www.katabiblon.com

Ψαλμοὶ - תהילים

Psalms - Tehilim [Psalms]

   CATSS LXX Wiki Latin Translation LXX‎ / Vulgata Clementina  Westminster Leningrad Codex Wiki Latin Translation HB‎ / Vulgata Clementina1Ps 83:01Gr. Psalm 82 (Heb. 83)
ᾠδὴ ψαλμοῦ τῷ Ασαφ
Ps 83:0
¶A song. A Psalm by Asaph.
Ps 83:1Ps 83:1שִׁ֖יר מִזְמ֣וֹר לְאָסָֽף׃Ps 83:0
¶A song. A Psalm by Asaph.
2Ps 83:12ὁ θεός τίς ὁμοιωθήσεταί σοι μὴ σιγήσῃς μηδὲ καταπραΰνῃς ὁ θεόςPs 83:1
God, don’t keep silent.
Don’t keep silent,
and don’t be still, God.
Ps 83:2Ps 83:2אֱלֹהִ֥ים אַל־דֳּמִי־לָ֑ךְ אַל־תֶּחֱרַ֖שׁ וְאַל־תִּשְׁקֹ֣ט אֵֽל׃Ps 83:1
God, don’t keep silent.
Don’t keep silent,
and don’t be still, God.
3Ps 83:23ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἤχησαν καὶ οἱ μισοῦντές σε ἦραν κεφαλήνPs 83:2
For, behold, your enemies are stirred up.
Those who hate you have lifted up their heads.
Ps 83:3Ps 83:3כִּֽי־הִנֵּ֣ה א֭וֹיְבֶיךָ יֶהֱמָי֑וּן וּ֝מְשַׂנְאֶ֗יךָ נָ֣שְׂאוּ רֹֽאשׁ׃Ps 83:2
For, behold, your enemies are stirred up.
Those who hate you have lifted up their heads.
4Ps 83:34ἐπὶ τὸν λαόν σου κατεπανουργεύσαντο γνώμην καὶ ἐβουλεύσαντο κατὰ τῶν ἁγίων σουPs 83:3
They conspire with cunning against your people.
They plot against your cherished ones.
Ps 83:4Ps 83:4עַֽל־עַ֭מְּךָ יַעֲרִ֣ימוּ ס֑וֹד וְ֝יִתְיָעֲצ֗וּ עַל־צְפוּנֶֽיךָ׃Ps 83:3
They conspire with cunning against your people.
They plot against your cherished ones.
5Ps 83:45εἶπαν δεῦτε καὶ ἐξολεθρεύσωμεν αὐτοὺς ἐξ ἔθνους καὶ οὐ μὴ μνησθῇ τὸ ὄνομα Ισραηλ ἔτιPs 83:4
“Come,” they say, “and let’s destroy them as a nation,
that the name of Israel may be remembered no more.”
Ps 83:5Ps 83:5אָמְר֗וּ לְ֭כוּ וְנַכְחִידֵ֣ם מִגּ֑וֹי וְלֹֽא־יִזָּכֵ֖ר שֵֽׁם־יִשְׂרָאֵ֣ל עֽוֹד׃Ps 83:4
“Come,” they say, “and let’s destroy them as a nation,
that the name of Israel may be remembered no more.”
6Ps 83:56ὅτι ἐβουλεύσαντο ἐν ὁμονοίᾳ ἐπὶ τὸ αὐτό κατὰ σοῦ διαθήκην διέθεντοPs 83:5
For they have conspired together with one mind.
They form an alliance against you.
Ps 83:6Ps 83:6כִּ֤י נוֹעֲצ֣וּ לֵ֣ב יַחְדָּ֑ו עָ֝לֶ֗יךָ בְּרִ֣ית יִכְרֹֽתוּ׃Ps 83:5
For they have conspired together with one mind.
They form an alliance against you.
7Ps 83:67τὰ σκηνώματα τῶν Ιδουμαίων καὶ οἱ Ισμαηλῖται Μωαβ καὶ οἱ ΑγαρηνοίPs 83:6
The tents of Edom and the Ishmaelites;
Moab, and the Hagrites;
Ps 83:7Ps 83:7אָהֳלֵ֣י אֱ֭דוֹם וְיִשְׁמְעֵאלִ֗ים מוֹאָ֥ב וְהַגְרִֽים׃Ps 83:6
The tents of Edom and the Ishmaelites;
Moab, and the Hagrites;
8Ps 83:78Γεβαλ καὶ Αμμων καὶ Αμαληκ καὶ ἀλλόφυλοι μετὰ τῶν κατοικούντων ΤύρονPs 83:7
Gebal, Ammon, and Amalek;
Philistia with the inhabitants of Tyre;
Ps 83:8Ps 83:8גְּבָ֣ל וְ֭עַמּוֹן וַעֲמָלֵ֑ק פְּ֝לֶ֗שֶׁת עִם־יֹ֥שְׁבֵי צֽוֹר׃Ps 83:7
Gebal, Ammon, and Amalek;
Philistia with the inhabitants of Tyre;
9Ps 83:89καὶ γὰρ καὶ Ασσουρ συμπαρεγένετο μετ’ αὐτῶν ἐγενήθησαν εἰς ἀντίλημψιν τοῖς υἱοῖς Λωτ διάψαλμαPs 83:8
Assyria also is joined with them.
They have helped the children of Lot.
Selah.
Ps 83:9Ps 83:9גַּם־אַ֭שּׁוּר נִלְוָ֣ה עִמָּ֑ם הָ֤י֥וּ זְר֖וֹעַ לִבְנֵי־ל֣וֹט סֶֽלָה׃Ps 83:8
Assyria also is joined with them.
They have helped the children of Lot.
Selah.
10Ps 83:910ποίησον αὐτοῖς ὡς τῇ Μαδιαμ καὶ τῷ Σισαρα ὡς ὁ Ιαβιν ἐν τῷ χειμάρρῳ ΚισωνPs 83:9
Do to them as you did to Midian,
as to Sisera, as to Jabin, at the river Kishon;
