www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Ps 22:01Gr. Psalm 21 (Heb. 22)
εἰς τὸ τέλος ὑπὲρ τῆς ἀντιλήμψεως τῆς ἑωθινῆς ψαλμὸς τῷ Δαυιδ
Ps 22:0
¶For the Chief Musician; set to “The Doe of the Morning.” A Psalm by David.
Ps 22:1Ps 22:1לַ֭מְנַצֵּחַ עַל־אַיֶּ֥לֶת הַשַּׁ֗חַר מִזְמ֥וֹר לְדָוִֽד׃Ps 22:0
¶For the Chief Musician; set to “The Doe of the Morning.” A Psalm by David.
2Ps 22:12ὁ θεὸς ὁ θεός μου πρόσχες μοι ἵνα τί ἐγκατέλιπές με μακρὰν ἀπὸ τῆς σωτηρίας μου οἱ λόγοι τῶν παραπτωμάτων μουPs 22:1
My God, my God, why have you take heed of me. Why have you forsakenª me?
Why are you so far from helping me, and from the The words of my groaning transgressions (are) far from my salvation?.
———
a EXACT same words in Matt 27:46 and Mark 15:34 New Testament translates them "forsaken"
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-15 Editors: 2
Ps 22:2Ps 22:2אֵלִ֣י אֵ֭לִי לָמָ֣ה עֲזַבְתָּ֑נִי רָח֥וֹק מִֽ֝ישׁוּעָתִ֗י דִּבְרֵ֥י שַׁאֲגָתִֽי׃Ps 22:1
My God, my God, why have you forsaken me?
Why are you so far from helping me, and from the words of my groaning?
3Ps 22:23ὁ θεός μου κεκράξομαι ἡμέρας καὶ οὐκ εἰσακούσῃ καὶ νυκτός καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοίPs 22:2
My God, I will cry out in during (the) daytime, but and you don’t answer will not listen;,
and in during (the) night season,; and am I do not silent think it folly.[a]
———
a Gk. καὶ οὐκ εἰς ἄνοιαν ἐμοί, and not into folly for me.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-05 Editors: 1
Ps 22:3Ps 22:3אֱ‍ֽלֹהַ֗י אֶקְרָ֣א י֭וֹמָם וְלֹ֣א תַעֲנֶ֑ה וְ֝לַ֗יְלָה וְֽלֹא־דֽוּמִיָּ֥ה לִֽי׃Ps 22:2
My God, I cry in the daytime, but you don’t answer;
in the night season, and am not silent.
4Ps 22:34σὺ δὲ ἐν ἁγίοις κατοικεῖς ὁ ἔπαινος ΙσραηλPs 22:3
But you are reside in holy (the) Holies,[a]
you who inhabit the praises praise of Israel.
———
a The Holies for which the Holy of Holies is named. See Heb. 9:8, 12 notes.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-12 Editors: 1
Ps 22:4Ps 22:4וְאַתָּ֥ה קָד֑וֹשׁ י֝וֹשֵׁ֗ב תְּהִלּ֥וֹת יִשְׂרָאֵֽל׃Ps 22:3
But you are holy,
you who inhabit the praises of Israel.
5Ps 22:45ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἤλπισαν καὶ ἐρρύσω αὐτούςPs 22:4
Our fathers trusted hoped in you.;
They trustedthey hoped, and you delivered rescued them.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-05 Editors: 1
Ps 22:5Ps 22:5בְּ֭ךָ בָּטְח֣וּ אֲבֹתֵ֑ינוּ בָּ֝טְח֗וּ וַֽתְּפַלְּטֵֽמוֹ׃Ps 22:4
Our fathers trusted in you.
They trusted, and you delivered them.
6Ps 22:56πρὸς σὲ ἐκέκραξαν καὶ ἐσώθησαν ἐπὶ σοὶ ἤλπισαν καὶ οὐ κατῃσχύνθησανPs 22:5
They cried out to you, and were delivered saved.;
They they trusted hoped in you, and were not disappointed let down.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-05 Editors: 1
Ps 22:6Ps 22:6אֵלֶ֣יךָ זָעֲק֣וּ וְנִמְלָ֑טוּ בְּךָ֖ בָטְח֣וּ וְלֹא־בֽוֹשׁוּ׃Ps 22:5
They cried to you, and were delivered.
They trusted in you, and were not disappointed.
