www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Ps 139:0-11Gr. Psalm 138 (Heb. 139)
εἰς τὸ τέλος ψαλμὸς τῷ Δαυιδ κύριε ἐδοκίμασάς με καὶ ἔγνως με
Ps 139:0-1(0) ¶For the Chief Musician. A Psalm by David. (1)
YahwehLord, you have searched tried me,
and you know me.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2017-07-05 Editors: 1
Ps 139:1Ps 139:1לַ֭מְנַצֵּחַ לְדָוִ֣ד מִזְמ֑וֹר יְהוָ֥ה חֲ֝קַרְתַּ֗נִי וַתֵּדָֽע׃Ps 139:0-1
(0) ¶For the Chief Musician. A Psalm by David. (1)
Yahweh, you have searched me,
and you know me.
2Ps 139:22σὺ ἔγνως τὴν καθέδραν μου καὶ τὴν ἔγερσίν μου σὺ συνῆκας τοὺς διαλογισμούς μου ἀπὸ μακρόθενPs 139:2
You know my sitting downseat and my rising upresurrectionª.
You perceive my thoughts from afar.You understand my thoughts from afar
———
a only used one time, Matt 27:53
b καθέδραν only used in gospel of Matthew and Mark to refer to the seats of those who sold doves (Matt 21:12, Mk 11:25) and the seat of Moses' authority (Mt 23:2). This is the Greek word from which the Roman Catholic Church derrives the Latin words ex-cathedra to refer to the imagined seat of authority of the pope.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:2Ps 139:2אַתָּ֣ה יָ֭דַעְתָּ שִׁבְתִּ֣י וְקוּמִ֑י בַּ֥נְתָּה לְ֝רֵעִ֗י מֵרָחֽוֹק׃Ps 139:2
You know my sitting down and my rising up.
You perceive my thoughts from afar.
3Ps 139:33τὴν τρίβον μου καὶ τὴν σχοῖνόν μου σὺ ἐξιχνίασας καὶ πάσας τὰς ὁδούς μου προεῖδεςPs 139:3
You search outtraced my path and my lying downmy measure (distance),
and are acquainted with all my ways, you foresaw.
———
a εξιχνευω to track out to trace out, to fathom, to examine [Analytical Lexicon to the Septuagint, Bernard Taylor, p 206]
b σχοινον: 2nd declension masc singular, an Egyptian land measure, a reed, a rush [Perseus Digital Library]
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:3Ps 139:3אָרְחִ֣י וְרִבְעִ֣י זֵרִ֑יתָ וְֽכָל־דְּרָכַ֥י הִסְכַּֽנְתָּה׃Ps 139:3
You search out my path and my lying down,
and are acquainted with all my ways.
4Ps 139:44ὅτι οὐκ ἔστιν λόγος ἐν γλώσσῃ μουPs 139:4
For there is not a word on my tongue,
but, behold, Yahweh, you know it altogether.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:4Ps 139:4כִּ֤י אֵ֣ין מִ֭לָּה בִּלְשׁוֹנִ֑י הֵ֥ן יְ֝הוָ֗ה יָדַ֥עְתָּ כֻלָּֽהּ׃Ps 139:4
For there is not a word on my tongue,
but, behold, Yahweh, you know it altogether.
5Ps 139:55ἰδού κύριε σὺ ἔγνως πάντα τὰ ἔσχατα καὶ τὰ ἀρχαῖα σὺ ἔπλασάς με καὶ ἔθηκας ἐπ’ ἐμὲ τὴν χεῖρά σουPs 139:5
You hem me in behind and before.
You laid your hand on me.behold, You knew all Lord: the last and the beginning; you molded me and you put your hand over me
[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-03-07 Editors: 1
Ps 139:5Ps 139:5אָח֣וֹר וָקֶ֣דֶם צַרְתָּ֑נִי וַתָּ֖שֶׁת עָלַ֣י כַּפֶּֽכָה׃Ps 139:5
You hem me in behind and before.
You laid your hand on me.
6Ps 139:66ἐθαυμαστώθη ἡ γνῶσίς σου ἐξ ἐμοῦ ἐκραταιώθη οὐ μὴ δύνωμαι πρὸς αὐτήνPs 139:6
This knowledge is beyond me.
It’s lofty.
I can’t attain it.Your knowledge was magnified out of meª, it was strengthened, I can not attain it
———
a see Psalm 15:3 for precedence of how God magnified His desire in His saints...
