www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Ps 146:11Gr. Psalm 145 (Heb. 146)
αλληλουια Αγγαιου καὶ Ζαχαριου αἴνει ἡ ψυχή μου τὸν κύριον
Ps 146:1
Praise YahThe Lord oh my soul!
Praise Yahweh, my soul.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-10 Editors: 1
Ps 146:1Ps 146:1הַֽלְלוּ־יָ֡הּ הַלְלִ֥י נַ֝פְשִׁ֗י אֶת־יְהוָֽה׃Ps 146:1
Praise Yah!
Praise Yahweh, my soul.
2Ps 146:22αἰνέσω κύριον ἐν ζωῇ μου ψαλῶ τῷ θεῷ μου ἕως ὑπάρχωPs 146:2
While I live, I will praise Yahweh.
I will sing praises to my God as long as I exist.
¶I will praise the Lord with my life and and will play to my God for as long as I am able
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-10 Editors: 1
Ps 146:2Ps 146:2אֲהַלְלָ֣ה יְהוָ֣ה בְּחַיָּ֑י אֲזַמְּרָ֖ה לֵֽאלֹהַ֣י בְּעוֹדִֽי׃Ps 146:2
While I live, I will praise Yahweh.
I will sing praises to my God as long as I exist.
3Ps 146:33μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας καὶ ἐφ’ υἱοὺς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστιν σωτηρίαPs 146:3
Don’t put your trust in princes,
each a son of man in whom there is no helpDon't.be persuaded by and the sons of men in whom there is no salvation
———
a notice the emendation of the Masoretic text which removes the PLURALs of the nouns to leave it "son of man"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2023-08-06 Editors: 1
Ps 146:3Ps 146:3אַל־תִּבְטְח֥וּ בִנְדִיבִ֑ים בְּבֶן־אָדָ֓ם ׀ שֶׁ֤אֵֽין ל֥וֹ תְשׁוּעָֽה׃Ps 146:3
Don’t put your trust in princes,
each a son of man in whom there is no help.
4Ps 146:44ἐξελεύσεται τὸ πνεῦμα αὐτοῦ καὶ ἐπιστρέψει εἰς τὴν γῆν αὐτοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἀπολοῦνται πάντες οἱ διαλογισμοὶ αὐτῶνPs 146:4
His spirit departs, and he returns to the earth.
In that very day, his thoughts perish.all his arguments will be destroyed.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-10 Editors: 1
Ps 146:4Ps 146:4תֵּצֵ֣א ר֭וּחוֹ יָשֻׁ֣ב לְאַדְמָת֑וֹ בַּיּ֥וֹם הַ֝ה֗וּא אָבְד֥וּ עֶשְׁתֹּנֹתָֽיו׃Ps 146:4
His spirit departs, and he returns to the earth.
In that very day, his thoughts perish.
5Ps 146:55μακάριος οὗ ὁ θεὸς Ιακωβ βοηθός ἡ ἐλπὶς αὐτοῦ ἐπὶ κύριον τὸν θεὸν αὐτοῦPs 146:5
Happy is he who has the God of Jacob for his help,
whose hope is in YahwehThe Lord, his God:
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-10 Editors: 1
Ps 146:5Ps 146:5אַשְׁרֵ֗י שֶׁ֤אֵ֣ל יַעֲקֹ֣ב בְּעֶזְר֑וֹ שִׂ֝בְר֗וֹ עַל־יְהוָ֥ה אֱלֹהָֽיו׃Ps 146:5
Happy is he who has the God of Jacob for his help,
whose hope is in Yahweh, his God:
6Ps 146:66τὸν ποιήσαντα τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς τὸν φυλάσσοντα ἀλήθειαν εἰς τὸν αἰῶναPs 146:6
who made heaven and earth,
the sea, and all that is in them;
who keeps truth forever;
Ps 146:6Ps 146:6עֹשֶׂ֤ה ׀ שָׁ֘מַ֤יִם וָאָ֗רֶץ אֶת־הַיָּ֥ם וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בָּ֑ם הַשֹּׁמֵ֖ר אֱמֶ֣ת לְעוֹלָֽם׃Ps 146:6
who made heaven and earth,
the sea, and all that is in them;
who keeps truth forever;
7Ps 146:77ποιοῦντα κρίμα τοῖς ἀδικουμένοις διδόντα τροφὴν τοῖς πεινῶσιν κύριος λύει πεπεδημένουςPs 146:7
who executes justice for the oppressed;
who gives food to the hungry.
YahwehThe Lord frees the prisonerscaptives.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-10 Editors: 1
Ps 146:7Ps 146:7עֹשֶׂ֤ה מִשְׁפָּ֨ט ׀ לָעֲשׁוּקִ֗ים נֹתֵ֣ן לֶ֭חֶם לָרְעֵבִ֑ים יְ֝הוָ֗ה מַתִּ֥יר אֲסוּרִֽים׃Ps 146:7
who executes justice for the oppressed;
who gives food to the hungry.
Yahweh frees the prisoners.
8Ps 146:88κύριος ἀνορθοῖ κατερραγμένους κύριος σοφοῖ τυφλούς κύριος ἀγαπᾷ δικαίουςPs 146:8
Yahweh The Lord opens the eyes of the blind.
Yahweh raises up those who are bowed down.
Yahweh loves the righteous.rebuilds what has broken down
¶The Lord is wise to the blind
¶The Lord is loving to the righteous
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-10 Editors: 1
Ps 146:8Ps 146:8יְהוָ֤ה ׀ פֹּ֘קֵ֤חַ עִוְרִ֗ים יְ֭הוָה זֹקֵ֣ף כְּפוּפִ֑ים יְ֝הוָ֗ה אֹהֵ֥ב צַדִּיקִֽים׃Ps 146:8
Yahweh opens the eyes of the blind.
Yahweh raises up those who are bowed down.
Yahweh loves the righteous.
9Ps 146:99κύριος φυλάσσει τοὺς προσηλύτους ὀρφανὸν καὶ χήραν ἀναλήμψεται καὶ ὁδὸν ἁμαρτωλῶν ἀφανιεῖPs 146:9
Yahweh preserves the foreigners.
He upholds the fatherless and widow,
but the way of the wicked he turns upside down.The Lord guards the proselytes; The widow and the orphan He will take up and the way of the sinful will be erased.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-10 Editors: 1
Ps 146:9Ps 146:9יְהוָ֤ה ׀ שֹׁ֘מֵ֤ר אֶת־גֵּרִ֗ים יָת֣וֹם וְאַלְמָנָ֣ה יְעוֹדֵ֑ד וְדֶ֖רֶךְ רְשָׁעִ֣ים יְעַוֵּֽת׃Ps 146:9
Yahweh preserves the foreigners.
He upholds the fatherless and widow,
but the way of the wicked he turns upside down.
10Ps 146:1010βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα ὁ θεός σου Σιων εἰς γενεὰν καὶ γενεάνPs 146:10
YahwehThe Lord will reign forever;
your God, O Zion, to all generations.
Praise Yah!
[translations][edit][history]
Last Edited: 2016-12-10 Editors: 1
Ps 146:10Ps 146:10יִמְלֹ֤ךְ יְהוָ֨ה ׀ לְעוֹלָ֗ם אֱלֹהַ֣יִךְ צִ֭יּוֹן לְדֹ֥ר וָדֹ֗ר הַֽלְלוּ־יָֽהּ׃Ps 146:10
Yahweh will reign forever;
your God, O Zion, to all generations.
Praise Yah!
« Ch 144» Ch 146

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Wednesday, 27-Sep-2023 08:01:14 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top