7Ps 22:67ἐγὼ δέ εἰμι σκώληξ καὶ οὐκ ἄνθρωπος ὄνειδος ἀνθρώπου καὶ ἐξουδένημα λαοῦPs 22:6
But I am a worm, and not a man;
a reproach disgrace of men, and despised by an object of the people's contempt.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-15 Editors: 1
Ps 22:7Ps 22:7וְאָנֹכִ֣י תוֹלַ֣עַת וְלֹא־אִ֑ישׁ חֶרְפַּ֥ת אָ֝דָ֗ם וּבְז֥וּי עָֽם׃Ps 22:6
But I am a worm, and no man;
a reproach of men, and despised by the people.
8Ps 22:78πάντες οἱ θεωροῦντές με ἐξεμυκτήρισάν με ἐλάλησαν ἐν χείλεσιν ἐκίνησαν κεφαλήνPs 22:7
All those who see watching me mocked me.,
They insult me with their spoke with (their) lips., They shake shook (their) heads, saying,:
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-06 Editors: 1
Ps 22:8Ps 22:8כָּל־רֹ֭אַי יַלְעִ֣גוּ לִ֑י יַפְטִ֥ירוּ בְ֝שָׂפָ֗ה יָנִ֥יעוּ רֹֽאשׁ׃Ps 22:7
All those who see me mock me.
They insult me with their lips. They shake their heads, saying,
9Ps 22:89ἤλπισεν ἐπὶ κύριον ῥυσάσθω αὐτόν σωσάτω αὐτόν ὅτι θέλει αὐτόνPs 22:8
“He trusts hoped in Yahweh (the) Lord;
let him deliver rescue him.
Let him rescue save him, since because he delights in wants him.”
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-06 Editors: 1
Ps 22:9Ps 22:9גֹּ֣ל אֶל־יְהוָ֣ה יְפַלְּטֵ֑הוּ יַ֝צִּילֵ֗הוּ כִּ֘י חָ֥פֵֽץ בּֽוֹ׃Ps 22:8
“He trusts in Yahweh;
let him deliver him.
Let him rescue him, since he delights in him.”
10Ps 22:910ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μουPs 22:9
But Because it was you who brought drew me out of (the) womb.,
You made me trust (you are) my hope from (the time I was at) my mother’s breasts.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-06 Editors: 1
Ps 22:10Ps 22:10כִּֽי־אַתָּ֣ה גֹחִ֣י מִבָּ֑טֶן מַ֝בְטִיחִ֗י עַל־שְׁדֵ֥י אִמִּֽי׃Ps 22:9
But you brought me out of the womb.
You made me trust at my mother’s breasts.
11Ps 22:1011ἐπὶ σὲ ἐπερρίφην ἐκ μήτρας ἐκ κοιλίας μητρός μου θεός μου εἶ σύPs 22:10
I was thrown flung on you from my mother’s (the) womb.;
You you are my God since from (the time I was in) my mother's bore me belly.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-06 Editors: 1
Ps 22:11Ps 22:11עָ֭לֶיךָ הָשְׁלַ֣כְתִּי מֵרָ֑חֶם מִבֶּ֥טֶן אִ֝מִּ֗י אֵ֣לִי אָֽתָּה׃Ps 22:10
I was thrown on you from my mother’s womb.
You are my God since my mother bore me.
12Ps 22:1112μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ ὅτι θλῖψις ἐγγύς ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶνPs 22:11
Don’t be far from me, for trouble is near.
For there is none to help.
Ps 22:12Ps 22:12אַל־תִּרְחַ֣ק מִ֭מֶּנִּי כִּי־צָרָ֣ה קְרוֹבָ֑ה כִּי־אֵ֥ין עוֹזֵֽר׃Ps 22:11
Don’t be far from me, for trouble is near.
For there is none to help.
13Ps 22:1213περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί ταῦροι πίονες περιέσχον μεPs 22:12
Many bulls oxen have surrounded me.;
Strong fattened bulls of Bashan have encircled hemmed me in.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-13 Editors: 1
Ps 22:13Ps 22:13סְ֭בָבוּנִי פָּרִ֣ים רַבִּ֑ים אַבִּירֵ֖י בָשָׁ֣ן כִּתְּרֽוּנִי׃Ps 22:12
Many bulls have surrounded me.
Strong bulls of Bashan have encircled me.
