs 104:13
He waters the mountains from his rooms.
The earth is filled with the fruit of your works.
Ps 104:13Ps 104:13מַשְׁקֶ֣ה הָ֭רִים מֵעֲלִיּוֹתָ֑יו מִפְּרִ֥י מַ֝עֲשֶׂ֗יךָ תִּשְׂבַּ֥ע הָאָֽרֶץ׃Ps 104:13
He waters the mountains from his rooms.
The earth is filled with the fruit of your works.
14Ps 104:1414ἐξανατέλλων χόρτον τοῖς κτήνεσιν καὶ χλόην τῇ δουλείᾳ τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἐξαγαγεῖν ἄρτον ἐκ τῆς γῆςPs 104:14
He causes the grass to grow for the livestock,
and plants for man to cultivate,
that he may bring forth food out of the earth:
Ps 104:14Ps 104:14מַצְמִ֤יחַ חָצִ֨יר ׀ לַבְּהֵמָ֗ה וְ֭עֵשֶׂב לַעֲבֹדַ֣ת הָאָדָ֑ם לְה֥וֹצִיא לֶ֝֗חֶם מִן־הָאָֽרֶץ׃Ps 104:14
He causes the grass to grow for the livestock,
and plants for man to cultivate,
that he may bring forth food out of the earth:
15Ps 104:1515καὶ οἶνος εὐφραίνει καρδίαν ἀνθρώπου τοῦ ἱλαρῦναι πρόσωπον ἐν ἐλαίῳ καὶ ἄρτος καρδίαν ἀνθρώπου στηρίζειPs 104:15
wine that makes glad the heart of man,
oil to make his face to shine,
and bread that strengthens man’s heart.
Ps 104:15Ps 104:15וְיַ֤יִן ׀ יְשַׂמַּ֬ח לְֽבַב־אֱנ֗וֹשׁ לְהַצְהִ֣יל פָּנִ֣ים מִשָּׁ֑מֶן וְ֝לֶ֗חֶם לְֽבַב־אֱנ֥וֹשׁ יִסְעָֽד׃Ps 104:15
wine that makes glad the heart of man,
oil to make his face to shine,
and bread that strengthens man’s heart.
16Ps 104:1616χορτασθήσεται τὰ ξύλα τοῦ πεδίου αἱ κέδροι τοῦ Λιβάνου ἃς ἐφύτευσενPs 104:16
Yahweh’s trees are well watered,
the cedars of Lebanon, which he has planted;
Ps 104:16Ps 104:16יִ֭שְׂבְּעוּ עֲצֵ֣י יְהוָ֑ה אַֽרְזֵ֥י לְ֝בָנ֗וֹן אֲשֶׁ֣ר נָטָֽע׃Ps 104:16
Yahweh’s trees are well watered,
the cedars of Lebanon, which he has planted;
17Ps 104:1717ἐκεῖ στρουθία ἐννοσσεύσουσιν τοῦ ἐρωδιοῦ ἡ οἰκία ἡγεῖται αὐτῶνPs 104:17
where the birds make their nests.
The stork makes its home in the fir trees.
Ps 104:17Ps 104:17אֲשֶׁר־שָׁ֭ם צִפֳּרִ֣ים יְקַנֵּ֑נוּ חֲ֝סִידָ֗ה בְּרוֹשִׁ֥ים בֵּיתָֽהּ׃Ps 104:17
where the birds make their nests.
The stork makes its home in the fir trees.
18Ps 104:1818ὄρη τὰ ὑψηλὰ ταῖς ἐλάφοις πέτρα καταφυγὴ τοῖς χοιρογρυλλίοιςPs 104:18
The high mountains are for the wild goats.
The rocks are a refuge for the rock badgers.
Ps 104:18Ps 104:18הָרִ֣ים הַ֭גְּבֹהִים לַיְּעֵלִ֑ים סְ֝לָעִ֗ים מַחְסֶ֥ה לַֽשְׁפַנִּֽים׃Ps 104:18
The high mountains are for the wild goats.
The rocks are a refuge for the rock badgers.
19Ps 104:1919ἐποίησεν σελήνην εἰς καιρούς ὁ ἥλιος ἔγνω τὴν δύσιν αὐτοῦPs 104:19
He appointed the moon for seasons.
The sun knows when to set.
Ps 104:19Ps 104:19עָשָׂ֣ה יָ֭רֵחַ לְמוֹעֲדִ֑ים שֶׁ֝֗מֶשׁ יָדַ֥ע מְבוֹאֽוֹ׃Ps 104:19
He appointed the moon for seasons.
The sun knows when to set.
20Ps 104:2020ἔθου σκότος καὶ ἐγένετο νύξ ἐν αὐτῇ διελεύσονται πάντα τὰ θηρία τοῦ δρυμοῦPs 104:20
You make darkness, and it is night,
in which all the animals of the forest prowl.
