www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Ps 71:11Gr. Psalm 70 (Heb. 71)
τῷ Δαυιδ υἱῶν Ιωναδαβ καὶ τῶν πρώτων αἰχμαλωτισθέντων ὁ θεός ἐπὶ σοὶ ἤλπισα μὴ καταισχυνθείην εἰς τὸν αἰῶνα
Ps 71:1
In you, Yahweh, I take refuge.
Never let me be disappointed.
Ps 71:1Ps 71:1בְּךָֽ־יְהוָ֥ה חָסִ֑יתִי אַל־אֵב֥וֹשָׁה לְעוֹלָֽם׃Ps 71:1
In you, Yahweh, I take refuge.
Never let me be disappointed.
2Ps 71:22ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ῥῦσαί με καὶ ἐξελοῦ με κλῖνον πρός με τὸ οὖς σου καὶ σῶσόν μεPs 71:2
Deliver me in your righteousness, and rescue me.
Turn your ear to me, and save me.
Ps 71:2Ps 71:2בְּצִדְקָתְךָ֗ תַּצִּילֵ֥נִי וּֽתְפַלְּטֵ֑נִי הַטֵּֽה־אֵלַ֥י אָ֝זְנְךָ֗ וְהוֹשִׁיעֵֽנִי׃Ps 71:2
Deliver me in your righteousness, and rescue me.
Turn your ear to me, and save me.
3Ps 71:33γενοῦ μοι εἰς θεὸν ὑπερασπιστὴν καὶ εἰς τόπον ὀχυρὸν τοῦ σῶσαί με ὅτι στερέωμά μου καὶ καταφυγή μου εἶ σύPs 71:3
Be to me a rock of refuge to which I may always go.
Give the command to save me,
for you are my rock and my fortress.
Ps 71:3Ps 71:3הֱיֵ֤ה לִ֨י ׀ לְצ֥וּר מָע֡וֹן לָב֗וֹא תָּמִ֗יד צִוִּ֥יתָ לְהוֹשִׁיעֵ֑נִי כִּֽי־סַלְעִ֖י וּמְצוּדָתִ֣י אָֽתָּה׃Ps 71:3
Be to me a rock of refuge to which I may always go.
Give the command to save me,
for you are my rock and my fortress.
4Ps 71:44ὁ θεός μου ῥῦσαί με ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλοῦ ἐκ χειρὸς παρανομοῦντος καὶ ἀδικοῦντοςPs 71:4
Rescue me, my God, from the hand of the wicked,
from the hand of the unrighteous and cruel man.
Ps 71:4Ps 71:4אֱ‍ֽלֹהַ֗י פַּ֭לְּטֵנִי מִיַּ֣ד רָשָׁ֑ע מִכַּ֖ף מְעַוֵּ֣ל וְחוֹמֵץ׃Ps 71:4
Rescue me, my God, from the hand of the wicked,
from the hand of the unrighteous and cruel man.
5Ps 71:55ὅτι σὺ εἶ ἡ ὑπομονή μου κύριε κύριος ἡ ἐλπίς μου ἐκ νεότητός μουPs 71:5
For you are my hope, Lord Yahweh;
my confidence from my youth.
Ps 71:5Ps 71:5כִּֽי־אַתָּ֥ה תִקְוָתִ֑י אֲדֹנָ֥י יְ֝הוִ֗ה מִבְטַחִ֥י מִנְּעוּרָֽי׃Ps 71:5
For you are my hope, Lord Yahweh;
my confidence from my youth.
6Ps 71:66ἐπὶ σὲ ἐπεστηρίχθην ἀπὸ γαστρός ἐκ κοιλίας μητρός μου σύ μου εἶ σκεπαστής ἐν σοὶ ἡ ὕμνησίς μου διὰ παντόςPs 71:6
I have relied on you from the womb.
You are he who took me my protector out of from (the time I was in) my mother’s womb.[a]
I will always In you (is) my praise you always.
———
a Cf. Ps. 21:11.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2009-09-19 Editors: 1
Ps 71:6Ps 71:6עָלֶ֤יךָ ׀ נִסְמַ֬כְתִּי מִבֶּ֗טֶן מִמְּעֵ֣י אִ֭מִּי אַתָּ֣ה גוֹזִ֑י בְּךָ֖ תְהִלָּתִ֣י תָמִֽיד׃Ps 71:6
I have relied on you from the womb.
You are he who took me out of my mother’s womb.
I will always praise you.