14Ps 22:1314ἤνοιξαν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὐτῶν ὡς λέων ὁ ἁρπάζων καὶ ὠρυόμενοςPs 22:13
They opened their mouths wide against on me,
lions like a lion that is tearing preying and roaring.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-13 Editors: 1
Ps 22:14Ps 22:14פָּצ֣וּ עָלַ֣י פִּיהֶ֑ם אַ֝רְיֵ֗ה טֹרֵ֥ף וְשֹׁאֵֽג׃Ps 22:13
They open their mouths wide against me,
lions tearing prey and roaring.
15Ps 22:1415ὡσεὶ ὕδωρ ἐξεχύθην καὶ διεσκορπίσθη πάντα τὰ ὀστᾶ μου ἐγενήθη ἡ καρδία μου ὡσεὶ κηρὸς τηκόμενος ἐν μέσῳ τῆς κοιλίας μουPs 22:14
I am was poured out like water.,
All and all my bones are out of joint were scattered.;
My my heart is became like wax;
it is melted melting within me my belly.;
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-15 Editors: 1
Ps 22:15Ps 22:15כַּמַּ֥יִם נִשְׁפַּכְתִּי֮ וְהִתְפָּֽרְד֗וּ כָּֽל־עַצְמ֫וֹתָ֥י הָיָ֣ה לִ֭בִּי כַּדּוֹנָ֑ג נָ֝מֵ֗ס בְּת֣וֹךְ מֵעָֽי׃Ps 22:14
I am poured out like water.
All my bones are out of joint.
My heart is like wax;
it is melted within me.
16Ps 22:1516ἐξηράνθη ὡς ὄστρακον ἡ ἰσχύς μου καὶ ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ λάρυγγί μου καὶ εἰς χοῦν θανάτου κατήγαγές μεPs 22:15
My strength is dried up like a potsherd.
My tongue sticks to the roof of my mouth.
You have brought me into the dust of death.My strength withered like an earthen vessel and the my tongue joined to my larynx*and you brought me down into the dust of death.
———
a * this is not the throat.. this is the windpipe/larynx where" VOWEL sounds are formed." Not insignificant since not a single "master of Israel" understood that Jesus was NOT speaking Greek when He quotes this verse in the aramaic based language... they hear Eli Eli and remarkably did NOT hear Jesus calling the name of God but, they understood Him as if He is speaking Greek Ηλι Ηλι (Elijah)... for some reason, when Jesus speaks the language we call "Hebrew-Aramaic" today, from the cross, the people in Jerusalem understood Him to be speaking GREEK. Hebrew-Aramaic continued to be a consonantal writting system (written as a vowel-less language) from the day the Jews carried it out of Babylonian captivity (see Deut 28:49 and Jeremiah 5:15) until at least the 5th century ad when the Massorets are credited with adding "vowel points" to affix meaning to the consonants, since vowel-less languages do not have any way to affix the sound of the word and therefore the meaning on their own; hence the refinements accomplished and introduced in the Massoretic Text of 1100AD. Contrast this to Paul/ Luke's refrerence to the "Hebrew διαλεκτω", a dialect of what language, is not specified in Acts 22, when Paul is amongst an unfriendly crowd in Jerusalem. The chief captain hears Paul and asks; "canst thou speak Greek? Aren't you the Egyptian.?". and for some reason, when Paul continues and addresses the crowd, they hear Paul speak, apparently understand his "Hebrew dialect" , and they quiet even more..why did the Jews in Jerusalem understand this "Hebrew" dialect but not the Hebrew-Aramaic dragged out of Babylonian captivity?
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-15 Editors: 2
Ps 22:16Ps 22:16יָ֘בֵ֤שׁ כַּחֶ֨רֶשׂ ׀ כֹּחִ֗י וּ֭לְשׁוֹנִי מֻדְבָּ֣ק מַלְקוֹחָ֑י וְֽלַעֲפַר־מָ֥וֶת תִּשְׁפְּתֵֽנִי׃Ps 22:15
My strength is dried up like a potsherd.
My tongue sticks to the roof of my mouth.
You have brought me into the dust of death.
17Ps 22:1617ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί συναγωγὴ πονηρευομένων περιέσχον με ὤρυξαν χεῖράς μου καὶ πόδαςPs 22:16
For Because many dogs have surrounded encircled me.,
A company a pack[a] of evildoers have enclosed hemmed me in.
