www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Ps 32:0-11Gr. Psalm 31 (Heb. 32)
τῷ Δαυιδ συνέσεως μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι
Ps 32:0-1(0) ¶By David., A contemplative psalm of perceptiveness. (1)
Blessed is (are he those) whose disobedience infringements is were forgiven,
and whose sins is were covered over.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-18 Editors: 1
Ps 32:1Ps 32:1לְדָוִ֗ד מַ֫שְׂכִּ֥יל אַשְׁרֵ֥י נְֽשׂוּי־פֶּ֗שַׁע כְּס֣וּי חֲטָאָֽה׃Ps 32:0-1
(0) ¶By David. A contemplative psalm. (1)
Blessed is he whose disobedience is forgiven,
whose sin is covered.
2Ps 32:22μακάριος ἀνήρ οὗ οὐ μὴ λογίσηται κύριος ἁμαρτίαν οὐδὲ ἔστιν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ δόλοςPs 32:2
Blessed (is) the a man to whom whose sin Yahweh (the) Lord doesn’t impute iniquity surely would not tabulate,
nor (of whom) in whose spirit there is no deceit is in his mouth.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-18 Editors: 1
Ps 32:2Ps 32:2אַ֥שְֽׁרֵי אָדָ֗ם לֹ֤א יַחְשֹׁ֬ב יְהוָ֣ה ל֣וֹ עָוֹ֑ן וְאֵ֖ין בְּרוּח֣וֹ רְמִיָּה׃Ps 32:2
Blessed is the man to whom Yahweh doesn’t impute iniquity,
in whose spirit there is no deceit.
3Ps 32:33ὅτι ἐσίγησα ἐπαλαιώθη τὰ ὀστᾶ μου ἀπὸ τοῦ κράζειν με ὅλην τὴν ἡμέρανPs 32:3
When Because I kept silence quiet, my bones wasted away grew old through from my me groaning crying out all the whole day long.,
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-18 Editors: 1
Ps 32:3Ps 32:3כִּֽי־הֶ֭חֱרַשְׁתִּי בָּל֣וּ עֲצָמָ֑י בְּ֝שַׁאֲגָתִ֗י כָּל־הַיּֽוֹם׃Ps 32:3
When I kept silence, my bones wasted away through my groaning all day long.
4Ps 32:44ὅτι ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἐβαρύνθη ἐπ’ ἐμὲ ἡ χείρ σου ἐστράφην εἰς ταλαιπωρίαν ἐν τῷ ἐμπαγῆναι ἄκανθαν διάψαλμαPs 32:4
For because, day and night, your hand was heavy weighed heavy upon me.
My strength was sapped in the heat of summerI was turned to misery (as though from) a thorn being stuck in (me).
Selah.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-18 Editors: 1
Ps 32:4Ps 32:4כִּ֤י ׀ יוֹמָ֣ם וָלַיְלָה֮ תִּכְבַּ֥ד עָלַ֗י יָ֫דֶ֥ךָ נֶהְפַּ֥ךְ לְשַׁדִּ֑י בְּחַרְבֹ֖נֵי קַ֣יִץ סֶֽלָה׃Ps 32:4
For day and night your hand was heavy on me.
My strength was sapped in the heat of summer.
Selah.
5Ps 32:55τὴν ἁμαρτίαν μου ἐγνώρισα καὶ τὴν ἀνομίαν μου οὐκ ἐκάλυψα εἶπα ἐξαγορεύσω κατ’ ἐμοῦ τὴν ἀνομίαν μου τῷ κυρίῳ καὶ σὺ ἀφῆκας τὴν ἀσέβειαν τῆς ἁμαρτίας μου διάψαλμαPs 32:5
I acknowledged made known my sin to you.,
and my infringement I didn’t not hide cover my iniquity.
I said, I will would confess against me my transgressions infringement to Yahweh the Lord,
and you forgave the iniquity impiety of my sin.
Selah.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-18 Editors: 1
Ps 32:5Ps 32:5חַטָּאתִ֨י אוֹדִ֪יעֲךָ֡ וַעֲוֹ֘נִ֤י לֹֽא־כִסִּ֗יתִי אָמַ֗רְתִּי אוֹדֶ֤ה עֲלֵ֣י פְ֭שָׁעַי לַיהוָ֑ה וְאַתָּ֨ה נָ֘שָׂ֤אתָ עֲוֹ֖ן חַטָּאתִ֣י סֶֽלָה׃Ps 32:5
I acknowledged my sin to you.
I didn’t hide my iniquity.
I said, I will confess my transgressions to Yahweh,
and you forgave the iniquity of my sin.
Selah.
6Ps 32:66ὑπὲρ ταύτης προσεύξεται πᾶς ὅσιος πρὸς σὲ ἐν καιρῷ εὐθέτῳ πλὴν ἐν κατακλυσμῷ ὑδάτων πολλῶν πρὸς αὐτὸν οὐκ ἐγγιοῦσινPs 32:6
For On behalf of this, let everyone (who is) godly will pray to you in an opportune time when you may be found.;
Surely when the except, they will not come near toward him in a deluge of great many waters overflow, they shall not reach to him.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-18 Editors: 1
Ps 32:6Ps 32:6עַל־זֹ֡את יִתְפַּלֵּ֬ל כָּל־חָסִ֨יד ׀ אֵלֶיךָ֮ לְעֵ֪ת מְ֫צֹ֥א רַ֗ק לְ֭שֵׁטֶף מַ֣יִם רַבִּ֑ים אֵ֝לָ֗יו לֹ֣א יַגִּֽיעוּ׃Ps 32:6
For this, let everyone who is godly pray to you in a time when you may be found.