7Ps 71:77ὡσεὶ τέρας ἐγενήθην τοῖς πολλοῖς καὶ σὺ βοηθὸς κραταιόςPs 71:7
I am a marvel to many,
but you are my strong refuge.
Ps 71:7Ps 71:7כְּ֭מוֹפֵת הָיִ֣יתִי לְרַבִּ֑ים וְ֝אַתָּ֗ה מַֽחֲסִי־עֹֽז׃Ps 71:7
I am a marvel to many,
but you are my strong refuge.
8Ps 71:88πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεως ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σουPs 71:8
My mouth shall be filled with your praise,
with your honormagnificanceᵃ all the day.
———
a μεγαλοπρεπειαν: magnificance
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-11-06 Editors: 1
Ps 71:8Ps 71:8יִמָּ֣לֵא פִ֭י תְּהִלָּתֶ֑ךָ כָּל־הַ֝יּ֗וֹם תִּפְאַרְתֶּֽךָ׃Ps 71:8
My mouth shall be filled with your praise,
with your honor all the day.
9Ps 71:99μὴ ἀπορρίψῃς με εἰς καιρὸν γήρους ἐν τῷ ἐκλείπειν τὴν ἰσχύν μου μὴ ἐγκαταλίπῃς μεPs 71:9
Don’t reject me in my old age.
Don’t forsake me when my strength fails.
Ps 71:9Ps 71:9אַֽל־תַּ֭שְׁלִיכֵנִי לְעֵ֣ת זִקְנָ֑ה כִּכְל֥וֹת כֹּ֝חִ֗י אַֽל־תַּעַזְבֵֽנִי׃Ps 71:9
Don’t reject me in my old age.
Don’t forsake me when my strength fails.
10Ps 71:1010ὅτι εἶπαν οἱ ἐχθροί μου ἐμοὶ καὶ οἱ φυλάσσοντες τὴν ψυχήν μου ἐβουλεύσαντο ἐπὶ τὸ αὐτὸPs 71:10
For my enemies talk about me.
Those who watch for my soul conspire together,
Ps 71:10Ps 71:10כִּֽי־אָמְר֣וּ אוֹיְבַ֣י לִ֑י וְשֹׁמְרֵ֥י נַ֝פְשִׁ֗י נוֹעֲצ֥וּ יַחְדָּֽו׃Ps 71:10
For my enemies talk about me.
Those who watch for my soul conspire together,
11Ps 71:1111λέγοντες ὁ θεὸς ἐγκατέλιπεν αὐτόν καταδιώξατε καὶ καταλάβετε αὐτόν ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ ῥυόμενοςPs 71:11
saying, “God has forsaken him.
Pursue and take him, for no one will rescue him.”
Ps 71:11Ps 71:11לֵ֭אמֹר אֱלֹהִ֣ים עֲזָב֑וֹ רִֽדְפ֥וּ וְ֝תִפְשׂ֗וּהוּ כִּי־אֵ֥ין מַצִּֽיל׃Ps 71:11
saying, “God has forsaken him.
Pursue and take him, for no one will rescue him.”
12Ps 71:1212ὁ θεός μὴ μακρύνῃς ἀπ’ ἐμοῦ ὁ θεός μου εἰς τὴν βοήθειάν μου πρόσχεςPs 71:12
God, don’t be far from me.
My God, hurry to help me.
Ps 71:12Ps 71:12אֱ֭לֹהִים אַל־תִּרְחַ֣ק מִמֶּ֑נִּי אֱ֝לֹהַ֗י לְעֶזְרָ֥תִי ‏{ חישה חֽוּשָׁה׃ }‏
———
Ketib: חישה ⬪ Qere: חֽוּשָׁה׃
Ps 71:12
God, don’t be far from me.
My God, hurry to help me.
13Ps 71:1313αἰσχυνθήτωσαν καὶ ἐκλιπέτωσαν οἱ ἐνδιαβάλλοντες τὴν ψυχήν μου περιβαλέσθωσαν αἰσχύνην καὶ ἐντροπὴν οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοιPs 71:13
Let my accusers be disappointed and consumed.
Let them be covered with disgrace and scorn who want to harm me.
Ps 71:13Ps 71:13יֵבֹ֣שׁוּ יִכְלוּ֮ שֹׂטְנֵ֪י נַ֫פְשִׁ֥י יַֽעֲט֣וּ חֶ֭רְפָּה וּכְלִמָּ֑ה מְ֝בַקְשֵׁ֗י רָעָתִֽי׃Ps 71:13
Let my accusers be disappointed and consumed.