They have pierced gouged my hands and feet.
———
a Gk. συναγωγή, synagogue/gathering.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-14 Editors: 1
Ps 22:17Ps 22:17כִּ֥י סְבָב֗וּנִי כְּלָ֫בִ֥ים עֲדַ֣ת מְ֭רֵעִים הִקִּיפ֑וּנִי כָּ֝אֲרִ֗י יָדַ֥י וְרַגְלָֽי׃Ps 22:16
For dogs have surrounded me.
A company of evildoers have enclosed me.
They have pierced my hands and feet.
18Ps 22:1718ἐξηρίθμησα πάντα τὰ ὀστᾶ μου αὐτοὶ δὲ κατενόησαν καὶ ἐπεῖδόν μεPs 22:17
I can counted all of my bones.,
They but they look and stare at me.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-14 Editors: 1
Ps 22:18Ps 22:18אֲסַפֵּ֥ר כָּל־עַצְמוֹתָ֑י הֵ֥מָּה יַ֝בִּ֗יטוּ יִרְאוּ־בִֽי׃Ps 22:17
I can count all of my bones.
They look and stare at me.
19Ps 22:1819διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρονPs 22:18
They divide divvied up my garments among for themselves.,
They and cast lots a lot for over my clothing.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-14 Editors: 1
Ps 22:19Ps 22:19יְחַלְּק֣וּ בְגָדַ֣י לָהֶ֑ם וְעַל־לְ֝בוּשִׁ֗י יַפִּ֥ילוּ גוֹרָֽל׃Ps 22:18
They divide my garments among them.
They cast lots for my clothing.
20Ps 22:1920σὺ δέ κύριε μὴ μακρύνῃς τὴν βοήθειάν μου εἰς τὴν ἀντίλημψίν μου πρόσχεςPs 22:19
But don’t be far offDo not removeª my help Lord, Yahweh.
You are my help: hurry to help me. Hold out my exchangeᵇ
———
a μακρυνης / μακρυνω (vb pres act subj 2nd pers sg) to prolong to remove [Analytical Lexicon to the Septuagint, Bernard Alwyn Taylor, Erk Eynikel, p 360]
b αντι-λημψις laying hold of in turn, reciproctaion, receiving in turn or exchange [ransom?]
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-15 Editors: 1
Ps 22:20Ps 22:20וְאַתָּ֣ה יְ֭הוָה אַל־תִּרְחָ֑ק אֱ֝יָלוּתִ֗י לְעֶזְרָ֥תִי חֽוּשָׁה׃Ps 22:19
But don’t be far off, Yahweh.
You are my help: hurry to help me.
21Ps 22:2021ῥῦσαι ἀπὸ ῥομφαίας τὴν ψυχήν μου καὶ ἐκ χειρὸς κυνὸς τὴν μονογενῆ μουPs 22:20
Deliver Rescue my soul from (the) sword,;
and my precious life from the power of the a dog's paw,[a] my only existant (soul).[b]
———
a Gk. χείρ, hand.
b Gk. τὴν μονογενῆ μου.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-14 Editors: 1
Ps 22:21Ps 22:21הַצִּ֣ילָה מֵחֶ֣רֶב נַפְשִׁ֑י מִיַּד־כֶּ֝֗לֶב יְחִידָתִֽי׃Ps 22:20
Deliver my soul from the sword,
my precious life from the power of the dog.
22Ps 22:2122σῶσόν με ἐκ στόματος λέοντος καὶ ἀπὸ κεράτων μονοκερώτων τὴν ταπείνωσίν μουPs 22:21
Save me from the a lion’s mouth!,
Yes, and my despondency from the horns of the wild oxen monoceroses.[a], you have answered me.
———
a Gk. μονόκερως, monoceros (one-horn), i.e., unicorn.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-15 Editors: 1
Ps 22:22Ps 22:22ה֭וֹשִׁיעֵנִי מִפִּ֣י אַרְיֵ֑ה וּמִקַּרְנֵ֖י רֵמִ֣ים עֲנִיתָֽנִי׃Ps 22:21
Save me from the lion’s mouth!
Yes, from the horns of the wild oxen, you have answered me.
23Ps 22:2223διηγήσομαι τὸ ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σεPs 22:22
I will declare set out your name in detail to my brothers in the middle of the assembly (εκκλησιας ekklesia).