Ps 104:20Ps 104:20תָּֽשֶׁת־חֹ֭שֶׁךְ וִ֣יהִי לָ֑יְלָה בּֽוֹ־תִ֝רְמֹ֗שׂ כָּל־חַיְתוֹ־יָֽעַר׃Ps 104:20
You make darkness, and it is night,
in which all the animals of the forest prowl.
21Ps 104:2121σκύμνοι ὠρυόμενοι ἁρπάσαι καὶ ζητῆσαι παρὰ τοῦ θεοῦ βρῶσιν αὐτοῖςPs 104:21
The young lions roar after their prey,
and seek their food from God.
Ps 104:21Ps 104:21הַ֭כְּפִירִים שֹׁאֲגִ֣ים לַטָּ֑רֶף וּלְבַקֵּ֖שׁ מֵאֵ֣ל אָכְלָֽם׃Ps 104:21
The young lions roar after their prey,
and seek their food from God.
22Ps 104:2222ἀνέτειλεν ὁ ἥλιος καὶ συνήχθησαν καὶ ἐν ταῖς μάνδραις αὐτῶν κοιτασθήσονταιPs 104:22
The sun rises, and they steal away,
and lay down in their dens.
Ps 104:22Ps 104:22תִּזְרַ֣ח הַ֭שֶּׁמֶשׁ יֵאָסֵפ֑וּן וְאֶל־מְ֝עוֹנֹתָ֗ם יִרְבָּצֽוּן׃Ps 104:22
The sun rises, and they steal away,
and lay down in their dens.
23Ps 104:2323ἐξελεύσεται ἄνθρωπος ἐπὶ τὸ ἔργον αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ ἕως ἑσπέραςPs 104:23
Man goes forth to his work,
to his labor until the evening.
Ps 104:23Ps 104:23יֵצֵ֣א אָדָ֣ם לְפָעֳל֑וֹ וְֽלַעֲבֹ֖דָת֣וֹ עֲדֵי־עָֽרֶב׃Ps 104:23
Man goes forth to his work,
to his labor until the evening.
24Ps 104:2424ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας ἐπληρώθη ἡ γῆ τῆς κτήσεώς σουPs 104:24
Yahweh, how many are your works!
In wisdom have you made them all.
The earth is full of your riches.
Ps 104:24Ps 104:24מָֽה־רַבּ֬וּ מַעֲשֶׂ֨יךָ ׀ יְֽהוָ֗ה כֻּ֭לָּם בְּחָכְמָ֣ה עָשִׂ֑יתָ מָלְאָ֥ה הָ֝אָ֗רֶץ קִנְיָנֶֽךָ׃Ps 104:24
Yahweh, how many are your works!
In wisdom have you made them all.
The earth is full of your riches.
25Ps 104:2525αὕτη ἡ θάλασσα ἡ μεγάλη καὶ εὐρύχωρος ἐκεῖ ἑρπετά ὧν οὐκ ἔστιν ἀριθμός ζῷα μικρὰ μετὰ μεγάλωνPs 104:25
There is the sea, great and wide,
in which are innumerable living things,
both small and large animals.
Ps 104:25Ps 104:25זֶ֤ה ׀ הַיָּ֥ם גָּדוֹל֮ וּרְחַ֪ב יָ֫דָ֥יִם שָֽׁם־רֶ֭מֶשׂ וְאֵ֣ין מִסְפָּ֑ר חַיּ֥וֹת קְ֝טַנּ֗וֹת עִם־גְּדֹלֽוֹת׃Ps 104:25
There is the sea, great and wide,
in which are innumerable living things,
both small and large animals.
26Ps 104:2626ἐκεῖ πλοῖα διαπορεύονται δράκων οὗτος ὃν ἔπλασας ἐμπαίζειν αὐτῷPs 104:26
There the ships go,
and leviathan, whom you formed to play there.
Ps 104:26Ps 104:26שָׁ֭ם אֳנִיּ֣וֹת יְהַלֵּכ֑וּן לִ֝וְיָתָ֗ן זֶֽה־יָצַ֥רְתָּ לְשַֽׂחֶק־בּֽוֹ׃Ps 104:26
There the ships go,
and leviathan, whom you formed to play there.
27Ps 104:2727πάντα πρὸς σὲ προσδοκῶσιν δοῦναι τὴν τροφὴν αὐτοῖς εὔκαιρονPs 104:27
These all wait for you,
that you may give them their food in due season.
Ps 104:27Ps 104:27כֻּ֭לָּם אֵלֶ֣יךָ יְשַׂבֵּר֑וּן לָתֵ֖ת אָכְלָ֣ם בְּעִתּֽוֹ׃Ps 104:27
These all wait for you,
that you may give them their food in due season.
28Ps 104:2828δόντος σου αὐτοῖς συλλέξουσιν ἀνοίξαντος δέ σου τὴν χεῖρα τὰ σύμπαντα πλησθήσονται χρηστότητοςPs 104:28
You give to them; they gather.
You open your hand; they are satisfied with good.