Let them be covered with disgrace and scorn who want to harm me.
14Ps 71:1414ἐγὼ δὲ διὰ παντὸς ἐλπιῶ καὶ προσθήσω ἐπὶ πᾶσαν τὴν αἴνεσίν σουPs 71:14
But I will always hope,
and will add to all of your praise.
Ps 71:14Ps 71:14וַ֭אֲנִי תָּמִ֣יד אֲיַחֵ֑ל וְ֝הוֹסַפְתִּ֗י עַל־כָּל־תְּהִלָּתֶֽךָ׃Ps 71:14
But I will always hope,
and will add to all of your praise.
15Ps 71:1515τὸ στόμα μου ἐξαγγελεῖ τὴν δικαιοσύνην σου ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν σωτηρίαν σου ὅτι οὐκ ἔγνων γραμματείαςPs 71:15
My mouth will tell about your righteousness,
and of your salvation all day,
though I don’t know its full measure.
Ps 71:15Ps 71:15פִּ֤י ׀ יְסַפֵּ֬ר צִדְקָתֶ֗ךָ כָּל־הַיּ֥וֹם תְּשׁוּעָתֶ֑ךָ כִּ֤י לֹ֖א יָדַ֣עְתִּי סְפֹרֽוֹת׃Ps 71:15
My mouth will tell about your righteousness,
and of your salvation all day,
though I don’t know its full measure.
16Ps 71:1616εἰσελεύσομαι ἐν δυναστείᾳ κυρίου κύριε μνησθήσομαι τῆς δικαιοσύνης σου μόνουPs 71:16
I will come with the mighty acts of the Lord Yahweh.
I will make mention of your righteousness, even of yours alone.
Ps 71:16Ps 71:16אָב֗וֹא בִּ֭גְבֻרוֹת אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה אַזְכִּ֖יר צִדְקָתְךָ֣ לְבַדֶּֽךָ׃Ps 71:16
I will come with the mighty acts of the Lord Yahweh.
I will make mention of your righteousness, even of yours alone.
17Ps 71:1717ἐδίδαξάς με ὁ θεός ἐκ νεότητός μου καὶ μέχρι νῦν ἀπαγγελῶ τὰ θαυμάσιά σουPs 71:17
God, you have taught me from my youth.
Until now, I have declared your wondrous works.
Ps 71:17Ps 71:17אֱ‍ֽלֹהִ֗ים לִמַּדְתַּ֥נִי מִנְּעוּרָ֑י וְעַד־הֵ֝֗נָּה אַגִּ֥יד נִפְלְאוֹתֶֽיךָ׃Ps 71:17
God, you have taught me from my youth.
Until now, I have declared your wondrous works.
18Ps 71:1818καὶ ἕως γήρους καὶ πρεσβείου ὁ θεός μὴ ἐγκαταλίπῃς με ἕως ἂν ἀπαγγείλω τὸν βραχίονά σου πάσῃ τῇ γενεᾷ τῇ ἐρχομένῃ τὴν δυναστείαν σου καὶ τὴν δικαιοσύνην σουPs 71:18
Yes, even when I am old and gray-haired, God, don’t forsake me,
until I have declared your strength to the next generation,
your might to everyone who is to come.
Ps 71:18Ps 71:18וְגַ֤ם עַד־זִקְנָ֨ה ׀ וְשֵׂיבָה֮ אֱלֹהִ֪ים אַֽל־תַּעַ֫זְבֵ֥נִי עַד־אַגִּ֣יד זְרוֹעֲךָ֣ לְד֑וֹר לְכָל־יָ֝ב֗וֹא גְּבוּרָתֶֽךָ׃Ps 71:18
Yes, even when I am old and gray-haired, God, don’t forsake me,
until I have declared your strength to the next generation,
your might to everyone who is to come.
19Ps 71:1919ὁ θεός ἕως ὑψίστων ἃ ἐποίησας μεγαλεῖα ὁ θεός τίς ὅμοιός σοιPs 71:19
Your righteousness also, God, reaches to the heavens;
you have done great things.
God, who is like you?
Ps 71:19Ps 71:19וְצִדְקָתְךָ֥ אֱלֹהִ֗ים עַד־מָ֫ר֥וֹם אֲשֶׁר־עָשִׂ֥יתָ גְדֹל֑וֹת אֱ֝לֹהִ֗ים מִ֣י כָמֽוֹךָ׃Ps 71:19
Your righteousness also, God, reaches to the heavens;
you have done great things.
