www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Ps 17:0-11Gr. Psalm 16 (Heb. 17)
προσευχὴ τοῦ Δαυιδ εἰσάκουσον κύριε τῆς δικαιοσύνης μου πρόσχες τῇ δεήσει μου ἐνώτισαι τῆς προσευχῆς μου οὐκ ἐν χείλεσιν δολίοις
Ps 17:0-1(0) ¶A Prayer by David. (1)
Hear, Yahweh, my righteous plea;
Give ear to my prayer, that doesn’t go out of deceitful lips.Lord of my righteousness,
attend to my plea, listen to my prayer not from deceitful lips
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-07-02 Editors: 1
Ps 17:1Ps 17:1תְּפִלָּ֗ה לְדָ֫וִ֥ד שִׁמְעָ֤ה יְהוָ֨ה ׀ צֶ֗דֶק הַקְשִׁ֥יבָה רִנָּתִ֗י הַאֲזִ֥ינָה תְפִלָּתִ֑י בְּ֝לֹ֗א שִׂפְתֵ֥י מִרְמָֽה׃Ps 17:0-1
(0) ¶A Prayer by David. (1)
Hear, Yahweh, my righteous plea;
Give ear to my prayer, that doesn’t go out of deceitful lips.
2Ps 17:22ἐκ προσώπου σου τὸ κρίμα μου ἐξέλθοι οἱ ὀφθαλμοί μου ἰδέτωσαν εὐθύτηταςPs 17:2
Let my sentence come forth from your presence.
Let your eyes look on equity.May my judgment come from before your face, let my eyes behold uprightness
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-07-02 Editors: 1
Ps 17:2Ps 17:2מִ֭לְּפָנֶיךָ מִשְׁפָּטִ֣י יֵצֵ֑א עֵ֝ינֶ֗יךָ תֶּחֱזֶ֥ינָה מֵישָׁרִֽים׃Ps 17:2
Let my sentence come forth from your presence.
Let your eyes look on equity.
3Ps 17:33ἐδοκίμασας τὴν καρδίαν μου ἐπεσκέψω νυκτός ἐπύρωσάς με καὶ οὐχ εὑρέθη ἐν ἐμοὶ ἀδικίαPs 17:3
You have proved my heart.
You have visited me in the night.
You have tried me, and found nothing.
I have resolved that my mouth shall not disobey.
Ps 17:3Ps 17:3בָּ֘חַ֤נְתָּ לִבִּ֨י ׀ פָּ֘קַ֤דְתָּ לַּ֗יְלָה צְרַפְתַּ֥נִי בַל־תִּמְצָ֑א זַ֝מֹּתִ֗י בַּל־יַעֲבָר־פִּֽי׃Ps 17:3
You have proved my heart.
You have visited me in the night.
You have tried me, and found nothing.
I have resolved that my mouth shall not disobey.
4Ps 17:44ὅπως ἂν μὴ λαλήσῃ τὸ στόμα μου τὰ ἔργα τῶν ἀνθρώπων διὰ τοὺς λόγους τῶν χειλέων σου ἐγὼ ἐφύλαξα ὁδοὺς σκληράςPs 17:4
As for the works of men, by the word of your lips,
I have kept myself from the ways of the violent.
Ps 17:4Ps 17:4לִפְעֻלּ֣וֹת אָ֭דָם בִּדְבַ֣ר שְׂפָתֶ֑יךָ אֲנִ֥י שָׁ֝מַ֗רְתִּי אָרְח֥וֹת פָּרִֽיץ׃Ps 17:4
As for the works of men, by the word of your lips,
I have kept myself from the ways of the violent.
5Ps 17:55κατάρτισαι τὰ διαβήματά μου ἐν ταῖς τρίβοις σου ἵνα μὴ σαλευθῶσιν τὰ διαβήματά μουPs 17:5
My steps have held fast to your paths.
My feet have not slipped.
Ps 17:5Ps 17:5תָּמֹ֣ךְ אֲ֭שֻׁרַי בְּמַעְגְּלוֹתֶ֑יךָ בַּל־נָמ֥וֹטּוּ פְעָמָֽי׃Ps 17:5
My steps have held fast to your paths.