Ps 104:28Ps 104:28תִּתֵּ֣ן לָ֭הֶם יִלְקֹט֑וּן תִּפְתַּ֥ח יָֽ֝דְךָ֗ יִשְׂבְּע֥וּן טֽוֹב׃Ps 104:28
You give to them; they gather.
You open your hand; they are satisfied with good.
29Ps 104:2929ἀποστρέψαντος δέ σου τὸ πρόσωπον ταραχθήσονται ἀντανελεῖς τὸ πνεῦμα αὐτῶν καὶ ἐκλείψουσιν καὶ εἰς τὸν χοῦν αὐτῶν ἐπιστρέψουσινPs 104:29
You hide your face: they are troubled;
you take away their breath: they die, and return to the dust.
Ps 104:29Ps 104:29תַּסְתִּ֥יר פָּנֶיךָ֮ יִֽבָּהֵ֫ל֥וּן תֹּסֵ֣ף ר֭וּחָם יִגְוָע֑וּן וְֽאֶל־עֲפָרָ֥ם יְשׁוּבֽוּן׃Ps 104:29
You hide your face: they are troubled;
you take away their breath: they die, and return to the dust.
30Ps 104:3030ἐξαποστελεῖς τὸ πνεῦμά σου καὶ κτισθήσονται καὶ ἀνακαινιεῖς τὸ πρόσωπον τῆς γῆςPs 104:30
You send forth your Spirit: they are created.
You renew the face of the ground.
Ps 104:30Ps 104:30תְּשַׁלַּ֣ח ר֭וּחֲךָ יִבָּרֵא֑וּן וּ֝תְחַדֵּ֗שׁ פְּנֵ֣י אֲדָמָֽה׃Ps 104:30
You send forth your Spirit: they are created.
You renew the face of the ground.
31Ps 104:3131ἤτω ἡ δόξα κυρίου εἰς τὸν αἰῶνα εὐφρανθήσεται κύριος ἐπὶ τοῖς ἔργοις αὐτοῦPs 104:31
Let the glory of Yahweh endure forever.
Let Yahweh rejoice in his works.
Ps 104:31Ps 104:31יְהִ֤י כְב֣וֹד יְהוָ֣ה לְעוֹלָ֑ם יִשְׂמַ֖ח יְהוָ֣ה בְּמַעֲשָֽׂיו׃Ps 104:31
Let the glory of Yahweh endure forever.
Let Yahweh rejoice in his works.
32Ps 104:3232ὁ ἐπιβλέπων ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ποιῶν αὐτὴν τρέμειν ὁ ἁπτόμενος τῶν ὀρέων καὶ καπνίζονταιPs 104:32
He looks at the earth, and it trembles.
He touches the mountains, and they smoke.
Ps 104:32Ps 104:32הַמַּבִּ֣יט לָ֭אָרֶץ וַתִּרְעָ֑ד יִגַּ֖ע בֶּהָרִ֣ים וְֽיֶעֱשָֽׁנוּ׃Ps 104:32
He looks at the earth, and it trembles.
He touches the mountains, and they smoke.
33Ps 104:3333ᾄσω τῷ κυρίῳ ἐν τῇ ζωῇ μου ψαλῶ τῷ θεῷ μου ἕως ὑπάρχωPs 104:33
I will sing to Yahweh as long as I live.
I will sing praise to my God while I have any being.
Ps 104:33Ps 104:33אָשִׁ֣ירָה לַיהוָ֣ה בְּחַיָּ֑י אֲזַמְּרָ֖ה לֵאלֹהַ֣י בְּעוֹדִֽי׃Ps 104:33
I will sing to Yahweh as long as I live.
I will sing praise to my God while I have any being.
34Ps 104:3434ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου ἐγὼ δὲ εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ κυρίῳPs 104:34
Let your meditation be sweet to him.
I will rejoice in Yahweh.
Ps 104:34Ps 104:34יֶעֱרַ֣ב עָלָ֣יו שִׂיחִ֑י אָ֝נֹכִ֗י אֶשְׂמַ֥ח בַּיהוָֽה׃Ps 104:34
Let your meditation be sweet to him.
I will rejoice in Yahweh.
35Ps 104:3535ἐκλίποισαν ἁμαρτωλοὶ ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἄνομοι ὥστε μὴ ὑπάρχειν αὐτούς εὐλόγει ἡ ψυχή μου τὸν κύριονPs 104:35
Let sinners be consumed out of the earth.
Let the wicked be no more.
Bless Yahweh, my soul.
Praise Yah!
Ps 104:35Ps 104:35יִתַּ֤מּוּ חַטָּאִ֨ים ׀ מִן־הָאָ֡רֶץ וּרְשָׁעִ֤ים ׀ ע֤וֹד אֵינָ֗ם בָּרֲכִ֣י נַ֭פְשִׁי אֶת־יְהוָ֗ה הַֽלְלוּ־יָֽהּ׃Ps 104:35
Let sinners be consumed out of the earth.
Let the wicked be no more.
Bless Yahweh, my soul.
Praise Yah!
« Ch 102» Ch 104

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 02:49:47 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top