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:6Ps 139:6‏{ פלאיה פְּלִ֣יאָֽה }‏ דַ֣עַת מִמֶּ֑נִּי נִ֝שְׂגְּבָ֗ה לֹא־א֥וּכַֽל לָֽהּ׃
———
Ketib: פלאיה ⬪ Qere: פְּלִ֣יאָֽה
Ps 139:6
This knowledge is beyond me.
It’s lofty.
I can’t attain it.
7Ps 139:77ποῦ πορευθῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός σου καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου ποῦ φύγωPs 139:7
Where could I go from your Spirit?
Or where could I flee from your presenceface?
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:7Ps 139:7אָ֭נָ֥ה אֵלֵ֣ךְ מֵרוּחֶ֑ךָ וְ֝אָ֗נָה מִפָּנֶ֥יךָ אֶבְרָֽח׃Ps 139:7
Where could I go from your Spirit?
Or where could I flee from your presence?
8Ps 139:88ἐὰν ἀναβῶ εἰς τὸν οὐρανόν σὺ εἶ ἐκεῖ ἐὰν καταβῶ εἰς τὸν ᾅδην πάρειPs 139:8
If I ascend up into heaven, you are there.
If I make my bed in Sheol, behold, you are there!If I should descend into Hades, you are presentª
———
a paraeimi is a different verb than eimi... God IS in heaven but He is NEARBY Hades..
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:8Ps 139:8אִם־אֶסַּ֣ק שָׁ֭מַיִם שָׁ֣ם אָ֑תָּה וְאַצִּ֖יעָה שְּׁא֣וֹל הִנֶּֽךָּ׃Ps 139:8
If I ascend up into heaven, you are there.
If I make my bed in Sheol, behold, you are there!
9Ps 139:99ἐὰν ἀναλάβοιμι τὰς πτέρυγάς μου κατ’ ὄρθρον καὶ κατασκηνώσω εἰς τὰ ἔσχατα τῆς θαλάσσηςPs 139:9
If I take the wings of the dawn,
and settle in the uttermost parts of the sea;
Ps 139:9Ps 139:9אֶשָּׂ֥א כַנְפֵי־שָׁ֑חַר אֶ֝שְׁכְּנָ֗ה בְּאַחֲרִ֥ית יָֽם׃Ps 139:9
If I take the wings of the dawn,
and settle in the uttermost parts of the sea;
10Ps 139:1010καὶ γὰρ ἐκεῖ ἡ χείρ σου ὁδηγήσει με καὶ καθέξει με ἡ δεξιά σουPs 139:10
Even there your hand will lead me,
and your right hand will hold me.
Ps 139:10Ps 139:10גַּם־שָׁ֭ם יָדְךָ֣ תַנְחֵ֑נִי וְֽתֹאחֲזֵ֥נִי יְמִינֶֽךָ׃Ps 139:10
Even there your hand will lead me,
and your right hand will hold me.
11Ps 139:1111καὶ εἶπα ἄρα σκότος καταπατήσει με καὶ νὺξ φωτισμὸς ἐν τῇ τρυφῇ μουPs 139:11
If I say, “Surely the darkness will overwhelm me;
the light around me will be night;”and I said therefore darkness will trample me and night will be illumination in my indulgence
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:11Ps 139:11וָ֭אֹמַר אַךְ־חֹ֣שֶׁךְ יְשׁוּפֵ֑נִי וְ֝לַ֗יְלָה א֣וֹר בַּעֲדֵֽנִי׃Ps 139:11
If I say, “Surely the darkness will overwhelm me;
the light around me will be night;”
12Ps 139:1212ὅτι σκότος οὐ σκοτισθήσεται ἀπὸ σοῦ καὶ νὺξ ὡς ἡμέρα φωτισθήσεται ὡς τὸ σκότος αὐτῆς οὕτως καὶ τὸ φῶς αὐτῆςPs 139:12
even the darkness doesn’t hide from you,
but the night shines as the day.
The darkness is like light to you.because darkness will not be darkened from you and night will be illumined like day, and as her darkness, so her light.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:12Ps 139:12גַּם־חֹשֶׁךְ֮ לֹֽא־יַחְשִׁ֪יךְ מִ֫מֶּ֥ךָ וְ֭לַיְלָה כַּיּ֣וֹם יָאִ֑יר כַּ֝חֲשֵׁיכָ֗ה כָּאוֹרָֽה׃Ps 139:12
even the darkness doesn’t hide from you,
but the night shines as the day.
The darkness is like light to you.