I will sing youªIn the midst of the assembly, I will praise you.
———
a this is an accusative... it is NOT a dative so it can not mean TO YOU... it means that "you" (God) is the subject about which the psalmist is singing.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-15 Editors: 2
Ps 22:23Ps 22:23אֲסַפְּרָ֣ה שִׁמְךָ֣ לְאֶחָ֑י בְּת֖וֹךְ קָהָ֣ל אֲהַלְלֶֽךָּ׃Ps 22:22
I will declare your name to my brothers.
In the midst of the assembly, I will praise you.
24Ps 22:2324οἱ φοβούμενοι κύριον αἰνέσατε αὐτόν ἅπαν τὸ σπέρμα Ιακωβ δοξάσατε αὐτόν φοβηθήτωσαν αὐτὸν ἅπαν τὸ σπέρμα ΙσραηλPs 22:23
You Those who fear Yahweh (the) Lord, praise him!
All you descendants the posterity of Jacob, glorify him!
Stand in awe of him, all you descendants Let all the posterity of Israel fear him!
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-06-14 Editors: 1
Ps 22:24Ps 22:24יִרְאֵ֤י יְהוָ֨ה ׀ הַֽלְל֗וּהוּ כָּל־זֶ֣רַע יַעֲקֹ֣ב כַּבְּד֑וּהוּ וְג֥וּרוּ מִ֝מֶּ֗נּוּ כָּל־זֶ֥רַע יִשְׂרָאֵֽל׃Ps 22:23
You who fear Yahweh, praise him!
All you descendants of Jacob, glorify him!
Stand in awe of him, all you descendants of Israel!
25Ps 22:2425ὅτι οὐκ ἐξουδένωσεν οὐδὲ προσώχθισεν τῇ δεήσει τοῦ πτωχοῦ οὐδὲ ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀπ’ ἐμοῦ καὶ ἐν τῷ κεκραγέναι με πρὸς αὐτὸν εἰσήκουσέν μουPs 22:24
For Because he has was not despised contemptuous of, nor abhorred was he vexed by the affliction plea of the afflicted poor,
Neither neither has he hidden (then) did he turn his face away from him me;
but when he cried and in my crying out to him, he heard me.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-09 Editors: 1
Ps 22:25Ps 22:25כִּ֤י לֹֽא־בָזָ֨ה וְלֹ֪א שִׁקַּ֡ץ עֱנ֬וּת עָנִ֗י וְלֹא־הִסְתִּ֣יר פָּנָ֣יו מִמֶּ֑נּוּ וּֽבְשַׁוְּע֖וֹ אֵלָ֣יו שָׁמֵֽעַ׃Ps 22:24
For he has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted,
Neither has he hidden his face from him;
but when he cried to him, he heard.
26Ps 22:2526παρὰ σοῦ ὁ ἔπαινός μου ἐν ἐκκλησίᾳ μεγάλῃ τὰς εὐχάς μου ἀποδώσω ἐνώπιον τῶν φοβουμένων αὐτόνPs 22:25
Of you comes my praise in the great assembly.
I will pay my vows before those who fear him.
Ps 22:26Ps 22:26מֵ֥אִתְּךָ֗ תְֽהִלָּ֫תִ֥י בְּקָהָ֥ל רָ֑ב נְדָרַ֥י אֲ֝שַׁלֵּ֗ם נֶ֣גֶד יְרֵאָֽיו׃Ps 22:25
Of you comes my praise in the great assembly.
I will pay my vows before those who fear him.
27Ps 22:2627φάγονται πένητες καὶ ἐμπλησθήσονται καὶ αἰνέσουσιν κύριον οἱ ἐκζητοῦντες αὐτόν ζήσονται αἱ καρδίαι αὐτῶν εἰς αἰῶνα αἰῶνοςPs 22:26
The humble shall eat and be satisfied.
They shall praise Yahweh who seek after him.
Let your hearts live forever.The poor will eat and be satisfied and those seeking Him will praise The Lord and their hearts shall live forever and ever.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-15 Editors: 1
Ps 22:27Ps 22:27יֹאכְל֬וּ עֲנָוִ֨ים ׀ וְיִשְׂבָּ֗עוּ יְהַֽלְל֣וּ יְ֭הוָה דֹּ֣רְשָׁ֑יו יְחִ֖י לְבַבְכֶ֣ם לָעַֽד׃Ps 22:26
The humble shall eat and be satisfied.