My feet have not slipped.
6Ps 17:66ἐγὼ ἐκέκραξα ὅτι ἐπήκουσάς μου ὁ θεός κλῖνον τὸ οὖς σου ἐμοὶ καὶ εἰσάκουσον τῶν ῥημάτων μουPs 17:6
I have called on you, for you will answer me, God.
Turn your ear to me.
Hear my speech.
Ps 17:6Ps 17:6אֲנִֽי־קְרָאתִ֣יךָ כִֽי־תַעֲנֵ֣נִי אֵ֑ל הַֽט־אָזְנְךָ֥ לִ֝֗י שְׁמַ֣ע אִמְרָתִֽי׃Ps 17:6
I have called on you, for you will answer me, God.
Turn your ear to me.
Hear my speech.
7Ps 17:77θαυμάστωσον τὰ ἐλέη σου ὁ σῴζων τοὺς ἐλπίζοντας ἐπὶ σὲ ἐκ τῶν ἀνθεστηκότων τῇ δεξιᾷ σουPs 17:7
Show your marvelous loving kindness,
you who save those who take refuge by your right hand from their enemies.
Ps 17:7Ps 17:7הַפְלֵ֣ה חֲ֭סָדֶיךָ מוֹשִׁ֣יעַ חוֹסִ֑ים מִ֝מִּתְקוֹמְמִ֗ים בִּֽימִינֶֽךָ׃Ps 17:7
Show your marvelous loving kindness,
you who save those who take refuge by your right hand from their enemies.
8Ps 17:88φύλαξόν με ὡς κόραν ὀφθαλμοῦ ἐν σκέπῃ τῶν πτερύγων σου σκεπάσεις μεPs 17:8
Keep me as the apple of your eye.
Hide me under the shadow of your wings,
Ps 17:8Ps 17:8שָׁ֭מְרֵנִי כְּאִישׁ֣וֹן בַּת־עָ֑יִן בְּצֵ֥ל כְּ֝נָפֶ֗יךָ תַּסְתִּירֵֽנִי׃Ps 17:8
Keep me as the apple of your eye.
Hide me under the shadow of your wings,
9Ps 17:99ἀπὸ προσώπου ἀσεβῶν τῶν ταλαιπωρησάντων με οἱ ἐχθροί μου τὴν ψυχήν μου περιέσχονPs 17:9
from the wicked who oppress me,
my deadly enemies, who surround me.
Ps 17:9Ps 17:9מִפְּנֵ֣י רְ֭שָׁעִים ז֣וּ שַׁדּ֑וּנִי אֹיְבַ֥י בְּ֝נֶ֗פֶשׁ יַקִּ֥יפוּ עָלָֽי׃Ps 17:9
from the wicked who oppress me,
my deadly enemies, who surround me.
10Ps 17:1010τὸ στέαρ αὐτῶν συνέκλεισαν τὸ στόμα αὐτῶν ἐλάλησεν ὑπερηφανίανPs 17:10
They close up their callous hearts.
With their mouth they speak proudly.
Ps 17:10Ps 17:10חֶלְבָּ֥מוֹ סָּגְר֑וּ פִּ֝֗ימוֹ דִּבְּר֥וּ בְגֵאֽוּת׃Ps 17:10
They close up their callous hearts.
With their mouth they speak proudly.
11Ps 17:1111ἐκβάλλοντές με νυνὶ περιεκύκλωσάν με τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν ἔθεντο ἐκκλῖναι ἐν τῇ γῇPs 17:11
They have now surrounded us in our steps.
They set their eyes to cast us down to the earth.
Ps 17:11Ps 17:11אַ֭שֻּׁרֵינוּ עַתָּ֣ה ‏{ סבבוני סְבָב֑וּנוּ }‏ עֵינֵיהֶ֥ם יָ֝שִׁ֗יתוּ לִנְט֥וֹת בָּאָֽרֶץ׃
———
Ketib: סבבוני ⬪ Qere: סְבָב֑וּנוּ
Ps 17:11
They have now surrounded us in our steps.
They set their eyes to cast us down to the earth.