Surely when the great waters overflow, they shall not reach to him.
7Ps 32:77σύ μου εἶ καταφυγὴ ἀπὸ θλίψεως τῆς περιεχούσης με τὸ ἀγαλλίαμά μου λύτρωσαί με ἀπὸ τῶν κυκλωσάντων με διάψαλμαPs 32:7
You are my hiding place refuge from (the) constriction of those hemming me in.;
You will preserve me from trouble my exhultation.
You will to redeem me from those who surround encircled me with songs of deliverance.
Selah.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-17 Editors: 1
Ps 32:7Ps 32:7אַתָּ֤ה ׀ סֵ֥תֶר לִי֮ מִצַּ֪ר תִּ֫צְּרֵ֥נִי רָנֵּ֥י פַלֵּ֑ט תְּס֖וֹבְבֵ֣נִי סֶֽלָה׃Ps 32:7
You are my hiding place.
You will preserve me from trouble.
You will surround me with songs of deliverance.
Selah.
8Ps 32:88συνετιῶ σε καὶ συμβιβῶ σε ἐν ὁδῷ ταύτῃ ᾗ πορεύσῃ ἐπιστηριῶ ἐπὶ σὲ τοὺς ὀφθαλμούς μουPs 32:8
I will instruct give you perceptiveness, and teach integrate you in the this way in which you shall should go.
I will counsel you with affix my eyes on you.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-18 Editors: 1
Ps 32:8Ps 32:8אַשְׂכִּֽילְךָ֨ ׀ וְֽאוֹרְךָ֗ בְּדֶֽרֶךְ־ז֥וּ תֵלֵ֑ךְ אִֽיעֲצָ֖ה עָלֶ֣יךָ עֵינִֽי׃Ps 32:8
I will instruct you and teach you in the way which you shall go.
I will counsel you with my eye on you.
9Ps 32:99μὴ γίνεσθε ὡς ἵππος καὶ ἡμίονος οἷς οὐκ ἔστιν σύνεσις ἐν χαλινῷ καὶ κημῷ τὰς σιαγόνας αὐτῶν ἄγξαι τῶν μὴ ἐγγιζόντων πρὸς σέPs 32:9
Don’t not become like the a horse, or like the a mule, which have no understanding perceptiveness,;
who(and) not coming near you, are controlled (must therefore have) their cheeks bridled by in a bit and bridle muzzle, or else they will not come near to you.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-18 Editors: 1
Ps 32:9Ps 32:9אַל־תִּֽהְי֤וּ ׀ כְּס֥וּס כְּפֶרֶד֮ אֵ֤ין הָ֫בִ֥ין בְּמֶֽתֶג־וָרֶ֣סֶן עֶדְי֣וֹ לִבְל֑וֹם בַּ֝֗ל קְרֹ֣ב אֵלֶֽיךָ׃Ps 32:9
Don’t be like the horse, or like the mule, which have no understanding,
who are controlled by bit and bridle, or else they will not come near to you.
10Ps 32:1010πολλαὶ αἱ μάστιγες τοῦ ἁμαρτωλοῦ τὸν δὲ ἐλπίζοντα ἐπὶ κύριον ἔλεος κυκλώσειPs 32:10
Many (are) the sorrows blows come to the wicked of the sinner,;
but loving kindness mercy shall will surround him the one who trusts hoping in Yahweh (the) Lord.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-18 Editors: 1
Ps 32:10Ps 32:10רַבִּ֥ים מַכְאוֹבִ֗ים לָרָ֫שָׁ֥ע וְהַבּוֹטֵ֥חַ בַּיהוָ֑ה חֶ֝֗סֶד יְסוֹבְבֶֽנּוּ׃Ps 32:10
Many sorrows come to the wicked,
but loving kindness shall surround him who trusts in Yahweh.
11Ps 32:1111εὐφράνθητε ἐπὶ κύριον καὶ ἀγαλλιᾶσθε δίκαιοι καὶ καυχᾶσθε πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳPs 32:11
Be glad Celebrate and exult in over Yahweh(the) Lord, and rejoice, you righteous (people)!
Shout for joyAnd boast, all you who are upright straight in the heart!
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-07-18 Editors: 1
Ps 32:11Ps 32:11שִׂמְח֬וּ בַֽיהוָ֣ה וְ֭גִילוּ צַדִּיקִ֑ים וְ֝הַרְנִ֗ינוּ כָּל־יִשְׁרֵי־לֵֽב׃Ps 32:11
Be glad in Yahweh, and rejoice, you righteous!
Shout for joy, all you who are upright in heart!
« Ch 30» Ch 32

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Friday, 22-Sep-2023 03:39:39 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top