Ps 83:10Ps 83:10עֲשֵֽׂה־לָהֶ֥ם כְּמִדְיָ֑ן כְּֽסִֽיסְרָ֥א כְ֝יָבִ֗ין בְּנַ֣חַל קִישֽׁוֹן׃Ps 83:9
Do to them as you did to Midian,
as to Sisera, as to Jabin, at the river Kishon;
11Ps 83:1011ἐξωλεθρεύθησαν ἐν Αενδωρ ἐγενήθησαν ὡσεὶ κόπρος τῇ γῇPs 83:10
who perished at Endor,
who became as dung for the earth.
Ps 83:11Ps 83:11נִשְׁמְד֥וּ בְֽעֵין־דֹּ֑אר הָ֥יוּ דֹּ֝֗מֶן לָאֲדָמָֽה׃Ps 83:10
who perished at Endor,
who became as dung for the earth.
12Ps 83:1112θοῦ τοὺς ἄρχοντας αὐτῶν ὡς τὸν Ωρηβ καὶ Ζηβ καὶ Ζεβεε καὶ Σαλμανα πάντας τοὺς ἄρχοντας αὐτῶνPs 83:11
Make their nobles like Oreb and Zeeb;
yes, all their princes like Zebah and Zalmunna;
Ps 83:12Ps 83:12שִׁיתֵ֣מוֹ נְ֭דִיבֵמוֹ כְּעֹרֵ֣ב וְכִזְאֵ֑ב וּֽכְזֶ֥בַח וּ֝כְצַלְמֻנָּ֗ע כָּל־נְסִיכֵֽמוֹ׃Ps 83:11
Make their nobles like Oreb and Zeeb;
yes, all their princes like Zebah and Zalmunna;
13Ps 83:1213οἵτινες εἶπαν κληρονομήσωμεν ἑαυτοῖς τὸ ἁγιαστήριον τοῦ θεοῦPs 83:12
who said, “Let us take possession of God’s pasturelands.”
Ps 83:13Ps 83:13אֲשֶׁ֣ר אָ֭מְרוּ נִ֣ירֲשָׁה לָּ֑נוּ אֵ֝֗ת נְא֣וֹת אֱלֹהִֽים׃Ps 83:12
who said, “Let us take possession of God’s pasturelands.”
14Ps 83:1314ὁ θεός μου θοῦ αὐτοὺς ὡς τροχόν ὡς καλάμην κατὰ πρόσωπον ἀνέμουPs 83:13
My God, make them like tumbleweed;
like chaff before the wind.
Ps 83:14Ps 83:14אֱ‍ֽלֹהַ֗י שִׁיתֵ֥מוֹ כַגַּלְגַּ֑ל כְּ֝קַ֗שׁ לִפְנֵי־רֽוּחַ׃Ps 83:13
My God, make them like tumbleweed;
like chaff before the wind.
15Ps 83:1415ὡσεὶ πῦρ ὃ διαφλέξει δρυμόν ὡς εἰ φλὸξ κατακαύσαι ὄρηPs 83:14
As the fire that burns the forest,
as the flame that sets the mountains on fire,
Ps 83:15Ps 83:15כְּאֵ֥שׁ תִּבְעַר־יָ֑עַר וּ֝כְלֶהָבָ֗ה תְּלַהֵ֥ט הָרִֽים׃Ps 83:14
As the fire that burns the forest,
as the flame that sets the mountains on fire,
16Ps 83:1516οὕτως καταδιώξεις αὐτοὺς ἐν τῇ καταιγίδι σου καὶ ἐν τῇ ὀργῇ σου ταράξεις αὐτούςPs 83:15
so pursue them with your tempest,
and terrify them with your storm.
Ps 83:16Ps 83:16כֵּ֭ן תִּרְדְּפֵ֣ם בְּסַעֲרֶ֑ךָ וּבְסוּפָתְךָ֥ תְבַהֲלֵֽם׃Ps 83:15
so pursue them with your tempest,
and terrify them with your storm.
17Ps 83:1617πλήρωσον τὰ πρόσωπα αὐτῶν ἀτιμίας καὶ ζητήσουσιν τὸ ὄνομά σου κύριεPs 83:16
Fill their faces with confusion,
that they may seek your name, Yahweh.Fill their faces of dishonor and they will seek Your name Lord.
[translations][edit][history]
Last Edited: 2018-01-22 Editors: 1
Ps 83:17Ps 83:17מַלֵּ֣א פְנֵיהֶ֣ם קָל֑וֹן וִֽיבַקְשׁ֖וּ שִׁמְךָ֣ יְהוָֽה׃Ps 83:16
Fill their faces with confusion,
that they may seek your name, Yahweh.
18Ps 83:1718αἰσχυνθήτωσαν καὶ ταραχθήτωσαν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος καὶ ἐντραπήτωσαν καὶ ἀπολέσθωσανPs 83:17
Let them be disappointed and dismayed forever.
Yes, let them be confounded and perish;
Ps 83:18Ps 83:18יֵבֹ֖שׁוּ וְיִבָּהֲל֥וּ עֲדֵי־עַ֗ד וְֽיַחְפְּר֥וּ וְיֹאבֵֽדוּ׃Ps 83:17
Let them be disappointed and dismayed forever.
Yes, let them be confounded and perish;
19Ps 83:1819καὶ γνώτωσαν ὅτι ὄνομά σοι κύριος σὺ μόνος ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆνPs 83:18
that they may know that you alone, whose name is Yahweh,
are the Most High over all the earth.
Ps 83:19Ps 83:19וְֽיֵדְע֗וּ כִּֽי־אַתָּ֬ה שִׁמְךָ֣ יְהוָ֣ה לְבַדֶּ֑ךָ עֶ֝לְי֗וֹן עַל־כָּל־הָאָֽרֶץ׃Ps 83:18
that they may know that you alone, whose name is Yahweh,
are the Most High over all the earth.
« Ch 81» Ch 83