12Ps 17:1212ὑπέλαβόν με ὡσεὶ λέων ἕτοιμος εἰς θήραν καὶ ὡσεὶ σκύμνος οἰκῶν ἐν ἀποκρύφοιςPs 17:12
He is like a lion that is greedy of his prey,
as it were a young lion lurking in secret places.
Ps 17:12Ps 17:12דִּמְיֹנ֗וֹ כְּ֭אַרְיֵה יִכְס֣וֹף לִטְר֑וֹף וְ֝כִכְפִ֗יר יֹשֵׁ֥ב בְּמִסְתָּרִֽים׃Ps 17:12
He is like a lion that is greedy of his prey,
as it were a young lion lurking in secret places.
13Ps 17:1313ἀνάστηθι κύριε πρόφθασον αὐτοὺς καὶ ὑποσκέλισον αὐτούς ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀσεβοῦς ῥομφαίαν σου ἀπὸ ἐχθρῶν τῆς χειρός σουPs 17:13
Arise, Yahweh, confront him.
Cast him down.
Deliver my soul from the wicked by your sword;Arise Lord, anticipate them! Trip them
Deliver my soul from the ungodly, your sword from the enemies of your hand
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-07-02 Editors: 1
Ps 17:13Ps 17:13קוּמָ֤ה יְהוָ֗ה קַדְּמָ֣ה פָ֭נָיו הַכְרִיעֵ֑הוּ פַּלְּטָ֥ה נַ֝פְשִׁ֗י מֵרָשָׁ֥ע חַרְבֶּֽךָ׃Ps 17:13
Arise, Yahweh, confront him.
Cast him down.
Deliver my soul from the wicked by your sword;
14Ps 17:1414κύριε ἀπὸ ὀλίγων ἀπὸ γῆς διαμέρισον αὐτοὺς ἐν τῇ ζωῇ αὐτῶν καὶ τῶν κεκρυμμένων σου ἐπλήσθη ἡ γαστὴρ αὐτῶν ἐχορτάσθησαν υἱῶν καὶ ἀφῆκαν τὰ κατάλοιπα τοῖς νηπίοις αὐτῶνPs 17:14
from men by your hand, Yahweh,
from men of the world, whose portion is in this life.
You fill the belly of your cherished ones.
Your sons have plenty,
and they store up wealth for their children.Lord from few of the ;and, divide them by their life, and those who have hidden in You, their belly was filled, they were satisfied with sons, and they left the remnant to their infants
[translations][edit][history]
Last Edited: 2021-07-02 Editors: 1
Ps 17:14Ps 17:14מִֽמְתִ֥ים יָדְךָ֨ ׀ יְהוָ֡ה מִֽמְתִ֬ים מֵחֶ֗לֶד חֶלְקָ֥ם בַּֽחַיִּים֮ ‏{ וצפינך וּֽצְפוּנְךָ֮ }‏ תְּמַלֵּ֪א בִ֫טְנָ֥ם יִשְׂבְּע֥וּ בָנִ֑ים וְהִנִּ֥יחוּ יִ֝תְרָ֗ם לְעוֹלְלֵיהֶֽם׃
———
Ketib: וצפינך ⬪ Qere: וּֽצְפוּנְךָ֮
Ps 17:14
from men by your hand, Yahweh,
from men of the world, whose portion is in this life.
You fill the belly of your cherished ones.
Your sons have plenty,
and they store up wealth for their children.
15Ps 17:1515ἐγὼ δὲ ἐν δικαιοσύνῃ ὀφθήσομαι τῷ προσώπῳ σου χορτασθήσομαι ἐν τῷ ὀφθῆναι τὴν δόξαν σουPs 17:15
As for me, I shall see your face in righteousness.
I shall be satisfied, when I awake, with seeing your form.
Ps 17:15Ps 17:15אֲנִ֗י בְּ֭צֶדֶק אֶחֱזֶ֣ה פָנֶ֑יךָ אֶשְׂבְּעָ֥ה בְ֝הָקִ֗יץ תְּמוּנָתֶֽךָ׃Ps 17:15
As for me, I shall see your face in righteousness.
I shall be satisfied, when I awake, with seeing your form.
« Ch 15» Ch 17

Copyright 2007-2024 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Tuesday, 23-Jul-2024 08:15:22 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top