13Ps 139:1313ὅτι σὺ ἐκτήσω τοὺς νεφρούς μου κύριε ἀντελάβου μου ἐκ γαστρὸς μητρός μουPs 139:13
For you formed my inmost being, Lord.
You knit me together in my mother’s womb.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:13Ps 139:13כִּֽי־אַ֭תָּה קָנִ֣יתָ כִלְיֹתָ֑י תְּ֝סֻכֵּ֗נִי בְּבֶ֣טֶן אִמִּֽי׃Ps 139:13
For you formed my inmost being.
You knit me together in my mother’s womb.
14Ps 139:1414ἐξομολογήσομαί σοι ὅτι φοβερῶς ἐθαυμαστώθην θαυμάσια τὰ ἔργα σου καὶ ἡ ψυχή μου γινώσκει σφόδραPs 139:14
I will give thanks to you,
for I am fearfully and wonderfully made.
Your works are wonderful.
My soul knows that very well.
I will fully acknowledge (consent verbatim to) you because I was fearfully magnified, wonderful are your works and my soul knows exceedingly
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:14Ps 139:14אֽוֹדְךָ֗ עַ֤ל כִּ֥י נוֹרָא֗וֹת נִ֫פְלֵ֥יתִי נִפְלָאִ֥ים מַעֲשֶׂ֑יךָ וְ֝נַפְשִׁ֗י יֹדַ֥עַת מְאֹֽד׃Ps 139:14
I will give thanks to you,
for I am fearfully and wonderfully made.
Your works are wonderful.
My soul knows that very well.
15Ps 139:1515οὐκ ἐκρύβη τὸ ὀστοῦν μου ἀπὸ σοῦ ὃ ἐποίησας ἐν κρυφῇ καὶ ἡ ὑπόστασίς μου ἐν τοῖς κατωτάτοις τῆς γῆςPs 139:15
My frame wasn’t hidden from you,my bone was no secret from you which you made in secret
and my frame in the depths of the earth
when I was made in secret,
woven together in the depths of the earth.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:15Ps 139:15לֹא־נִכְחַ֥ד עָצְמִ֗י מִ֫מֶּ֥ךָּ אֲשֶׁר־עֻשֵּׂ֥יתִי בַסֵּ֑תֶר רֻ֝קַּ֗מְתִּי בְּֽתַחְתִּיּ֥וֹת אָֽרֶץ׃Ps 139:15
My frame wasn’t hidden from you,
when I was made in secret,
woven together in the depths of the earth.
16Ps 139:1616τὸ ἀκατέργαστόν μου εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοί σου καὶ ἐπὶ τὸ βιβλίον σου πάντες γραφήσονται ἡμέρας πλασθήσονται καὶ οὐθεὶς ἐν αὐτοῖςPs 139:16
Your eyes saw my body.
In your book they were all written,
the days that were ordained for me,
when as yet there were none of them.beheld me uncultivated and upon your book all will be written, by day they will be formed when none of them yet existed
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:16Ps 139:16גָּלְמִ֤י ׀ רָ֘א֤וּ עֵינֶ֗יךָ וְעַֽל־סִפְרְךָ֮ כֻּלָּ֪ם יִכָּ֫תֵ֥בוּ יָמִ֥ים יֻצָּ֑רוּ ‏{ ולא וְל֖וֹ }‏ אֶחָ֣ד בָּהֶֽם׃
———
Ketib: ולא ⬪ Qere: וְל֖וֹ
Ps 139:16
Your eyes saw my body.
In your book they were all written,
the days that were ordained for me,
when as yet there were none of them.
17Ps 139:1717ἐμοὶ δὲ λίαν ἐτιμήθησαν οἱ φίλοι σου ὁ θεός λίαν ἐκραταιώθησαν αἱ ἀρχαὶ αὐτῶνPs 139:17
How precious to me are your thoughts, God!
How vast is the sum of them!But to me, Oh God, your friends were very honored, their rulers became very strong
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:17Ps 139:17וְלִ֗י מַה־יָּקְר֣וּ רֵעֶ֣יךָ אֵ֑ל מֶ֥ה עָ֝צְמוּ רָאשֵׁיהֶֽם׃Ps 139:17
How precious to me are your thoughts, God!
How vast is the sum of them!
18Ps 139:1818ἐξαριθμήσομαι αὐτούς καὶ ὑπὲρ ἄμμον πληθυνθήσονται ἐξηγέρθην καὶ ἔτι εἰμὶ μετὰ σοῦPs 139:18
If I would count them, they are more in number than the sand.