Copyright 2007-2023 Thomas Moore, Email: acct3 at katabiblon.com, Support Forum Set Local Timezone
Thursday, 21-Sep-2023 09:29:53 EDT

OPTIONS

CHAPTERS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (9-10) 10 (11) 11 (12) 12 (13) 13 (14) 14 (15) 15 (16) 16 (17) 17 (18) 18 (19) 19 (20) 20 (21) 21 (22) 22 (23) 23 (24) 24 (25) 25 (26) 26 (27) 27 (28) 28 (29) 29 (30) 30 (31) 31 (32) 32 (33) 33 (34) 34 (35) 35 (36) 36 (37) 37 (38) 38 (39) 39 (40) 40 (41) 41 (42) 42 (43) 43 (44) 44 (45) 45 (46) 46 (47) 47 (48) 48 (49) 49 (50) 50 (51) 51 (52) 52 (53) 53 (54) 54 (55) 55 (56) 56 (57) 57 (58) 58 (59) 59 (60) 60 (61) 61 (62) 62 (63) 63 (64) 64 (65) 65 (66) 66 (67) 67 (68) 68 (69) 69 (70) 70 (71) 71 (72) 72 (73) 73 (74) 74 (75) 75 (76) 76 (77) 77 (78) 78 (79) 79 (80) 80 (81) 81 (82) 82 (83) 83 (84) 84 (85) 85 (86) 86 (87) 87 (88) 88 (89) 89 (90) 90 (91) 91 (92) 92 (93) 93 (94) 94 (95) 95 (96) 96 (97) 97 (98) 98 (99) 99 (100) 100 (101) 101 (102) 102 (103) 103 (104) 104 (105) 105 (106) 106 (107) 107 (108) 108 (109) 109 (110) 110 (111) 111 (112) 112 (113) 113 (114-5) 114 (116A) 115 (116B) 116 (117) 117 (118) 118 (119) 119 (120) 120 (121) 121 (122) 122 (123) 123 (124) 124 (125) 125 (126) 126 (127) 127 (128) 128 (129) 129 (130) 130 (131) 131 (132) 132 (133) 133 (134) 134 (135) 135 (136) 136 (137) 137 (138) 138 (139) 139 (140) 140 (141) 141 (142) 142 (143) 143 (144) 144 (145) 145 (146) 146 (147A) 147 (147B) 148 149 150 151

LEXICON

Greek Lexicon

TEXTS

LANGUAGES

English

ABOUT

The Kata Biblon Wiki English Translation (WET) and Wiki Latin Translation are publicly editable translations of the Greek New Testament, Greek Septuagint, and Hebrew Bible.

www.katabiblon.com

SEARCH OPTIONS

KEYMAP

Wildcard: %

VERSES

Top