God, who is like you?
20Ps 71:2020ὅσας ἔδειξάς μοι θλίψεις πολλὰς καὶ κακάς καὶ ἐπιστρέψας ἐζωοποίησάς με καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν ἀνήγαγές μεPs 71:20
You, who have shown us many and bitter troubles,
you will let me live.
You will bring us up again from the depths of the earth.
Ps 71:20Ps 71:20אֲשֶׁ֤ר ‏{ הראיתנו הִרְאִיתַ֨נִי ׀ }‏ צָר֥וֹת רַבּ֗וֹת וְרָ֫ע֥וֹת תָּשׁ֥וּב ‏{ תחיינו תְּחַיֵּ֑ינִי }‏ וּֽמִתְּהֹמ֥וֹת הָ֝אָ֗רֶץ תָּשׁ֥וּב תַּעֲלֵֽנִי׃
———
Ketib: הראיתנו ⬪ Qere: הִרְאִיתַ֨נִי ׀
Ketib: תחיינו ⬪ Qere: תְּחַיֵּ֑ינִי
Ps 71:20
You, who have shown us many and bitter troubles,
you will let me live.
You will bring us up again from the depths of the earth.
21Ps 71:2121ἐπλεόνασας τὴν μεγαλοσύνην σου καὶ ἐπιστρέψας παρεκάλεσάς με καὶ ἐκ τῶν ἀβύσσων τῆς γῆς πάλιν ἀνήγαγές μεPs 71:21
Increase my honor,
and comfort me again.
Ps 71:21Ps 71:21תֶּ֤רֶב ׀ גְּֽדֻלָּתִ֗י וְתִסֹּ֥ב תְּֽנַחֲמֵֽנִי׃Ps 71:21
Increase my honor,
and comfort me again.
22Ps 71:2222καὶ γὰρ ἐγὼ ἐξομολογήσομαί σοι ἐν σκεύει ψαλμοῦ τὴν ἀλήθειάν σου ὁ θεός ψαλῶ σοι ἐν κιθάρᾳ ὁ ἅγιος τοῦ ΙσραηλPs 71:22
I will also praise you with the harp for your faithfulness, my God.
I sing praises to you with the lyre, Holy One of Israel.
Ps 71:22Ps 71:22גַּם־אֲנִ֤י ׀ אוֹדְךָ֣ בִכְלִי־נֶבֶל֮ אֲמִתְּךָ֪ אֱלֹ֫הָ֥י אֲזַמְּרָ֣ה לְךָ֣ בְכִנּ֑וֹר קְ֝ד֗וֹשׁ יִשְׂרָאֵֽל׃Ps 71:22
I will also praise you with the harp for your faithfulness, my God.
I sing praises to you with the lyre, Holy One of Israel.
23Ps 71:2323ἀγαλλιάσονται τὰ χείλη μου ὅταν ψάλω σοι καὶ ἡ ψυχή μου ἣν ἐλυτρώσωPs 71:23
My lips shall shout for joy!
My soul, which you have redeemed, sings praises to you!
Ps 71:23Ps 71:23תְּרַנֵּ֣נָּ֣ה שְׂ֭פָתַי כִּ֣י אֲזַמְּרָה־לָּ֑ךְ וְ֝נַפְשִׁ֗י אֲשֶׁ֣ר פָּדִֽיתָ׃Ps 71:23
My lips shall shout for joy!
My soul, which you have redeemed, sings praises to you!
24Ps 71:2424ἔτι δὲ καὶ ἡ γλῶσσά μου ὅλην τὴν ἡμέραν μελετήσει τὴν δικαιοσύνην σου ὅταν αἰσχυνθῶσιν καὶ ἐντραπῶσιν οἱ ζητοῦντες τὰ κακά μοιPs 71:24
My tongue will also talk about your righteousness all day long,
for they are disappointed, and they are confounded,
who want to harm me.
Ps 71:24Ps 71:24גַּם־לְשׁוֹנִ֗י כָּל־הַ֭יּוֹם תֶּהְגֶּ֣ה צִדְקָתֶ֑ךָ כִּי־בֹ֥שׁוּ כִֽי־חָ֝פְר֗וּ מְבַקְשֵׁ֥י רָעָתִֽי׃Ps 71:24
My tongue will also talk about your righteousness all day long,
for they are disappointed, and they are confounded,
who want to harm me.
« Ch 69» Ch 71

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Monday, 25-Sep-2023 02:23:10 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top