When I wake up,When I am resurrected I am still with you.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-29 Editors: 1
Ps 139:18Ps 139:18אֶ֭סְפְּרֵם מֵח֣וֹל יִרְבּ֑וּן הֱ֝קִיצֹ֗תִי וְעוֹדִ֥י עִמָּֽךְ׃Ps 139:18
If I would count them, they are more in number than the sand.
When I wake up, I am still with you.
19Ps 139:1919ἐὰν ἀποκτείνῃς ἁμαρτωλούς ὁ θεός ἄνδρες αἱμάτων ἐκκλίνατε ἀπ’ ἐμοῦPs 139:19
If only you, God, would kill the wicked.
Get away from me, you bloodthirsty men!
Ps 139:19Ps 139:19אִם־תִּקְטֹ֖ל אֱל֥וֹהַּ ׀ רָשָׁ֑ע וְאַנְשֵׁ֥י דָ֝מִ֗ים ס֣וּרוּ מֶֽנִּי׃Ps 139:19
If only you, God, would kill the wicked.
Get away from me, you bloodthirsty men!
20Ps 139:2020ὅτι ἐρεῖς εἰς διαλογισμόν λήμψονται εἰς ματαιότητα τὰς πόλεις σουPs 139:20
For they speak against you wickedly.
Your enemies take your name in vain.
Ps 139:20Ps 139:20אֲשֶׁ֣ר יֹ֭אמְרֻךָ לִמְזִמָּ֑ה נָשֻׂ֖א לַשָּׁ֣וְא עָרֶֽיךָ׃Ps 139:20
For they speak against you wickedly.
Your enemies take your name in vain.
21Ps 139:2121οὐχὶ τοὺς μισοῦντάς σε κύριε ἐμίσησα καὶ ἐπὶ τοῖς ἐχθροῖς σου ἐξετηκόμηνPs 139:21
Yahweh, don’t IDid I not hate those who hate you Oh Lord, and upon your enemies am I not melting awayª?
Am I not grieved with those who rise up against you?
———
a εξετηκομεν/ εκτηκωto melt out, destroy, by melting 1st pereson sing. impf. ind. mp (credit: Morpheus from Perseus Digital Library at Tufts University "An Intermediate Greek-English Lexicon" Liddell, Scott")
[translations][edit][history]
Last Edited: 2022-03-07 Editors: 1
Ps 139:21Ps 139:21הֲלֽוֹא־מְשַׂנְאֶ֖יךָ יְהוָ֥ה ׀ אֶשְׂנָ֑א וּ֝בִתְקוֹמְמֶ֗יךָ אֶתְקוֹטָֽט׃Ps 139:21
Yahweh, don’t I hate those who hate you?
Am I not grieved with those who rise up against you?
22Ps 139:2222τέλειον μῖσος ἐμίσουν αὐτούς εἰς ἐχθροὺς ἐγένοντό μοιPs 139:22
I hate them with perfect hatred.
They have become my enemies.
Ps 139:22Ps 139:22תַּכְלִ֣ית שִׂנְאָ֣ה שְׂנֵאתִ֑ים לְ֝אוֹיְבִ֗ים הָ֣יוּ לִֽי׃Ps 139:22
I hate them with perfect hatred.
They have become my enemies.
23Ps 139:2323δοκίμασόν με ὁ θεός καὶ γνῶθι τὴν καρδίαν μου ἔτασόν με καὶ γνῶθι τὰς τρίβους μουPs 139:23
Search me, God, and know my heart.
Try me, and know my thoughts.Prove me, Oh God, and know my heart, examine me, and know my paths
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-05-27 Editors: 1
Ps 139:23Ps 139:23חָקְרֵ֣נִי אֵ֭ל וְדַ֣ע לְבָבִ֑י בְּ֝חָנֵ֗נִי וְדַ֣ע שַׂרְעַפָּֽי׃Ps 139:23
Search me, God, and know my heart.
Try me, and know my thoughts.
24Ps 139:2424καὶ ἰδὲ εἰ ὁδὸς ἀνομίας ἐν ἐμοί καὶ ὁδήγησόν με ἐν ὁδῷ αἰωνίᾳPs 139:24
See if there is any wicked way in me,
and lead me in the everlasting way.
Ps 139:24Ps 139:24וּרְאֵ֗ה אִם־דֶּֽרֶךְ־עֹ֥צֶב בִּ֑י וּ֝נְחֵ֗נִי בְּדֶ֣רֶךְ עוֹלָֽם׃Ps 139:24
See if there is any wicked way in me,
and lead me in the everlasting way.
« Ch 137» Ch 139

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 06:16:28 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top