They shall praise Yahweh who seek after him.
Let your hearts live forever.
28Ps 22:2728μνησθήσονται καὶ ἐπιστραφήσονται πρὸς κύριον πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιόν σου πᾶσαι αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶνPs 22:27
All the ends of the earth shall remember and turn to Yahweh.
All the relatives of the nations shall worship before you.and all the boundaries of the world will remember and be turned around to The Lord, and they will prostrate in front of you, all the patrilineages of the nations
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-15 Editors: 1
Ps 22:28Ps 22:28יִזְכְּר֤וּ ׀ וְיָשֻׁ֣בוּ אֶל־יְ֭הוָה כָּל־אַפְסֵי־אָ֑רֶץ וְיִֽשְׁתַּחֲו֥וּ לְ֝פָנֶ֗יךָ כָּֽל־מִשְׁפְּח֥וֹת גּוֹיִֽם׃Ps 22:27
All the ends of the earth shall remember and turn to Yahweh.
All the relatives of the nations shall worship before you.
29Ps 22:2829ὅτι τοῦ κυρίου ἡ βασιλεία καὶ αὐτὸς δεσπόζει τῶν ἐθνῶνPs 22:28
For the kingdom is Yahweh’s.
He is the ruler over the nations.because the Kingdom is The Lord's and He is rulerª of the nations
———
a δεσποζει 3rd p sing pres active indicative to be ruler
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-15 Editors: 1
Ps 22:29Ps 22:29כִּ֣י לַ֭יהוָה הַמְּלוּכָ֑ה וּ֝מֹשֵׁ֗ל בַּגּוֹיִֽם׃Ps 22:28
For the kingdom is Yahweh’s.
He is the ruler over the nations.
30Ps 22:2930ἔφαγον καὶ προσεκύνησαν πάντες οἱ πίονες τῆς γῆς ἐνώπιον αὐτοῦ προπεσοῦνται πάντες οἱ καταβαίνοντες εἰς τὴν γῆν καὶ ἡ ψυχή μου αὐτῷ ζῇPs 22:29
All the rich ones of the earth shall eat and worship.
All those who go down to the dust shall bow before him,
even he who can’t keep his soul alive.they ate and they prostrated in front of Him, they threw themselves forward
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-15 Editors: 1
Ps 22:30Ps 22:30אָכְל֬וּ וַיִּֽשְׁתַּחֲוּ֨וּ ׀ כָּֽל־דִּשְׁנֵי־אֶ֗רֶץ לְפָנָ֣יו יִ֭כְרְעוּ כָּל־יוֹרְדֵ֣י עָפָ֑ר וְ֝נַפְשׁ֗וֹ לֹ֣א חִיָּֽה׃Ps 22:29
All the rich ones of the earth shall eat and worship.
All those who go down to the dust shall bow before him,
even he who can’t keep his soul alive.
31Ps 22:3031καὶ τὸ σπέρμα μου δουλεύσει αὐτῷ ἀναγγελήσεται τῷ κυρίῳ γενεὰ ἡ ἐρχομένηPs 22:30
Posterity shall serve him.
Future generations shall be told about the Lordand my seed will serve Him and proclaim The Lord to the generation to come.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-15 Editors: 1
Ps 22:31Ps 22:31זֶ֥רַע יַֽעַבְדֶ֑נּוּ יְסֻפַּ֖ר לַֽאדֹנָ֣י לַדּֽוֹר׃Ps 22:30
Posterity shall serve him.
Future generations shall be told about the Lord.
32Ps 22:3132καὶ ἀναγγελοῦσιν τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ λαῷ τῷ τεχθησομένῳ ὅτι ἐποίησεν ὁ κύριοςPs 22:31
They shall come and shall declare hisHis righteousness to athe people that shall be born,
for he has done it.He will be given because The Lord did (it)
[translations][edit][history]
Last Edited: 2020-02-15 Editors: 1
Ps 22:32Ps 22:32יָ֭בֹאוּ וְיַגִּ֣ידוּ צִדְקָת֑וֹ לְעַ֥ם נ֝וֹלָ֗ד כִּ֣י עָשָֽׂה׃Ps 22:31
They shall come and shall declare his righteousness to a people that shall be born,
for he has done it.
« Ch 20» Ch 22

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 04:55:48 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top